Boží slovo nebo falešné poznání? Křesťane, odpověz si sám.

hqdefault

„Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.“
(List Jakubův 4:4)
Stále více vidím nekonzistentní postoj křesťanů vůči materialistické vědě. Na jedné straně jí zatracují a tvrdí, že evoluční teorie jsou výmysly, ale na straně druhé jí hájí a říkají že je neomylná co se týče tvaru naší Země, Velkého třesku a nekonečného vesmíru. Bezvýhradně věří moderní astronomii, která jak víme, byla založena jezuity, ale odmítají pouze jeden prvek celého konceptu. Je to asi tak stejné jako stát uprostřed řeky a tvrdit, že voda po pravé straně je průzračně čistá a pitná a voda po levé straně je zkažená a odporná.
Dokonce jsem se setkal s názorem, že kdo věří více Božímu slovu než vědě, stává se jakýmsi archaickým zpátečníkem, který dělá křesťanství ostudu. Bratři a sestry v Kristu- dobře si rozmýšlejte své soudy. Věříte více stvoření popsané v Božím slově nebo teoretické vědě tohoto světa? A víme vůbec kdo je dočasným pánem tohoto světa? Křesťané by to vědět měli. Lhář a otec lži, který když mluví neumí nic jiného než lhát. Stejně tak moderní falešná věda, která je postavena na spekulativních teoriích, se rouhavě nazývá poznáním, ačkoliv je přímo v protikladu k Božímu stvoření a Bibli.

Evoluci ještě jako falešnou uznáte, ale vše ostatní bez výhrad přijímáte? Tvrdíte, že kořen je špatný, ale ovoce je dobré? Strom se pozná po ovoci. Nazývat pravdu lží a používat zesměšňující výrazy typu „konspirační teorie“? Celý svět věří konspiračním teoriím, které samozřejmě vévodí konspirační teorie evoluce. Evoluce by nebyla evolucí bez teorie Velkého třesku, teorie gravitace a teorie nekonečného vesmíru.. Vše je jedna spojená nádoba. Tyto konspirační teorie proti Bohu a jeho stvoření se musí razantně odmítnout. To chcete být solí světa? Když jste s ním a jeho falešným poznáním jedna ruka? Protestanté jako Luther či Kalvín si ještě byli moc dobře vědomi nesmyslnosti heliocentrické konspirační teorie a upozorňovali na její pošetilost.

Každý, kdo ignoruje pravdu a svévolně si vykládá Boží slovo dle prohnané falešné vědy tohoto světa, stává se komplicem lži. Již není výmluvou, že jsme byli všichni indoktrinováni školním systémem, pravda byla vynesena na světlo a je již na každé odpovědnosti jednotlivce jak s ní naloží. Ano, existuje i falešný kruhový model, který není z pravdy, ale každý má možnost porovnat fakta a nikoliv teorie. Ty mainstreamové konspirační i ty nemasové- řízené. Znovu mi Bůh připomněl jak je důležité stát na straně pravdy. I kdybych byl na té straně já sám, nechtít se zalíbit lidem ani světu, ale sdílet pravdu, kterou zjevuje Bůh. Stát na straně pravdy přibližuje k Bohu nejvíce a mně mrzí, že jsem se na okamžik nechal zlákat falešným ekumenismem a nechtěl zjevovat Boží pravdu s obavy před nepřijetím. Pravda a lež vedle sebe nemůže koexistovat dlouho. Falešnému evangelium moderní vědy věří v naší zemi nejvíce lidí. Zlé propagandě, která nás učí lžím od dětství a zabíjí přirozené instinkty naší zvídavosti a svobodného Bohem daného myšlení.

Budu bránit pravdu před lidmi, kteří se nazývají křesťané a přitom prohlašují, že na pravdě nezáleží. Že je jedno, jestli masy lidí věřím obřím bludům ze satanovi dílny, že na tom nezáleží- je zajímá jen jejich osobní spása v Kristu a na nějaké pravdě o stvoření prý nesejde, to lidi nespasí. Jak pokrytecké! Samozřejmě, že víra v placatou Zemi nikoho nespasí- to nikdo netvrdí! Nebo vy tvrdíte, že víra v to, že papež není Boží zástupce, ale falešný prorok někoho spasí? A přece odhalujete zlé a špatné v katolické církvi nebo v jiném falešném učení. Nad tím se nepohoršujete. Proč? Protože to je pravda, která přibližuje ke Kristu- není to Kristus sám samozřejmě. A Boží pravda vždy směřuje ke Kristu a pomáhá lidem uvězněných ve falešných učeních poznat světlo evangelia. Pravda o nehybné ploché Zemi není výjimkou. A nejvíce nemocných falešným evangeliem materialistické vědy je v naší republice. Nejsou tady jen křesťané, jestli jste si nevšimli. Ateismus a moderní kosmologie jdou ruku v ruce, to vidí každý kdo má oči k vidění. Jsi křesťan? A bráníš pravdu nebo obhajuješ lež pod falešnými záminkami? Odpověz si sám.

„Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie..“(Jan Hus)

“My křesťané musíme být jiní než filosofové (vědci) v našem myšlení. Pokud je něco mimo naše chápání, jako vody nad nebem, tak musíme věřit Písmu, než ho zlovolně popírat nebo troufale vykládat dle našeho porozumění.” (Luther’s Works. Vol 1. – Přednášky na Genesis)

“Křesťan nesmí dělat kompromisy, tak aby zastřel rozdíl mezi dobrem a zlem, a má se vyhnout omylům těch snílků, kteří mají ducha hořkosti a vzdoru, kteří popírají přirozený řád věcí. Uvidíme některé, kteří jsou tak zvrhlí nejenom v náboženství, ale ve všem, že i řeknou, že se Slunce nehýbe a že je to Země, která se pohybuje a otáčí. Když uvidíme takové, tak musíme vyznat, že se jich chopil ďábel a že je Bůh dává před nás coby zrcadlo, abychom zůstali v bázni Boží.” (Calvin and Copernicus: the Problem Reconsidered, Robert White)


https://www.youtube.com/watch?v=5JQOBMi4QS8

 

14 thoughts on “Boží slovo nebo falešné poznání? Křesťane, odpověz si sám.

 1. Pěkně napsané….:-)
  ….pouze doplním ,že souhlasím…
  Kdo čte ať ví ,že pisatel není sám na ploché nehybné zemi s rohy a stranami………….
  pokoj vám
  p.s. Stále je čas. Na vyjítí z babylonu…..vyjdi lide můj z něj ….volá se z Bible!


 2. Z tohoto článku mám pocit že sem ze středověku teleportovali inkvizitora. Slepá víra je to nejhorší co může na tomto světě být viz. islám a jeho bojovníci. Ještě že si v této zemi může každý vybrat čemu bude věřit a nikdo mu za to nezakroutí krkem s pocitem že dělá bohulibý čin.


  1. Slepou víru v náboženství vědy máš ty příteli, odevzdal jsi svůj Bohem daný rozum někomu jinému…


 3. Slepá víra ? Ano, učí nás, že je to fanatismus ,středověk atd. Ale zatím se jen přesvědčuji, že čím silnější víra, tím více „zázraků „.Např. začala jsem být v každém ohledu velmi zdravý člověk ! (Bohu díky, nebývalo tomu tak ) Čím méně pochybuji, tím lepší je to všude kolem mě. A tak, raději více víry, říkám já. Ano. Bez výhrad . Čím více, tím lépe. Pokud si někdo vybírá z Písma jen to, co mu zapadá do „vědeckých poznatků „, pak je tu řeč spíše o gnosticismu. Což je právě typická česká „víra“. A pohleďme na zdravotní stav národa. I mladí lidé musí brát antidepresiva, prášky na spaní atd. Nechci se tu rozepisovat. Ale myslím si, že odpověď, komu věřit je dost jasná.


  1. No Samarko ve skutečnosti je to přesně obráceně než jak píše Evžen. Kdo nenávidí pravdu, ten nenávidí i toho, kdo pravdu hlásá. A nejinak je tomu i mezi křesťany.. Tenhle článek je hlavně o křesťanech a nevím jestli pan Evžen je či není. Zlovolné popírání Božího slova a nahrazením falešnou moudrosti tohoto světa se sami usvědčují, že milují více tmu než světlo. Ale já jen vydávám svědectví pravdě Písma, kterou mi zjevil Bůh a nechci se zalíbit ani světu ani člověku. Jak říkal Jan Hus: „Křesťan má být stálý ve víře a v rozjímání této trojí pravdy: té, která je obsažena v Písmu, té, kterou poznáváme smysly a té, jíž dosahujeme neomylným rozumem. Je lépe za tuto trojí pravdu vytrpět smrt než získat obročí pochlebováním.“

   Křesťan, který se vzdal svého rozumu a nevěří svým smyslům, raději teoretické bezbožné vědě?


   1. Smysly a rozum jsou dvě rozdílné věci. Pokud mi rozum „poroučí“ hledat přijatelné řešení (tak i pochopení věci) je to s ohledem na víru špatně. A pokud mi smysl říká, že něco je hodně špatně, pak je řeč o něčem jiném. Kde vlastně začíná fanatismus a kde pravá víra, že ? Anebo obráceně ? Máte pravdu. Na to si musí křesťan umět odpovědět sám. Ač věřím, že kdo zná evangelium, neměl by v tom moc tápat.


 4. Tak přesně uvažuje a věří ve svou víru zrcadlový obraz fanatiků z islámského státu.Celé to smrdí sírou a peklem. Středověk neskončil ale trvá a je vidět že k hořícím autodafé není tak daleko jak jsme mysleli.Ještě že jsem nevěřící, díky bohu…


 5. Dle wiki je Bůh křesťansky fundamentalista stejne jako jeho děti – křesťanští fundamentaliste – neboť bezvýhradně a nekriticky zastávají názory určité náboženské křesťanské nauky. Velký důraz kladou na bibli a hájí stanovisko literalismu – doslovného znění bible. Jak to tak vidím, tak „křesťanské“ ne-fundamentalisty spasi snad ten jejich papež.


 6. Fanatizmus se rodí tam kde začíná zmínka o ploché zemi. Miluji noční oblohu, fáze měsíce, fáze Venuše, prstence Saturnu i měsíce Jupitera. Vše co pozoruji (na vlastní oči) mi dává jistotu, že země je kulatá. Cítím, vím že jsi dobrý člověk. Proto sem chodím a budu se ti snažit otevřít oči, protože plochá země je pěkná kravina. Jednou ses mě ptal jestli věřím. Věřím v dobro, věřím že vesmír je nekonečný tak jako je nekonečný a všudepřítomný bůh. Otázkou je co je pro tebe bůh.

  ps: a to vím prd o moderní kosmologii ,o)


 7. Milý do100, píšeš jak moc máš rád pozorování- to je dobře. Vybral jsi si věřit alternativnímu výkladu stvoření než je popsáno v Božím slově na základě pozorování? Nebo na základě důkladné indoktrinace? Pokud dokážeš skutečně přemýšlet sám za sebe, prosím odpověz mi na jednoduché otázky, týkající se pozorování a fyzikálních jevů či pohybů kosmických těles. Pokud mi na ně dokážeš odpovědět s pomocí kosmologie jezuitů, pak uznám, že bude pravdivá. Od tebe očekávám při neschopnosti odpovědět uznání, že vše tedy může být jinak a další studium. Nastíním jen pár otázek

  1) Nebeská klenba viz. (Gen 1:6-8)
  Lom světla- Modrá obloha
  Základním pozorováním ve dne, můžeme vidět, že je obloha modrá. Proč tomu podle tebe tak je? Na internetu můžeš najít vysvětlení „moderních mladých vědců“, kteří na demonstraci modré oblohy použijí akvárium, vodu a laser. Přečti si v této souvislosti verše z knihy Genesis

  Barevné spektrum- hvězdy a Měsíc
  Na lom světla (rozkládání do barevného spektra) potřebuješ zlomit světelný paprsek v úhlu. Takže za nejlepší ilustraci ti poslouží třeba skleněný hranol. Díval jsi se někdo i prostým okem na hvězdy? Některé mihotají ve spektrálních barvách, že? Budeš mi tvrdit, že vzduch dokáže lámat světlo? Také se prosím podívej na tzv. Halo jevy, které můžeš pozorovat třeba i při úplňku kolem Měsíce. Vidíš prstenec spektrálních barev.

  Světla na nebeské klenbě (Gen 1:14-18)
  Bible jasně říká, že slunce, Měsíc i hvězdy jsou světla na nebeské klenbě. Pozoroval jsi někdy pohyb Měsíce po noční obloze? Když je nízko nad horizontem je mnohem větší než když stoupá dále po obloze, že? Take jeho barva se mění (prý lomem světla v atmosféře dle wikipedie, aneb jak má lež krátké nohy)- stejné je to u slunce. U Měsíce ale můžeme krásně vidět, jak se mění jeho velikost. Jak toto vysvětlit? Budeš mi tvrdit, že je to optický klam? Stejný problém nastává, když vychází „superměsíc“ na jednom místě, ale v jiné části světa lidé vidí „ten stejný Měsíc“ jako mnohem menší obyčejný měsíček na nebi. Vysvětlení?

  2) Gravitace
  Prosím definuj mi sílu zvanou gravitace (gravitační teorii) a jak působí selektivně na tělesa? Přeji hodně štěstí, protože samotní vědci přiznávají, že neví co to je. Já tuším- sprostý výmysl, který zakrývá Boží stvoření a dává iluzi koule, kde lidé v Austrálii visí hlavu dolů.

  3) Odraz slunečního i Měsíčního světla na mořské hladině
  Vysvětli mi prosím odraz slunečního či Měsíčního svitu, který běží až k pozorovateli. Pokud by totiž vodní hladina byla zakřivená, pak je tento jev z pozice člověka stojící na úrovni mořské hladiny nemožný. Stačí na to provést jednoduchý pokus se světelným zdrojem a rovným vs. zakřiveným povrchem.

  4) Magnetismus ve žhavém jádře?
  Věda tvrdí, že magnetismus vzniká ve žhavém zemském jádru. Magnet ale ztrácí magnetismus pří vyšších teplotách, protože dochází k deformaci magnetické mřížky. Vznik veškerého magnetismu ve žhavém jádře se tedy zdá jako dosti absurdní tvrzení, nemyslíš?

  Děkuji za poctivá vysvětlení


  1. Tak to je na mě moc „moderního vědeckého“ bádání na které stejně nejsem vědomostně vybaven.
   Uvedu jeden jednoduchý příklad. Měsíc a Venuše, když mám teleskopem zaostřený Měsíc a poté zaostřím na Venuši, tak ostřím objekt vzdálený cca stonásobně od měsíce. Jak je možné že Venuši je možno pozorovat jak přechází přes slunce ? Při posledním přechodu přes slunce jsem měl možnost pozorování teleskopem. Podle tebe je vzdálen měsíc a slunce více méně stejně, ale když přechod Venuše skončil, zkusili jsme zaostřit na slunce (pár skvrn bylo vidět, tedy spíše jen takové malé tečky to byly), co je důležité, ostřili jsme na objekt který byl několikrát dál než Venuše. Když to shrnu. Slunce je několik set krát dál od země než je Měsíc. Slunce je obrovské a v našem měřítku je daleko ve vesmíru. proto dokáže osvětlit planety tak, že jsou vidět pouhým okem i při západu slunce, proto měsíc září tak že jde v noci vidět.

   Taky jsem se ptal dvou kamarádů (o kterých vím že bibli četli mnohokrát) nezávisle na sobě mi řekli, že bible se nikde nezmiňuje o ploché zení, zmínka je tam pouze o nebeské klenbě.
   Plochá země není to jen iluze, spíš přesněji pouhá dedukce ?


   1. To není žádné bádání, to jsou prostá fakta příteli, ověřitelná pozorovatelnou skutečností. Bible se nikde hlavně nezmiňuje o nekonečném vesmíru a zeměkouli- o tom se nezmiňuje. Vždy se o hvězdách zmiňuje v souvislosti s nebeskou klenbou. Ale stačí si přečíst Genesis 1:1-19.. Máš tam stvoření světa perfektně popsané.. Bible jasně říká, že Bůh stvořil Zemi a nad ní nebeskou klenbu, která odděluje vody od vod. Nepotřebuješ dalekohled, abys viděl, že hvězdy nejsou slunce a že jsou blízko.. Na klenbu pak umístil dvě velká světla, jedno větší pro den a jedno menší pro noc.. Až pak tam dal hvězdy.. V Bibli se taky píše, že hvězdy budou padat z nebe na Zem..

    „Matouš 24:29 Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.
    Marek 13:25 hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí.
    Zjevení 6:13 a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody,

    Nebo Jozue poručil slunci, aby stálo, ne Zemi.

    Bible je pravdivá od začátku do konce.. Nelze říkat, že byla psaná pro nějaké hotentoty, co by jí z vědeckého hlediska nepochopili. Osobně si myslím, že lidé minulosti byli mnohonásobně inteligentnější než dnešní populace.. Bohužel nám je od narození doslova vymýván mozek a kradou se nám naše přirozené instinkty zvídavosti, předáme myšlení do rukou autoritám a vzdali jsme se vlastního kritického úsudku..

    Třeba lidé opravdu věří tomuhle? Ano, objevuje se to ve sci-fi dílech, protože to je sci-fi!!
    http://extrastory.cz/ve-vesmiru-byla-objevena-soustava-podobna-nasi-nachazi-se-v-souhvezdi-eridanu.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu


 8. I žába se může stát bohem, najdou-li se lidi, kteří tomu věří.
  Věřit znamená nebýt si jistý. Věřící vlastně něvědí, jestli bůh existuje. Proto se to nazývá víra.
  Na světě existuje tolik bohů, kolik lidí na něm žije. Momentálně je to něco přes sedm miliard.
  Je snažší věřit v neexistujícího boha, než věřit v lidi.


 9. No to je úplně mimo.. Popis víry je hezky popsán v listu Židům 11 kap.

  1. Víra pak jest nadějných věcí podstata, a důvod neviditelných.
  2. Pro ni zajisté svědectví došli předkové.
  3. Věrou rozumíme, že učiněni jsou věkové slovem Božím, tak že z ničeho jest to, což vidíme, učiněno.
  4. Věrou lepší obět Bohu obětoval Abel, nežli Kain, skrze kterouž svědectví obdržel, že jest spravedlivý, jakž sám Bůh darům jeho svědectví vydal. A skrze tu, umřev, ještě mluví.
  5. Věrou Enoch přenesen jest, aby neviděl smrti, a není nalezen, proto že jej Bůh přenesl. Prvé zajisté, než jest přenesen, svědectví měl, že se líbil Bohu.
  6. Bez víry pak nemožné jest líbiti se jemu; nebo přistupující k Bohu věřiti musí, že jest Bůh, a těm, kteříž ho hledají, že odplatu dává.
  7. Věrou napomenut jsa od Boha Noé o tom, čehož ještě nebylo viděti, boje se, připravoval koráb k zachování domu svého; skrze nějž potupil svět, a spravedlnosti té, kteráž jest z víry, učiněn jest dědicem.
  8. Věrou, povolán jsa Abraham, uposlechl Boha, aby odšel na to místo, kteréž měl vzíti za dědictví; i šel, nevěda, kam přijde.
  9. Věrou bydlil v zemi zaslíbené jako v cizí, v staních přebývaje s Izákem a s Jákobem, spoludědici téhož zaslíbení.
  10. Nebo očekával města základy majícího, jehožto řemeslník a stavitel jest Bůh.
  11. Věrou také i Sára moc ku početí semene přijala, a mimo čas věku porodila, když věřila, že jest věrný ten, kterýž zaslíbil.
  12. A protož i z jednoho, a to již umrtveného, rozplodilo se potomků, jako jest množství hvězd nebeských, a jako písek nesčíslný, kterýž jest na břehu mořském.
  13. Podlé víry zemřeli ti všickni, nevzavše zaslíbení, ale zdaleka je viděvše, jim i věřili, i je vítali, a vyznávali, že jsou hosté a příchozí na zemi.
  14. Nebo ti, kteříž tak mluví, zjevně to prokazují, že vlasti hledají.
  15. A jistě, kdyby se byli na onu rozpomínali, z kteréž vyšli, měli dosti času zase se navrátiti.
  16. Ale oni lepší žádají, to jest nebeské. Protož i sám Bůh nestydí se slouti jejich Bohem; nebo připravil jim město.
  17. Věrou obětoval Abraham Izáka, byv pokoušín, a to jednorozeného obětoval ten, kterýž byl zaslíbení přijal,
  18. K němuž bylo řečeno: V Izákovi nazváno bude tobě símě,
  19. Tak o tom smýšleje, že jest mocen Bůh i z mrtvých vzkřísiti. Pročež jej jako z mrtvých vzkříšeného přijal.
  20. Věrou o budoucích věcech požehnání dal Izák Jákobovi a Ezau.
  21. Věrou Jákob, umíraje, každému z synů Jozefových požehnání dával, a poklonil se na vrch hůlky své.
  22. Věrou Jozef, dokonávaje, o vyjití synů Izraelských zmínku učinil, a o kostech svých poručil.
  23. Věrou Mojžíš, narodiv se, ukryt byl za tři měsíce od rodičů svých, proto že viděli krásné pacholátko, a nebáli se rozkazu královského.
  24. Věrou Mojžíš, byv již dorostlý, odepřel slouti synem dcery Faraonovy,
  25. Vyvoliv sobě raději protivenství trpěti s lidem Božím, nežli časné a hříšné pohodlí míti,
  26. Větší sobě pokládaje zboží nad Egyptské poklady pohanění Kristovo; nebo prohlédal k odplatě.
  27. Věrou opustil Egypt, neboje se hněvu královského; nebo jako by viděl neviditelného, tak se utvrdil.
  28. Věrou slavil hod beránka a vylití krve, aby ten, kterýž hubil prvorozené, nedotekl se jich.
  29. Věrou přešli moře červené jako po suchu; o čež pokusivše se Egyptští, ztonuli.
  30. Věrou zdi Jericha padly, když je obcházeli za sedm dní.
  31. Věrou Raab nevěstka nezahynula s neposlušnými, pokojně přijavši špehéře.
  32. A coť mám více praviti: Nepostačíť mi zajisté čas k vypravování o Gedeonovi, a Barákovi, a Samsonovi a Jefte, a Davidovi, a Samuelovi, a prorocích.
  33. Kteříž skrze víru vybojovávali království, činili spravedlnost, docházeli zaslíbení, zacpávali ústa lvům,
  34. Uhašovali moc ohně, utekli ostrosti meče, zmocněni bývali v mdlobách, silní učiněni v boji, vojska zaháněli cizozemců.
  35. Ženy přijímaly mrtvé své vzkříšené. Jiní pak roztahováni jsou, neoblíbivše sobě vysvobození, aby lepšího dosáhli vzkříšení.
  36. Jiní pak posměchy a mrskáním trápeni, ano i vězeními a žaláři.
  37. Kamenováni jsou, sekáni, pokoušíni, mečem zmordováni; chodili v kožích ovčích a kozelčích, opuštěni, ssouženi, a zle s nimi nakládáno,
  38. Jichžto nebyl svět hoden, po pustinách bloudíce, i po horách, a jeskyních, i v doupatech země.
  39. A ti všickni svědectví dosáhše skrze víru, neobdrželi zaslíbení,
  40. Proto že Bůh něco lepšího nám obmýšlel, aby oni bez nás nepřišli k dokonalosti.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>