Odkud se vlastně berou zážitky blízkosti smrti?

700_e54c8f8a9cea7f42e53177711486fb40

„Jakmile se nám zavřou oči a budeme pochováni do hrobu, budeme opět probuzeni

I tisíc let bude pro nás stejné, jako bychom spali v hrobě teprve půl hodiny

Když v noci spíme, neslyšíme hodiny, nevíme kolik je hodin a nemáme žádný pojem o délce času, po který jsme spali

A vede li se nám takto při spánku, o to více se nám takto povede ve smrti. Tisíc let uběhne jako při jediné prospané noci“
Martin Luther

 

Fenomén klinické smrti a předsmrtných zážitků jsem studoval velmi dlouhou dobu. Přečetl jsem spousty materiálu na toto téma od známých i neznámých autorů a pátral jsem, co se doopravdy skrývá za temnou oponou smrti. Ani dnes nejsem schopen jednoznačně rozsoudit autenticitu a opravdový původ těchto zážitků. Lidé, kteří se vrátili “ z druhého břehu“, jsou často úplně jinými lidmi a vedou odlišný život než před tím. Stávají se citlivější a také se přestávají bát smrti, protože jejich zážitek byl veskrze pozitivní. ( existují i negativní „pekelné“ zážitky ) Ovšem řada lidí, kteří se nějakým způsobem ocitli na prahu smrti, žádné takové zážitky nepopisuje. Když jsem byl jednou na debatě na téma smrti, zeptal jsem se přítomných diskutujících ( všichni se nějakým způsobem o toto téma zajímali), zda znají někoho, kdo by jim vypověděl typický zážitek blízkosti smrti. Nikdo nikoho takového neznal.

Když jsem ještě dělal plavčíka, můj kolega jednou křísil člověka se srdeční zástavou. Podařilo se ho navrátit k životu, ale měl namále. Zprostředkovaně jsem se zeptal zda v tomto stavu něco zažil, ale říkal, že si vůbec nic nepamatuje. Jak je tedy možné, že se tyto zážitky omezují pouze na určitý okruh lidí? ( Údajně má jít o pětinu osob ) Stejně tak i biblický Lazar, kterého vzkřísil Ježíš po 4 dnech se vrátil zpátky do života bez toho, aby vypovídal nějaké zvláštní zážitky. Nutno dodat, že po takové době se nikoho, ani s pomocí nejmodernější medicíny, navrátit k životu nepodařilo.

Co tedy za tímto fenoménem doopravdy stojí? Pokud si jeho průběh srovnáme s jinými „změněnými stavy vědomí“, nemůže nám uniknout zjevná podobnost. Například typický je tzv. mimotělní zážitek, kdy osoba vidí své tělo z výšky. Často slyší hlasy, které se o něm baví a je zbaven tíže těla. Tento projev nalezneme téměř ve všech možných spirituálních technikách a nejrůznějších mystických obřadech. Je to ale skutečnost nebo se jedná o falešný projev cizí síly?

Při fenoménu zvaném spánková paralýza se oběti stává, že mezi spánkem a bděním zcela znehybní a přitom je při plném vědomí. Stejně tak při fenoménu únosů do UFO. Také se při takovém zážitku stává, že oběť je násilně „vytahována z těla“ proti své vůli. Jde vlastně o jakýsi proces rozdvojení, kdy jedna část vašeho já opouští fyzické tělo ( v případě únosů do UFO často oběti prochází zdí nebo zavřeným oknem ). Odvažuji se tyto projevy označit za démonské útoky. Proti takovým útokům obvykle pomáhá modlitba k Bohu a prosba o ochranu. Vždy je ale třeba mít na paměti, že dotyčný si nějak tyto síly k sobě připustil. Mnohdy se jedná o okultismus, spiritismus, zájem o UFO nebo nějaké těžší hříchy ( prokletí, potrat), ze kterých se dotyčný nevyznává Bohu a omlouvá si je. Tím pádem si ho žalobce člověka ( satan) začne nárokovat.

Při technice zvané astrální cestování se zase člověk dobrovolně vzdává pobytu ve fyzickém těle, aby mohl zkoumat svět „astrální“. Tento bizarní svět se také otevírá lidem při požití nejrůznějších halucinogenních látek a drog. Člověk získává blažený pocit vlastní síly a jeho vědomí se promění do neobvyklých stavů blaženosti nebo naopak velké tísně a paniky. V těchto stavech se pak setkává s nejrůznějšími „duchovními projevy“. Mohou to být andělé, víly, mimozemšťané, apod. Při klinické smrti se zase manifestují zemřelý příbuzní nebo třeba i zesnulý domácí mazlíčci. Proč jsou si tyto jevy podobné? Dokáže lidské tělo vyrobit podobné látky, které se aplikují při požití halucinogenních a jiných drog měnících vědomí?

Zvláštností zůstává, že se tyto projevy mohou vyskytnout i při nejrůznějších hraničních událostech našeho života. Jeden kamarád mi kdysi v mládí vyprávěl, že zažil na dálnici autonehodu, při které se jeho auto dostalo do smyku a přitom se mu před očima rozběhla retrospektiva jeho života. Viděl se jako malý chlapec a čas se v té chvíli jakoby zpomalil. Z nehody vyvázl bez zranění, ale tento zážitek mu zůstal. Stejně tak mnoho lidí popisuje podobné zážitky při úrazech, kdy například padají z velké výšky a čas se náhle zpomalí a jejich pád trvá nepřirozeně dlouho i když je to jen pár metrů. V žádném případě se takový lidé nedostali na práh smrti a přesto popisují stejné zážitky jako umírající. Víme, že i při snech nebo halucinogenních tripech se čas deformuje a neplatí tak, jako v bdělém stavu.

Dokáže tedy lidské tělo vygenerovat v těchto situacích látky, které jsou obsaženy v halucinogenech? Aktivujeme jinak „spící“ centra našeho mozku či vědomí? Přiblíží nás tyto zážitky k pochopení Boha a skutečnosti naší existence? Podívejme se na „ovoce“ takových zážitků:

Následky a reakce na fenomén NDE

- mnoho lidí se chce vracet k těmto zážitkům a zjišťují, že je lze navodit i uměle – a to pomoci spiritistických seancí, nebo okultismem.

- lidé jsou k okultismu a spiritismu přirozeně více přitahováni.

- ne všichni mají pozitivní životní následky. Lidé mají také závažné psychické poruchy, problémy se vztahy, často se rozvádějí apod.

- někteří lidé po zážitcích NDE získávají magické schopnosti, nebo vidí duchy.

- světelná bytost je často vnímána různě a ztotožňována s různými bohy či náboženskými postavami (v mnoha případech i s Ježíšem). Zdá se také, že podporuje individuální přesvědčení daného jedince (lidé potkávají ty náboženské bytosti, které očekávají – ne však vždy). Muslimové jsou utvrzováni ve svém vyznání, hinduisté v tom svém, budhisté a mnozí jiní stejně tak.

Vedle těchto individuálních lze zmínit také následky obecné:

- z NDE někteří lidé udělali samostatné náboženství.

- proměnlivé chování světelné bytosti (či bytostí) ohledně jejich náboženské identity vede k náboženskému univerzalismu – tzn., že je jedno, v co věříme, protože všechny náboženství obsahují kousek pravdy.

- mnozí badatelé do NDE vnášejí interpretace inspirované náboženskou filozofií New Age, včetně komunikace s duchy, spiritismem apod. Hovoří se také o univerzální boží lásce, která přijímá všechny bez rozdílu a je do jisté míry jedno, jak se kdo v životě provinil.

- poselství světelné bytosti se nese často v tomto duchu: smrt je dobrá, neexistuje žádný soud, neexistuje ani peklo, ani Satan, Bůh všechny přijímá bez výhrad. Okultní cvičení a praktiky jsou prospěšné, protože rozvíjí osobnost člověka.

Logickým závěrem všech těchto zkušeností a poselství světelné bytosti je to, že se Bible mýlí a Ježíš není tím, za koho jej křesťané pokládají. Většinovou podstatou korespondují zážitky NDE spíše s východními filozofiemi. ( zdroj: http://www.proc-krestanstvi.cz/a97-otazka-jak-se-stavi-krestanstvi-k-zazitkum-blizke-smrti-tzv-nde/ )

Na druhou stranu ale musíme konstatovat, že některé zážitky mohou být skutečně autentickým setkáním s Pánem Ježíšem. Jedním z takových pravých setkání může být výpověď potápěče zde: (https://www.youtube.com/watch?v=8snlxQAjngM)

Jelikož neznáme klíč k tomu, proč někdo zažívá pozitivní a někdo negativní zkušenosti, nemůžeme ani spolehlivě tvrdit, že jsou všechny tyto projevy falešným světlem satanova působení. Je to asi tak složitá otázka, jako se pokusit odpovědět, které sny jsou od satana a které jsou od Boha. Proč se nám zdá jednou krásný sen a jindy máme noční můry. Co je ale jisté, že nemůžeme brát tyto zážitky a zkušenosti jako spolehlivý ukazatel našeho postoje k životu a k Bohu.  Nelze na nich postavit náš duchovní život, protože si nemůžeme být jisti, do jaké míry jsme klamáni. Nejspolehlivějším zdrojem nám musí být Boží slovo, protože v příkladu Ježíše Krista můžeme jasně vidět jakým způsobem zvítězil nad pokušeními a svody satana. Vždy, když ho ďábel pokoušel odvětil mu: „Psáno jest..“

 

17 thoughts on “Odkud se vlastně berou zážitky blízkosti smrti?

 1. Článek se mi líbí ,ale opět mám otázky.K čemu je nám vlastně Satan a Bůh.když teda po smrti nikoho z nich neuvidíme.Můj muž, říká jednu větu -V nebi musí být krásně ,protože se ještě nikdo odtamtud nevrátil .Jak potom má člověk v něco věřit?Pořád někdo něco vyvrací ,že mimozemš´tané neexistujou ,že to je dílo d´áblovo ,ale na nic nejsou nikde důkazy.Ani nikde na Boha ,kde jsou ty důkazy,že opravdu existuje .Nač by potom měla být nějaká víra v něco ,když to vlastně nikdy neexistovalo.Asi jenom proto ,že si pár mazaných lidí tím namastilo kapsu, aby oblbovalo hloupé lidi a vnuklo jim jen to, co chtějí slyšet a tím je uspokojili a dali jim nějakou naději .Třeba , že po smrti budou v ráji, kde budou napořád št´astnými.Myslím si ,že pochopit celkově lidský život,je velice složité.Někdy je lepší nechat život plynout a nezabývat se věcmi, kterým vlastně nerozumíme.A tím budem možná št´astnější. Jdu si dát pivo


  1. Wando, po SKUTEČNÉ fyz.smrti jistě člověk půjde spravedlivě tam, podle toho, komu slouží (i když si to třeba tady neuvědomuje) – někdo k Bohu, jiný k Satanu. Je nutné vědět, že se v důsledku hříchu Adama a Evy všichni rodíme ve vzpouře proti Bohu. To se projevuje tak, že člověk místo poznání Boha a víře v Něj, poslušnosti Jemu, má za boha sebe, vlastní touhy a žádosti a ať si to uvědomuje nebo ne, tak jsme spíše služebníci Satana než Boha. Bůh se lidem „skrývá“, protože ho odmítají. Bible mluví dokonce tak, že i když se některým lidem zjeví anděl a něco by jim o Bohu řekl, tak stejně Bohu poslušni nebudou – mají přece Bibli a proroky a když nevěří Bibli – co říká jako Boží slovo – a nevěří ani svědectví lidí, kteří jsou věřící a mají osobní poznání Boha, tak nebudou věřit ani zjevením Boha. Lidé totiž raději věří UFO a zkoumají mimozemšťany než aby zkusili hledat Stvořitele VŠEHO a mít s ním vztah. Bůh však jasně zjevuje a vzkazuje, že se dá se poznat každému kdo Boha upřímně bude hledat a co víc- dá mu nové srdce a nového ducha, odpustí mu a dá mu věčný život.

   Máš-li v srdci touhu po pravdě, pros v modlitbě živého Boha ať vstoupí do Tvého života, ať se Ti dá poznat. Upni se nejprve v myšlenkách a snad posléze i v srdci k Ježíši Kristu, On je ta cesta k Bohu. Milióny znovuzrozených křesťanů, na internetu je celá řada osobních svědectví (na svém webu mám i odkazy na některé z nich). To není „nějaká víra“, „slepá naděje“, apod. to jsou osobní neotřesitelné zážitky, zkušenosti a proměny. Abych to zjednodušil – Bůh JE a pro člověka je extrémně důležité, aby ho za života poznal a uvěřil v Něj. Bůh zaslíbil, že se člověku dá (jedinečným a neopakovatelným způsobem) poznat, bude-li ho člověk upřímně a opravdově hledat. V praxi to znamená upínat se k Ježíši Kristu, číst si o něm (např.Janovo evangelium), toužit po Něm, modlit se k Němu, prosit, aby vstoupil do Tvého života! Je to na Tobě. Ať je Pán s Tebou.


 2. Je nádherné, když o tomto zážitku píše někdo, kdo jej neprožil.
  Určitě je ještě spousta věcí, které autor nezná nebo neprožil a
  mohl by nás jimi obšťastnit.
  Typicky České : „nemaje znalost ani zkušenost, jsme obdařeni názorem“
  I když nakonec se článek docela povedl… musím uznat.


  1. Ještě, že tak spolehlivě víte, co všechno jsem prožil a neprožil.. :) Navíc jak jsem psal v článku, tyto zážitky jsem léta studoval prostřednictvím nejrůznějších publikací… I tak díky za koment.. :)    1. Lidé prožívají spousty různých duchovních zážitků, ale je těžké je rozsuzovat, jak se ostatně snažím zdůraznit v článku. Pouze nabádám k ostražitosti a doporučuji v tomto ohledu studium Písma. Abych citoval ze střihového dokumentu- Falešné učení a zázraky: “ Věřím, že Božím Slovem máme zkoumat každou zkušenost. Myslím, že je to jasné z případu, kdy měl Petr podivuhodný zážitek proměny Krista a přesto psal, že máme mnohem jistější slovo proroctví a odkazoval tím na Boží Slovo. To je ten standart, kterým musíme rozsuzovat všechny věci, nejen své vlastní zážitky, protože zážitky jsou nejméně spolehlivé“.


     1. Dotaz jakého PÍSMA? Toho co svatý Jeroným zfalšoval hned na začátku, když dostal za úkol svázat bibli. A to PÍSMO, které Jezuiti ještě mnohokrát upravili k obrazu svému. Na čí a asi požadavek Pána tohoto světa… A co říkáte na toto http://www.b-a-n.cz/tdj2.html

      P.S. Víte vůbec komu sloužíte…


     2. Vlastní zážitky jsou naopak ty nejspolehlivější,co víc by jste chtěl??…to je realita.Realita je všechno co prožijete i ty duchovní prožitky jsou realita,žádná iluze.
      Takže ano..na další rozměr dimenze si lze sáhnou,lze ji ochutnat,lze ji vidět…lze ji vnímat všemi známými i naprosto skrytými smysly.
      Já jsem jediným vědomím,které samo sebe zažívá subjektivně.  1. Ach, to je pořád dokola.. Ano, o Jezuitské podvratné činnosti vím, dokonce jsem knihu Tajné dějiny jezuitů i částečně přečetl, ale stále mi někdo nebyl schopen odpovědět proč by katolická církev nesmazala ty pasáže Bible, kde je jasně usvědčená jako nevěstka opilá krví svatých apod. Bůh nám zde nechal Jeho slovo a lidé po něm ve své pýše bohužel plivou.. Takže ti přeji Parsifale, aby jsi se do Písma a začetl a objevil Boží vedení stejně jako miliony dalších věřících bez denominace..

   P.S: A víte to vy? Víte, pýcha je ďáblův nejoblíbenější hřích… A všechny tyto „tajné učení“ gnostiků ji velmi dobře živí..


   1. Zdravím. Pokud se oháníte 7 smrtelnými hříchy, jste ortodoxní katolík a proto sloužíte těm co stvořili židokřesťanství, jako náboženství pro otroky.( systém Vás zajisté miluje). PÍSMO už číst asi nebudu, kostel už mám vychozen a bohatě mi to stačilo. Přeji Vám, ať si udržíte alespoň trochu toho psychického (mechanického) zdraví…

    P.S. Ono to vypadá, že jeden bůh stvořil nás jako otroky a tento systém včetně církve. No a pak je takový Bůh, který stvořil vše. Pořád nevím, kterého máte Vy na mysli. Jeden z nich bude asi falešný bůh… :)


    1. Nevím z čeho pramení tyto vaše soudy, ale katolík rozhodně nejsem a články zde publikované o tom více než dost vypovídají. Naopak upozorňuji společně s Biblí na falešnost katolického učení a také na jeho rozpory s Božím slovem. Stejně jako mnoho protestantů se snažím upozorňovat na to, že papežství je antikrist- šelma z knihy Zjevení.. Jestli se něčím oháním je to Bible.. Je mi líto, že spojujete Bibli a katolickou nauku a stále omíláte, že kdo věří Písmu musí být katolíkem, ačkoliv i historie nás učí pravý opak. Nechápu z čeho vycházejí tyto zcestné představy. Bůh s Vámi..  1. Nevím přesně na koho je otázka mířena, ale máte pravdu. Pokud zakládáte svou víru pouze na sugestivních zážitcích a nejste navíc schopni rozlišit jejich pravý původ, pak by měl být člověk na pozoru. Sám to znám, protože jsem se „tajemnými jevy“ také zabýval a ne vždy jsem zažíval negativní zážitky. Ale pravý křesťan se drží Božího slova, to je jeho skála.. :)


   1. Nie , tak inak. S pohľadu fungovania ľudského mozgu (alebo NLP), sa javia liturgické úkony ako manipulatívne programovanie. Napr je jasne že často hovorené slová alebo vety (mantry, afirmácie) jedinec automaticky príme za svoje.Takže aj táka moja vina a x ďalších počas omše môže jedincovi po niekoľkých mesiacoch ,rokoch vyvolať pocit hriešnosti. A s takým človekom si potom môžete robiť čo chcete stačí mu len vyvolať správnu emóciu tým že mu pohrozíte peklom.
    Otázka znie: Viete rozoznať čo je viera a čo je výsledok vloženého programu?


    1. A proč si stále spojujete liturgické úkony, mantry a afirmace s vírou v živého Boha? Bůh Vám dokáže naslouchat normálně, nepotřebujete žádné techniky, aby jste se k němu přiblížil, pouze upřímnost Vašeho srdce. Právě ty techniky, o kterých píšete, člověka od pravého Boha vzdalují. Nemusíte chodit do kostela, odříkavat mantry ani meditovat stačí pozvat Ježíše Krista do svého srdce. V ten moment nezačnou znít chóry andělů nebo něco podobného, vlastně to klidně může vypadat, že se toho moc nestalo. Ale stane se hodně.. Zkuste to a uvidíte.. :) Hodně štěstí..


  2. A) souhlasím s tím co napsal autor stránek (streetzurnal) B) dodám, že člověk spolehlivě pozná pravdivost své víry „po ovoci“. V tomto případě, pokud je křesťanství pravé a od Boha a je-li skutečně člověk Božím dítětem skrze víru v Ježíše Krista (tak jak učí Bible), tak to člověk (a snad i okolí) musí poznat dle ovoce Ducha, který člověk, jenž se stal „novým stvořením v Kristu Ježíši“ dříve nebo později nese. Vírou v Ježíše je člověk znovuzrozen z Boha (je mu dán Duch svatý a nové srdce-jiné touhy). Tímto ovocem je dle Galatským 5:22-23 „Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, krotkost, zdrženlivost.“

   Opakuji, že ovoce Ducha je výsledkem přítomnosti Ducha Svatého v životě křesťana. Bible dělá jasno v tom, že každý dostává Svatého Ducha v momentě když uvěří v Ježíše Krista (Římanům 8:9; 1 Korintským 12:13; Efezským 1:13-14). Jeden z hlavních důvodů proč Svatý Duch přichází do života křesťana je změnit ten život. Je to práce Ducha Svatého přizpůsobit nás obrazu Krista, dělajíc nás Jemu podobnějšími. Člověk se stává „novým stvořením“, je spasen a má věčný život.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>