Mimozemský klam. Existuje obrana proti obtěžování a únosům?

Gray-Alien5

three-gray-aliens

Sovy nejsou tím, čím se zdají být.“ Tak zní famózní citát z kultovního seriálu Twin peaks, který vysílá jasný varovný signál: Něco není v pořádku… Existuje jen málo mystifikací tak svůdných jako fenomén UFO.

Stále častěji se na internetu objevují články zabývající se neidentifikovatelnými létajícími objekty (UFO). Alternativní weby se plní konspiračními dokumenty o dávných mimozemských civilizacích, svědectvích vládních příslušníků, až k podivným pohádkovým fabulacím Davida Icka o „reptiliánech“. Mimozemské bytosti jsou také reálnou složkou řady neopohanských okultních směrů „New age“. A v neposlední řadě jsou i stálým tématem „továrny na propagandu“ v Hollywoodu. Vznikl tak novodobý „mimozemský“ kult, který má mnohé rysy společné s náboženstvím a často je jeho lákavou náhražkou.

Ale je potřeba si položit klíčovou otázku: Navštěvují Zemi skutečně mimozemské bytosti? Jak se však říká v dalším kultovním seriálu: „Pravda je tam někde venku.“ A pravdou je, že žádní mimozemšťané Zemi zcela určitě nenavštěvují! Existují však jiné síly, které jsou podstatně temnější a jsou s námi už od stvoření světa. Tytéž síly, které ve skrytu tahají za „nitky“ Nového světového řádu, mají co do činění s děsivými nočními návštěvami. A jak se ukázalo, veškerá „blízká setkání třetího druhu“, lze snadno odvolat. Je totiž jedno jméno, které je nade všechny.

Případ Whitleyho Striebera

Šílenství kolem UFO odstartovalo v minulém století. Podivné neidentifikovatelné objekty, kruhy v obilí a ještě záhadnější blízká setkání mnoha svědků provázená ztrátou paměti i času, upoutala pozornost nejen médií, ale i řady odborníků – především psychiatrů.

Pravděpodobně nejznámější a současně nejtypičtější je případ Whitleyho Striebera z 80 let, spisovatele, který si v hypnóze vybavil velmi znepokojivé příchody „návštěvníků“ provázené nepopsatelným strachem. Ve své první knize „Společenství“ do detailů rozebírá své děsivé a současně i bizarní zážitky. Přišel též s řadou hypotéz mající odpovědět na otázku: Kdo jsou oni. Paradoxní však je, ač byl katolík, tak jej nenapadlo zřejmé; a to, že nejde vůbec o mimozemské bytosti, nýbrž o něco starověkého a zcela „pozemského“.

Cítil jsem naprosto nepopsatelný pocit ohrožení. Bylo to hotové peklo na zemi být v jejich přítomnosti a nemoci se pohnout, křičet ani utéct. Ležel jsem nehybně jako mrtvola a zažíval vnitřní muka. Ať tam se mnou bylo cokoliv, bylo to tak obludně ošklivé, špinavé, hříšné a zlověstné! Samozřejmě, že to jsou démoni. Museli být. A byli tady a já jsem se nemohl dostat pryč.“ Píše Strieber ve své druhé knize „Proměna“. Nemáme co do činění s bytostmi z jiného světa, ale s démonickými entitami. Podobností obou fenoménů jsou příznačné.

Podobnosti mezi démony a „mimozemšťany“

Daniel R. Jennings provedl důkladnou studii a sestavil následující tabulku, která sjednocuje některé společné příznaky démonických aktivit a mimozemských únosů.

Démoni
Mimozemšťané
Únosy
Ano
Ano
Ztráta vědomí
Ano
Ano
Bytosti v „humanodní“ podobě
Ano
Ano
Telepatie
Ano
Ano
Levitace
Ano
Ano
Upadnutí do tranzu
Ano
Ano
Manifestace speciálních schopností
Ano
Ano
Projevy „média“(channelování, mimosmyslová komunikace…)
Ano
Ano
Fyzické utrpení
Ano
Ano
Znásilnění/sexuální obtěžování
Ano
Ano
Pach síry
Ano
Ano
Zjevení v nočních hodinách v ložnici
Ano
Ano
 Kniha „Společenství“ je plná klasických symptomů démonické posedlosti. Kromě výše zmíněných jsou „blízká setkání třetího druhu“ doprovázaná pocitem vibrace těla, projevy statické elektřiny (vlasy se „zježí“), paralýzou, levitací nad postelí, pachem síry, nepopsatelným strachem, vědomím přítomnosti něčeho/někoho dalšího – takto popisuje démonickou aktivitu i Chris Lasala, který se věnuje jejich vymítání.
Další zajímavá podobnost: Známý satanista a „nejzkaženější muž světa“ Aleister Crowley se po celý život věnoval okultním praktikám mezi které patří i „channeling“ neboli snaha o jakési „naladění“ a následnou komunikaci s určitou bytostí. Také byl, dle svých slov, ve spojení s démonem, který se měl jmenovat Lam. Podobnost kresby Crowleyho démona s mimozemšťanem je příznačná!

Srovnání kresby Lama nalevo s obrázkem mimozemšťana napravo.
 lamGrey

To však není vše! Rozumně uvažujícího člověka s otevřenou myslí jistě napadne, že reálné mimozemské bytosti by nám mohli jako civilizaci s lecčím pomoci. Předpokládá se, jak nás učí i hollywood, že by došlo k výměně informací, technologií, léků… rozhodně by nikdo neočekával, že sem marnili tu dlouhou cestu, aby nás učili věci jako třeba nové náboženství, že?! Nebo ano?

 Podivná poselství a jedno velké Hups!

V knize doktorky Karly Turner říká jedna z obětí únosů: „Jane řekla: ‚Jsem uklidňována během celé procedury. A ani to tolik nebolí. Ptám se jich, proč to potřebují a on se mi podívá hluboce do čí a poté řekne, že to byla má volba. Že jsem s tím souhlasila již dávno. Řekla jsem mu, že si nic takového nepamatuji a on mi odpověděl: Předtím než si byla narozena, proběhla naše konverzace. ’“.
Další oběť záhadných návštěvníků například nahlásila, že „mimozemšťan“ mluvil o Adamovi a Evě jako vytvořeném experimentu k urychlení naší  „evoluce“, kdy mělo dojít k manipulaci DNA opic. Něco podobného připouští i populární militantní ateista Richard Dawkins.
V obecné rovině lze shrnout, že tito návštěvníci učí své oběti myšlenky „new age“ – o kosmickém vědomí a jeho evoluci, reinkarnaci, jednotě bytí (koncepty monismu), morálního relativismu atd. Stejné bytosti sehráli velkou roli v apokalyptických vizích (ale i nástupu „zlatého nového věku“) v roce 2012. A destruktivní vize se objevily i v knize Whitleyho Striebera.

Mimozemšťani se přestěhovali o 2.5 miliónu světelných dál, jen aby unikli svým „sousedům“.
Trochu komické je však to, že si jaksi „geniální mimozemšťané“ nepohlídali lidský vývoj. Protože v 50. letech tvrdili, že pocházejí z Marsu, Venuše… nicméně v současné době, protože už víme, že je to nemožné, přilétají najednou z galaxie Andromeda, z Plejád a dalších velmi vzdálených míst. Jak by řekl Will Smith ve filmu Den nezávislosti: Hups!

Jméno, které je nade všechny

To ale stále není vše! Teď přijde to nejlepší! V této chvíli se polovina z vás chytá za hlavu a ta druhá si říká, že jsem doposud nevytáhl „eso“ a tady je: Všechny únosy a nezvané „návštěvníky“ lze zrušit a odvolat! Existuje totiž jméno, které je nade všechny ostatní.

„Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno; ti, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.“ (Filipským 2:9-11)

Skupina badatelů s názvem „CE4 Research Group“ si položila zásadní otázku: Jestliže se zdá, že existuje duchovní element v těchto mysteriozních případech, jsou unášeni i křesťané? Objevili však něco mnohem úžasnějšího: I křesťané byli pochopitelně unášeni, ale mnozí z nich nalezli vysvobození!

Jak se ukázalo, spousta z nich již věděla, o co se jedná. Okamžitě poznali, že nejde o mimozemské bytosti a volali jméno Ježíše Krista a stejně, jako se náhle démonické bytosti manifestovali, tak i zmizeli. Pryč. Jakoby nebyli vůbec nic. Skupina badatelů zdokumentovala již stovky případů.

Co je ale fascinující a poněkud komické, je i to, že mnozí z nich nic takového nenahlásili. Prostě to brali jako součást své víry, která zahrnuje i duchovní svět. Zatímco ostatní, jako i Whitley Strieber, bádali dlouhá léta a mnozí z nich stále hledají, znovuzrození křesťané byli s problémem hotovi během několika málo vteřin.

Dokonce i ostatní badatelé přiznali, když byli dotázání, že se s těmito svědectvími setkali. Ale zkrátka, jak v přednášce „Nečisté spojení“ poznamenal badatel Joe Jordan, nechtěli, aby byl jejich výzkum zdiskreditován, a tak zkrátka podobná svědectví raději ignorovali. Vždyť je dnes přece naprosto nekorektní mluvit o náboženské víře veřejně! Propaganda!

Proč?

Každého jistě napadne otázka: Proč tito „návštěvníci“ přicházejí? Oni svým obětem často říkají, že byli „vyvoleni“. To samé bylo zodpovězeno i Strieberovi. Z výzkumubadatelů „CE4 Research Group“ vyplývá jasný vzor, který zahrnuje následující důvody:

 1. Oběti o to požádali sami. Někteří lidé si vyloženě vyprosili podobné zážitky, protože chtěli poznat, jestli jsou skutečné. Platí však heslo: Dávejte pozor, o co žádáte!
 2. Oběti se nevědomě otevřely působení duchovního světa. Nejčastěji jde o lidi, kteří mají zkušenosti s okultními praktikami (Strieberův případ) a obvykle se jedná o „duchovní prožitky“ New age – například astrální cestování, meditace, „channeling“ atd. Jde o nejčastější případ.
 3. Oběti, které jsou součástí „generačního cyklu rodinné kletby“. V podstatě to znamená, že se tyto prožitky opakovaně vracejí dětem v dalších generacích, dokud daný jedinec nevyhledá Boha a jeho ochranu.
Předchozí tři body se střetávají v jasném poselství: Jakmile se člověk začne pohybovat mimo prostor Božího slova, není pod jeho ochranou. Ale vždy má možnost navrátit se zpátky! Toto může potvrdit mnoho zachráněných obětí. Důležitá otázka, proč se lidé stávají oběťmi, je tedy zodpovězená. Zůstává však ještě poslední a nejpodstatnější otazník: Existuje nějaká globální agenda ukrývající se za tímto fenoménem?

Mimozemský klam a Nový světový řád

Mimozemské návštěvy se stávají stále více součástí myšlení hlavního proudu. Nejen Hollywood a skalní fanoušci seriálu Akta x, co mají po zdech plakáty „I want to believe“ (Chci věřit), ale dokonce už i NASA oznamují, že do 20 let navážeme kontakt.

Skoro se zdá, že se hlavní proud dostává tam, kde byla řada badatelů před 20 lety a dnes jsou opět dál. Je tu ale drobný zádrhel: Křesťanství není cesta, kterou by se mohl mainstream kdykoliv vydat. Fakt, že mimozemšťané jsou to samé, co démoni, zůstane navždy v ústraní. Protože kdyby ne, pak by to znamenalo, no, že… Ježíš Kristus je ta Cesta, Pravda i Život. A to je nepřípustné!

Ve vzduchu visí jedna podstatná otázka: Existuje nějaká globální agenda skrývající se z tímto fenoménem? Inu, jak lépe sjednotit svět, než pod hrozbou mimozemské invaze? Ale jak může taková hrozba existovat, když neexistují žádní mimozemšťané? Ale taková otázka nemá validitu v orwellovské době, kdy pravda je to, co nám řeknou oni. Média… lidé za nimi. Démoni? Kdo stojí na konci? Je možné, že tam, kde to začíná, to i končí?

Ať už se za tím skrývá cokoliv, je potřeba si uvědomit základní pravdu: Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?

Zdroj: http://bezkorektnosti.blogspot.cz/2014/11/velky-klam-noveho-svetoveho-radu-zadni.html

2 thoughts on “Mimozemský klam. Existuje obrana proti obtěžování a únosům?

 1. Fakt, že mimozemšťané jsou to samé, co démoni.
  Osobně jsem k tomuto závěru došel taky. Vždy, když přišli, mi pomohlo zavolat Otce, reakce byla bleskurychlá.
  Pocit vyvolenosti znám taky, velmi omamné.
  Paradoxně jsem za ty zážitky rád, protože teď již vím, že oni existují.

  Mnozí první budou poslední a poslední první.Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>