One thought on “Evangelium o Kristu mocně zachraňuje- Paul Washer

  1. skutečně výstižné, dobré a inspirující :) Bůh je spravedlivý a proto nenávidí zlo a jedinou naší nadějí je Kristus. Jakékoliv učení, ve kterém není Kristus představen jako ten, který vzal na sebe mé hříchy, aby mne zachránil, je naprosto bezcenné.


Comments are closed.