Do Prahy přijíždí „konspirační guru“ David Icke se svojí New Age agendou.

David-Icke-Exposed

Do Prahy se vrací Angličan David Icke, který je známý svými přednáškami o matrixu a reptiliánech. Vystoupí již dnes v pražské Lucerně a cena vstupenky je asi 2000 korun. Icke nabízí svým posluchačům klasický koktejl gnostického vidění světa, New Age a falešné luciferiánské spirituality zabalené do hávu konspirací ( někdy i pravdivých).. Je to klasický koncept míchání pravdy a lži, kdy výsledná lež překrývá to podstatné pro život a spásu člověka. Icke paradoxně varuje před entitami, které nejsou nic jiného než démoni a sám nijak nepopírá, že tyto spirituální entity měly v minulosti mnoho jmen, které závisely na dané kultuře. Jako obranu proti těmto entitám pak svým posluchačům ordinuje něco jako „pozitivní schizofrenii“, tedy stav, který se hojně doporučuje v kruzích New Age a esoteriky. Je to vlastně vytvoření svého vlastního imaginárního světa plného dobrých pozitivních vibrací, supertolerance a superlásky. Tento vyfabulovaný svět, který by si měl člověk stvořit ve své mysli, nás má potom ochránit před ničivým vlivem oněch démonů, kteří se živí lidským strachem a tudíž jsou potom vůči nám bezmocní..

Jedno z jeho ústředních hesel je, že člověk je bytost s neomezeným potenciálem a nekonečné vědomí, které se transformuje do lidských schránek. Jediným jeho argumentem na zvědavé otázky, zda je za své „tajné a osvícené informace“ nějak matrixem pronásledován, je jeho minulost, kdy měl být údajně hojně vysmíván. Nyní ,kdy prozrazuje ony klíčové informace, které by měly tak moc zamávat s Novým světovým řádem, se mu daří neuvěřitelně dobře na vyprodaných turné. Jednou dokonce prohlásil, že ho nemůžou zabít.

Co nám říká pán Ježíš o falešných prorocích? „Po ovoci je poznáte“  Nevyhazujte peníze oknem za další loutku luciferiánské falešné spirituality a agendy NWO. Samozřejmě vám pan Icke nic neřekne o pravé skutečnosti světa, ve kterém žijeme. Nedozvíte se nic o skutečném tvaru naší Země, ani o Stvořiteli nebo pravdivosti Božího Slova. Obraťte se na jedinou správnou cestu- k Ježíši Kristu. Jaké je ovoce Davida Icka, o tom se může každý přesvědčit sám.
icke Všimněte si známého symbolu tří šestek u Ickovi bývalé ženy Pamely.

Článek v angličtině o rozvodu: http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2083287/David-Ickes-marriage-breakdown-He-claimed-hes-Son-God-world-run-alien-lizards-story-marriage-breakdown-weird.html

Icke a jeho podezřelé zednářské pozdravy: https://www.youtube.com/watch?v=_-cykJFE00o

7 thoughts on “Do Prahy přijíždí „konspirační guru“ David Icke se svojí New Age agendou.

 1. Ano Froldo,
  byla jsem se včera přesvědčit osobně. A proto tvrdím, že tu očerňuješ člověka a to nehezky. Ale tuším proč. On totiž mluvil i o lidech, kteří si natolik zúží své vlastní vnímání světa, že jim stačí jedna jediná kniha. A to se ti nehodí do krámu. Je to úžasný, vřelý pán, otevřený a statečný muž. Takže já už jsem se byla přesvědčit sama. A ty?


  1. Dovoluji si poznamenat, že ten pán, aby ho ty lži uživily, tak musí být vřelý, úžasný a otevřený. A bezpochyby také statečný, když kráčí po široké cestě přímo do zatracení. Rád bych také řekl, že jsem již přečetl Bibli, myslím tím tu knihu, která zúžuje cestu života. A vy?


   1. Já těch knih přečetla mnohem víc a hodlám v tom pokračovat. Nelíbí se mi ani Váš jedovatý , ani Froldův obviňujíí a tón, ve vřelosti byste se měli od pana Ickea učit. Protože Bůh je přece láska a ne kydání špíny, ne? Alespoň já vidím křesťana coby člověka plného vhledu, lásky, pochopení a odpuštění.


    1. Ivo, knih můžeš přečíst samozřejmě kolik chceš, já jich taky načetl kvanta.. Jedna věc ale zůstává: Jak ty knihy prakticky změní můj život? Udělají ze mne lepšího člověka? Pomůžou mi v životě? Můžu se na ně ve všem spolehnout? Pokud vidíš křesťana, jako někoho, kdo se pouze laskavě dívá na bližního a podporuje ho v cestě pryč od Boha, pak vidíš vlastní imaginaci toho, jak by podle tebe měl křesťan vypadat.. ( Když se vracíš ze slepé cesty, která vede do srázu, je podle tebe aktem lásky, nechat tam jít i ostatní které cestou zpět potkáš?)- nemůžeš je násilím z té cesty vyhnat, ale můžeš jim o tom přece říct…
     Já neříkám, že jsem nějaký super křesťan, co všechno ví a všechno zná. Snažím se všechno porovnávat s Božím Slovem, které je jako dvojsečný meč.. To znamená, že pokud používám verše z Písma, dělám to i pro sebe, abych sám sebe konfrontoval a případně usvědčil… Nikdo není dokonalý, ale měli bychom o dokonalost usilovat skrze víru v Pána našeho života- Krista Ježíše.. Pán Ježíš varoval před falešnými proroky, kteří svedou mnohé.. Icke pouze laská duchovní pýchu člověka skrze podbízivé učení o vrozeném božství člověka. To je zcela evidentní satanova lež od zahrady v Edenu. Pokud říká: „člověče zvedni se ze svých kolen“ je to podle mně pravý opak toho, co by měl člověk udělat. Protože pravá láska a spiritualita začíná a končí na kolenou.. Bůh nejen žehná, ale také napomíná své děti. Stejně jako milující rodiče napomínají své děti.
     Hřích světa je v tom, že nevěří v Ježíše Krista ( Jan 16:9 ) Jsme spasení milostí skrze víru, nikoliv vlastním úsilím skrze vědění, moudrost nebo skutky. Skutky jsou ovocem víry..

     „Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.
     Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?
     Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.
     Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.
     Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
     A tak je poznáte po jejich ovoci.“ Mat 7:15-20


     1. „Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království:
      Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.
      Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním.
      Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.“ 2. Timoteovi 4:1-4


 2. Podle toho, co se o Davidovi I. píše v jeho životopisu na Wikipedii to vypadá, že sám byl asi nějakými démony kontaktován v době, kdy prošel stavem rozšířeného vědomí – protože se v TV prokázal jako falešný prorok – prorokoval hrozné katastrofy na rok 1997, které se neuskutečnily.

  Měla na něj asi velký vliv jasnovidka, která se stala jeho milenkou, žili pak společně ve třech spolu s D. manželkou a dětmi, s oběma zplodil děti v krátké době po sobě („Syn Boží“). Po rozchodu s milenkou se nechtěl s dcerkou stýkat. Křestanům se to pochopitelně moc nezdá.

  Video s rozhovorem Davida s Norem Lichtnerem jsem na fb komentovala takto (David kritizoval média a další, že straší lidi, a démony tím krmí jejich vibracemi strachu):

  Některé lidi zas vyděsilo to, co slyšeli od I. Tenkrát se asi ty neviditelné entity dobře nakrmily, když . v 90. letech šířil katastrofické předpovědi… v tom byl tedy falešným prorokem… nevím, zda se ho dnes ještě někdo ptá, jak to dnes hodnotí. Jsem ráda, že v dalších letech studuje NWO a tajné spolky, nevím, zda i u toho používá aut. psaní a channelling.
  „He told reporters the world was going to end in 1997. It would be preceded by a hurricane around the Gulf of Mexico and New Orleans, eruptions in Cuba, disruption in China, a hurricane in Derry, and an earthquake on the Isle of Arran. The information was being given to them by voices and automatic writing, he said. Los Angeles would become an island, New Zealand would disappear, and the cliffs of Kent would be under water by Christmas.“
  https://en.wikipedia.org/wiki/David_Icke

  https://www.youtube.com/watch?v=t34Mn82PO5I&ab_channel=InfoVojna


 3. Náš Pán Ježíš Kristus varoval před 2000 lety, že přijdou mnozí falešní mesiášové a proroci. Co víc múže být takový David Icke, než jeden z těch falešných proroků. když straší lidi bubáky, o kterých není v písmu řeč ? Konec konců, Satan si před koncem svého času vytváří obrovské množství takových „proroků“, kteří mu budou pomáhat ochotně lapat naivní lidské dušičky, toužící po nějaké „vzrušující pravdě“. Je zvláštní, že KAŽDÝ národ má svého Boha či bůžky , ke kterému se klaní, uctívají ho a plní jeho příkazy, jen a pouze my Evropané jsme si toho pravého Boha, ke kterému jsme se po celá staletí s důvěrou a pokorou obraceli, jsme si Ho nechali vzít. Tj….stali se z nás pohané ! A to za pomoci takových lidí, jako jsou Icke . Jak se to mohlo stát ?!


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>