Placatá Země a řízená opozice New Age v čele s Dubayem.

Eric-Dubay-Gyana-Mudra
 • Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha; každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě.Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.Oni jsou ze světa; proto z nich mluví svět a svět je slyší. My jsme z Boha; kdo zná Boha, slyší nás, kdo není z Boha, neslyší nás. Podle toho rozeznáváme ducha pravdy a ducha klamu.
 (1. Janův 4:1-6)

Na začátek je třeba říci, že rozhodně neměním stanovisko ohledně tvaru naší Země. Nežijeme na rotující kouli a heliocentrismus je blud. To je asi tak jediné, co řízená opozice ploché země může nabídnout. Ale pokud se zavrhne jeden model a dobře zdůvodní proč, pak je nasnadě otázka: „Jak tedy vypadá naše placatá země?“. S tím jak se zhroutí vše, čemu jsme byli naučeni věřit se otevírá významná příležitost tu nastávající zející prázdnotu zaplnit lživým modelem. Dost lidí dnes věří na to, že nežijeme na rotující kouli, ze které nespadneme díky magické gravitaci. Ale místo toho, aby je tato pravda utvrdila v pravdivosti Božího Slova, tak je naopak vrhá ještě hlouběji do temnoty mytologie, bájí a New Age.

Celé hnutí placaté Země je řízenou opozicí za účelem odhalit část pravdy (což slouží jako návnada), aby pak uchvátila hledajícího do spárů mimo Boží Slovo směrem k mytologii. Takový model předkládá Eric Dubay a mnozí další propagátoři kulatého modelu. Můžeme mu říkat Zetetický model, který údajně měly všechny staré civilizace. Tento model vede nevěřícího člověka ve skutečnosti pryč od Boha a Jeho slova, směrem k dávným civilizacím a pohanským praktikám. Já osobně jsem Dubaye sledoval pouze v úplném začátku, jelikož mi celková jeho osobnost a vyznání mnohé napovídalo. Ihned mi bylo podezřelé, proč je placaté Zemi dáván takový prostor na youtube i jinde, proč o tom najednou začínají mluvit tak neobratně světový politici (a utvrzovat tím příznivce PZ o jejich správnosti ) atd. Těch indicií o tom, že „něco nehraje“ mi zasvítilo hned několik. Třeba karta v karetní hře Ilumináti.

Placatozemci "něco vědí".. Ale není to úplná pravda..

Placatozemci „něco vědí“.. Ale není to úplná pravda..Není žádný okraj, ze kterého spadnete..

Ježíš Kristus řekl, že On je Pravda. Jakákoliv pravda tedy musí nevyhnutelně ke Kristu směřovat, protože je od Něj. Jak je tedy možné, že většina zastánců ploché země nejsou bibličtí křesťané, ale zastánci New Age filozofie? Odpověď je jednoduchá: „Protože kruhový model ploché Země není správný“. Ve stručnosti zhodnotím proč kruhový model nemůže ve světle faktů obstát. (video v angličtině zde: https://www.youtube.com/watch?v=KP9l8wNbwwM )- doporučuji celý kanál…

1. Rovník 

Picture1
Rovník není oblouk, ale přímka. To je velmi jednoduché dokázat například podle stínu slunce v rovníkových oblastech nebo pozorováním západu slunce. Slunce v rovníkové Africe zapadá po přímce (https://www.youtube.com/watch?v=GJ8_u6Sf1t8) kdežto ve Švédsku zapadá do boku ( https://www.youtube.com/watch?v=a2pu_xhBnzY )

Něco takového ale vůbec nesedí na modelu kruhu, protože na rovníku by mělo slunce zapadat rovněž po oblouku a nikoliv po přímce, jak můžeme krásně vidět.

2. Rozloha kontinentů

Flat_earth

Rozloha kontinentů na kruhové mapě není správná! Rusko má rozlohu 17,1 mil. km čtverečních. Austrálie 7,7 mil… Rusko je tedy více než 2x větší..(Transsibiřská magistrála pro ilustraci měří 10 000 km)

To není zrovna nějaká malá odchylka, protože na mapě výše vidíme Austrálii dokonce o fous větší. Stejně tak Jižní Amerika je na kruhové mapě skoro 2x větší než Severní Amerika, ačkoliv Severní má rozlohu 24,709 mil. km čtverečních a Jižní 17,840 mil. Tyto absurdní rozdíly znamenají jedno- kruhová mapa neodpovídá skutečnosti. Je to proto, protože na kruhové mapě s jedním pólem se musí vměstnat velká rozloha plochy k jedinému pólu, kdežto na jihu vzniká obrovský prostor s tím jak se kontinenty rozpínají směrem k ledovému kruhu, který má být Antarktida..

Většina zastánců kruhu říká, že tato mapa se objevuje v mnoha oblastech (nejznámější je OSN logo) a tímto způsobem se elita vysmívá lidem, protože takhle naše Země ve skutečnosti vypadá. Pro všechny, kdo jsou obeznámeni s číslem 33, jež slouží jako „ďáblovo razítko lži“, myslím následující obrázek mnohé napoví.
UNFlag33

3. Hvězdné víry

Picture2

Zetetický model je založen na tom, že nad námi je kopule, která se otáčí a na ní jsou hvězdy. Můžeme ale pozorovat 2 hvězdné víry- jeden na severu od rovníku a druhý na jihu. Vzájemně s opačnou rotací pohybu. Něco takového je na modelu s kopulí nepředstavitelné..
hqdefault (1)Picture3Picture4

 

Více ve videu zde:https://www.youtube.com/watch?v=qcp0sSa_Ewc&t=20s

4. Mapování

Veškeré mapování je založeno na práci se čtverci (čtverec ve čtverci). Proto také i kilometry čtvereční. Při navigaci a mapování se vždy počítá s 2 pólovým modelem Země. Pokud se tvrdí, že mapa OSN- kruhové placaté Země je správná, pak by jí logicky museli používat všichni navigátoři a držet to v tajnosti. To včetně všech amatérských pilotů, majitelů plachetnic atd.. Ovšem ti, jak se zdá, o tomto tajemství mlčí a drží se 2 pólového modelu- obdélníku, tedy mapy, která je používána i pro model glóbu. To také vysvětluje proč i tolik letů dává na modelu glóbu smysl.

Více info ve videu zde: https://www.youtube.com/watch?v=5ZdxIlsNEYE&t=445s

Jak to tedy je? 

hqdefault

Pochopení pravé povahy a tvaru naší Země není jednoduché. Vysvětlení je v pojmu 4. dimenze, která se velmi těžko pro nás představuje. Země má 4 úhly a je to obdélník. Bible zcela jasně o 4 úhlech Země hovoří a to nejméně 4 krát. Nelze vzít kruh (Zemi) a umístit ho do pomyslného čtverce a tvrdit, že tím je problém biblického popisu Země vyřešen. Tento biblický model nesedí ani na kruhový placatý model, ani na zeměkouli…

„Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř úhlů země a bránili všem čtyřem větrům, aby žádný z nich nevál na zemi ani na moře ani na jakékoli stromoví.“
(Zjevení Janovo 7:1)
Tehdy vyšle anděly a shromáždí své vyvolené od čtyř úhlů světa, od nejzazších konců země po nejzazší konce nebe“
(Marek 13:27)
On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.“
(Matouš 24:31)
a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři.“
(Zjevení 20:8)

4 dimenze je rozměr, který způsobuje opakování prostoru (loop). Koule totiž velmi rafinovaně kryje obdélníkovou mapu. Ale jak víme, celý náš vesmír je interpretován jako 3D.. Ale 4D dává prostor placaté obdélníkové Zemi a pohybu slunce právě formou opakujícího se pohybu (loop).. Jediná možnost, jak se přiblížit k pochopení je animace takového modelu a pohybu slunce a hvězd.. Ano, je zde zapotřebí také představivost. Proto doporučuji každému zájemci důkladné samostudium. Jediný kanál (který je mi znám), který se tím velmi podrobně zabývá a má nejpádnější argumenty je kanál freeanergy v angličtině. Stěžejní video o 4D modelu naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=0HpQFLmE7pw&t=158s

Je třeba se stále posouvat v poznání a neustrnout na místě. Pokud se objeví nové skutečnosti a pohledy, které jsou ve větším souladu s fakty a s Biblí, pak nezbývá než jít po stopě. Kruhový model zkrátka ve světle skutečností neobstojí. A to, co stojí za ním, není dobré. Pro nás křesťany by mělo být nejvyšší prioritou vést lidi ke Kristu a k pravdě evangelia. To kruhový model nedělá- možná pouze zřídka. Namísto toho, nabízí hledačům pravdy koktejl ezoterického guláše (New Age), který propaguje Eric Dubay- popírač Krista a pravdy Boží. Dubay zveřejnil video- „Ježíš Kristus nikdy neexistoval“, kde opakuje již odhalené pohanské lži z filmu Zeitgeist. Je to agent řízené opozice a následovník satanské agendy. Řízená opozice pracuje tímto vychytralým způsobem. Dá člověku návnadu ve formě nějakého odhalení (ve kterém je kus pravdy) a pak mu nabídne falešnou alternativu za jeho stávající stanovisko. Satan totiž moc dobře ví, že ani tak nezáleží na tom, jestli někdo uvěří v placatou Zemi a tomu, že NASA lže, ale jestli ho to přivede k Božímu Slovu a ke Kristu. A to zetetický model prostě nedělá…

Znám pár lidí, která pravda o placaté Zemi přivedla k Písmu.. Ale více znám těch, které díky falešnému modelu skočili na špek New Age agendě a Bibli jako jediný pravdivý zdroj zavrhli. Takový potom velmi horlivě obhajují E.Dubaye jako průkopníka a opravdového hledače pravdy. Nelze mít podíl s takovými lidmi jako Dubay. Je třeba jeho videa rázně odsoudit jako jednu velkou manipulaci s pravdou. Tak tlučme dál a pokud nám něco nesedí, nebojme se vytáhnout kostlivce ze skříně…

Velmi zajímavý materiál se dá najít v knize Enoch, kterou brzy na stránkách zveřejním. Další články na toto téma budou pokračovat…

Kniha Enoch 72. kapitola (pohyb Slunce):

1. Kniha o drahách nebeských světel, o postavení každého podle jejich tříd, podle jejich moci a podle jejich období, podle jejich jmen a jejich míst původu a podle jejich měsíců, které mi ukázal Ureel, svatý anděl, který mě doprovázel a který je jejich vůdcem. On mi ukázal všechny jejich zákony tak, jak jsou a jak je to se všemi roky světa až do věků, než bude dokonáno nové stvoření, které bude trvat na věky.

2. A toto je první zákonitost světel: Slunce je světlo, jehož východ je v nebeských branách, které leží východním směrem, a jehož západ je v západních nebeských branách.

3. Viděl jsem šest bran, jimiž vychází slunce, a šest bran, jimiž slunce zapadá. Rovněž měsíc vychází a zapadá těmito branami, i vůdcové hvězd spolu s těmi, které vedou: šest na východě a šest na západě, spořádaně jeden po druhém; vpravo a vlevo od těchto bran jsou četná okna.

4. Nejdříve vychází velké světlo zvané slunce, jeho obvod je jako obvod nebes. Je zcela naplněno ohněm, který plane a sálá.

5. Vozy, na nichž stoupá, pohání dující vítr. Slunce zapadá z nebes a vrací se přes sever, aby putovalo na východ; je vedeno tak, aby dospělo k oné bráně a svítilo na povrchu nebes.

6. Takto vychází v prvním měsíci velkou branou, která je čtvrtou z oněch šesti bran, jež jsou směrem k východu slunce.

7. V této čtvrté bráně, jíž slunce vychází v prvním měsíci, je dvanáct otevřených oken, z nichž vychází plamen, když jsou ve svém období otevřena.

8. Když slunce na nebi vychází, vystupuje po třicet jiter touto čtvrtou branou, a naproti ve čtvrté bráně na západě nebes sestupuje.

9. Během oněch dní se den ode dne prodlužuje a noc od noci zkracuje po třicet jiter.

10. V onen den je den o dvě devítiny delší než noc a tak tvoří den deset dílů a noc osm dílů.

11. Pak slunce vyjde z čtvrté brány a zapadne ve čtvrté, ale vrací se do páté východní brány a po třicet jiter vychází z ní a zapadá do páté brány.

12. V té době se den prodlužuje o dva další díly a tvoří tak jedenáct dílů; noc se zkracuje a tvoří sedm dílů.

13. Slunce se vrací na východ a vstupuje do šesté brány a v důsledku svého znamení po jedenatřicet jiter vychází a zapadá v šesté bráně.

14. V onen den se den stává ještě delším než noc, stává se dvojnásobkem noci. Den tvoří dvanáct dílů, noc se zkracuje a tvoří ji šest dílů.

15. Pak slunce stoupá tak, aby se den zkracoval a noc prodlužovala. Vrací se na východ a vstupuje do šesté brány; po třicet jiter z ní vychází a v ní zapadá.

16. A když uplyne třicet jiter, dne ubude přesně o jeden díl, takže den tvoří jedenáct dílů a noc sedm dílů.

17. Od západu slunce vychází z oné šesté brány a putuje na východ: Po třicet jiter pak vychází v páté bráně a zapadá opět v páté bráně, jež je umístěna na západě.

18. V onen den ubývá dne o dva díly: Den tvoří deset dílů a noc osm dílů.

19. Z oné páté brány slunce vychází a opět zapadá v páté bráně na západě. Pak v důsledku svého znamení po jedenatřicet jiter vychází ve čtvrté bráně a zapadá na západě.

20. V onen den je den roven noci, takže se vyrovnávají: Noc tvoří devět dílů a stejně tak den.

21. Pak slunce vychází z oné brány a zapadá na západě. Vrací se na východ a po třicet jiter vychází ve třetí bráně a zapadá ve třetí bráně na západě.

22. V onen den se noc stává delší než den i než předchozí noc; den se stává kratší než předchozí den až do třicátého jitra, takže noc tvoří přesně deset dílů a den osm dílů.

23. Slunce vychází z oné třetí brány a zapadá ve třetí bráně na západě a vrací se na východ. Po třicet jiter pak vychází ve druhé bráně na východě a zapadá ve druhé bráně na západě nebes.

24. V onen den noc tvoří jedenáct dílů a den sedm dílů.

25. Slunce vychází v onen den z druhé brány a v druhé bráně na západě zapadá. Vrací se pak na východ do první brány po dobu jedenatřiceti jiter a v první bráně na západě nebes zapadá.

26. V onen den se noc prodlužuje na dvojnásobek dne: Noc tvoří přesně dvanáct dílů a den šest dílů.

27. Když slunce dosáhlo vrcholů svého oběhu, znovu opisuje kruh nad těmito vrcholy a po třicet jiter vstupuje onou branou a proti ní na západě rovněž zapadá.

28. V onen den ubude noci na délce o jednu devítinu, takže noc tvoří jedenáct dílů a den sedm dílů.

29. Slunce se vrací a vstupuje do druhé brány, jež je na východě, a vychází i zapadá nad oněmi vrcholy svého oběhu po třicet jiter.

30. V onen den noci ubývá na délce; noc tvoří deset dílů a den osm dílů.

31. V onen den slunce vychází z druhé brány, na západě zapadá a vrací se na východ; po jedenatřicet jiter pak vychází ve třetí bráně a zapadá na západě nebes.

32. V onen den noci ubývá, tvoří ji devět dílů a rovněž den tvoří devět dílů, takže noc se rovná dni a rok tvoří přesně tři sta šedesát čtyři dny.

33. Jak délka, tak krátkost dne a noci jsou určovány oběžnou dráhou slunce a jí rozlišovány.

34. V důsledku toho se jeho oběžná dráha den ode dne prodlužuje a noc od noci zkracuje.

35. Taková je zákonitost dráhy slunce a jeho návratu, když se šedesátkrát vrací a zase vychází – ono velké světlo, jež je zváno sluncem na věky věků.

36. Toto velké vycházející světlo je pojmenováno podle své podoby, jak přikázal Pán.

37. Vychází, vystupuje a neubývá aniž odpočívá, nýbrž dnem i nocí obíhá, a jeho světlo je sedmkrát jasnější než světlo měsíce; svými rozměry se pak obě tělesa vyrovnají.

7 thoughts on “Placatá Země a řízená opozice New Age v čele s Dubayem.

 1. Taky jsem tomu nevěřil, asi před rokem jsem se k tomuto tématu dostal a jako všichni moje reakce byla, že je to přece naprosto směšný. No dal jsem tomu šanci a pustil jsem si pár videí od ODD Reality. Hm hned po prvním videu jsem si řekl „do prčtic v něčem má ale sakra pravdu“. Studoval jsem to dál a dál. Dnes po roce musím přiznat, že Země skutečně nemůže být kulatá, ani nic podobného a že ke kulaté zemi neexistuje jediný skutečný důkaz, nic kromě obrázků z NASA, které jsou přiznané jako kompozitní snímky, tedy falešné a ne skutečné. Přečetl jsem si Mikuláše Koperníka a další a tohle byli filozofové a ne vědci. No skuteční vědci jako Samuel Rowbotham, Airy, Michelson, Gale, Moorley a další provedli řadu experimentů, které jasně prokázaly, že heliocentrismus naprosto nefunguje v praxi a že se jedná o sadu předpokladů a neprokázaných domněnek.


  1. Hmm, jojo Šimone.. a co Dubay? Co Bible? :) Vidíš ODD jsem ani nezmínil, to taky není křesťan, ale spíše tzv. „konspirátor“, že? Taky jsem jeden dokument od něj viděl..


 2. Myslím ,že upřímný hledač pravdy pozná jestli jí článek obsahuje nebo ne. Já s pravdou která je v Bibli (Svět má v zásadě kubický tvar ) souhlasím. Když odečtete prostor pro obrovské magnetické stěny tak zbýva obdelník 2O tisíc od severu k jihu a 40 tisíc kilometrů od východu k západu…Každá mapa co za něco stojí taková je. Koule a kruh je v oblastech pólů (či jednoho půlu u kruhu) docela načapatelná v nedbalkách……Jen ten severní polární kruh a tam vměstnáný Rusko Kanada sev. Evropa a Atlantik a Grónsko nebo co ještě……:-) jen se koukněte sami……………………………………….
  Dík za článek.
  Pokoj vám
  Josef


 3. Na Enochovy úryvky se moc a moc těším ! Zvláštní je, že naše Bible obsahuje 5 knih Mojžíšových, ale ne Enochových ! Někomu asi opravdu nepasoval.
  Co se týče placatosti naší Země, myslím si , že je to poměrně zásadní věc, v čem nás oklamali. Neboť pak i Genesis dost ztrácí na důvěryhodnosti a pro laika působí takové čtení dost primitivně či jak to vyjádřit. A není divu, že tu pravdu pak leckdo přejímá raději od „vědců“, kteří jako důkaz mají i hezké fotky. Představte si však tu věc, že bychom byli po celé generace učeni ve školách , že Země je skutečně plochá + třebas nějaký ten obrázek. Ale o Bibli by nikdo nevěděl. Např. by byla zakázaná, nedostupná. Jaký by to pak asi vzbudilo údiv a zvědavost, až by se někomu náhodou dostala (Bible) prvně do rukou . Kdože to věděl dávno před lety do nebes , jak vypadá Země ! ? A myslím, že efekt na lidi (přijímání víry ) by byl zcela opačný , než jak se to děje ve skutečnosti. Ty triky, kterými Satan svádí lidské duše , aby je odvedl od Boha ,jsou dle mého velmi mistrovské lži !. Ovlivní více, kdo podlehne svodům, než jsme schopni domyslet.


 4. Já mám z toho pocit, že to celé okolo ploché země slouží k jedinému účelu. Diskreditace křesťanské víry a křesťanských hodnot. Jinými slovy … Plochá země ? Jo, tak to jsou ti pobláznění křesťani … neboli … věřící blázni.  1. 1 Kor 1/25-29
   Neboť co je u Boha bláznivé, to je moudřejší než lidé, a co je u Boha slabé, to je silnější než lidé. Vidíte, bratři, jak vás Bůh povolal: není mezi vámi mnoho moudrých podle těla, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je u světa bláznivé, to si vybral Bůh, aby zahanboval moudré, a co je u světa slabé, to si vybral Bůh, aby zahanboval silné; a co je u světa neurozené a méněcenné, to si vybral Bůh, vybral dokonce i to, co není, aby zrušil to, co je, aby se žádné tělo nemohlo před Bohem chlubit.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>