Monthly Archives: Květen 2015

Podivné zvuky odnikud po celém světě- květen 2015

Jaký je původce těchto zvláštních zvuků, které znějí podobně jako trumpety nebo pozouny? Může zde existovat souvislost s proroctvím bible? Jedná se o trumpety Andělů? Inu, to nám mnoho času k nápravě zřejmě nezbývá..…

Xendrius: Nejznámějším kouzelníkům pomáhají démoni

Ano, zdá se to jako absurdní tvrzení, jenže nelze ho úplně zavrhnout. Mnoho scének pouličních kouzelníků může být sehráno, snad může v mnoha případech jít o dobré triky kamer. Nicméně některá kouzla jsou skutečně natolik provokativní a bizarní, že se …