7 thoughts on “Brennan Manning: Jediná otázka

 1. B. Manning má jedinú otázku, ale ja mám opäť dve.

  1. Je toto zmýšľanie, ktoré vidíme vo videu pravé kresťanské, alebo tam počujeme aj niečo iné?
  Podľa Manninga Boh miluje hriešnika presne takého, akým je a nie akým by mal byť. Bezpochyby veľmi zaujímavé. Pre porovnanie by som tu uviedol niektoré výroky pápeža Františka.
  Minulý rok na stretnutí mládeže v juž. Amerike hlásal pápež mladým, aby boli revoluční, v žiadnom prípade sa nemenili, lebo Boh ich miluje takých, akí sú.
  Na súkromnom stretnutí s mladým homosexuálom Cruzom minulý rok mu pápež povedal: „Akého ťa Boh stvoril, takého ťa musí aj milovať.“
  Boh teda homosexuálov miluje a je dobré, aby nimi zostali.

  Počúvať chlápka, ktorý vkladá Bohu do úst slová, ktoré nikdy nepovedal je nonsense. Môžeme hľadať kolko chceme, ale slová čo i len trochu podobné tým, ktoré sú vo videu nenájdeme

  2. A tým sa dostávam k druhej otázke, ktorej si sa v predchádzajúcom príspevku tak trochu vyhol.
  Keď chceme oznámiť dobrú správu hriešnikom, ako ju najlepšie uviesť?
  Každý kresťan musí súhlasiť, že presne opačne, ako navrhujú Manning, alebo pápež.
  Každý musí uznať, že najlepšie tomu rozumel Pán Ježiš, ktorý povedal :
  Činte POKÁNIE a verte evanjeliu. Pokánie v gréčtine je vyjadrené slovom METANOIA a znamená ZMENU zmýšľania.
  Žalm 51 ….“Stvor mi čisté srdce, ó, Bože, a obnov priameho ducha v mojom vnútri.“!

  Boh neprijíma hriešnika bez toho, aby mu stvoril nové srdce a bez toho, aby hriešnik zmenil zmýšľanie. Oznamuje to už v Starom Zákone.
  Až následne je v nom zlomená moc hriechu a hriešnik túži po tom, aby nehrešil.
  Písmo obsahuje aj varovania pred ľahkovážnym hrešením napr. aj v 2.Pt 2,22…..Prihodilo sa im, čo hovorí pravdivé príslovie: Pes sa navrátil k svojmu vlastnému vývratku a umytá sviňa pováľať sa v blate.
  Kontext, v akom je to povedané si treba samozrejme uvedomiť


  1. K pokání nás vede Boží láska a dobrota a ne zákazy a příkazy a strach, který kolem sebe pyšní „nad lidé“, kteří si o sobě myslí jak nejsou svatí, šíří. Ano, najdeme, že Bůh nás miloval už jako hříšníky Ř. 5:8 a prolil svou krev i za homosexuály, ale když budeš homosexuálovi říkat, že musí přestat být homosexuálem aby ho Bůh přijal, nekážeš evangelium ale bludy náboženství. Nic takového v bibli není. Jak píšeš, je to změna smýšlení a ne jednání. Evangelium je dobrá zpráva- to, že Bůh nás miluje a zemřel za nás. Z Boží lásky, z bezpodmínečného přijetí pak vychází změna našeho dřívějšího jednání, ale ne z povinnosti, ale jako reakce na dobrotu a lásku Boží. Každý, kdo dělá věci, o kterých ví, že nejsou dobré a že mu ve výsledku jen ruinují život, je dělá, protože má v sobě bolest a zranění, která tím překrývá. My víme, že Bůh nestvořil homosexuály a alkoholiky a gamblery a závislé na drogách atd. Ale lidé se rodí do padlého světa a třeba se sklony k nějakým věcem, dědičnou zátěží od rodičů atd. Pokud jsme uvěřili evangeliu, jsme Boží děti a začínáme jako děti, musíme růst v tom, kým jsme v Kristu, koho z nás Bůh udělal a obnovovat své smýšlení. Nikdo není dokonalé poslušný, ani něaký svatý skrze to, jak se chová, ale skrze víru v Krista a Jeho lásku. Proto my dokážeme opravdu milovat, až se zjištěním, že Bůh napřed miloval nás (1.Janův 4:19) Bohužel z velké řady křesťanů žádná láska k lidem cítit není, jen potřeba lidi „napravovat“, aby nehřešili.. Proto je nejdůležitější zažít prožívat Boží lásku, abychom byli vůbec schopni milovat druhé. Komu se málo odpouští, málo miluje…


   1. K tomu, abys miloval lidi, můžeš být klidně budhista. K tomu nepotřebuješ Bibli a Boha jediného. Naopak, jedině křesťan chápe, že s láskou k hříchu do nebe nepůjde, i kdyby uvěřil čemukoliv. Satan také věří, ale miluje hřích. Jestliže poznáš, že hřešíš, máš přestat hřešit. Podle toho se pozná, že jsi Kristův. A naopak. Podle toho jak povídáš ty, se pozná, čí jsi. Nabádáš lidi, aby zůstali u svých hříchů, že stačí pouze věřit. Každý ať si to přebere.


    1. Všechna náboženství mají stejný koncept, který zde prezentuješ. Čili musíš litovat svých hříchů a odvrátit se od nich. Např. Islám. Stejně tak třeba buddhisté (mniši) vedou mnohem svatější život než 99,99% křesťanů v moderní společnosti. Pokud nejsi znovuzrozen, lásku k hříchu máš vždycky. Je to tvoje přirozenost. Děláš ale že ne, čili jsi pokrytec. Pokud jsi Nové Stvoření, je tvá pravá přirozenost svobodna od hříchu a ty můžeš být svobodný a sám sebou. Nikoho k hříchu nenabádám, to pouze pokrytci to překrucují a není jim dáno vidět světlo slávy evangelia Kristova.


     1. Svatý život nespočívá jenom v asketismu, ale hlavně ve vzdání úcty tomu, kdo je svatý. Jestliže někdo neuznává Boha Jehovu jako stvořitele, či sám sebe považuje za Boha, jako je tomu např. u budhistů, není svatý. Zato islám přímo popírá božství a zástupnou oběť Krista, čímž i kdyby si dal nohu za krk, tak svatý nebude. Takže jsme stejně pouze u křesťanství.
      A ještě jedna věc – Pokud jsi znovuzrocený, tak ti je hřích odporný, a nečiníš jej. Jsi duchem svatým usvědčován a veden k nápravě tvé přirozenosti.
      Vím, je to proti tvému „učení“, ale píši to jako varování před tvým učením. Pro poctivé křesťany.


      1. Dle tvého učení je islám na stejné úrovni jako křesťanství, protože uctívá jednoho Boha a usiluje o svatý život. Pokud ale sám teď tedy tvrdíš, že svatost a spravedlnost je možná pouze jako připsaná spravedlnost z víry v oběť v Krista na golgotském kříži, pak tedy naše vlastní skutky či úsilí o svatost nikdy nemůžou mít vliv na spravedlnost před Bohem. Jsme ospravedlňováni ZDARMA Jeho milostí skrze vykoupení v Kristu Ježíši. Ř. 3:24 Milost je dar a kdo říká, že to dar není, ten ho nepřijal a přijmout nechce. Píšeš tady protiřečící si teologii, která nemá hlavu ani patu. Ano, znovuzrozený člověk má novou přirozenost a měl by žít podle nové přirozenosti. Ovšem člověk zůstává dále člověkem a musí obnovou své mysli se naučit chodit duchem. Měl ap. Pavel obavy o Korintský sbor a jejich spasení, protože tam byly veliké tělesné hříchy? Neměl obavy o galatský, který utekl pod zákon?
       Proč vůbec napomínat znovuzrozené křesťany, aby nekradli, aby se zdržovali smilstva atd.? Vždyť by to měli přestat dělat sami od sebe, ne? Zamysli se nad tím trochu člověče, pane poctivý křesťane…


 2. ahojte,
  Skutočne, nikdy nebudeme takými, akými by sme mali byť. Prečo? Lebo to sami od seba nedokážeme. „Človeku je to nemožné, ale Bohu je možné všetko.“ Takto odpovedá Pán učeníkom na otázku: „Kto môže byť teda spasený?“
  A chcela by som ešte citovať z 2 Kor 12,7-10 “ A aby som sa prevelikosťou zjavení príliš nepovyšoval, daný mi je osteň do tela, anjel satanáš, aby ma pohlavkoval, aby som sa príliš nepovyšoval. 8 Za to som trikrát prosil Pána, aby odstúpil odo mňa, 9 a povedal mi: Dosť ti je moja milosť. Lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. Teda najradšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby prebývala na mne moc Kristova. 10 Preto mám záľubu v slabostiach, v pohaneniach, v tiesňach, v prenasledovaniach, v úzkostiach za Krista; lebo keď som slabý, vtedy som mocný.“
  Všetko je o láske Božej, ktorou Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik nezahynul, ale mal večný život, každý, kto verí v Neho. (podľa Ján 3,16)
  Boh má nárok položiť nám túto otázku, pretože láska skrze Pána Ježiša je ten poklad, ktorý nám bol daný. 15,9-12 „Jako mňa miloval Otec, tak som i ja vás miloval. Zostaňte v mojej láske! 10 Ak budete ostríhať moje prikázania, zostanete v mojej láske, tak ako som ja ostríhal prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. 11 To som vám hovoril nato, aby moja radosť zostala vo vás, a vaša radosť aby sa naplnila. 12 To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja vás miloval.“
  1Kor 13. kapitola je nielen, ako sa o nej hovorí, hymnou lásky, ale tiež pre mnohých znepokojujúcou pravdou, že bez lásky to jednoducho nejde; Božie kráľovstvo bez lásky neexistuje!
  Vidíme to aj v Jánovom Zjavení 2,4-5 „Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. 5 Pamätaj tedy odkiaľ si vypadol, a čiň pokánie a čiň prvé skutky; ale ak nie, prijdem rýchle na teba a pohnem tvoj svietnik s jeho miesta, keď neučiníš pokánia.“
  1Kor.13 kapitola končí veršom: „A teraz zostáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.“
  Skúmajme sami seba, či sme cestou nevypadli z tejto lásky, nech Pán vyrovná naše kroky, ak sú mimo…


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>