O nás

 

Jan Frolík ( 1986 ) 

1511163_10200342933695919_1564435059_n

Narodil jsem se roku 1986 v Praze v Krči. Na své dětství si nemohu stěžovat. Rodiče mě měli rádi, ale už jako malý jsem cítil mezi nimi stále narůstající napětí. Pamatuji si, že občas navštěvovali kartářku a ptali se jí na budoucnost. Do toho nějaká astrologie,numerologie, grafologie, atd. Můj táta se intenzivně zabýval spiritualitou, ufologií, proroctvími od různých proroků ( Nostradamus apod.), katolickými zázraky, záhadami, zážitky blízkosti smrti a konspiracemi. Měli jsme doma vždy velké množství knih na toto téma a když jsem byl starší měl jsem k dispozici velkou knihovnu napěchovanou okultní literaturou.

Z dětství si intenzivně pamatuji noční můry, které na mě jako na malého chlapce doléhaly. Jejich intenzita byla hrozivá a já velmi často doslova řval ze spaní, když mne pronásledovaly různé potvory- většinou to byla nějaká havěť jako hadi, brouci, mravenci atd. Pamatuji si na jeden sen, kdy ke mně šla temná hodně strašidelná postava a já se probudil strachem. Ten se vzápětí proměnil v hrůzu, když jsem si uvědomil, že ačkoliv mám otevřené oči a jsem vzhůru, ta postava jde stále dál směrem ke mně! Naštěstí se po pár vteřinách rozplynula, ale velmi mne znepokojilo, jak tenká je hranice mezi spánkem a bdělým stavem. Zcela zřetelně na mě „něco“ útočilo. Co to vlastně bylo a proč, jsem zjistil až o mnoho let později. Tyto útoky myslím někdy kolem puberty ustaly a já se začal věnovat sportu. Sport se pro mě stával určitým únikem před světem, kde platí vlastní pravidla a kde člověk zapomene aspoň na chvíli na opravdový život.

Nicméně moje vnitřní hledání a nejistota byly stále přítomny. Snažil jsem se žít život tak, abych zapadl do tohoto zvláštního světa. Téma smrti a smyslu života mne stále fascinovalo. Rád jsem utíkal i k literatuře fantastické a tajemné, můj nejoblíbenější autor byl E.A Poe a J.R.R Tolkien. Po ukončení školy i odejití ze sportovní scény jsem začal ještě horlivěji studovat onu tátovu knihovnu, napěchovanou okultní literaturou. V mém zaměstnání nebylo příliš co dělat a tak jsem byl schopný přečíst i jednu celou knihu za  jednu směnu. Nejvíc samozřejmě záhady, zážitky blízkosti smrti, UFO a mimozemšťany. Byl jsem těmito tématy zcela pohlcen, říkal jsem si, že pokud najdu pravdu o smrti, pochopím i smysl života. Uvažoval jsem docela logicky. Dnes už vím, čemu všemu jsem naivně (až dětsky) věřil, ale nijak toho nelituji. Pokud milujete pravdu, Bůh si vás vede skrze některé věci zcela záměrně, protože pak se můžete se svou zkušeností podělit a svědčit o své záchranně.

Věřil jsem tedy okultním knihám a tomu, že člověk po smrti opouští své tělo a na základě svých skutků v životě se pak znovu narodí, aby své chyby napravil. Příliš jsem neřešil, co vlastně nastane na konci toho koloběhu, protože upřímně- rozpustit se v „nirváně“ se mi moc nechtělo. Nevidím příliš rozdíl mezi smrtí a „rozpuštěním“, ale v tradici východních náboženství to zřejmě znamená stát se bohem. Taky to logicky nedává ani smysl, protože pokud už jsme nesmrtelní (jsme jako bohové) proč se zatěžovat nějakým koloběhem zrození? Jak se můžu poučit z minulých životů, když si je nepamatuji? Ale tyto otázky jsem přes své nadšení ignoroval.

Jelikož jsem si přečetl zážitky lidí, kteří měli to štěstí a své minulé životy uviděli v hypnóze, chtěl jsem je samozřejmě také znát. Vydal jsem se tedy (kromě jiného) na tzv. regresní terapii, kde mě měla jistá žena za úplatu (jak jinak) vrátit do minulých životů. To se jí ovšem nepodařilo, ale ujistila mne, že příště už to bude určitě lepší. Nějaké své minulé životy jsem se od ní dozvěděl, ale nic jsem neviděl. (Měl jsem být například nějaký cestovatel, kterého sežral krokodýl.)

Dalším obrovským tématem, které mne fascinovalo byly mimozemské civilizace a kruhy v obilí.  Hodně často jsem se díval v noci na hvězdy a zkoušel si představit onu neuvěřitelnou rozlohu vesmíru. Říkal jsem si, jak je to nefér, že člověk nemůže poznat ty fantastické jiné světy ve vesmíru. Dostal jsem se tedy více k ufologické literatuře, kde byli jmenováni nejrůznější lidé, kteří mají kontakty s jinými bytostmi z jiných světů. Myslel jsem si, že jsou to vyspělé bytosti, které touží člověku pomáhat se rozvíjet z duchovního hlediska. Ale nebylo to tak jednoduché, protože nejsou jen hodní mimozemšťané, ale také hodně zlí. Moc jsem si přál s bytostmi z jiných světů navázat kontakt a horlivě jsem četl všechna svědectví lidí, kteří se s mimozemšťany setkali. Netrvalo dlouho a vstoupil jsem do ufologické skupiny. Krátce poté jsem na jednom „záhadologickém“ srazu zažil první nadpřirozený zážitek s „energií“. Stalo se to při interview s jedním známým českým propagátorem New Age a šamanismu.

Nevím přesně, co se tam tenkrát stalo, ale vím, že jsem pocítil zvláštní pocit spřízněnosti a tajemna, který byl umocněn fyzickým pocitem kolem břišní oblasti. Vše navíc potvrzeno oním (jak jsem se tenkrát domníval) velmi duchovně vyspělým člověkem. A tak započala moje praktická „badatelská cesta“ na poli esoteriky, mystiky a tajemna.

Věc, která se mi jevila jako nejlepší důkaz na zkoumání, byly kruhy v obilí. Jedná se o něco hmatatelného a tajemného, co se objevuje i u nás a to každý rok. Jaká poselství a šifry se nacházejí za tímto fenoménem? A kdo za ním vůbec stojí? Jsou to oni hodní mimozemšťané- naše hvězdná rodina? A stejně jako v seriálu Akta X i já jsem byl ten, kdo chce uvěřit. Jezdil jsem tedy každý rok do kruhů v obilí a s kolegou badatelem jsme dvakrát navštívili i Anglii, kde je jejich epicentrum. Už jen samotná tato aktivita vás vtáhne. Problémem je, že až tak úplně nevíte kam a od koho jste vtahováni. A nakolik si ona síla, která je za tím, s vámi hraje, a nakolik má s vámi dobré úmysly.

Moc dobře vím, že kruhy v obilí nejsou podvod vtipálků s prkny. Pár jich možná lidé vyrobí, ale většina je nadpřirozeného původu. Výpravy do Anglie mi to jasně dokázaly. Víte, že ti vyšlapávači v Anglii si dali název svého týmu Satan? Při druhé návštěvě Anglie v roce 2014 jsem již doslova cítil zlo a strach z tohoto fenoménu i z míst, kde jsme tábořili ve stanech. Vybírali jsme si místa tajně, blízko epicenter těch aktivit a silových míst. Hned první den v Anglii v roce 2012 u hospody Barge Inn, kde se kruhy vyskytují, se vytvořil obrazec pár desítek metrů od nás v noci. Já jsem se téže noci probudil zvukem vlastního hlasu, který ale mluvil jinou archaickou řečí. Takových podobných příhod bylo víc, člověka to stále více vtahuje…

Už to nebyl jen ten pocit příjemného mrazení, ale stával se z toho trvalý pocit úzkosti a strachu. Často jsme v noci slyšeli podivné zvuky, při jednom noclehu u Silbury Hill jsem zažil jednu z nejděsivějších nocí a jasně slyšel a cítil cizí přítomnost. I když jsem několikrát vyběhl ven ze stanu, nikdo nikde nebyl. Tyto věci jsem nemohl ignorovat. Někdy kolem roku 2015 jsem se začal aktivně zabývat otázkou, že celý fenomén UFO, kruhů v obilí a mimozemšťanů je zlého původu. Vedlo mě k tomu prosté držení se vlastních zkušeností a pokládání otázek, na které ani v ufologické skupině nikdo neměl odpověď a příliš se nehodily. Rovněž určitá svědectví lidí mne stále vedla k přesvědčení, že za tím je něco k člověku vyloženě nepřátelské.

A právě v této době, kdy jsem se intenzivně zabýval otázkou, že za tím stojí démoni, jsem zažil další útok. Tyhle síly se vám vysmívají a nechávají vás být dokud jste s nimi. A můžete si vybrat z celé plejády okultních oborů. Já byl v ufologii a New age. Chápal jsem, že pokud za tím stojí démoni, pak křesťanství není jen nějaká mrtvá doktrína, ale naprosto živá realita. V existenci zla se totiž najednou objeví druhá strana, která je jediným východiskem. Znovu jsem v noční můře křičel ze spaní, když mne tyto démonské síly „unesly“ ve velmi živém snu. (V dětství jsem tyto útoky zažíval hlavně kvůli okultismu v rodině, tyhle zátěže se přenáší z rodičů na bezbranné děti.) Satan to na mě zahrál takovým způsobem, že jsem se z nějakého důvodu bál na jméno Ježíše Krista jen pomyslet, protože jsem si myslel, že jsem to způsobil tím, že jsem se k němu modlil. (Dnes vím, že mne z té „noční můry“ ve skutečnosti vysvobodil)

Už přesně nevím jak jsem mohl k takovému přesvědčení dojít, ale zřejmě ta děsivost zážitku mi nastavila stopku. Na chvíli jsem se zasekl na místě a bál se cokoliv dalšího podniknout. Obával jsem se, že když se začnu modlit k Pánu Ježíši, tak to znovu přijde. Nějak jsem se z této ztrnulosti po čase dostal ( ne já, ale byl to Bůh kdo mne přitáhl- sám to nikdo nedokáže) a plně pochopil jak se věci mají. Z Bible, kterou jsem bral do té doby jako nějakou náboženskou knihu plnou mravních příběhů, se rázem stala moje prožitá realita. Pochopil jsem, že v této knize nejsou nějaká hezká poučení nebo obohacující filozofie. Pochopil jsem, že v té knize je pravda, kterou jsem sám zažil. A o to jsem vždy usiloval. O praktické uchopení pravdy.

Do té doby jsem si myslel, že Bůh je nějaký neosobní princip, kterému se v New age často říká třeba „Vesmír“ nebo „Energie“. Nějaká univerzální síla, na kterou je třeba se napojit skrze určité duchovní techniky nebo zážitky. Tato neosobní síla neřeší jací doopravdy jste, ale respektuje všechny cesty „duchovna“. Z praxe jsem ale chápal a na vlastní oči viděl, že člověk tzv. „duchovní“ automaticky neznamená šťastný v běžném životě. Chápal jsem tu největší Achillovu patu takového duchovna- naprostá neupotřebitelnost v životě. Kolikrát jsem slyšel na takových setkáních, že: „Tak to důležité už víme, teď jen jít a začít to dělat“ Tak poznáte falešné učení, že nelze aplikovat. Nemá žádný efekt na váš život- VŮBEC VÁS NEMĚNÍ. Pouze vás vede do života jiného, odvádí od toho pravého a skutečného a hýčká ve vás jakýsi pocit výjimečnosti a nadřazenosti. Zároveň to mnoha lidem slouží jako místo pro obživu- obírání zoufalých lidí o peníze, kterým se daná osoba ze své vlastní pýchy snaží pomoci (možná v upřímném sebeklamu, ale je to omluva?), ačkoliv nemůže a osobuje si autoritu Boha. To je přesně to, co satan chce. Aby jsme šli tímto způsobem vzpoury proti svatému Bohu, který dal svého jediného Syna pro naší záchranu.

Jak jsem zmínil, existují lidé, kteří mají skutečné duchovní schopnosti. Ví věci z vašeho života, které vědět nemůžou, cítí energie atp. Je tady ale jeden háček. Tito lidé jsou obelháváni a manipulováni do přesvědčení, že tyto schopnosti jsou jejich a že jich snad nabyli nějakou „duchovní prací“. Jsou jim propůjčeny od démonů, kterým se dobrovolně odevzdali ve formě zasvěcení, které může mít mnoho podob. Berou si do úst vzletná slova jako láska, pokora, stvořitel a někdy i samotného Krista.

„Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky!“

(2. Korintským 11:13-15)

Zlo se velmi prohnaně maskuje jako dobro. A právě proto je tak nebezpečně. Není to tak, že zlo na první pohled hned každý pozná, to si člověk jen namlouvá. Pokud mu Duch svatý neukáže v jakém sebeklamu se nachází a komu vlastně slouží, nedokáže se vymanit z rafinovaných pocukrovaných svodů zla. Ale máme jedno jasné vodítko a tou je ovoce. A pokud máte lásku k pravdě, podívejte se upřímně na ovoce života těm, kteří si říkají „duchovní učitelé“.  Jak se chovají, když zrovna nejsou na pódiu a mezi lidmi, na které se snaží udělat dojem. A pak si položte otázku proč lékař neumí uzdravit sám sebe.

Tito duchovní zbloudilci (mezi které jsem patřil i já) mají rádi jakékoliv „duchovno“, kromě jednoho- biblického evangelia o Ježíši Kristu. Protože to jasně a srozumitelně říká, že Bůh nabízí věčný život a jedinou cestu k Němu pouze skrze oběť Krista. Neexistuje nic jiného. Jeden Bůh a jedna cesta. On sám se učinil tou cestou, protože věděl, že padlý člověk jí nikdy nedokáže projít. Naše jediná naděje je v našem Spasiteli Ježíši Kristu, který pro nás zemřel a přemohl za nás smrt. A tak mnohdy to, co se jeví duchovně neproměněnému jako výraz lásky a tolerance, není nic jiného než pýcha a vzdor vůči Bohu a Jeho lásce, která je v Kristu Ježíši. Nejedná se o žádné náboženství, právě naopak. Náboženstvím je New age, ufologie a celá plejáda okultních oblastí. Nepotřebujete náboženství jako cestu k Bohu. Je to falešná cesta. Tou jedinou správnou je Ježíš Kristus- Alfa i Omega, počátek i konec.

Já vás nedokážu žádnými argumenty přesvědčit o tom či onom a ani to není mým záměrem. Vydávám své svědectví a věřím, že si snad Pán možná použije něco z těchto řádků. Je to On, kdo obnovuje naše srdce a mění nám ho z kamenného na srdce z masa. Byli jsme tělo, ale musíme se narodit ještě jednou z ducha.

„Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“

( Jan 3:6-8)

On způsobil, že věci ,které jsem dříve miloval teď nenávidím. A tak poznáte moc působení Ducha, že vaše touhy a přání, vaše tajné zvrácenosti v Božích očích se vám už líbit nebudou. Narodí se úplně nový člověk- nové stvoření. A tak poznáte, že Bůh je živý a mocný a že jediná spása je v Kristu Ježíši. Nepomůžou vám náboženské ceremonie, ani všechny skutky, které považujete z vašeho pohledu za dobré. Nelze vyzrát na vlastní přirozenost. Tu musí změnit Bůh, který nám nabízí věčný život v Kristu Ježíši- našem Pánu. V sázce je opravdu hodně. Tento život není nic menšího než duchovním bojem o věčnost.

„Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.“

(2. Korintským 5:17-21)

Přeji všem milost Pána Ježíše Krista.

 

29 thoughts on “O nás

 1. Zdravím, díky za komentář. Obávám se, že mluvíte o učení římskokatolické církve a nikoliv o učení Krista. Ta se zkutečně proměnila do pohanské heretické roviny.


 2. Hezký den

  Zajímalo by mě ,co je špatné na římskokatolické církvi? Jak to vidíte Vy ,jaké jsou rozpory z biblí? Děkuji


  1. Zdravím

   Inu, těch rozporů je celá řada- asi nejvíce markantní je modlářství- uctíváni soch, svatých obrázků apod. Přímo změnili Boží desatero když nahradili:“Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.“
   Tímto:“Nevezmeš jména Božího nadarmo.“

   Jinak stačí se podívat na papeže jak moc je „za jedno“ se světem.. Jaký vliv mají jezuité a Vatikán na zákulisní dění světa atp.. Jaké agendy protlačují. Určitě jsou mezi katolíky i oddaní křesťané, ale jádro té organizace a politické moci je zjevně naprosto proti- biblické. RKC vždy pronásledovala, zabíjela a mučila Boží lid, který se držel biblického evangelia.. U nás to můžeme vidět na Janu Husovi..


 3. Děkuji za odpověď

  Nad tímto jsem také přemýšlela ,ale zase katolíci je neuctívají ,pouze prosí o přimluvení se k Bohu stejně jako k Panně Marii se modlí ne proto ,že by jí uctívali ,pouze ji měli v úctě ,ale taky pro přímluvy k bohu ..Ale je faktem ,když jsem naposledy koukala na poselství z Medjugorje ,tak Mirjana psala ,že jí mají uctívat a to už jsem zpozorněla..Myslíte ,že vadí Bohu že lidé skrze modlitbu ke svatým prosí o přímluvy k Bohu ,natolik ,že by se to dotýkalo prvního přikázání? Pak mě napadl například římský exorcista Gabriel Amorth ,který při exorcismech používá občas růženec a dokonce i přidá modlitbu k Panně Marii pro přímluvu o ochranu a ve své knize píše ,že Ďábel také nemůže snést i toto jméno ,protože ji nenávidí. Pak co jsme hledala ,je tu ještě rozpor neděle vs sobota ,hledala jsme všude možně na internetu i v bibli ,ale našla jsme pro i proti ..například z této stránky: http://www.vira.cz/otazky/Slaveni-nedele-nebo-soboty.html ,spíš mi jde o to ,jestli je to vážný natolik ,že by to byl hřích i když člověk žije po všech stránkách s Bohem ?  1. Musíte víc číst Bibli. „Není jiného jména daného lidem ve kterém by mohli být spaseni.“ Je jediný prostředník mezi člověkem a Bohem a to je Ježíš. Já jsem ta cesta pravda a život, žádný nepřichází k Otci než skrze mne.
   V citovaných verších nejsou kněží, není mše, není Panna Marie , nejsou svatí, není žádná přímluvná prosba k Bohu než přímluva Ježíšova (Máte přímluvce Krista spravedlivého)


 4. Je zarážející,proč jsou tak mladí lidé jako vy tak negativističtí a až paranoidně podezřívaví, že za vším vidíte Satana? Proč by se nemohla Panenka Maria zjevovat? Na jejích poselstvích není nic satanistického. Zázraky se dějí a vězte, že i ty, které nás oslovují ku prospěchu lidstva.


  1. „A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla“ 2. Kor. 11:14 Marie- královna nebes je pohanské označení pro prastarou „bohyni“, které se dávali různá jména.. Přečtěte si důkladně Bibli a zjistíte vše potřebné o modlářství a klanění se mrtvým modlám.. Toto se v historii opakovalo mnohokrát a je to až zarážející, když se o tom v Božím Slově naprosto jednoznačně hovoří..


  2. Je zarážející, že křesťané věří v posmrtný život, až se o tomto v Bibli nepíše.

   Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta. Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se pod sluncem děje. (Kaz 9,5-6)
   Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš. (Kaz 9,10)
   A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. (Kaz 12,7)

   A proč by se měla zjevovat panna Marie? Pokud je Bible Božím slovem a ta tohle popírá, nejsou lidé svedeni k uctívání mrtvých? Satan používá lest. Je po pravda smíchaná s kapkou lží. Je to důsledek první lži, kterou satan použil v ráji.


  3. Svého času jsem četl knížky o Mariiných zjeveních a téměř jsem tomu uvěřil, až když se mi dostala do ruky poslední kniha, kde si autor popustil fantazii a popsal scénu v nebi, kdy nad Ježíšovy ruce vsunula Marie svoje ruce a nebeský Otec měl prohlásit – Milost zvítězila. to byla pro mne ukázka falešného proroka, protože je psáno: „Není jiného jména daného lidem, ve kterém by mohli být spaseni.“ mariánská Zjevení odporují Písmu a jsou proto satanovým klamem, ať se tváří svatě sebevíc.


 5. Jste úplně mimo mísu a je vidět,že máte ve studiu bible co dohánět.Svatá panna Maria není žádná mrtvá modla ani anděl světla,ale matka Ježíše Krista a také o ní se píše v bibli. A je veskrze pozitivní osobou v bibli, zjevuje se,sděluje nám poselství, uzdravuje, jako mnoho dalších svatých. Toto satan skutečně nedělá, dovedl by se tak maximálně za ni převléct, ale toť vše, to souhlasím.Ježíš by vás nepochválil, že takto dehonestujete jeho vlastní matku.


  1. Můžete mi prosím uvést biblické verše, která nás vybízejí k uctívání Panny Marie? Dále se prosím zaměřte na to, co Písmo říká o modlách a klanění se sochám..

   „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
   Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující . Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. (Ex. 20:4-6)

   Ježíš o své matce: „Kolem něho seděl zástup; řekli mu: „Hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě.“Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji bratři?“ Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři! Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.“ (Marek 3:32-35)

   Také bych doporučil se zaměřit na prastará božstva a souvislost s ikonou královny nebes a bohyně Ištar.. Přeji Božího Ducha, který nám dává sílu rozlišovat..


   1. Honzo, gratuluju! Pokud je platné druhé přikázání, jak píšeš, je platné i čtvrté a všech deset, tudíž celý zákon.


    1. jj souhlasím.. Myslím, že v zachovávání soboty bude požehnání.. Teď jde o to, správně určit sobotu.. Zajímavý je určitě luno-solární kalendář, protože ten současný je nastaven Římem…


     1. Počátek biblické soboty je rozhodně spojen se stvořitelským týdnem a je tak ustanovena samotným Bohem 3 dny poté co stvořil měsíc – ne sedm dní poté co stvořil měsíc nebo sedm dní po prvním dni v měsíci.
      Sobota nemá nic společného s měsícem ani se sluncem.
      Aby mohl být sedmidenní cyklus vázán na měsíc, musel by oběh měsíce kolem země trvat 28 dní.


  2. Kde je v Písmu psáno, že Panna Marie je v nebi, přimlouvá se za nás, je spoluspasitelkou,, královnou nebes a máme se k ní modlit? Čtěte Písmo a ne lživé mimobiblické výmysly.


 6. Jak jsem řekla, jste mimo mísu. Zde není řeč o tom,že Ježíšova matka je nějaká modla nebo socha,které by se měl někdo klanět,natož aby nás někdo vybízel, nebo ona sama,aby ji někdo uctíval. Sochu z ní udělali pouze katolíci v kostelích,ona si to nevymínila a nemůže za to.A když už citujete bibli:“Nezobrazíš si boha zpodobněním ničeho…“, tak Panna Maria není Bůh, ale jeho Matka a tudíž podle vás by se stejně tato pasáž v bibli na ni nevztahovala a ona nějaké uctívání při svých zjeveních ani v nejmenším nepožaduje. Ona se prostě zjevuje se svým poselstvím,coby Ježíšova matka a jejím poselstvím je připravit tento svět na slavný návrat Ježíše Krista,jako ona jeho připravila na vítězné dílo. A navíc uzdravuje.
  Stejně tak jako vy říkáte, že jste byl unesen do UFO a nechcete o tom nic bližšího sdělit, já jsem byla svědkem uzdravení od Panny Marie.
  Ježíš sám se řídil desaterem: „Cti otce svého i matku svou.“ Tak prosím neznevažujte tu jeho. Mnoho svatých, aniž by o tom byla jakákoli zmínka v bibli , činí i dnes zázraky a uzdravuje.Protože ani být nemůže.Žijeme v dnešní době, přes 2000 let po sepsání bible.A toto nebylo a není ani jejím smyslem.


  1. Co byste chtěla vědět? Že za fenoménem UFO podle mne stojí ta samá síla, co za Mariánskými zjeveními? Víte kolik existuje léčitelů a „mágů“, kteří dokáží vyvolat dojem uzdravení? Jenže to není uzdravení úplné- opravdové, pouze dočasné.. Pokud jste neviděla, doporučuji dokument o Mar. zjeveních zde na stránkách..https://www.youtube.com/watch?v=lEzFOpB5RWA
   Klanění se modlám je pro Boha ohavnost a samozřejmě, že za to Panna Marie nemůže, byla to jistě bohabojná žena, ale my se máme klanět Nebeskému Otci a pouze Jeho uctívat, vždyť je to Bůh žárlivě milující.. Lidé, kteří zemřeli, tak spí a čekají na soud..

   „Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;
   potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.“ (1. Tes. 4:16-17)


  2. Pokud je Bible pravdivá a smrt považuje za spánek, jak se spící člověk může zjevovat a posílat nám nějaké poselství?
 7. Dobry den,
  Mam jen jeden malý dotaz, který se týka vašich citaci z bible protože je historicky dokázané, ze bible byla cenzurována jako nastroj moci pro vznikajíci církev, a ten dotaz je zda jste si jist ze nasledujete jen ty „spravná slova“. protože tato kniha byla spis používana jako nastroj k ovladnutí mas ( Hlavně nový zákon(křestanství)). A co evangelia která byla vyřazena (jidáš, maří magdaléna, a další „gnostická“) co vy na ne? ( odpověd ze je to podvrh mi od vás nestačí) těch otázek k vaší osobě by bylo samozrejmě víc…………. Ale i tak dík za zajimavé informace jen tak dal…………. a prosím neberte to jako útok ale jako téma k diskuzi s přátelským pozdravem AK.


  1. Zdravím,

   O pravosti a výjimečnosti Bible je zde na streetu dost článků. Stejně tak o gnosticismu.. To, co píšete, zkrátka neodpovídá skutečnosti a jednoduchým rozumovým uvažováním lze také vysledovat, že Bible (jako jediná) má moc člověka osvobodit, nikoliv „zotročovat“. Celý svět i náboženství je totiž s touto knihou ve válce, ale Boží slovo stále zůstává pro ty, kdo mají uši k slyšení a oči k vidění.. Přikládám nějaké články na toto téma.. Také jsem zveřejnil nový článek o pravosti Bible- Božího Slova… Díky za komentář a přeji poctivou cestu za pravdou.. :)

   http://streetzurnal.cz/co-znamena-verit-v-jezise-krista-co-je-esenci-krestanske-viry-a-nebezpeci-moderniho-gnosticismu/

   http://streetzurnal.cz/proc-cirkev-nebojuje-proti-gnosticismu-ale-proti-pravemu-jezisi/

   http://streetzurnal.cz/jezis-kristus-vs-hnuti-new-age/

   http://streetzurnal.cz/spor-o-bibli-apokryfni-texty-a-autenticita-evangelia/

   Pokud zapátráte ve vyhledávači. najdete možná víc..


   1. Milý Jene Frolíku, kdybyste nebyl tak mladý a měl více načteno a zažito, tak byste asi tolik nehlásal nekritickou víru v Bibli jako pravé a vyjímečné Boží slovo.
    Bible je vybraná sbírka textů různých autorů a velmi různé kvality. Něco jsou jistě myšlenky pocházející od Boha (Vyšší moci, Universa, kosmického vědomí apod.), něco je dějepis o událostech v oblasti Blízkého východu, něco jsou bláhové představy pisatelů o historii a uspořádání světa (třeba kniha Genesis 1). Rozhodování o tom, co do ní bude či nebude zařazeno, nedělal Bůh, ale církevní orgány v průběhu mnoha staletí.
    V žádném případě neplatí, že jakýkoliv verš z Bible má kvalitu absolutní pravdy – některé ano, některé ne.
    Bible je dílo staré řádově 2000 let a moudrý a zvídavý člověk by ji měl porovnávat s jinými texty z této doby a s duchovními texty z předchozích dob a jiných kultur.
    Navíc platí, že předávání informací od Boha k lidem pokračuje po celých těch 2000 let, proto dnes máme k dispozici mnoho jiných knih, které vznikly po Bibli, a které také obsahují pravdu s velkým P.
    Potřebovali bychom nějakého nového Mistra, aby nám z toho všeho udělal nějaký kompilát – bibli pro 21. století.
    A závěrem toto – je zbytečné opírat se o Ježíše Krista jako o berličku, když chcete tzv. vstoupit do Království Božího. Ti schopní tam mohou dojít sami a nemusí se přitom klanět žádnému Pánovi. Království Boží je o pokoře i svobodě zároveň, není to o poddanství a uctívání.


    1. Mám rád takové ty komentáře, který začínají tím, jak je dotyčný moudrý a sečtělý a druhý ne a jak je schopný a dokáže všechno sám atd. A nakonec jak je Boží království o pokoře.. :)
     Nemám co bych dodával.. Nechce se mi znovu opakovat argumenty ohledně autentičnosti svatého Písma.. Tak popřeji mnoho štěstí ..


     1. Pokud nemáte co dodat, tak holt nemáte, nevyvrátil jste nic z toho, co jsem uvedl. Ono to ani nejde, protože žádné opravdu racionální argumenty o autentičnosti svatého Písma jako slova Božího existovat ani nemohou. Bůh by musel být hodně neschopný, kdyby stvořil takové nedokonalé dílo.    2. „Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak. Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!“ (Galatským 1:6-9)


  2. Čtěte Bibli a nečtěte marxistické a ateistické výlevy. Kdyby všichni lidé přijali velký zákon lásky Miluj Boha z celého srdce, ze vší síly a ze vší mysli a bližního svého jako sebe samého, pak by nebylo žádné ovládání, podrobování, a byl by ráj na zemi. Za naději a víru v Boha a toho, kterého On poslal Ježíše Krista lidé umírali a dokázali tak, že tato víra je živá a bude až do konce svšta před kterým se lidstvo dnes nachází.


Napsat komentář k Katja Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>