Nenávistný kazatel Anderson, který káže pravdu o spasení

s_anderson_2_t750x550

V souvislosti se známým youtube kazatelem S. Andersonem mne napadá biblické přirovnání o ženě, která sice rozhlašovala pravdu, ale stejně v ní byl démonický vliv a věštecký duch.

„Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala: „Toto jsou služebníci nejvyššího Boha. Zvěstují vám cestu ke spáse.“ A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl: „Ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel!“ A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil. Když si její páni uvědomili, že tím přišli o svůj zisk, uchopili Pavla a Silase a vlekli je na náměstí před městskou správu.“
(Skutky 16:16-19)

Pan Steven Anderson, který je proslulý svými nenávistnými výroky vůči homosexuálům a velmi excentrickým až hrubým chováním je takovým důkazem, že můžete mít sice dobrou teologii, ale až vaše ovoce prozradí jak na tom s vírou jste doopravdy. Anderson správně učí spasení z milosti bez našich skutků a má i další určité možné dílčí pravdy. Ovšem stav jeho lásky k druhým prozrazuje, že můžete mít dokonce i dobré učení a teologii, ale stejně nemusíte setrvávat v Božím Duchu. To, že jsme křesťané se totiž nepozná podle našich slov, ale podle lásky, která z nás vychází. Kdo nemiluje nezachovává slova Ježíše Krista a porušuje Jeho přikázání.

„Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“
(Jan 13:34-35)

Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.“
(1.Janův 4:7-12)

Můžete tedy dokonce hlásat pravé evangelium, vyhánět démony a uzdravovat, ale pokud v nás není láska, nemáme nic.

„Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘“
(Matouš 7:22-23)

„Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.“
(Galatským 5:22-23)

 

3 thoughts on “Nenávistný kazatel Anderson, který káže pravdu o spasení

 1. Ahoj, na Andersona jsem narazil nedávno, natočil hodně zajímavé filmy, doporučuji na YouTube, než to smazou “ marching to zion“ je to i s titulky. Viděl jsem pár jeho kázání a nejsou tak špatná

  Předně, se spasením má hlavně problém v tom, ze učí „jednou spasen, navždy spasen“. Ale každý máme „přimícháno“. Třeba on s tím postojem k teplejm. Jeho hněv mne napřed zarazil ale když ho člověk trochu pozná, vidí ze demonstruje Bozi hněv, bozi ne ústup ist v některých věcech. Neříkám ze to platí vždy

  Buh projevuje svoji lásku ale hříšných odplati zuřivý hněvem

  Zdraví Jaroslav


  1. Ano, ale bylo by asi fajn, kdyby si lidé uvědomili co to vlastně ten hřích světa je. Co to znamená nečinit Boží vůli. A co to znamená mít plnou jistotu pro den soudu. A jak se pozná, že jsme v Bohu. Píšu o tom v článku: Každý, kdo věří má život věčný… Pan Anderson v Bohu není, to se dá lehce poznat ač by kázal sebelépe o židech, o Hollywoodu, nebo o 11. září j to celkem úplně jedno.. :)

   1.Janův 4:
   „7Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.
   8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.
   9V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.
   10V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.
   11Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat.
   12Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.
   13Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.
   14A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa.
   15Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
   16Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
   17V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu – neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě.
   18Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.
   19My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.
   20Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.
   21A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.


 2. Dobrý den, Jaroslave,

  máte pravdu, že ´přimícháno´ má každý, ale tento pastor Anderson „demonstruje Boží hněv“ snad až příliš často a to způsobem, který mi k obrácenému člověku zrovna moc nesedí. Otázkou je, jestli Bůh po nás vůbec takové věci chce. Pokud bude chtít demonstrovat svůj hněv, udělá to sám. Je přece psáno „Mně patří pomsta, já odplatím.“ (Ř 12,19) My zde ale máme úplně jiný úkol, nebo přesněji řečeno příkaz – „milovat budeš“. A o Božích příkazech není radmo diskutovat. Tuto lásku je třeba se učit, protože se nejedná vždy o lásku zaslouženou nebo citovou, která přichází sama. Bůh vyžaduje především praktickou lásku v podobě pomoci bližním a dokonce i nepřátelům v nouzi a co hůř – máme i žehnat nepřátelům a těm, kteří nás pronásledují. Nemusíme tedy hned psát milostné dopisy a na všechny se usmívat, ale ukázat, že druhý člověk má stejnou hodnotu a stejné šance jako já.

  Tím se samozřejmě v žádném případě nechci zastávat homosexuálů a lidí, kteří páchají věci, které Bůh nazval ohavností. Faktem ale je, že hněv není konstruktivní a nikdy se jím nic neovlivní ani nepohne k lepšímu. Samozřejmě, že nás spousta věcí může rozčílit, na to má každý plné právo, ale pokud má člověk nutkání veřejně se projevovat způsobem, jako tento kazatel, tak má asi nějaký vážný problém. Tento způsob hněvu už očividně hraničí s nenávistí a ta nemá v životě obráceného křesťana místo.

  A ještě bych ráda dodala, že všichni homosexuálové nejsou stejní. Ti, kteří si ve své zvrácenosti libují, jsou samozřejmě nejvíc vidět a nejvíc slyšet. Pořád někde lobují za svá údajná práva a domáhají se zatím jen rovnoprávného postavení ve společnosti. Ovšem způsob, jakým se ho domáhají, naznačuje, že v budoucnu u té rovnoprávnosti možná nezůstane a půjde se dál. . . Takoví lidé se ale hněvem a nenávistí nedají zadržet. V neposlední řadě také proto, že je umí obratně využívat ve svůj prospěch a k dosažení jejich plánů, nikoli našich. Ti by se měli zadržet spíš zdravým rozumem, pokud ho ještě někdo má. Pak jsou tady ale tací, kteří jsou ze svého stavu opravdu nešťastní a hledají uzdravení. Těch je sice čím dál méně, ale stále tu jsou. Jako příklad za všechny takové Vám zde kopíruji komentář z rubriky Sexuální čistota, kterou můžete najít na mých stránkách http://www.kzamysleni.estranky.cz. S pozdravem Hanka

  Jiří – Re: Re: Náročnost
  Máte pravdu. Vidím to kolem sebe. Mi to jen přišlo z mého úhlu pohledu jako snadný úkol. Musel jsem se rozejít se svým přítelem, se kterým jsem byl 4 a půl roku. Těžko se popisuje ta bolest v srdci, když končíte vztah s někým v době, kdy ho milujete i on vás a nic špatného jste si neudělali. Kdybych byl v situaci heterosexuála a žil s ženou, kterou miluji, tak bych ten vztah zlegalizoval, aby už nebyl smilstvem, ale regulérním manželstvím. Jak snadné! Já tuto možnost nemám. Ale nereptám proti Bohu. Pokorně se mu podřizuji a prohlašuji, že beru svůj kříž a následuji ho a že chci jít tou úzkou cestou, nikoli tou širokou, po které jde většina lidí. Chválím Ho a velebím, že mi dal tuto šanci a příležitost po této cestě jít a dojít do nebe. Jen prohlašuji, že člověk s opačnou orientací to má tedy skutečně o mnoho těžší než člověk s normální orientací. Věřím, že Bůh to ví a poskytne mi oporu a vedení jít touto čistou cestou. Věřím, že má smysl mít čisté tělo a obětovat svoji sexualitu. Co je to proti tomu žít podle přirozenosti, ale ztratit Boží požehnání a nedojít do nebe? To raději zapřu sám sebe.


Napsat komentář k Jaroslav Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>