Je psáno: ‚Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.‘

images

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.Je psáno: ‚Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.‘Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím?Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, […]

Read more

Ukázka z online knihy- Svod křesťanství

wolf-in-sheeps-clothing

Celá kniha je online dostupná zde: https://sites.google.com/site/nejotazky/david-hunt/svod-krestanstvi FALEŠNÍ PROROCI. Vždy, v běhu historie se vyskytovali falešní proroci. Ježíš varoval, že v posledních dnech jich bude mnoho a že mnoho lidí svedou. Aby se to stalo skutečností, musel by se probudit světový zájem a i víra v předvídání budoucnosti. Ještě tak před dvaceti lety by se zdálo […]

Read more

Skvělý film: Time Changer

Příběh se odehrává na konci 19. století. Dr. Carlisle píše knihu na téma morálních hodnot a čeká na schválení od akademické rady. Jeho nejbližší kamarád, profesor Anderson, však s publikací nesouhlasí, protože podle něj nelze kázat morálku bez autority Ježíše Krista. Mezi profesory dochází k rozepři. Dr. Carlisle se snaží přemluvit svého kolegu, ale ten má své argumenty, a aby dokázal, proč to tak vnímá, zve dr. Carlisle do svého domu, kde mu odkrývá svůj vynález – stroj času. Dr. Carlisle je poslán do 21. století, aby objevil pravdu o morálce a způsobu života tamějších lidí.

Existuje peklo věčných muk? A je správné postavit evangelium na strachu z něj?

Hell-and-the-Love-of-God--EE2

Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“ (Gen 3, 4-5) Ke křesťanství neodmyslitelně patří jak nebe tak i peklo. Zatímco nebe je všeobecně přijímáno jak místo věčného života s Bohem, ohledně pekla existují podstatné rozdíly […]

Read more

Trans genderový televizní pořad Tvoje tvář má známý hlas. Kdo brání „křesťanské hodnoty“?

1851030

Marně jsem na internetu pátral po tom, kdo z naší „křesťanské“ obce se vysloví proti naprosto amorálnímu pořadu na TV Nova. Když jsem viděl některá tato vysoce sledovaná vystoupení na internetu, tak jsem se opravdu zhrozil. Dá se toto považovat pouze za „pokleslou“ zábavu nebo to už skutečně hraničí ze sodomií? Heterosexuální herci se tady […]

Read more

Populární texty o Luciferovi

lucifer-rising

„Byl jsi v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy; rubínem, topasem, jaspisem, chrysolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smaragdem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata; byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen.“ ( Ezechiel 28:13) Mnoho lidí si neuvědomuje, co je doopravdy obsaženo v písních jejich oblíbených interpretů. Jelikož se i hudba stává povrchní, lidé […]

Read more

Jak vypadá falešné (luciferiánské) učení v praxi? Poslechněte si začátek této přednášky.

Ježíš nepřišel svět spasit… Nepotřebujeme vyznání hříchů ani pokání… Nejste viníky a není co odpouštět… Vše máme v sobě, jsme úžasné bytosti…“ Iva Radulayová obrací evangelium naruby a během přednášky ji zasahuje „energie“. Hned v úvodu (cca 15 minutách) zazní vše podstatné a já osobně jsem to dál nevydržel. Velmi typická ukázka toho, jak se dnes halí zlo do rádoby moudrých přednášek a spirituality. „Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet!  Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet! (Gal 1,7-9)

 

ČR zavádí trestný čin hanobení životního stylu třídy i podněcování nenávisti k homo, trans a asexuálům

b69ee09f94402ef9b7612db225c4cab6

Zdroj: http://www.ceska-justice.cz/2016/04/cr-zavadi-trestny-cin-hanobeni-zivotniho-stylu-tridy-i-podnecovani-nenavisti-k-homo-trans-a-asexualum/ Trestný čin podněcování k třídní, pohlavní nebo náboženské nenávisti a k násilí se mění. Hanobit třídu definovanou životním stylem, vzděláním, příjmem i autoritou bude trestné. Trestné bude rovněž podněcovat nenávist k lidem s různým pohlavním ztotožněním a způsobem, jak někteří vykonávají pohlavní styk. ČR tím plní požadavky Evropské unie. Vyplývá to z důvodové zprávy Ministerstva spravedlnosti k návrhu novely […]

Read more

Nebe a Země. Obsáhlá analýza falešného modelu kulaté Země a vesmíru od Davida Starosty.

nasa-un-flat-earth-bs

Přinášíme čtenářům obsáhlejší prezentaci ( analýzu modelu falešné představy kulaté Země ) ze stránek www.1Bůh.cz Davida Starosty. Jaké logické podklady máme pro placatou Zemi? A co nám říká Bible? NEBE A ZEMĚ Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch Boží se vznášel nad vodami. I […]

Read more