Myslíš si o sobě, že jsi něco lepšího? Pak máš problém!

1883991-Andy-Stanley-Quote-If-you-re-a-Christian-you-can-t-have-an-I-m

Pokud si o sobě někdo myslí, že díky tomu, že je křesťan, že má biblické poznání, že žije řádný život, chodí do církve apod., tak díky tomu ho má Bůh radši a díky tomu si zaslouží jít do nebe, pak má problém. Pokud si někdo myslí, že protože je pokřtěný, tak si zajistil svůj lístek do nebe, pak má problém.

Pokud si někdo myslí, že protože má řádnou rodinu a manželku, které je věrný, tak je lepší než homosexuál nebo pedofil, pak má problém. Pokud si někdo myslí, že protože věří Bibli a jejímu obsahu, tak je lepší než člověk, který je v New Age učení, pak má problém. Pokud si někdo myslí, že na základě svého usilovného studia Bible a mnohahodinových rozjímání a modliteb získal větší moudrost než ostatní, pak má problém. Pokud si myslíš, že když věříš na placatou Zemi, jsi lepší než ten, co věří na kulatou, máš problém (a obráceně).

Pokud si někdo myslí, že když nepije a nekouří, tak je lepší než ten, co pije a kouří, pak má problém. Pokud si někdo myslí, že když se straní světa a žije asketický život, že je lepší než světský člověk, pak má problém. Pokud si někdo myslí, že díky svému úsilí se lze jakkoliv přiblížit Bohu, ten má velký problém přátelé! A já měl tento problém několik let. Toto není křesťanství, toto je náboženství a farizejství.

Jestliže někdo přidá ke spáse svoji byť sebemenší zásluhu, jedná se o zneuctění díla kříže Ježíše Krista. Jedná se o falešné evangelium. Bůh poslal svého Syna na svět, protože pro padlé lidstvo nebyla jiná naděje, Jak si můžeš myslet, že tvoje špinavé hadry, tvoje marné zatuchlé skutky, na které se spoléháš, překonají dokonalý život a dokonalou oběť Božího Syna? My pro svoji záchranu a spásu nemůžeme udělat zhola nic! Musíme se plně spolehnout na dílo Ježíše Krista. Zkus se vykázat před Bohem na posledním soudu svým jednáním. Jestli ti to vyjde. Zkuste se zákoníci obhájit tím, jak dokonale jste dodržovali zákon. Jak svatý život jste žili, jak ani jediná vaše myšlenka, jediný vnitřní postoj nebyl špatný a sobecký. Vsaďte na to věčnost. Tak co myslíte, vyjde to? Vsadíte si na sebe? Já tedy ne!

To jediné, na co se spoléhám, je dílo spásy, které pro mne vykonal Boží Syn Kristus Ježíš skrze kříž Golgoty. Věřím, že jsem spasen pouze skrze moji víru v Jeho dílo. Věřím, že Bůh miluje všechny lidi a věřím, že všem lidem nabízí spasení. Kdo přidává k dokonalému dílu spásy svoje špinavé hadry, ten znesvěcuje Božího Syna a znovu ho křižuje. Kdo se uchyluje ke svým obětem a spoléhá na ně a pohrdne obětí nejvyšší, ten znesvěcuje Božího Syna. Kdo podmiňuje spasení dodržováním zákona, ten znesvěcuje Božího Syna.

Před Bohem nejsem lepší než pedofil, homosexuál, ateista, muslim nebo iluminát. Bůh mě nemá radši, protože se snažím být dobrý člověk (což se mi upřímně moc nedaří). Nebo protože se usilovně snažím najít „pravdu“ zatímco jiní se tak usilovně pravdu hledat nesnaží. Protože nikdo před ním není dobrý člověk, i kdyby se snažil sebevíc. Jediné, co mě před Bohem může ospravedlnit, je moje víra. Ta největší výzva pro mne není žít příkladný život a vyhnout se všem nástrahám a pokušením, zvítězit vlastní vůlí nad svou vlastní přirozeností. To není moje výzva. K tomu nás tlačí ďábel, abychom odpověď hledali v padlém hříšném těle a tělesně usilovali o dokonalost. Moji největší výzvou je víra v evangelium a víra v Boží dílo, které ve mně bude konat. Že dokážu milovat, protože zakouším lásku a sám jsem milován. Jinak to ze sebe nevyždímám. A ty taky ne. Náboženské přetvářky a náhražky, samolibé „křesťanské“ masky dobroty si nechte. Děkuji nechci.
Já chci opravdovost. Věřím, že Bůh vezme trosku jako jsem já a učiní z ní své umělecké dílo. A je mi upřímně jedno, jestli to někoho pohoršuje a někomu se to nelíbí. Vždyť když je Bůh s námi, kdo proti nám?

„A věřím čemu věřím, a to mě dělá tím, kým jsem
Já to nevytvořil, ale vytváří to mě
Je to velká Boží pravda a ne žádný lidský vynález“

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>