Lidé si nejvíce cení svých iluzí!

13084219_f520

Je to vlastně parafráze Friedricha Nietzsche: “ Občas lidé nechtějí slyšet pravdu, protože si nechtějí zničit své iluze“ Já bych pouze opravil slovíčko občas. Většinu lidí drží při zdravém rozumu jejich iluze, protože pokud by si přiznali pravdu, znamenalo by to zhroucení posledních zbytků jejich světonázoru a vedlo by to k extrémní formě nejistoty, která […]

Read more

Heaven and Plane Earth- Study about flat earth by David Starosta

nasa-un-flat-earth-bs

Heaven and Plane Earth  In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light: and there was light. And […]

Read more

WLC: Země není glóbus

michael-fassbender-prometheus-thumb-550x356-45519

Země není glóbus! Pravda tě bude šokovat.   „Buď jméno Yahuwahovo požehnáno od věků až na věky, nebo moudrost a síla jeho jest…. On zjevuje věci hluboké a skryté; zná to, což jest v temnostech, a světlo s ním přebývá.“  (Daniel 2,20.22) Cokoliv postavené na špatném základě musí zákonitě padnout. Šikmá věž v Pisa je […]

Read more

Ta pravá opozice proti NWO (Novému světovému řádu) není žádná pozemská moc, ale nebeská.

galPic8

  „Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám: Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé. Ježíš mu odpověděl: „ Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat.“ […]

Read more

Proč je vlastně model uzavřené nehybné a placaté Země pro nás tak důležitý?

TwoModels

Kdekdo by si mohl říct: „Proč je vlastně tak důležité jestli žiji na kouli nebo na rovině? Chleba levnější nebude, stejně se tady s tím nějak musíme poprat“ Většině lidí jsou zkrátka tyto otázky vcelku lhostejné, protože se domnívají, že se jich bezprostředně nedotýkají. Koule nebo placka to je jedno, zítra musím vstávat do práce […]

Read more

Jak jsem šel shánět Bibli.

201205091810_IMG_0305

Mám čas, tak si udělám takový pokus, řekl jsem si v jednom menším obchodním centru a zašel do knihkupectví pro jedno Písmo Svaté. Zeptal jsem se u pultu, kde bych sehnal Bibli. „Bibli? Tamhle v esoterice z druhé strany“ odpověděla mi prodavačka. Nedalo mi to abych se nahlas neusmál- Bible v esoterice? Inu, dobrá. Přistoupil […]

Read more

Mají křesťané soudit? Bible říká, že ano!

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-hands-holding-cross-christianity-religion-faith-concept-image47503545

Zdroj: http://www.slovo-pravdy.cz/2016/07/11/maji-krestane-soudit-bible-rika-ze-ano/ „Nesuď, abys nebyl souzen.“ To je cedule, kterou se honosí moderní nominální křesťanství. Kolikrát jste to slyšeli? A v jaké situaci? Obvykle, když se snažíte poukázat na hříchy či falešné nauky, vždy se objeví někdo, kdo začne opakovat tato hrozivá slova: „My nemáme soudit! Nesuďte, abyste nebyli souzeni!“ Ihned na úvod si vypůjčím odzbrojující argument Paula […]

Read more