„Dokonáno jest“ Pravá svoboda ukrytá za Božím dílem

finished

Lidské dějiny jsou plné boje za svobodu. Hrdinské činy a bitvy ve jménu vzepření se tyranie a nesvobody směrem ke svobodě. Lidské dějiny jsou také plné hledání moudrosti a vzdělanosti, hledáním ctností a morálních standardů, hledáním vznešenosti, hledáním odpovědí na otázky smyslu života a Boha, hledáním vlastní role života, hledáním rovnosti a spravedlnosti. Celý tento svět touží po poznání a vědomostech, velkých činech hodných zapamatování a úcty, svět temnoty hledá dobro a světlo v sobě samém. Tento svět si zakládá na možnosti volby, v té tkví svoboda se rozhodnout pro dobro či zlo, v té zároveň ale vězí i zodpovědnost za taková rozhodnutí.

Je to ona možnost volby ze stromu poznání dobra a zla, ze stromu, jehož plody přináší smrt. Člověk je fascinován možností volby a svobodné vůle, kterou nazývá svobodou a přitom je to jeho kat. Lidé si představují Boha na základě své padlé přirozenosti, na základě toho, co jim tento padlý svět říká, že je správné a co je špatné. Je samozřejmé, že Bůh se naprosto vymyká těmto našim padlým pozemským soudům o tom, jaký je, nebo snad proč něco dělá tak nebo jinak. Z toho vyplývá, že pravda o Bohu, bude v padlém světě tmy něco naprosto bizarního a šíleného, něco, co bude tento svět od jeho základů urážet.

Věta Ježíše Krista, Světla, které přišlo do světa tmy- Dokonáno jest, by mohla být jednou z těchto urážek pro všechny, kteří dlí v temnotách. Spasení Božích dětí bylo dokonáno. Boží dílo a Boží vůle byla naplněna. A není nikdo a nic, kdo by s tím mohl něco udělat.

Vždy jsem se snažil hledat vědomosti a informace, které by mě přiblížily k Bohu. Snažil jsem se přesvědčovat ostatní, že Ježíš Kristus je jediná cesta ke spáse a věčnému životu. Snažil jsem se žít tak, aby se to Bohu líbilo, aby mu tzv. „nedělal ostudu“, jak se to učí v dnešním křesťanském náboženství. Modlil jsem se za lidi, aby jim Bůh ukázal Pravdu-Krista.

Ale porovnejte veškerou lidskou snahu s větou věčného života, počátku i konce, Alphy i Omegy: „Dokonáno jest“. Ti, které Bůh předem vyhlédl jsou již spaseni, protože dokonáno jest. Protože celý tento svět není primárně o člověku, ale byl stvořen, aby se oslavil Kristus- ne člověk.

Pravá svoboda v Kristu je pro tento svět otroctví, protože v sobě naprosto a vůbec nezahrnuje svobodnou vůli se rozhodnout ani odpovědnost za jiné lidi a jejich spasení. Dokonce ani odpovědnost za svůj skutečný život. Ztratit tento život a přijmout život Krista znamená i vzdát se jakýkoliv „dobrých rozhodnutí“ nebo snad tělesných snah a zásluh. Svoboda spočívající v nemožnosti volby. Skutečná svoboda bez jakékoliv břímě odpovědnosti. Tenhle svět miluje odpovědnost, všimli jste si? Je to jedna z nejcennějších ctností tohoto padlého světa.

Zde v těle poneseme následky svých pozemských činů až do smrti tohoto těla. Uděláš tohle a stane se ti tohle. Odpovědnost za to, co uděláš. Náprava nebo naopak ještě větší zatvrzení atd… Důsledky toho, co uděláš. Ale v Kristu leží veškerá odpovědnost, veškeré důsledky, veškeré volby na Něm. On to vše vzal na sebe, takže ty jsi zbaven tohoto břemena. Proto říká svým, že jeho břemeno je lehké a jho příjemné. Protože to už nejsme my, na kterých leží odpovědnost za náš život. Protože náš život je Kristus. A my jsme zemřeli tomuto životu a konečných volbám tělesnosti. Proto i náš pokoj není z tohoto světa, není součástí tělesného pokoje, ale je to Kristus. Protože tento svět dává pokoj v tom, že jsi něco pro něco udělal. Kristus dává pokoj v tom, že všechno udělal On.

One thought on “„Dokonáno jest“ Pravá svoboda ukrytá za Božím dílem


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>