One thought on “Flat Earth – IMPORTANT Whistleblower’s Message

  1. Nerad bych tomuto videu bral důvěryhodnost, ale rozhodně se jedná o počítačovou čtečku textu. Žádný člověk, kromě autora textu, se za tímto videem neschovává. Malinko neosobní.


Comments are closed.