Proč nefungovala „Paranormální výzva“?

detekce-geopatogennich-zon

Možná si ještě vzpomínáte na tzv. „Paranormální výzvu“, která byla jakousi mezinárodní výzvou pořádanou tzv. skeptiky (u nás Sysifos) a kterou neznámý dárce vylepšil vysokou finanční odměnou, aby se konečně tedy odhalilo, že paranormální schopnosti jsou podvod. Na přísně vedených experimentech, měl dotyčný odvážlivec předvést své nadpřirozené schopnosti týmu zkoumajících vědců a pokud by kontrolním testem prošel, měl se záhy zúčastnit jakéhosi dalšího testování a měl případně obdržet i nějaký ten milion k tomu.

Nedávno jsem si záznam z těchto neúspěšných pokusů českých senzibilů pouštěl na youtube. Jeden starší pán, který vypadal dosti rozčarován svým neúspěchem při pokusu prolomit obsah neprůhledných beden pomocí „proudu pravdy“, velmi trefně zhodnotil, proč mu to nevyšlo. Doslova řekl: „Bylo to řízeno tak, aby to tak vyšlo“ A uhodil hřebíček na hlavičku.

Ono totiž objektivně tyto schopnosti nemá žádný člověk. Každý senzibil- okultista je plně závislý na tom, co mu nečistí duchové (démoni) dovolí- tedy, co mu zjeví a co ne. A vždy jednají tak, aby z toho samozřejmě měli oni prospěch. Rozhodně není jejich záměrem přesvědčovat naprosto zaryté materialisty o existenci duchovního světa, ale zároveň vědí, že víru ve „své schopnosti“ pana Heczka a případných dalších nadšenců to nijak neohrozí.

Plně jim vyhovuje onen pocit pýchy, který má jak okultista tak tzv. skeptik. Jeden si myslí, že disponuje nadpřirozenými schopnostmi a druhý zase, že všechno již ví a zná a jediným skutečným zdrojem poznání reality je materialistická věda. Oba tábory jsou tedy na hony vzdáleny pravdě Božího slova a možnosti spásy v Ježíši Kristu. Cíl satanových padlých andělů plní svůj účel.

Každý den jsme vystavováni do bitvy, která se odehrává za hranicemi viditelného světa. Nestojíme proti krvi a tělu, ale proti zlým andělům padlého satana. Pokud by chtěl někdo s těmito entitami „spolupracovat“ bude jimi ovládán, zlákán, sveden, zmaten a pokud včas nástrahy a příznaky zla neprohlédne, bude zahuben. Tito mocní protivníci mají jediný hlavní cíl. Zničit člověka dřív, než najde cestu k Bohu a Ježíši Kristu a pokud jim tento cíl selže, vynaložit ještě větší úsilí udržet věřící v Pána Ježíše v bludných naukách a letargii ke každodennímu boji.

Více již brzy…

Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží“. 
(Efeským 6:11-17)

2 thoughts on “Proč nefungovala „Paranormální výzva“?


    1. Protože to je dost dobrý klam. Nepotřebují, aby začali pochybovat o své víře a o neexistenci duchovního světa… :) Přece nebudou dobrovolně ukazovat karty…


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>