Kdo vydrží až do konce, bude spasen? Matouš 10 Andrew Farley

O jaké záchraně je řeč v Matoušovi 10. kapitole? Jedná se o fyzické pronásledování a o fyzický život. Stejně jako Petr, když začal tonout ve vlnách volal na Pána: „Pane zachraň mne“ Nemyslel tím spasení na věčnost, ale jeho fyzický život. Toto je často překrucovaná pasáž Písma.

7 thoughts on “Kdo vydrží až do konce, bude spasen? Matouš 10 Andrew Farley

 1. Když Jana Husa upálili, Krista nezapřel. To bylo proto, že mu je milejší smrt pro tento svět, nežli zapřít Krista a nedojít spásy. Satan to moc dobře ví, proto se snaží, abychom své názory a své chování změnili, nebo naopak nezměnili. Jednoznačně z toho vyplívá, že křtem a přijetím Krista ještě nemáme vyhráno. Musíme se Krista držet až do konce života a neodpadnout. Učení jednou spasen provždy spasen je satanský podvod. Andrew Farley je satanista. Svým učením zabíjí duše. Každý, kdo po přijetí Krista nečiní pokání, není spasen. Pokání a dodržování Zákona a přikázání je znakem toho, že jsme Kristovi, a že je Kristus v nás. Jestliže v naší snaze a chození s Kristem Zákon přestoupíme, jsme stále spaseni. Jestliže v neznalosti Zákon přestoupíme, jsme stále spaseni. Jestliže si myslíme, že přijetím Krista vše končí, nikoliv začíná, jsme ztraceni.


  1. Z čeho jednoznačně vyplývá, že víra nestačí? Třeba z výroků Ježíše, kde se stále znovu a znovu opakuje, že každý kdo věří, má život věčný?
   Takže když přestupujeme zákon a snažíme se, tak jsme spasení… Nebo tedy budeme někdy, když vydrží asi ta naše snaha (která je stejně k ničemu, protože zákon neumí dodržet nikdo) Takže tě zachraňuje Pepe tvoje vnější snaha o dodržení zákona, tvoje vnější zbožnost? Tak s tím good luck, jen mi to někoho připomíná, kdo přesně na tyto vnější projevy a sebe- spravedlnost spoléhal. Za mne vše pro spásu vykonal Kristus a navždy odstranil můj hřích svojí dokonalou obětí. Pokání znamená změna smýšlení a každý by měl činit pokání z tohoto farizejského postoje směrem ke Kristu. Měl by si uvědomit, že jeho snaha o dodržení zákona je asi zatím slabá, protože nevidí, že není absolutně schopen zákon dodržet. Vydloubnout si očko když tě bude svádět, useknout si ruku, rozdat všechno, co máš, chudým.. Kolik z vás farizeů tohle dělá? Nikdo. Tak ta snaha asi ještě není úplně perfektní, nebo ne? Pokud chceš jít cestou sebe dokonalosti, tak musíš být dokonalý.. Hodně štěstí s tím. Já radši obléknu roucho spravedlnosti, která dává Kristus. Napiji se ZDARMA vody života.. On je mým naplněním zákona, On je vzkříšení a život a každý kdo v Něj věří přešel již ze smrti do života.. Otázka je, jestli opravdu najde v srdcích lidí víru.. Pokoj Tobě


   1. BTW: Hus Krista nezapřel, ale to ho nespasilo. Petr ho třeba zapřel 3x. Nejsme spasení naší odvahou nebo naším zápalem nebýt jako tento svět. My můžeme být spasení pouze a jenom vírou v Krista a Jeho oběť. Nejde si k tomu nic přidávat. Opakuje se to v Písmu stále dokola, ale něco zřejmě brání mnoha lidem to přijmout..


    1. Ahoj,

     Petr zaprel Pána Jezise 3x … ale před Golgotou, víme? Mne tvoje vidina spásy vyhovuje, umožňuje mi, abych si dále užíval světského života. Neměl bych ale, když nemusím…


     1. Ahoj Jaroslave, dobrá napíšu odpověď tedy i sem..:)

      Ahoj Jaroslave,

      Pán vezme každého, kdo věří, znovuzrozený člověk má do srdce vylit Boží nepomíjející lásku a je zapečetěn pro den vykoupení. Z tvé zprávy cítím, že si myslíš, že je to nespravedlivé, protože si spasení je potřeba z tvého pohledu zajistit výkonem (náboženství). Je třeba si uvědomit, že spasený člověk si nebude nikdy lebedit v hříchu, už ho nikdy nebude naplňovat jako lidi světa. Protože je nové stvoření. Má nové srdce a nové touhy.

      Co se týče výkonu (díla) to je další samostatná kapitola, která se promítá do věčnosti. Bůh nemotivuje strachem, ale odměnou. Proto se můžeš v Bibli dočíst o odměnách v nebi. Odměny pro věčnost, které jsou na základě našeho „díla“ zde na Zemi. (1.Kor 3:13-15)

      Navíc tuhle logiku vůbec nechápu. Tedy že někdo by přemýšlel: jsem spasen vzhůru do drog, alkoholu, pařeb, smilstva. Pokud jsi ve světě byl a znáš jaké to má důsledky pro nevěřícího, tak asi víš, že není o co stát. Sám jsem tomu říkal „vypůjčené štěstí“, které musíš 100 násobně zaplatit. Pro Boží dítě, které je pod Boží výchovou, bude toto vypůjčené štěstí mít ještě mnohem horší následky. A navíc to žádné opravdové štěstí není, kdyby bylo, zůstal bych u chlastu a mejdanů a nehledal Boha.. Skutečně nezávidím „pařmenům“ a konzumentům drog nebo slavným lidem.. Svět tě jen vycucne a vyplivne, ať jsi kdokoliv. On nedá opravdové štěstí, opravdový pokoj. To jsem si už vyzkoušel..

      Takže pokud tvá zpráva byla míněna vážně. Můžeš samozřejmě jít do světa a hýřit v radovánkách, ale důsledky pro spasené Boží Dítě, budou tvrdé životní pády a těžké okolnosti. Zakoušení tvrdé Boží výchovy a celkový vnitřní pocit zmaru, protože člověk dělá něco, co je již proti Jeho přirozenosti. Naše přirozenost, pokud jsme v Kristu, je odrážet Ježíše .. Není to věc úsilí, ale obměny myšlení v to, kdo doopravdy jsme.

      Pokoj Tobě
      Honza


 2. Vlastně jsi napsal, že snaha o pokání je k ničemu. Připomínám, že pokání není jenom změna myšlení, ale také následování té změny svými skutky. Jelikož víra bez skutků je mrtvá. Pokud si uvědomíš, že vraždit nadále je špatné, přijmeš Krista do svého života a necháš se pokřtít, tak se samozřejmě očekává, že přestaneš vraždit. Stejně to platí o ostatních bodech Zákonu. Již nejsi spasen svýmii skutky, ale své skutky měníš v důsledku spasení. Pokud budeš konat nadále své zlé skutky, je v tobě Kristus? Pokud nepřijmeš Zákon, který tě usvědčuje, poznáš, co je špatné? Odmítáš snad uznat Boha stvořitelem? Patrně nikoliv. Je to Zákon, podle kterého se pozná, že jsi Kristův.
  A pokud se ptáš, jestli chci jít cestou dokonalosti, tak zrovna říkám ANO. Jedině tak totiž Bůh pozná, že jsem přestal být živý pro tento svět. Má spása a milost je dána v tom, že na každé cestě nezdaru mne Kristus vždy zvedne, když upadnu.
  Ovšem – pouze, pokud jdu k němu. A jestli jdu k němu, to se pozná podle toho, že dodržuji přikázání, které nám Bůh dal, a mám je ve svém srdci.
  Nebýt Krista, tak jsem i s tím co povídám mrtev. V tom je zase ta oběť. Nikoliv abych hřešil, ale abych přes své hříchy byl spasen, pokud svojí vírou přijímám oběť Kristovu.
  Nepřijímáš Zákon? Miluješ hřích. Jasné pravidlo. Miluješ Zákon? Dodržuj jej. Nedokážeš to? Bylo za tebe zaplaceno. To ovšem neznamená, že přestaneš milovat Zákon. Natož jej úmyslně přestupovat.


  1. Pokud se stavíš pod zákon, odmítáš milost.(Ř.4:4-5) Zákon vede k odsouzení. Kdo je pod zákonem je pod kletbou zákona. (Gal. 3:10-13) Zákon není špatný, je svatý a dobrý a slouží k odhalení hříchu. Je jasně psáno, že tam, kde není zákon, se hřích nezapočítává. (Ř. 5:13) Zákon není pro věřící Nové Smlouvy mrtev, naopak platí naprosto a dokonale. Akorát věřící v Krista jsou mrtvi zákonu. Viz. Řím. 7
   Jediný způsob jak bezezbytku naplnit zákon je tedy skrze víru v Krista, který je konec zákona- tedy jeho naplněním. Jeho poslušností jsme zachráněni, nikoliv tou svojí. To je jediný způsob jak naplnit zákon a nejsme to my, kdo ho naplnil, ale Kristus. (Ale to opakuji stále dokola a vybízím ke studiu Římanům, ale je to marné)

   Problém je, že lidé, kteří si myslí, že plní Boží požadavky, jsou bohatí a nemůžou přijmout milost, protože ta je jen pro zoufalce a chudáky, kteří vidí svojí nedostatečnost a neschopnost Boží požadavky naplnit. Proto se musí spolehnout jen a jen na Krista.. Je to pak právě vědomí bezpodmínečného přijetí, které člověka vede k pravému pokání. Jistota spasení vede k růstu v lásce, vyhání strach a způsobuje opravdový vztah mezi Bohem a člověkem. (1.Janův 4:16-19)
   Snaha se Bohu přiblížit a zalíbit je vždy jen a pouze náboženství a to nikoho nespasí. Nikoho nevyléčí. Nikomu nedá pravý pokoj. To dokáže jen Ježíš Kristus.. Měj se a poznání a hlavně prožívání Boží lásky přeji Ti


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>