Monthly Archives: Květen 2015

Podivné zvuky odnikud po celém světě- květen 2015

Jaký je původce těchto zvláštních zvuků, které znějí podobně jako trumpety nebo pozouny? Může zde existovat souvislost s proroctvím bible? Jedná se o trumpety Andělů? Inu, to nám mnoho času k nápravě zřejmě nezbývá..…