Ďáblovo hřiště, ďáblovo jeviště, ďáblovo království tmy je tady a teď

ego-inspiring-chess-art-game-life-trial-test-mind-games

V poslední době jsem sledoval seriál „The Last Dance“, který přináší retrospektivně vhled do asi nejvíc zajímavé doby basketbalu a NBA a samozřejmě důkladně mapuje a vyzdvihuje hlavní postavy ikonického Chicaga Bulls Michaela Jordana, Philla Jacksona a dalších. Bylo mi v té době kolem 10 let a basketbal byl můj život. Vstával jsem ve 3 hodiny ráno, abych se mohl dívat na živý přenos na naší televizi Tesla colour na ČT2 v roce 1997 Chicago vs. Seattle. Dodnes si vzpomínám na to nadšení, když jsem sledoval zápasy Jordana v TV.

V souvislosti s tím, jsem také narazil na okultistické pozadí celého Chicaga Bulls a Michaela Jordana, na naprosto neuvěřitelné numerologické souvislosti a mnoho dalšího.
Také jsem viděl film o jakémsi Britském skokanovi na lyžích přezdívaném orel Eddie, který od malička měl sen stát se olympionikem, až se mu to i přes nedostatek atletického talentu skutečně podařilo. Stal se velmi populárním a točil reklamy atd. Znovu mi to všechno pomohlo si utřídit myšlenky ohledně toho, co tento svět nabízí, co očekává a co vlastně tento svět je a co jsme my.

Tento svět je ohraničené území temnoty, která nabízí pomíjivé úspěchy a pomíjivá vítězství, všechno zde poddává do nemilosrdného náručí smrti a nicoty. Tento svět je ďáblovo hřiště, kde on určuje pravidla hry, rozhodčí a dává do hry hráče, které chce. Zároveň je to také ďáblovo jeviště, kde všichni se musí dívat a obdivovat tuto frašku, kterou temnota sehrává.
A my všichni se rodíme do tohoto království tmy, jako děti temnoty, jako děti odpadnutí od světla a od Boha.
Přesto Bůh předem vyvolil svůj lid, který má projít údolím stínu smrti, který má projít skrze temnotu a oslavit se v Kristu.

Tento svět dává jasné instrukce k tomu, jak být součástí království tmy. Tyto instrukce jsou v naprostém prokladu k tomu, co nám říká Bůh prostřednictvím Slova. Pokusím se ty hlavní atributy a poznávací znaky synů a dcer temnoty shrnout do pár bodů.

1) Miluj a ochraňuj tento svět- Mnoho lidí nachází své poslání v ochraně tohoto světa, spojené s láskou k tomuto světu. Mnoho písní nám od mládí sugeruje jak je náš svět krásný a jak jsou lidé dobří. V masové kultuře se neustále propaguje jak lidé pokud budou držet pohromadě můžou žít harmonický a klidný život. Nespočet organizací se snaží chránit přírodu od lidské devastace. Tento svět v nás od malička pěstuje lásku k sobě samému, neustále nám připomíná, že musíme mít rádi tento svět a chránit ho a spravovat nejlépe jak dovedeme.
Slovo nám ale říká, že kdo miluje tento svět, nemůže v něm být Boží láska. Protože Slovo označuje ten to svět za království tmy, jehož pánem se satan. Je jen otázka času, kdy bude tento svět zničen. Nic z něj nezůstane a vše bude nové, protože z tohoto světa není co zachraňovat. Není na něm nic, co by mělo trvalou hodnotu. Tento svět propadl temnotě hříchu a smrti a celé tvorstvo s ním.

2) Miluj svůj život a dej mu nějaký vyšší smysl a cíl- Toto je klasika. Tento svět nás učí, že se máme inspirovat od úspěšných lidí, kteří za svůj život „něco dokázali“. Dobrá ilustrace je právě M. Jordan a celé šílenství kolem této sportovní ikony, kdy miliony lidí chtěli být jako Mike a on sám si nechal říkat „černý ježíš“ nebo „černý kocour“. I já jsem v 10 letech chtěl být jako Michael Jordan a mít dokonalý basketbalový tým. Toto pomíjivé tělo smrti a hříchu touží vítězit než přijde konečná porážka v podobě smrti. Touží být obdivováno a uctíváno. Touží mít podíl na vyšších principech a neviditelných skutečnostech. Existují festivaly jako Miluj svůj život. Existuje celé plejáda „duchovních“ směrů a životních koučů, kteří vás budou učit jak milovat sám sebe a svůj život zde v tomto světě. Budou vás učit jak najít své poslání, jak najít smysl tohoto života, jak najít svůj životní úkol, jak se nejlépe sebe-realizovat, jak slavit vítězství atd..
Kristus- světlo, které přišlo do světa temnoty nám ale říká zase pravý opak. Ježíš říká: Měj v nenávisti život v tomto světě, ztrať (prohraj) tento život pro mne, vzdej se svého života, zapři sám sebe, rozdej všechno, co máš a pojď za mnou.
Jinými slovy Kristus říká- vzdej se svých vlastních vítězství tělesnosti, vzdej se svého „poslání“ v tomto životě a přijme mne a můj život za své vítězství, přijmi mne za své poslání, přijmi mne jako svou lásku a jako tvou dobrotu. Protože pouze já jsem život, vše ostatní je smrt, pouze já jsem pravda, vše ostatní je lež, pouze já jsem cesta, vše ostatní je slepá ulička.

3) Nauč se milovat a měj lásku ke všemu stvoření, miluj každého jako sám sebe, pomáhej slabším, miluj rodinu..

Slovo nám opravdu říká, že máme milovat svého bližního jako sám sebe. Svět a tělesný výklad Písma toto převedl na každého člověka. Miloval Ježíš každého člověka? Ne. Měl Ježíš svou tělesnou rodinu za skutečnou rodinu? Ne. Kdo plní Boží vůli ten je Kristův bratr, otec, sestra a matka. A kdo je náš bližní? Je to Kristus sám jak demonstruje na podobenství o milosrdném Samaritánovi, kde se postará o všechny naše potřeby a všechno za nás zaplatí (vykoná). Kdo plní Boží vůli? Ten, kdo věří v toho, koho Otec poslal. Ten kdo zemře tomuto životu a přijme jediný skutečný život Krista, který není teď a tady, ale je skrytý v Bohu. Ten, kdo přijme to, že všechny jeho skutky jsou vykonané v Bohu- že Kristus za něj již všechno vykonal o on nemůže svou mrtvou tělesností vykonat nic. Ježíš nám říká, že máme dokonce i ztratit naše pozemské vztahy ve smyslu, že je nemáme považovat za něco víc než jsou- pomíjivé a dočasné, nedokonalé a tělesné a podléhající smrti.
Jediný vztah a jediná láska je dokonalá a ta je v Kristu, láska Boží. A pro ty, kteří nejsou syny a dcerami temnoty je toto jediná pravá láska, která nikdy nezanikne. Jakékoliv tělesné vztahy a emoce, pocity a city jsou jen pára, jako celý tento život.
Tento svět nás učí, že máme tělesně milovat, ale Bůh nám říká, že máme zemřít spolu s Kristem a že naše láska musí být Kristus. Tento svět říká: Snaž se, nebude to perfektní, ale ta snaha, ten zápal, to odhodlání jako měl orel Eddie to je to, co tento svět miluje. Žij pro nějaký světský účel, pro nějaký světský sen a cíl, obětuj tomu svoji tělesnost, své odhodlání, miluj toto své poslání, miluj svoji vlastní oběť..

Náboženství učí to samé co svět- Náboženství je ve stoprocentní shodě s tím, co hlásá svět. V poslední době mne čím dál víc fascinuje, jak new age a reinkarnace a to všechno vyučuje úplně to samé, co křesťanství nebo islám. Je to vždy o našem tělesném já a o tom, jak se tato tělesnost musí vylepšovat a postupovat vpřed. Ačkoliv Kristus nám říká, že máme zemřít a ztratit tento život, křesťanské náboženství si vymyslelo svůj „křesťanský život“, který může opěvovat, na který může být náboženský křesťan hrdý, který může vylepšovat a hýčkat si ho. Ale ve skutečnosti je to jen další náhražka jediného skutečného života, kterým je Kristus. Konec „křesťanského života“ je smrt. Ale my, kteří jsme přijali Krista jako svůj život, máme věčný život… ale ne teď a tady, ale v nebesích, máme svůj poklad ne tady na zemi jako ti, kteří žijí své „křesťanské životy a snaží se měnit k lepšímu tento svět temnoty, svým tělem hříchu a smrti, které není schopné konat dobro. Ale máme svůj poklad v nebesích.. A tam je naše srdce.
Náboženství vás učí to samé co svět, učí vás jak tělesně vítězit nad hříchem (toto tělo hříchu samozřejmě nemůže zvítězit nad hříchem, proto musí zemřít, proto se musíme narodit znovu). Jak milovat svůj život teď a tady a učinit ho lepším (tím, že se budu lépe chovat, Bůh mi bude více „žehnat“ a budu se mít líp) a také to, že musíme splnit svůj tělesný úkol- naše poslání, které nám dal Bůh tady na světě.. (Kristus naplnil Boží vůli, On splnil poslání, On naplnil Boží standart pro dokonalost, On je milovaný Boží syn)

Svobodná vůle- S tímhle tématem jsem dlouho zápasil, ale dnes už si jsem jistý, že člověk nemá schopnost se rozhodnout pro Boha nebo pro spasení. Opět by to bylo v rozporu s mnohými verši v Písmu. Zároveň iluzi svobodné vůle hlásá tento svět: Rozhodni se správně, nauč se činit správná rozhodnutí, vyber si práci snů, vyber si partnera snů, vyber si nábytek, vyber si „život“, který je pouze čekáním na smrt. My si nevybrali Boha, ale Bůh si vybral nás. Vyvedl nás z království tmy do svého podivuhodného světla, zjevil nám své tajemství, kterým je Kristus a dal nám podíl a spoluúčast na Jeho slávě. Není nic, co by si naše padlá přirozenost mohla vybrat než hřích a smrt. Není nic v naší tělesnosti, čím bychom se mohli zalíbit Bohu, protože vše, co není z víry je hřích a bez víry není možné zalíbit se Bohu. Kristus- náš život, je pro tento svět bláznovství. Protože temnota nenávidí světlo a lidé si zamilovali temnotu víc než světlo- lidé si zamilovali jejich vlastní skutky a jejich pomíjivé životy víc než Krista a Jeho život. Kdo jsem já, že bych mohl rozhodovat zda budu navždy s Bohem nebo nebudu? Není to zase jen odraz pýchy tohoto života? Bůh je ten, který rozhoduje, který předurčuje, který má vše, ve své moci. Amen

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>