Debata mezi redaktory Street žurnálu: Bůh, New Age, Ezoterika a jak se orientovat v dnešním světě.

ellen-vaman
 • Hovorová debata na sociální síti (omluvte případné gramatické chyby) mezi Janem Frolíkem a Ladislavem Zelinkou. Pokud byste se také chtěli zapojit do debaty, přidejte si nás na fb a konverzace může začít. Váš názor nás zajímá!

  Láďo, co si myslíš o New Age hnutí a současné „ezoterice“, která se blíží spíš dobrému byznysu než nějaké skutečné duchovní progresi?

 • Ladislav Zelinka

  Pro mě osobně je New Age a ezoterika to, čím se zabývám již asi šestým rokem. K New Age jsem měl vždy blízko. Kdybych měl nějak shrnout svou filozofii, myšlenka „Nového věku“ je tam asi hlavní motiv. Ezoterika a New age přinesly spoustu dobrých myšlenek, nové přístup, a hlavně myšlenku univerzalismu – rovnosti všech náboženství, ideologií a samozřejmě lidí. Ve všem je něco dobrého, určitá Boží podstata, a New Age právě spojuje všechny tyto dobré věci a snaží se spojit i všechny lidi do jedné „velké rodiny“. To jsou dobré cíle. Také říká, že Bůh je jeden pro všechny, s čímž mohu souhlasit, i když nikdo tím není ochuzen o možnost vlastní volby. To je mi sympatické. New age říká, že tento svět bude v budoucnu nahrazen jiným, lepším, věk temnoty bude vystřídán věkem světla, což je další dobrá myšlenka. Hranice nebudou hrát takovou roli, ani národnosti, a nebudou potřeba církve a náboženství. Líbí se mi to optimistické očekávání. Tobě ne?

 • Frolda Jan

  Hodně mi to připomíná Nový světový řád. Myslím, že jsi vyjmenoval několik jeho cílů. To jest potřít hranice mezi národy a potřít náboženství (víru v Boha) a nahradit to vírou v cosi neurčitého- vírou v sebe a vesmír. Mě osobně přijde myšlenka centralizace světa jako ráj pro kontrolu elit, skvělý nástroj k ovládnutí populace.. To, co popisuješ se mi jeví vzhledem k dnešní situaci jako ryzí utopie i když to může znít hezky, situace ve společnosti a ve světě je poněkud jiná, lidé ztratili morální odpovědnost a ztratili svůj kontakt s Bohem, utápí se ve změti ezoterních bludů, které se točí v kruhu, ale nikdy nic neřeknou, přitom pomoc v podobě Boha a Ježíše existuje zdarma: Tlučte a bude vám otevřeno.. Vážně nejsi k ezoterice a ke všem těm předraženým kurzům a seminářům ani trochu skeptický?

 • Ladislav Zelinka

  Na kurzy a semináře už moc nechodím. Skeptický k celé řadě z nich jsem. Některé jsou dobré, některé méně dobré. Některé sám pořádám. No, je to jako s lidmi, nelze všechno házet do jednoho pytle, je tu od všeho něco a nespočet zájmů. Zvlášť v dnešní době, kdy je svět propojený a všechno je všude dostupné. I u nás v Čechách můžeš např. zajít na šamanský obřad. Nese to příležitosti i rizika. Myslím, že hodně lidí bylo napáleno, když zaplatili za drahé kurzy, a příště už si dají pozor na šarlatány. Postupně najdou cestu ke svému Bohu. Určitá změna víry a vidění světa bude potřeba, stejně jako změna světového uspořádání. Současným směřováním už dlouho nemůžeme jít, uvedlo by nás to do zničení, a to nikdo nechce, nemluvě o tom, že, jak víš, lidé nejsou úplně svobodní, jak si myslí, a nejsou úplně dostatečně o všem informováni.

 • Frolda Jan

  Dobře, souhlasím, že tímto směrem nemůžeme jít, ale nedává nám křesťanský pohled- skutečná víra, nikoliv okrajová- ten správný recept/lék na uzdravení světa? Vždyť kolik lidí se dnes skutečně snaží žít podle desatera, kolik lidí vidí v Ježíši a v Bohu skutečnou duchovní autoritu?

 • Ladislav Zelinka

  Nevidím to tak zle – je zde asi 1miliarda křesťanů, 1 miliarda muslimů a židé, například, kteří jsou většinou považováni za silně věřící v duchovní autority a žijí podle svatých písem. Často to ale bývá viděno spíše negativně. Muslimové žijí od rána do večera podle duchovních zákonů a věří v Boha, Abrahama i Ježíše, a nezdá se, že by byli svatí. Možná oni si to myslí, že jsou, ale zbytek světa s nimi asi nesouhlasí. Stará náboženství je první z věcí, které se budou muset poněkud změnit. Ale to podle mě nebude problém, protože spousta nových skutečností a objevů ukáží pravou podstatu a jasně ukáží, co je iluze a co je pravda. Jak víme, v minulosti bylo mnoho věcí překrouceno, a něco z toho pořád přetrvává. Ale není to tak zlé – lidé se učí a poznávají. zjišťují své omyly a prohlédají. Odhalují postupně omyly a falešné cesty, kterými se nechali svést. Jinak – ten správný lék na všechny problémy podle mě nikdo nemá a nezná. Bylo by chybou si myslet, že jej někdo má. Spíše myslím, že jej máme všichni, resp. každý část z něj. Křesťanství v něm má ale nezastupitelnou, důležitou roli, s tím souhlasím.

 • Frolda Jan

  ještě jinak: zdá se mi že dnes je Bůh a Ježíš téměř sprosté slovo, že je to stále zabaleno do nějakých vibrací, dimenzí, archandělů, duchovních průvodců, mimozemšťanů a tak dále a tak dále.. Proč?

  Je rozdíl mezi pravou a falešnou vírou.

  falešná víra je fanatismus, který je samozřejmě špatný, magie atd.

 • Ladislav Zelinka

  Všechno prochází určitou transformací, očistou skrze oheň, zkouškou ohněm, zda to odolá, tak nějak to vidím. Možná toho nebude mnoho, co projde všemi zkouškami a obstojí. Uvidíme, jestli Bůh bude ještě pro lidi atraktivní, až se s ním lépe seznámí. Zatím jej znají jen z příběhů z druhé ruky a z různých výkladů nejrůznějších kněží a podobných. Náboženství nadělal hodně problémů a spíš odcizilo lidi Bohu, nezdá se ti? Od dob zavedení církví jjsme se spíše propadli do temnoty, než abychom vystoupali do nebe. Téma pravé a falešné víry bude nyní velmi důležité, je to důležité téma a je dobře se tím zabývat, protože to je asi vůbec klíčové k pochopení všech věcí. Proto i debaty jako je tato, budou lidem prospěšné a pomůžou jim k pochopení. Nejhorší varianta je podle mně izolovat se od ostatních. To, co je nyní potřeba, je opak – být v kontaktu a třeba i v konfliktu, ale řešit jí smírem, spoluprací, kompromisem, v přátelském duchu. Říká se tomu „Jednota v mnohosti“. To je podle mne hlavní Boží „přikázání“. Věříš v ty věci, které jsou popsány v Bibli?

 • Frolda Jan

  Myslím, že si nerozumíme. Já například i ve svých videích říkám, že náboženství/církve jsou všechny infiltrovány Satanem. Některá jsou dokonce přímo uctíváním jeho duchů. Věřím, že existuje jakýsi velký konflikt ve kterém hraje člověk stěžejní úlohu. Je důležité, aby si člověk uvědomil obrovskou moc v podobě své svobodné vůle, protože vlivy, kterým je vystaven útočí právě na jeho rozhodovací schopnost. Vždy je třeba být pozorný, protože Satan a jeho duchové na nás líčí všemožné léčky. Pro mne je Bible sbírkou příběhů a vizí- nemusím tomu slepě věřit, ale mohu si z toho vzít to, co mě osloví (jak ze všeho). Ale můj primární zájem je stát se lepším, svobodnějším člověkem . Víš Ládo, ke křesťanství mne paradoxně dovedla opačná strana- démoni, Ďábel, o jehož existenci jsem se empiricky přesvědčil a logicky tak dospěl k názoru, že musí existovat i strana druhá. Ty nevěříš ve skutečného Ďábla?

 • Ladislav Zelinka

  Neznám nikoho tak zlého a nenapravitelného, koho bych mohl označit za Ďábla a za někoho vyloženě zlého, komu by nemohlo být pomoci. Empiricky jsem se nikdy nepřesvědčil o něčem takovém. Všude vidím lidi, kteří chtějí žít a mít se dobře. I v těch videích, které publikuješ, a jsou velmi zajímavé, je řečeno, že celé to byl jen omyl, že jsou zde jen různé strany, z nichž jedna není o moc lepší než druhá, a spousta různých konfliktů a zájmů a nedorozumění. Pokud je něco, co je univerzálně platné a věčné, tak je to láska. Největší překážkou jejího dosažení je nesmiřitelnost a přesvědčení o „Dobru“ a „Zlu“. Ten konflikt tu zaručeně je, ne všechny konflikty ale končí zničením druhého – některé končí smírem, mají dobrý konec. Nakonec v Bibli je proroctví, že Lev bude s Beránkem a kočka s myší. To bude ten věk světla, návrat ráje. Být svobodný, jak možná zjišťuješ, není vždycky úplně cesta vpřed. Hodně takových se stávají osamělými. Mně osobně ke křesťanství přivedl život a pozitivní způsob života. Myslím, že příliš často hovoříš o té druhé straně. Kdo je ale ta dobrá strana? Kde je?

 • Frolda Jan

  Ano, hovořím o ní protože jí vídím, protože doslova vyvstává před mým zrakem a snaží se pohltit tento svět. Ta druhá strana se chová nenápadně, laskavě, trpělivě, proto není v našem světě příliš vidět. Na druhou stranu, ale máme v sobě od narození kompas co je dobré a co je špatné. Říkáme mu svědomí. Tento kompas je důkazem, že na tomto světě existuje dobro a zlo. A je na nás nakolik budeme následovat tu širokou dravou cestu zla a nakolik budeme pokorně následovat nevyšlapanou cestu dobra. Je na nás nakolik si ustanovíme vztah s Bohem/Stvořitelem a nakolik ho budeme ignorovat poslouchat jen naše pudy a choutky. Myslím, že pokud člověk skutečně naplno dokáže naplnit svůj osobní vztah s Bohem, není už nikdy sám. I když se tak může chvílemi cítit. Zdá se mi, že v současné době panuje velké duchovní zmatení, díky přílivu nejrůznějších praktik, ale opravdová čistota a pokora schází. A schází i mě. Snažím se pouze upozornit, že svět je možná před svým soudem a každý okamžik našeho života je důležitý.

 • Ladislav Zelinka

  To je řečeno dobře.

  Je fakt, že je zde jedna strana, která je velmi silná a druhá, která prakticky nic nemá. Je velmi těžké zde bojovat, protože je zde propastný nepoměr sil.

 • Frolda Jan

  to, že nic nemá je iluze matérie

  když máš člověka, který má šťastnou rodinu a žije u lesa- nic nemá, je štastný, pak máš lidi, kteří mají miliardy a nic nemají, jsou nešťastný

 • Ladislav Zelinka

  Je ale jasné, kdo má na podobu světa větší vliv…

 • Frolda Jan

  jakto že je to jasné? To my nevíme, ta obsolutní moc je v Bohu, pokud stvořil Lucifera je v jeho moci ho i zničit. Zítra může nastat soudný den, to my nevíme..

 • Ladislav Zelinka

  To je pravda. Ale soudný den by nikomu z nás, až na pár výjimek, nic moc dobrého nepřinesl. Lidé většinou k materiálnímu světu mají blízký vztah a asi by jeho ztrátu brali s nelibostí.

 • Frolda Jan

  hmm tak každého čeká jeho soudný den, zemřeme všichni..

 • Ladislav Zelinka

  Myslíš, že je dobrý nápad zničit všechno zlo?

 • Frolda Jan

  pro mě je tady zlo od toho abych dokázal rozlišit, co je dobré, Co je Bůh, abych měl nějaký návod, co nemám dělat, dokud bude člověk zlo potřebovat, bude tady asi neustále cyklicky se opakovat..

  Pokud nerozlišíš co je zlo a dobro, potřebuješ zlo.

 • Ladislav Zelinka

  Přesně tak. Prostě se učíme. Nejjistější je dělat správné věci.

  To, co je správné, ale asi bude muset každý určit sám. Včetně čtenářů.

 • Frolda Jan

  Správné věci- to je právě ten vágní pojem, pokud nemáš kompas- syntézu svědomí/intuice/pokory/intelektu je to těžké, ale každý jak to cítí..

 • Ladislav Zelinka

  Ten kompas si vytváříme např. takovýmito diskuzemi a jejich čtením. Myslím, že v nich můžeme pokračovat a občas nějaké publikovat. Souhlasíš?

 • Frolda Jan

  jj můžeme tak zatím a těším se na pokračování

 • Ladislav Zelinka

  Já se také těším

3 thoughts on “Debata mezi redaktory Street žurnálu: Bůh, New Age, Ezoterika a jak se orientovat v dnešním světě.

 1. Moc pěkné, hezky se to čte. Takových inteligentních zamyšlení se na dnešním internetu příliš nevyskytuje, je proto potřeba v tom pokračovat. Možná to nebude pouhá náhoda, když Michael Cremo hovoří o devoluci lidské rasy a shodou okolností to před několika dny také prohlásil John Anthony West. Co se týká globální populace, tak to vypadá, že minimálně po morální a duchovní stránce lidstvo skutečně degraduje…Osobně příliš „osvícení“ ( tak jak mnoho promotérů duchovna hlásá ) kolem sebe nepozoruju :)


 2. Děkujeme Michaeli za koment a názor. Jsem v této otázce taky spíš skeptik. Uvidíme co nám přinese budoucnost. Ale za sebe mohu říct, že jsem již vystřízlivěl z některých „úletů“ do jiných dimenzí, andělských terapií, channelingů a dalších takových New age pastiček. člověk se nikam neposune cizí pomocí, jak by mnoho lidí rádo, ale pouze kultivací sebe sama, vnitřní disciplínou, vztahem k Bohu, touze po pravdě.. Zjistil jsem, že být skeptický je dobrá věc, protože jsem velmi narazil, když jsem všemu věřil bez zpětné kontroly. A kam se nyní dostávám, to by mě před pár lety ve snu nenapadlo. Ale stejně jsem zvědavý, co přinese zítřek. Díky a hodně sil i tobě do USA, jestli tam stále jsi.. :)


 3. Jasně, že jsem. Je zajímavé pozorovat alternativní dění v Česku trochu z povzdálí :) Slovo skeptik je trochu zavádějící a nemám ho rád. Skeptici jsou většinou osoby typu spolku Sisyfos. Spíš bych se přikláněl ke slovu kritický, nebo obezřetný. Myslím, že by člověk měl používat především svůj rozum, který nám byl všem dán, a je jedno kým :) Je dobré být k věcem střízlivě kritický, i když to není zrovna lehká cesta k úspěchu. Jen jsem chtěl povzbudit v další práci, kterou děláte, a myslím tím oba dva. Není nutné se zásadně shodnout v názorech, je potřebné ale najít cestu k dialogu, což je v dnešní době hodně těžké, protože každý má svoji zaručenou pravdu a ego :) Názorů je mnoho a bude jich čím dál víc s přísunem nových objevů a informací a právě rozmanitost názorová a pocitová je myslím to, co nás lidi odlišuje od ostatních druhů ( kromě jiného ). Hmmm, nevím jestli to je špatně, nebo dobře :) )))


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>