Monthly Archives: Září 2019

List Jakuba až do koreňa, verš po verši

epistle-james

Zdroj: http://baranokbozi.sk/2019/09/30/list-jakuba-az-do-korena-vers-po-versi/

Po prečítaní desiatok kázní, po modlitbách za porozumenie Jakubovho listu a vsadenie ho do nejakej rozumnej teológie, je tu tento článok ktorý sa nebude páčiť katolícko-reformovaným kresťanom, ktorí na ňom stavajú svoje kresťanstvo. Všetky kázne ktoré vykladajú Jakuba …

Vykladaj písmo len cez Kristov kríž, inak budeš hlásať bludy

God-Without-Religion-Book-Part-7-OriginalWithCut-774x1376-90-CardBanner

Zdroj:http://baranokbozi.sk/2019/09/27/vykladaj-pismo-len-cez-kristov-kriz-inak-budes-hlasat-bludy/

Aj ja, keď som prišiel k vám, bratia, prišiel som nie s vyberanými slovami, alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu; lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista, a toho …

Stvořeni k dobrým skutkům, stvořeni pro Boží vůli

1426-Living-faith-become-a-new-creation-ingress

Skutky, skutky, skutky… Musíš mít skutky, jinak nemáš víru. Musíš mít poslušnost, jinak nemáš víru. Musíš vytrvat až do konce, jinak nemáš víru. Musíš zůstat „křesťanem“, musíš se zbavit všech viditelných i jiných hříchů, musíš žít svatý či posvěcený život …