WLC: Země není glóbus

michael-fassbender-prometheus-thumb-550x356-45519

Země není glóbus! Pravda tě bude šokovat.   „Buď jméno Yahuwahovo požehnáno od věků až na věky, nebo moudrost a síla jeho jest…. On zjevuje věci hluboké a skryté; zná to, což jest v temnostech, a světlo s ním přebývá.“  (Daniel 2,20.22) Cokoliv postavené na špatném základě musí zákonitě padnout. Šikmá věž v Pisa je […]

Read more

Ta pravá opozice proti NWO (Novému světovému řádu) není žádná pozemská moc, ale nebeská.

galPic8

  „Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám: Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé. Ježíš mu odpověděl: „ Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat.“ […]

Read more

Proč je vlastně model uzavřené nehybné a placaté Země pro nás tak důležitý?

TwoModels

Kdekdo by si mohl říct: „Proč je vlastně tak důležité jestli žiji na kouli nebo na rovině? Chleba levnější nebude, stejně se tady s tím nějak musíme poprat“ Většině lidí jsou zkrátka tyto otázky vcelku lhostejné, protože se domnívají, že se jich bezprostředně nedotýkají. Koule nebo placka to je jedno, zítra musím vstávat do práce […]

Read more

Jak jsem šel shánět Bibli.

201205091810_IMG_0305

Mám čas, tak si udělám takový pokus, řekl jsem si v jednom menším obchodním centru a zašel do knihkupectví pro jedno Písmo Svaté. Zeptal jsem se u pultu, kde bych sehnal Bibli. „Bibli? Tamhle v esoterice z druhé strany“ odpověděla mi prodavačka. Nedalo mi to abych se nahlas neusmál- Bible v esoterice? Inu, dobrá. Přistoupil […]

Read more

Mají křesťané soudit? Bible říká, že ano!

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-hands-holding-cross-christianity-religion-faith-concept-image47503545

Zdroj: http://www.slovo-pravdy.cz/2016/07/11/maji-krestane-soudit-bible-rika-ze-ano/ „Nesuď, abys nebyl souzen.“ To je cedule, kterou se honosí moderní nominální křesťanství. Kolikrát jste to slyšeli? A v jaké situaci? Obvykle, když se snažíte poukázat na hříchy či falešné nauky, vždy se objeví někdo, kdo začne opakovat tato hrozivá slova: „My nemáme soudit! Nesuďte, abyste nebyli souzeni!“ Ihned na úvod si vypůjčím odzbrojující argument Paula […]

Read more

Jan Hus- Muž, který se vzepřel Antikristu- Velké Babylónské nevěstce- Čest jeho památce!

Ta samá církev, která brutálně zavraždila muže pravdy Boží, je stále u moci a opájí se svým okázalým bohatstvím a mocí. Uznává Velký třesk i evoluci a připravuje nás na blížící příchod mimozemských (démonských) bytostí. Odpadlá nevěstka z knihy Zjevení, která je opilá krví svatých se dnes těší velkému světskému uznání. Čest tobě, Huse, že jsi dal Českému národu světlo Boží pravdy a položil za ní život. Jsi důvodem, proč jsem hrdý na své Češství.