Perspektiva fenoménu UFO a kruhů v obilí 2.část- Ďábel a pohanské rituály

tumblr_inline_muhjyek3BH1rjlrco

Další část bych rád věnoval samostatně fenoménu kruhů v obilí. Aktivně jsem tento každoroční letní úkaz zkoumal 4 roky. Rozjeli jsme se dvakrát do Anglie- do epicentra agrosymbolů. Rád bych čtenářům předložil k čemu jsem vlastně dospěl. Předem upozorňuji, že se mi podařilo zaujmout kritické myšlení ke všem „sluníčkovým“ láskyplným interpretacím o hodných mimozemšťanech, kteří nám tu každý rok v létě na pár měsíců, zanechají většinou nesrozumitelné symboly, které se nemálo podobají praktikování magie a okultismu. Berte prosím mojí výpověď za autentickou i proto, že jsem opravdu věřil na láskyplná poselství od vyspělých mimozemšťanů a svůj postoj jsem nepřehodnotil, ale naprosto otočil.

Historie kruhů v obilí 

mowing-devil

Tato rytina pochází z roku 1687 a má jít o znázornění ďábla, který seče. Některé interpretace uvádějí, že pole je ve skutečnosti zachváceno požárem, který je připisován ďáblovi. Ať tak či tak, dnešní stoupenci kruhů v obilí považují tuto rytinu z Berkshire za první důkaz existence obilných kruhů v minulosti. Je snadné tvrdit, že lidé v 17. století všechno sváděli na ďábly a čerty. Možná byli v mnohém daleko citlivější než my dnes. V souvislosti se zvukem ďáblovy kosy musím konstatovat, že jsem i já jsem slyšel syčivý elektrizující zvuk, když jsme přespávali v obrazci v Rozseči nad Kunštátem. Za podstatnou zmínku také stojí, že pes, který tam s námi byl, jevil známky velkého neklidu a ustrašenosti. Jak známo, zvířata jsou na energie velice citlivá. Proč se tedy pes choval tak nezvykle nervózně, pokud jsou kruhy v obilí pozitivního charakteru? Možná proto, že vůbec nejsou.

Kruhy v obilí a prastaré magické rituály

Abychom se dostali do úplné podstaty fenoménu, musíme jít hluboko do minulosti. Hledal jsem souvislost mezi samotným obilím a magickými nebo pohanskými rituály. Narazil jsem na Eleusinská mystéria, která sahají až do rozkvětu krétské civilizace. Na internetu jsem o nich našel toto: “Tato mystéria patří mezi nejstarší. Byla doplněna o prvky orfických a dionýsovských mystérií a stala se jedním z nejslavnějších tajných náboženství v Řecku. Mystéria jsou spojena s bohyní Déméter, která byla uctívána jako bohyně plodnosti a rolnictví. Zmínka o nich je už v Homérských eposech. Tato mystéria se konala dvakrát ročně. Slavila se tzv. „mysteria malá“ v únoru – anthestériónu a „mysteria velká“ v září – boédromiónu. Všichni zájemci o zasvěcení se museli nejdříve zúčastnit „malých mystérií“ konaných na počest Dionýsa Zargeuse v chrámu bohyně Démétery a Kory v Agře u Athén. Teprve potom mohli pokračovat ve svém zasvěcení při „velkých mystériích“, která se konala v Eleusíně. Bohoslužbu konal nejvyšší kněz nazývaný hierofantés – zjevovatel svátostí. Jako pomocníky měl dvě ženy, tzv. hierofantides – zjevovatelky svátostí; jedna patřila k bohyni Déméter a druhá k bohyni Koře. Zasvěcenci se dělili na tři stupně: zasvěcení – myésis, naplnění – teleté a zíraní – epopteiá. Jejich obsah je znám jen přibližně, protože zasvěcenci nesměli ze svého tajemství nic vyzradit. Cílem těchto mystérií bylo zajistit zasvěcencům blažený život v posmrtném životě. Je zajímavé, že většina badatelů se kloní k myšlence, že při eleusinských mystériích byly používány psychoaktivní látky v podobě opia. Mák totiž darovala lidem právě Déméter. Řekové účinky odvaru z makovic dobře znali, mák byl zasvěcen i bohu spánku Hypnoovi.“ http://www.abcviry.cz/index.php/nabozenstvi-jake-proc/92-naboz-v-antickem-recku?showall=&start=7

Ovšem podle autora J.J Duffacka, to nebyl mák, který byl používán, ale obilí. Tento autor uvádí, že v těchto mystériích šlo o lidské oběti a byl zde podáván nápoj kykeón, který byl z obilí- a námelu na něm parazitujícím. Námel obsahuje halucinogeny ergin a ergonovin. Máme zde tedy první souvislost s magickými rituály a zrnky obilí. Pojďme přejít k samotné symbolice obrazců.

Posvátná geometrie jako klíč k agrosymbolům

Dnes velmi moderní přízvisko posvátná geometrie se uvádí pro precizní symboly, které představují jakýsi archetyp tvoření, alchymistický (Božský?) princip tvoření vesmíru a člověka. Tyto symboly provázely lidstvo od nepaměti a mají být klíčem k vyššímu pochopení vesmírných zákonů a úlohy člověka. Ve skutečnosti se tyto geometrické symboly používaly a používají při magii a okultismu. Dále je tato „posvátná geometrie“ velmi sofistikovaně využívána současnými mocenskými elitami dokonce i při výstavbě hlavních měst (viz. https://www.youtube.com/watch?v=d43QMNySh9A)- doporučuji celý seriál

Abychom lépe pochopili třeba velmi frekventovaný symbol Davidovi hvězdy, který se vyskytuje v polích často, zkusme se podívat na samou podstatu tohoto symbolu zde: https://www.youtube.com/watch?v=tLjnpnvEh84 Jak jste možná pochopili, význam tohoto, ale i mnohých jiných symbolů, se různí podle výkladu. Jeho podstata je ale zlá. Abychom si ještě lépe ilustrovali skutečný význam kruhů v obilí, zaměříme se na znak satana- pentagram. Ten se vyskytuje rovněž velmi hojně.

article-2716192-2037866500000578-408_634x449CropCirclePentagram2 Zde je jen malý výčet pentagramů CropCirclePentagrambedfordshire-2003

Ten zajímavý letošní je přímo učebnicový magický symbol. Pokud si půjčíme interpretaci čarodějnictví Wicca- jedná se o symbol bohyně kultu trojité bohyně.

b855a54f808f8f4380ff7787b059afe806

Jen o trošku odlišnější je pak symbol rohatého boha. Jistě ho v agrosymbolech také najdeme…

horned-god-symbolCrop-Circle-Olivers-Castle-Wiltshire-07-26-12-480x328hqdefault

Vrcholem dnešní sezóny je objevení se okultního symbolu, který používali samotní nacisté. Jedná se o nechvalné „černé slunce“.

sonnenrad-2f25f59b4b4044a379565775bb9731f5black-sun-crop-circle-aug-8-2015-8-8-8-oxdrove-wiltshire-england-b

Černé slunce (Sonnenrad) je nejčastěji spojováno s okultními vědami v souvislosti s okultní společností Thule, která se stala svými ideologiemi podhoubím pro pozdější vývoj nacismu a je dávána i do přímé spojitostí s Adolfem Hitlerem, který měl být jejím symbolickým 99. členem. Nasvědčuje tomu kruhový symbol z černého mramoru, který byl viděn na podlaze tzv. „Obergruppenführer­saales”- v sále velitele německých jednotek ve Wewelsburgu a je považován za symbol okultismu tehdejší 3. říše. Kruh zasvěcenců v SS chová Černé slunce jako tajnou insignii Thule. Tento symbol byl také krátce před koncem 2. světové války spatřen na vojenském letadle SS.

V románu Rebellen für Thule (1991) Wilhelm Landig přisuzuje počátky Černého slunce staré Babylonii. Jakýsi starobylý klínový nápis očividně poukazuje na Černé slunce, „zářící v nás, jež nám dává sílu porozumět“. Landig tím odkazuje na boha Marduka, který truchlí nad zhroucením říše, než bohyně Ištar poručí hvězdám svítit novým, neviditelným světlem. Domnívá se, že toto proroctví se týká dočasné porážky německé říše a její obnovy skrze esoterické osvícení Černým sluncem. (http://www.edna.cz/sleepy-hollow/clanky/poznejte-okultni-symboly-sleepy-hollow/)

Za zmínku jistě stojí i fakt, že nejznámější padělatelská skupina, která tvoří „falešné“ kruhy v obilí si dala název team Satan.

Pokračování příště…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>