Apologet.cz: Existuje svobodná vůle?

free-will

Existuje svobodná vůle?

Následující video je podle mého soudu velmi jednoduchou a logickou ukázkou, že Boha nelze uzavřít do okovů pětibodového kalvinismu. Nicméně nelze ho uzavřít ani do schématu ničím neomezené svobodné vůle, zatížené neodolatelným sklonem ke zlému. Bůh v žádném případě není omezen ani lidskou logikou ani lidskou svobodou, natož našimi teologickými systémy! Řekl bych, že Bůh není kalvinista, chce totiž, aby všichni lidé došli spásy. Není ani luterán, protože rozhodl o křtu svého Syna až v dospělosti. Není katolíkem, protože sedí po pravici Otce, nikoliv v malé vitrínce v kostele nad oltářem. Není ani letničním, protože nevím, že by předal svoji autoritu pastorovi a jistě není ani charismatikem, protože nás vede k sebeovládání. No a není patrně ani wesleyánem, protože za podmínku dokonalosti viděl rozdat majetek chudým a komu by se to dnes chtělo. On se jednoduše nevejde do našich šablon a schematismů.

Pokud bych dostal otázku, která je demonstrována na videu, zda Bůh může stvořit kámen, který sám neuzvedne, odpověděl bych, že ano. Bůh může uzvednout i takový kámen, který stvořil tak, aby ho sám neuzvedl, a tento kámen pro něho zároveň zůstane neuzvednutelným. Že je to nelogické? Samozřejmě! Nicméně často je Boha možné definovat jen pomocí paradoxu. Ty nejobtížnější teologické spory ani jinak možné řešit nelze. Je pošetilé přiklonit se jen na jednu stranu lidské logiky. U Boha je totiž možné i pro člověka nemožné!

Ale i některé axiomy, které byly donedávna pro člověka nelogické, mají řešení. Například se na videu tvrdí, že nelze vytvořit kulatý čtverec. Ve dvourozměrném prostoru jistě ne. Ale pokud namalujete čtverec na povrch koule, máte kulatý čtverec. Mnoho logických protimluvů jsou protimluvy jen v našem 3D prostoru. Pokud ovšem vezmeme 4D prostor, kde dalším rozměrem je čas (nebo opakující se prostor, který vysvětluje stvoření a kosmologii- pozn. streetzurnal) , náhle se zboří i naše geometrické myšlení. Kolik D však zná Bůh? A opravdu jsme přesvědčeni, že Bůh musí „fungovat“ podle lidské logiky? Zdá se Vám opravdu v Bibli vše logické, pochopitelné rozumem? Mně tedy už dávno ne…

V žádném případě však nechci tvrdit, že je Bible nelogická nebo iracionální. Naopak. Avšak Bible náš rozum a logiku přesahuje. Do určité míry jde náš rozum ruku v ruce s Božím slovem, ovšem záhy mu dojde dech, a pak nám již zbývá jen víra. A věřit ještě nemusí znamenat chápat nebo rozumět. Plně se zde ztotožňuji s Anselmovým „Credo ut inteligam“. Pravdivé pro mne tedy není to, co jsem schopen pochopit rozumem, ale to, o čem Bůh říká, že je pravdivé.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Qj3jl36bdaI

Zdroj:http://www.apologet.cz/?q=articles/id/467-existuje-svobodna-vule

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>