Proč náboženství a jeho tradice nejsou cestou k živé víře?

religion-praying

(Poznámka: Tento článek není reakcí na zajímavou debatu v komentářích, i když byl napsán dřív, tak se jí částečně týká) Často se setkávám se zmatkem v této oblasti. Lidé neustále dokola směšují dvě různé věci. Boha a náboženství. Kdyby se ale zaměřili na studium Bible, nemohl by jim tento rozdíl uniknout. Ale díky všeobecnému postoji […]

Read more

David Starosta: „Jsme připraveni“?

rapture

Jsme připraveni? Jsme nyní v čase podzimních Božích svátků (stanovených časů) ukazující na druhý příchod Krista. Mnohé nasvědčuje tomu, že Kristův návrat pro svou církev, svou vykoupenou a posvěcenou nevěstu, by se mohl odehrát právě v tomto období, tento rok. Jsme připraveni? Vyhlížíme jeho návrat? Žijeme denně v úzkém společenství s naším nebeským Otcem a […]

Read more

Může UFO, esoterika či New age nahradit Boha? Jaké je využití v běžném životě?

DUCH-SVATÝ

Každý člověk má v sobě od svého Stvořitele vloženou touhu po naplnění svého života. Každý z nás hledá způsobem, který považuje za nejlepší. Někdo se snaží touhu po nadpřirozenu potlačovat a více se upíná ke světu a jeho starostem i radostem. Obává se duchovního rozměru svého bytí, i když hluboko v sobě tuší, že právě […]

Read more

Nenásleduj své kamenné srdce.

Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka.“ (Marek 7-21-23)

„Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné – kdo mu rozumí?“ ( Jeremiáš 17:9)

A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.
Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich.“ ( Ez. 36,26-27)

Obrácení Saula- falešné interpretace a proč si Bůh povolává i své horlivé nepřátele.

a-d-the-bible-continues

Obrácení Saula je velmi silný příběh biblický. Zdá se, že není možné ho vykládat jinak, než jak je samotný příběh zapsán. Ovšem opak je pravdou a najdou se i zcela prazvláštní interpretace. Na jednu takovou jsem narazil ne webu, který se zabývá zážitky klinické smrti. Tento web uvádí, že Saul prožil své obrácení díky tomu, […]

Read more

Steven Bancarz: Od New Age k Bohu

Velmi podobný příběh jako já má i Steven Bancarz, který se přes hledání v New Age dostal k Bohu a k odhalování falešných cest. Jeho videa obsahují důvody, proč je New Age tak nebezpečné a od koho ve skutečnosti pochází. Opravdu doporučuji všem, kteří jsou ve fázi hledání a zmítáni pochybnostmi. Pouze Ježíš Kristus je jediná cesta k Bohu. Video kanál je v angličtině.

Lidé si nejvíce cení svých iluzí!

13084219_f520

Je to vlastně parafráze Friedricha Nietzsche: “ Občas lidé nechtějí slyšet pravdu, protože si nechtějí zničit své iluze“ Já bych pouze opravil slovíčko občas. Většinu lidí drží při zdravém rozumu jejich iluze, protože pokud by si přiznali pravdu, znamenalo by to zhroucení posledních zbytků jejich světonázoru a vedlo by to k extrémní formě nejistoty, která […]

Read more