3 thoughts on “První agrosymbol v tomto roce se objevil v Brazílii    1. Nevíme mnoho podrobností, může se jednat o vandalismus, čekáme na nějaké lepší info..


Comments are closed.