Duchovní predátoři

creative-760648

Duchovní predátoři.

Prošel jsem si cestu, která v sobě zahrnovala i cestu esoteriky a New Age. V této oblasti se vyskytuje velké množství tzv. duchovním učitelů nebo rádců. Takový lidé se snaží předložit vám svůj koncept spirituality, se kterým nějakým způsobem rezonují, v horším případě vám za úplatu poskytují jakési konzultace, které by vás měly zbavit problémů. Vždy jsem hledal duchovní smysl mého života, neboť jsem již od mládí cítil, že život je něco víc než jen hmota a požitkářství. Kdo jsem a co tady dělám? Co bude po smrti a existuje Bůh? Mám v sobě skryté poznání a schopnosti, které musím rozvinout? Jak mám vůbec žít a o co usilovat? Jak vyplnit tu prázdnotu, kterou uvnitř cítím? Jestli jste si někdy položili podobné otázky, možná jste na podobné „duchovno“ s příměsí esoteriky také narazili. Na této cestě jsem poznal mnoho lidí, kteří hovoří o duchovních věcech druhým lidem. Každý podle svého gusta. Někdo prožil šamanský obřad, někdo zase byl ve tmě nebo prošel minulými životy. Také jsem vystřídal hodně oblastí, které jak jsem si myslel mi odpoví na mé otázky. Zkoušel jsem minulé životy, meditace, automatickou kresbu, šamanské obřady, karty, 4. dohody, horoskop a seznam pokračuje dál a dál.. Chtěl jsem se napojit na mimozemské civilizace a věřil jsem lidem, kteří mi sugestivně vyprávěli o svých duchovních zážitcích.

science-fiction-1819026

O čem to celé je? Co člověk, to jiný pohled. Jak uplatnit tohle prodejní duchovno v životě? Máme radši věřit tomu či onomu? A hlavně to úplně nejpodstatnější: Jak to aplikovat v běžném životě? Informace, které nejdou prakticky využít pro náš život jsou pouze hezkým povídáním.. kratochvílí, která strhává naši pozornost a příjemně nás naladí. Dává nám pocit, že jsme znalý čehosi niterného, co nám může otevřít nové obzory a pomoci v životě. Je tomu ale tak opravdu? Když se blíže a bez obalu podíváte na komunitu takových „hledačů“ duchovna a začnete se blíže seznamovat s jejich životy, zjistíte problémy, které se nijak neliší od problému lidí čistě materialistických. Ba mnohdy naopak- problémy hledačů jsou v praktickém životě mnohem svízelnější, takže se uchylují k duchovním řešením a kurzům a doufají, že jim pomohou. Pak tady jsou lidé, kteří přednáší o duchovnu a snad někdy dokonce i o Bohu. Pán Ježíš nás jasně varuje před falešnými proroky. Jak jednoduše takové lidi identifikovat? Podívejte se zblízka na jejich život- poznejte jejich ovoce. Podívejte se na jejich rodinu- manželky, manžele děti- na vztahy, které mají k jiným lidem. Nebaštěte jen to, co vám říkají. Chtějte se o takových lidech dozvědět pravdu. Pokud mluví zaníceně o Bohu, zeptejte se, jaké velké věci v jejich životech Bůh učinil. Nechtějte slyšet pouze prázdné a možné i hezké slovní floskule, ale chtějte praxi. Líbivými slovy a květnatým jazykem promlouvající tzv. učitel může totiž v běžném životě mít stejné nebo dokonce mnohem větší problémy než máte vy. Jak ty problémy v jeho životě řeší a jakou roli v tom hraje to, o čem vám povídá?

55765983c38f64a003f1f189d7adac81

Každé učení, které nelze prakticky uplatnit je klamné a falešné. Kolébá pouze naší pýchu, že zase o něco víc víme, ale přitom zůstáváme stejní a naše problémy se stále vrací. Marně si namlouváme, že s touhle cestou to už půjde. to už musí být ta správná. A tak střídáme duchovní cesty a směry a přitom v praktickém běžném životě jsme pořád stejní. A právě tohle mi nejvíce na celém tom esoterickém new age cirkusu vadilo. Chtěl jsem něco zažít v praxi a ne pouze slyšet rádoby moudrá povídání. Možná právě proto jsem se dal na zkoumání kruhů v obilí, protože to bylo něco hmatatelného, co se dalo fyzicky zkoumat. O pár let později jsem pochopil, kdo za těmi jevy a celou ezoterikou, okultismes a new age stojí. Nezáleží na tom, kterou cestou okultismu se vydáte. Každá je špatná a vede do záhuby. ale vždy je cesta ven. A každý takzvaný duchovní osvícenec, který vás přesvědčuje, že všechny duchovní cesty jsou dobré, je sám na scestí a svádí tam i další. Takový lidé se dělají bezmezně tolerantní, ale přitom nesnáší evangelium a Krista. Popírají sami sebe, když soudí biblické křesťany, že napomínají druhé a varují je před svody okultismus a new age. Sami totiž těmto svodům propadli a nebo dokonce možná jim démoni propůjčili určité schopnosti, o kterých se bláhově domnívají že jsou jejich. Moc dobře vím, že ty schopnosti jsou reálné. Ale taky vím, že rozhodně nejsou od Boha. Démoni dokážou člověku dát pocit výjimečnosti a pýchy, když mu dají nějakou takovou schopnost většinou získanou na nějakém démonském zasvěcení. Taková démonská zasvěcení se dnes maskují jako kurzy reiky, šamanské obřady, hromadné meditace, channeling atd.

Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

( Matouš 7:13-14)

Takový duchovní učitel, který vám říká, že všechny cesty vedou k Bohu- (tedy směry a náboženství, které koncept Boha neuznávají a říkají, že svět tvoříme my sami- např. budhismus. Nebo čarodějnictví či okultismus ) vám ve skutečnosti vůbec nic neříkají, pouze populisticky omílají fráze bez logické návaznosti, protože tam kde není koncept Boha, nemůže být ani cesta k Bohu. Cíleně se tak obrňují proti kritice, protože každý si z takových řečí může vzít co chce, může si z Boha udělat koho chce, podle toho jak mu to vyhovuje. Bůh se stává smíšeným zbožím nebo švédským bufetem, ze kterého si každý stvoří a vybere přesně to, co mu vyhovuje. Pak to ale není již Bůh, ale jsme to my sami, kdo se stává svým vlastním Bohem. Často se dokola omílají fráze jako láska a tolerance, ale jde pouze o sobectví a nevůli se podřídit Boží autoritě. Pokud je člověk sám sobě Bohem, pak žádná cesta k Bohu není- je uzamčena v nás samotných a jelikož jsme ze své přirozenosti špatní je takový sebe-bůh zákonitě stejně špatný a zkažený jako jsme my sami a nic kloudného v životě se nezmění. Láska spočívá i v napomenutí a varování- opakem lásky není totiž nenávist, ale lhostejnost. A proto křesťané, kteří mají jako hlavní autoritu Boží slovo a nikoliv nějaké svoje přesvědčení nebo názor či zážitek stále varují před falešným učením. Proto to dělám právě teď. Protože kde jste možná právě teď vy, byl jsem i já sám. Hledal jsem pravdu a spiritualitu, ale nacházel jen stále se opakující omšelé fráze a povrchnost. Upadal jsem stále víc do hříchu a do neřestí, stával jsem se více necitelným. Měl jsem v sobě obrovský hlad po pravdě. A ten hlad mne hnal za touhou ten duchovní život skutečně žít. I vy musíte mít ten hlad. Musíme tlouct a hledat především Boží království a jeho spravedlnost.

A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu. Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“

( Lukáš 11:9-13) 

Kéž je sám Bůh váš učitel, protože nikdo jiný vás víc nemiluje a nezná tak, jako On. Nehledejte svoje cesty, nepřizpůsobujte se tomu, co si myslíte, že už víte. Hledejte pravdu, tlučte a pozorujte svůj život. Třeba takové 4 dohody zní moc krásně, ale sám dobře vím, že v praxi nejdou aplikovat. Můžete se rozplývat nad moudrými slovy Jaroslava Duška, ale v praxi vám to nedá nic víc než příjemný pocit. Věda se třeba staví jako praktická, ale na základní otázky původu života a smyslu neumí odpovědět. Řekne vám jak teoreticky vznikl život, jak teoreticky vznikl člověk, jaké jsou teoretické vlastnosti vesmíru. Stačí vám teorie? Psycholog vám teoreticky řekne, jak být šťastný nebo vám dá pilulky, které by vás teoreticky měli udělat šťastnější. Myslíte si, že udělají? Filozof vám řekne, jaký je teoreticky smysl života, můžete si vybrat z tisíců filozofií- ale která je ta pravá? Chtějte praxi a ne teorii. Jediná cesta k Bohu vede přes Pravdu, kterou je Ježíš Kristus.

Crossing the Jesus bridge

V našich slabostech, ve chvílích, kdy už nemůžeme dál a padneme před Bohem na kolena, tak On přijde. Ale dokud budeme mít svůj názor a svého Boha, kterého si přizpůsobíme sami sobě, nemá důvod přijít. Protože o něj nemáme zájem. Bůh je jen jeden a má svůj jedinečný charakter. Bůh tě miluje, ale nemůže vynutit vztah. Nemůžete násilím přinutit žádnou ženu, aby vás milovala. On je náš Otec a my jsme jeho ztracené děti, pokud toužíš se navrátit zpět do Jeho laskyplného náručí, pak nezbývá než přiznat, že jsme bez něj slabý, malý hříšný a velmi špatní. A pouze On skrze naší touhu po Pravdě a pokoru před Jeho majestátem nás může změnit.

Neposlouchejte lidi, u kterých nevidíte Boží přítomnost. Neposlouchejte ani mne… Já jen vím, že bez pokání se k Bohu nelze dostat. A s vlastní samo-spravedlností či vlastní duchovní cestou, která je poseta růžovými srdíčky a falešnou láskou se nikam člověk nedostane. Proto varuji před duchovními predátory, kteří v rouše ovčím podbízivě hlásají, že všechny cesty jsou správné. Že všichni pastýři jsou dobří. Nejsou. Je pouze jeden pastýř, který opustí stáda a dojde si i pro tu nejvíce polámanou a vzdálenou ovci. Ti ostatní zanechají slabé a raněné za sebou a hledají pouze své vlastní zájmy.

„Ale Hospodin mi řekl: „Znovu si vezmi výstroj pošetilého pastýře, neboť dám povstat v zemi pastýři, jenž zahnané nevyhledá, nebude pátrat po ztraceném, polámanou nebude léčit, o vyčerpanou se nepostará. Bude se krmit masem těch nejtučnějších, strhne jim paznehty.Běda pastýři ničemnému, který opouští stádo! Meč proti jeho paži a proti jeho pravému oku! Paže ať mu nadobro uschne a pravé oko úplně vyhasne.“ 

(Zacharijáš 11:16-17) 

Řekl jim tedy Ježíš znovu: „Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží.Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne,tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. 

(Jan 10:7-16)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>