Co je smyslem lidské existence? A jakou úlohu v ní hraje Bůh?

LifesBigQ-Lead

Člověk má od svého Stvořitele v sobě vloženou touhu po objevování smyslu jeho bytí. Ačkoliv se naše dnešní společnost snaží všemožnými prostředky tuto touhu a přirozené instinkty zvědavosti eliminovat, zcela úplně se jí to podařit nikdy nemůže. Dnes je velmi v módě nepřinášet na stůl otázky, které se hluboce dotýkají smyslu naší existence. Proč? Co hledáme a co nacházíme v nekonečném koloběhu pomíjitelného světa? Můžeme prožít dočasnou radost a dočasné zadostiučinění. Ale pokud naše radost a zadostiučinění vychází z pomíjitelných věcí, tak je jen otázkou času, kdy se ztratí.

Ale jaký je tedy skutečný smysl života? Proč nás Stvořitel stvořil? Jak získat radost, kterou tak zoufale hledáme ve věcech kolem nás? A pokud existuje věčnost, jaký smysl má ten krátký úsek našeho žití zde?

Moje dosavadní omezené poznání mi napovídá, že klíč k pochopení smyslu existence je v poznání Boží lásky. Láska se nedá uchopit rozumem. Můžete svému partnerovi říkat 100 krát za den, že ho máte rádi, ale když to nebude prožívat, je to jen nicota- pouhá slova. Láska je víc než slova, než poznání.
Jeden Boží muž řekl, že ta pravá otázka není jestli miluješ Boha.. ale jestli prožíváš Jeho lásku. Písmo nám říká, že věčnost je o poznávání Boží lásky.

              „A toto je ten věčný život, aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“
                                                                                                              (Jan 17:3)

Pokud nás Bůh učinil ke svému obrazu, potom nám dal velkou kapacitu milovat. Člověk, který není (nebo se necítí) být milován, je jako strom bez kořenů. My sami od sebe nedokážeme vyprodukovat lásku k Ježíši Kristu, pokud nejprve nezakusíme, že jsme od Něj milováni. A snaha nově obrácených křesťanů směřuje k sebezdokonalování- k posvěcenému životu bez hříchu a již méně k zakoušení Boží lásky. Člověk pak upadá do stavů zoufalství, když vidí, že je stále hříšný, že jeho staré já ho stále ještě ovládá více než by chtěl. Bůh také ve své nekonečné moudrosti často připravuje nově obrácenému do života těžké okolnosti, aby se mohl více spolehnout na Boha a Jeho vedení a nikoliv na svět. Aby radost věřícího nevycházela z pomíjitelného, ale byla trvalá.

Ale tím základním stavebním kamenem pro život je zakoušení Boží lásky. V tom, že On nás má rád a dokonce chce, aby jsme se radovali.

            „V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření
za naše hříchy.“
                                                                                                           (1.Janův 4:10)

Můžete mít sebelepší teologii, znalosti, sebelepší evangelizaci, kázání, dobročinné aktivity atd. Ale prožíváš Boží lásku? Víš to, že Bůh tě má rád? Protože o tom je věčný život, který může začít už tady na Zemi. Žijeme ve světě, který drží Boží nepřítel a otec lži.  Jsem přesvědčen, že jeho primární cíl je zamezit nám prožívání Boží lásky. Odklonit nás od ní. A to se týká jak věřících tak nevěřících. Většina toho, co je nám od mladosti říkáno jako „pravda“, tak pravda není. A proč je tolik věcí kolem nás lež? Jaká je podstata lži v zahradě Eden? Zpochybnění Boží lásky k nám.

V bibli se píše, že máme bojovat boj víry. Není to ale víra v to, že co je v Písmu napsané, je pravda. Ten pravý boj víry je o zakoušení Boží lásky. Budeš prožívat Boží lásku i v nejtěžších chvílích svého života? Budeš vědět, že Bůh je s tebou, že tě neopustil? A co můžeme udělat pro to, aby nás Bůh měl víc rád? Můžeme se mu nějak zavděčit? Jak máme pro Boha „pracovat“?

 “Pracujte ne pro pokrm, který hyne, ale pro ten pokrm, který zůstává k věčnému životu, který vám dá Syn člověka.
Na něho totiž položil Bůh Otec svou pečeť.“

 Řekli mu tedy: „Co máme dělat, abychom konali Boží skutky?“
 Ježíš jim odpověděl: „Toto je ten Boží skutek – abyste věřili v toho, kterého on poslal.“
                                            (Jan 6:27-29)

Takže to jediné, co Boha opravdově potěší je víra v Jeho lásku. Protože to je pravda. On je dobrý. Jelikož nám dal svobodnou vůli, pro lásku se musíme rozhodnout. Musíme se nechat milovat. Musíme se nechat omýt. (Jan 13:5-10)

A v tom vidím smysl života. V tom jediném vidím trvalé naplnění a radost. Víra v Boží lásku přemáhá tento pomíjivý svět (1. Janův 4:4)

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>