Breast crawling a význam prvního přiložení

breast crawl

Slyšeli či viděli jste někdy, jak funguje „breast crawling“?

Čerstvě narozená miminka mají schopnost najít svými smysly bradavku matky, je-li jim to umožněno. Nesmí jim být omyty ručičky, na kterých ještě ulpívá plodová voda. Ta má podobnou chuť a vůni jako matčiny bradavky, a tak je-li novorozeně bezprostrředně po porodu položeno na hrudník matky, je schopno si jen s nepatrnou podporou „najít cestu“ k prsu matky a poprvé se k němu přisát. Tato technika je jako součást tzv. bondingu (upevnění vztahu matky a dítěte) velmi důležitá pro spuštění produkce mléka a iniciace kojení.

Nesmírně zajímavé informace týkající se schopností malých novorozených miminek najdete v následujícím článku MUDr.Anny Mydlilové, nazvaném Význam prvního přiložení. V závěru článku se pak můžete podívat na ukázku breast crawlingu.

VÝZNAM PRVNÍHO PŘILOŽENÍ

Autor: MUDr. Anna Mydlilová

První hodina života je něčím specifickým

Zdravotníci i rodiče mnoho let předpokládali, že dítě neví, co má dělat, aby mohlo z prsu sát mléko. Obvyklou rutinou bylo a zatím je to, že je k prsu někým přikládáno. Ve skutečnosti ihned po porodu ví dítě víc než matka. Novorozenec má krátce po narození schopnost doplazit se k prsu matky, přisát se k němu a začít sát bez cizí pomoci. Nežádoucí rutinní  odsávání nosu, dutiny ústní a žaludku po porodu dítě stresuje a může vést k orálnímu bránění, kdy dítě z úst vystrkuje vše, co považuje za vetřelce, včetně prsu. Přestože se paušální odsávání nedoporučuje u zdravých donošených novorozenců, na některých porodních sálech stále patří k rutinním postupům. Také medikace matky může vést k obtížím dítěte při vyhledávání prsu a nadměrná infuze podaná matce může vést k otokům dvorce a tím ke snížení schopnosti dítěte přisát se.

Dítě by mělo být bezprostředně po porodu položeno na břicho matky. První hodina života je něčím specifickým. Rodiče čekali mnoho měsíců, až uvidí své dítě. A kupodivu, když se narodí, tak se nachází v bdělém stavu (tzv. stav čtyři) – v klidném stavu při vědomí, připraveno setkat se se svými rodiči a zejména zvědavé na tvář matky a otce. Jak dítě hledí matce do tváře, ukládá si do paměti její obraz, takže když je mu po čtyřech hodinách ukázán obrázek tváře jeho matky a tváře jiných žen, vždy si vybere tvář vlastní matky. Při tomto specifickém stavu má dítě doširoka otevřené oči a je klidné. Dítě slyšelo a pamatuje si hlas matky ještě z dělohy a dokáže rozlišit hlas vlastní matky od cizích a osmdesát procent dětí dokáže rozpoznat i hlas svého otce. Matka je pro dítě dobrým zdrojem tepla a zklidňuje ho její dotek. Tento klidný stav umožňuje dítěti adaptaci ze života v děloze na život ve vnějším prostředí. To vše přispívá ke komfortu dítěte a k rozvinutí pozitivních emocí.

Tento bdělý stav trvá u novorozence 30 až 45 minut či déle. Mezi matkou a dítětem dochází k mnoha interakcím. Dítě se učí poznávat matku mnoha smysly a stejně tak i matka se učí poznávat své dítě. Dítě se seznamuje s vůní matky a během několika dní dokáže rozpoznat prsní vložky své vlastní matky od cizí matky. Souvisí to se specifickou vůní vlastní matky, ne s vůní jejího mateřského mléka. Matka se také seznamuje se svým dítětem podle dotyků, vůně a také pohledu.

První kojení ihned po porodu přináší matce i dítěti mnoho dalších výhod. U matky i dítěte dochází k sekreci hormonu oxytocinu, který aktivuje produkci prolaktinu – hormonu potřebného k tvorbě mléka, spouští let-down vypuzovací reflex, pomáhá při tvorbě speciálních růstových hormonů, které jsou zodpovědné za programování některých růstových hormonů a pomáhají absorpci potravy prodlužováním řasinek střeva. Oxytocin ulevuje od bolesti, zklidňuje matku i dítě, vede k pocitům ospalosti a sbližuje matku a dítě, neboť je to „mazlící hormon“ neboli hormon lásky.

Dítě využívá vůni a chuť jako významné pomocníky při hledání prsu. K dalším výhodám tohoto brzkého kojení patří to, že se dítě cítí mnohem bezpečněji, snižuje se nemocnost dětí díky mnoha imunologickým vlastnostem mateřského mléka, což přispívá k celkově delší době kojení.

Dítě využívá vzorce chování, které si nacvičilo už v děloze. Novorozenec má schopnost doplazit se k prsu, i když vývojově je toho schopen až po dosažení čtvrtého měsíce věku, ale kupodivu se doplazí až k prsu matky, který tím masíruje a dochází k prodloužení bradavky, což pak umožní lepší uchopení prsu. Každým dotykem s bradavkou dochází k uvolnění oxytocinu z mozku dítěte i matky. Pohyby, které novorozenec provozoval jako plod v děloze, mu pomáhají při doplazení se k prsu a navíc plazení se po matčině břiše pomáhá při zavinování dělohy, čímž se snižuje krvácení a urychluje vypuzení placenty.

V této speciální, intimní chvíli se matka a dítě vzájemně seznamují. Dítě téměř nepláče, užívá si bezpečného objetí u matky a matce se zvedá sebedůvěra, že bude schopna dítě kojit, čímž se mezi nimi upevňuje vazba.

Význam časného kožního kontaktu pro matku a novorozence

Ke zhodnocení účinku časného kožního kontaktu pro kojení, chování matek a jejich zdravých novorozenců bylo provedeno sedmnáct studií zahrnujících osm set šest účastnic, které byly včleněny do tohoto systematického zhodnocení.

Časný kožní kontakt byl hodnocen jako pozitivní a statisticky signifikantně významný u těchto sledovaných parametrů:

– více než dvojnásobný počet dětí byl ještě kojen 1 až 3 měsíce
– délka kojení se zvýšila o 42 dní
– teplota dětí a glukóza v krvi byly lépe stabilizovány
– děti méně plakaly
– zlepšilo se chování matek, které byly klidnější, ubylo afektivního chování z jejich strany

Časný kožní kontakt se jeví jako klinicky významný obzvláště na výsledky kojení, pláč dítěte a chování matek.

MUDr. Anna Mydlilová, Národní laktační a edukační  centrum, FTN Krč a zástupkyně Laktační Ligy 

zdroj:
Anderson GC, Moore E., Hepworth J., Bergman N.: Význam časného kožního kontaktu pro matku a novorozence: Cochrane Databáze Syst Rev 2003, (2), CD 003519.

VIDEO – BREAST CRAWL: http://www.youtube.com/watch?v=e9WtH4dq-cw

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>