Jak přišla transformace. A ti, kteří o ní mluvili nejvíc, jí nepoznali.

14991895_1177050389041361_9163304749703620954_n

Možná si ještě vzpomenete na doby, kdy se hlásala velká transformace lidstva. V podstatě se to celé točilo kolem roku 2012, kdy měl údajně končit (cyklický) Mayský kalendář. Mnoho lidí, kteří si zakládají na své duchovnosti a velmi sofistikovaně či zasvěceně hovoří o nejrůznějších spirituálních metodách, cílech a programech, se stále na takový posun lidského vědomí připravuje. V podstatě by se celá věc dala přirovnat k situaci před 2000 lety, kdy lidé toužebně čekali na příchod zaslíbeného Mesiáše. Když přišel, tak ti, kteří byli v té době „experti“ na proroctví a Písmo- farizejové ( duchovní), v identifikaci svého Mesiáše žalostně selhali a nechali ho ukřižovat. Ačkoliv se cítili ti nejpovolanější, kteří o dané věci ví nejvíce, byla to pro ně obyčejná „chátra“, která Ježíše rozpoznala jako Krista- Mesiáše a Božího Syna. Pýcha je totiž největší překážkou Božího poznání.

Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým. Moudrost tohoto věku je bláznovstvím před Bohem, neboť je psáno: ‚Nachytá moudré na jejich vychytralost;‘ a jinde: ‚Hospodin zná úmysly moudrých a ví, že jsou marné.‘ (1. Korintským 3, 18-23)

Jelikož najdeme mnohé paralely s židovskou mystikou (kabalou) a dnešním New Age či populární vědou, je zcela fascinující tato podobnost, které jsem svědky právě teď. To fascinující je, že prakticky není rozdíl jestli jste materiální člověk věřící vědě nebo „spirituální“ duchovní hledač na poli New Age. Celý koncept dnešní materiální vědy stojí na duchovním kabalistickém pozadí. ( Více o tom si můžete přečíst v analýze Davida Starosty ). To samé samozřejmě platí o hnutí New Age, které do sebe kombinuje hned několik luciferiánských nauk jako gnosticismus, východní náboženství, kabalu, alchymii, hermetismus, čarodějnictví atd… Například kruhy v obilí, které jsem 5 let aktivně zkoumal, nejsou nic jiného než kabalistické a čarodějnické symboly a mají úzké napojení na hnutí New Age.

Tedy všichni ti, kteří se podobnými výše zmíněnými praktikami zabývají, stále toužebně vyhlížejí přechod do 5. dimenze nebo snad převibrování vědomí, či přílet mimozemšťanů. Ale té pravé „transformace“, která se děje před jejich očima si nevšímají a nejsou schopni ji vidět, protože jsou oklamáni satanem, který je otcem těchto učení. Lidé začínají chápat, že byli 500 let systematicky klamáni ohledně skutečné povahy světa, ve kterém žijí. Stojí tváří v tvář konspiraci tak ohromných rozměrů, že by ji nedokázal zosnovat žádný člověk. (Což je největší překážka v přijmutí pravdy)

Ano, kulatá země a nekonečný vesmír je ďáblovým výtvorem, který používá svou infiltraci napříč vědou, médii, zpravodajstvím, zábavním průmyslem, politikou, školstvím atd.. Nyní se ale po celém světě šíří povědomí o ploché a nehybné Zemi jako lavina. Lidé začínají chápat, že stvoření tak jak je popsáno v Bibli, je naprosto pravdivé. Vesmírné agentury a světoví lídři se marně snaží vysmívat tomu „středověkému“ modelu placaté Země. Lidé začínají myslet sami za sebe. Každý den přibývá lidí, kteří věří, že nežijeme na rotující kouli magicky hnanou ohromnou rychlostí nekonečným prostorem vesmírných dálav.

15036391_1152327351552783_5212596381059525207_n

Kontrolovaná opozice

Samozřejmě jako u všech pravd, které vyjdou na světlo světa, se i zde najde kontrolovaná opozice za účelem zdiskreditovat zjevenou Boží pravdu. Mezi velmi nebezpečné patří Eric Dubay, který kombinuje placatou Zemi s východní mystikou a dokonce uveřejnil dávno odhalené lži ohledně historie křesťanství a Ježíše Krista, které pocházejí z filmu Zeitgeist. Tyto naprosto vyfabulované nesmysly mají za cíl diváka přesvědčit, že Ježíš Kristus byl pouze jakousi obdobou (obrazem) starších náboženství a kultur. Tyto výmysly byly odhaleny jako čistý podvod.

Dalším takovým je Mark Sargent, který zase kombinuje placatou Zemi s mimozemšťany, což je nesmysl. Má u jeho následovníku vyvolat dojem, že i když žijí na placaté Zemi s nebeskou klenbou, je stále možný přílet mimozemšťanů z jiných planet. To je samo o sobě samozřejmě nesmysl, protože žádné obydlené planety a světy neexistují ( nebo to rozhodně nejsou světla na nebeské klenbě- hvězdy na večerní obloze)  a mimozemšťané jsou padlí andělé- démonské entity. Bohužel tyto falešné proudy informací ohledně placaté Země zpomalují uvědomění o Boží pravdě a o Ježíši Kristu. Najdou se také křesťané, kteří horlivě hájí model kulaté Země a velkého třesku, což je smutné.

Je psáno: ‚Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.‘ Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. (1. Korintským 2, 19-21)

 

Je smutné, že právě křesťané, kteří by si měli být nejvíce vědomi satanova vlivu, si nedokáží připustit, že by i oni mohli být od dětství oklamáni. Jsme na tom všichni stejně, ať staří či mladí, všichni jsme prošli důkladnou indoktrinací školním systémem. A jelikož je ďábel dočasným vládce světa, můžete si domyslet kdo stojí za veřejným povinným „vzděláváním“.

Jak pravda roste, zlo sílí. 

Jak se Boží pravda obsažená v Bibli rychle šíří, ďábel zintenzivňuje své působení. On ví, že jakmile si lidé plně uvědomí, že žijí na Bohem stvořené ploché a nehybné Zemi prohlédnou obrovskou šalbu moderní luciferiánské vědy, začnou číst Boží slovo a činit pokání, pak se rychle začnou dostávat z jeho vlivu. Domnívám se, že jeho odvetou na toto probuzení bude falešná mimozemská invaze. Dnešní vesmírné hoaxy zajímají totiž málokoho a lidé na to neslyší tak jako dřív. Zbývají tedy Hollywoodské trháky (poslední např. Arrival), které by měly masy dostatečně naprogramovat na přílet „vetřelců“.

Duchovní bitva se odehrává doslova o každého z nás a tato válka o lidské duše, zápas mezi strachem, nejistotou a vírou v Boží lásku a evangelium, vrcholí v tomto rozhodujícím čase žní lidských duší. Neexistuje střední cesta. Buď jste se světem a nebo s Bohem. Nechci tvrdit, že každý kdo nepřijme pravdu o nehybné ploché Zemi, bude ztracen. Ale tato znalost nám může v budoucnu velmi ulehčit od dalších satanových konečných nástrah a intrik, které chystá pro lapení žijících duší. Zároveň nás tato pravda velmi přibližuje k nebeskému Otci, který najednou není ztracen v bilionech světelných let, ale je přímo nad našimi hlavami.

Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání. (Izajáš 40:22)

Pamatujme, že plochá a nehybná Země je biblickou pravdou dokazující neomylnost Božího slova. Pokud proti této pravdě budeme bojovat, bojujeme přímo proti našemu nebeskému Otci, který tento náš krásný svět vytvořil a hájíme ďáblovu propagandu. Očekávaná duchovní transformace je tu. Přišla po špičkách pro ty, kteří ji tak toužebně vyhlíželi. Nenastalo žádné převibrování ani jsme neskočili do 5. dimenze. S plochou a nehybnou Zemí se šíří i biblické evangelium všem národům. Přeji všem plnou Boží zbroj na nadcházející klíčové události. Boží milost s vámi všemi.

A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec. (Matouš 24:14)

jesus coming

 

2 thoughts on “Jak přišla transformace. A ti, kteří o ní mluvili nejvíc, jí nepoznali.

  1. Díky Honzo za velice dobrý článek. Znovu-odhalení placaté, nehybné, uzavřené, biblické země vnímám jako takové poslední velké zvolání Boha k pokání a obrácení se k němu a Ježíši Kristu, před koncem věku padlého člověka a návratem Krále. Ať je nám Bůh milostiv a ať jsme „uznáni za hodné uniknout všemu tomu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka.“ (Lukáš 21:36)Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>