Monthly Archives: Listopad 2016

Židé: Símě hada ovládající tento svět

israel-drapeau-serpent1

Převzato: https://www.worldslastchance.com/winds-of-doctrine/id-sm-hada-ovldajc-tento-svt.html

Znal je.

Znal ten výsměch v jejich hlasech. Vnímal jejich rostoucí nenávist.

Cítil přítomnost úmyslné nedůvěry, lstivého pokrytectví. Rozpoznával je.

Setkal se s jejich zlomyslností zpříma a řekl:

„Nebe a země pominou, ale slova má nepominou. Hle, váš

Dalajláma a trocha nedávné historie

dalajlama-xiv-2_0
Převzato: http://www.apologet.cz/?q=articles/category/24-uvahy-/id/690-dalajlama-a-trocha-nedavne-historie

Ponechme nyní stranou temnou historii tibetské feudální teokracie, perzekuci křesťanů buddhistickými mnichy i adoraci dalajlámy levicovými intelektuály. Ponechme stranou i porušování lidských práv v Číně a stejně tak pronásledování křesťanů ze strany čínských komunistů. Jak řekl kdysi Václav …