41 thoughts on “Reformovaná teologie není pravé evangelium (Washer, MacArthur, Sproul a další nepoctivý dělníci)

 1. …už musím reagovať
  : : 1.//
  …pred nejakým časom si tu predstavoval Andrewa Farleya, ako, nazvime to v uvodzovkách „SPRÁVNU CESTU“
  …ON MÁ ZARUČENE PRAVDU ;o)

  : : 2.//
  …potom si prišiel s nejakým bradatým týpkom // velmi mírně řečeno , Rasputin jak vyšitý //
  …následne si prišiel s nejakým brílatým týpkom, ktorí vyvracia učenie Farleya :o 6

  : : 3.//
  …sa pýtam, teda… je to tvoja osobná cesta k bohu za spoznávaním pravdy a len informuješ širokú verejnosť o svojich krokoch // častokrát nesprávnym smerom //
  …alebo tu šíríš „ZARUČENÉ OVERENÉ PRAVDY“, ktoré potom vyvraciaš sám???
  …lebo mne to príde maximálne kontraproduktívne, pri šírení evanjelia, keď niekomu vykladáš, ako to ZARUČENE JE a potom to sám zavrhneš, vyvrátiš a zneguješ.
  …ak ťa počúva racionálne uvažujúci človek, tak si pomyslí, že si COCOT, lebo jeden deň tvrdíš toto, na druhý deň presný opak.

  : : 4. //
  …čo sa týka straty spasenia, je velmi úsmevné, že v biblii sme VAROVANÍ, aby sme sa NEDÁVALI POD ZÁKON, LEBO VYPADNEME Z MILOSTI !!!
  …sa pýtam, nie je už toto STRATA SPASENIA, KEĎ VYPADNEŠ Z MILOSTI ??? …asi aj je, ŽE ???

  : : 5. //
  …čo sa týka tých dobrých skutkov, svojím spôsobom môžeš mať pravdu, ale MOŽNO aj NIE !!!

  : : Evanjelium podľa Matúša : : 6. KAPITOLA -20,21

  Neshromažďujte si pokladov na zemi, kde moľ a hrdza kazí, a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú;
  20 ale si shromažďujte poklady v nebi, kde ani moľ ani hrdza nekazí, a kde sa zlodeji neprekopávajú ani nekradnú;
  21 lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.

  …určite mi vysvetlíš, O AKÉ POKLADY SA JEDNÁ ???
  …ak je naším pokladom KRISTUS…
  …ide KRISTA ZHROMAŽĎOVAŤ V NEBI ???
  …troška ťažko pochopitelné, nemyslíš…???

  …6. //
  …ak niekto raz uverí, je zapečatený a už mu nikto spasenie nevezme? …to jako FÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁKT ???

  : : Evanjelium podľa Lukáša : : 8. KAPITOLA

  5 Vyšiel rozsievač rozosiať svoje semeno. A v tom, ako rozsieval, niektoré padlo vedľa cesty a zašliapalo sa, a zožrali ho nebeskí vtáci.
  6 A iné padlo na skalu a vzíduc uschlo, pretože nemalo vlahy.
  7 A zase iné padlo medzi tŕnie, a tŕnie vzrastúc spolu s ním udusilo ho.
  8 A opät iné padlo na dobrú zem a keď vzišlo, donieslo stonásobný užitok.

  11 A podobenstvo je toto: Semä je slovo Božie.
  12 A tí vedľa cesty sú, ktorí čujú, ale potom prichádza diabol a vyníma slovo z ich srdca, aby uveriac neboli spasení.
  13 A tí na skale sú takí, ktorí, keď počujú, prijímajú slovo s radosťou, ale tí nemajú koreňa, ktorí veria do času a včas pokušenia odpádajú.
  14 A zase to, ktoré padlo do tŕnia, to sú takí, ktorí počuli, ale idúc bývajú udusení starosťami, bohatstvom a rozkošmi života a nedonášajú užitku.
  15 A čo do toho v dobrej zemi, to sú tí, ktorí, keď počuli, v šľachetnom a dobrom srdci podržujú slovo a donášajú užitok v trpezlivosti.

  …takže ešte raz…
  …ako je to s tými pokladmi v nebi a stratením spasenia?
  …že mi to vysvetlíš…

  …pohoršuješ sa nad katolíkmi a inými denomináciami a pritom podla tvojich kritérií by mali byť spasení, tak VO-CO-DE ??? NIE ???
  …ak uverili najprv, že je to z milosti, z viery a potom si páchaju k tomu aj svoje skutky, kašlať na to… VED SÚ SPASENÍ A ZAPEČATENÍ…
  …kto RAZ UVERIL, má to V SUCHU !!!
  …ČI NIE ???
  …treba ich okydávať, že VYPADLI Z MILOSTI… ale pardon, SPASENIE SA NEDÁ STRATIŤ ???

  6 A iné padlo na skalu a vzíduc uschlo, pretože nemalo vlahy.
  == > vysvetlenie
  13 A tí na skale sú takí, ktorí, keď počujú, prijímajú slovo s radosťou, ale tí nemajú koreňa, ktorí veria do času a včas pokušenia odpádajú.

  …takže podla tohoto podobenstva, sú takí, ktorí UVERIA a potom sa dajú pod „SKUTKY ZÁKONA“ a sú potom DEFINITÍVNE V PRDELI ???
  …ASI ANO.

  …aj keď by tvoja teória o spasení z viery bola správna, tak máš problém so STRATOU SPASENIA.
  …SPASENIE SA DÁ STRATIŤ !!!

  : : 7. //
  …čo sa týka skutkov, tak Jakub VYSLOVENE HOVORÍ KRITIKU NA KRESŤANOV
  …nemyslí tým, že SKUTKY KRISTA sú tvoje skutky

  18 Ale niekto povie: Ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov, a ja ti ukážem svoju vieru zo svojich skutkov.

  …je tam „ZO SVOJICH SKUTKOV“ ???
  …sú to jeho skutky,

  MŔTVA A DÉMONSKÁ VIERA. ABRAHÁM A RACHAB PRÍKLADOM.
  14 Čo to prospeje, moji bratia, keď niekto hovorí, že má vieru, a nemá skutkov? Či ho azda tá viera môže spasiť?
  15 A keby brat alebo sestra boli nahí a nemali by denného pokrmu,
  16 A keby im niekto z vás povedal: Iďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa, a keby ste im nedali toho, čo je potrebné telu, čo to osoží?
  17 Tak aj viera, keď nemá skutkov, je mŕtva sama v sebe.

  …neviem ako Ty, ale ja tu vidím kresťanov ČURÁKOV!!!
  …som spasený A MÔŽEM SI ROBIŤ ČO CHCEM
  …toto je kritika ich viery a nazýva takúto vieru DÉMONSKOU VIEROU a MŔTVOU VIEROU SAMA V SEBE !!!
  …V SEBE, SAMA V SEBE, V JADRE!!!!
  …títo ľudia su vyradení z HRY…

  …tu mi prichádza na rozum daľšia veta

  Jak 4,8
  Priblížte sa Bohu, a priblíži sa vám. Umyte ruky, hriešnici, a očistite srdcia, vy, ktorí ste dvojej mysle.

  …DVOJEJ MYSLE???
  …žeby slúžil dvom pánom, jedného nenávidí a druhého miluje, neznie ti to povedome???

  Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom

  9 Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Bôh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.
  10 Lebo srdcom sa verí na spravedlivosť, a ústami sa vyznáva na spasenie.

  …mne to príde, že tí ČURÁCI MEDZI KRESŤANMI uverili, nie srdcom, ale MYSLOU.
  …asi spasení nie sú…

  a zase sme pri skutkoch…

  O POSLEDNÝCH DŇOCH.
  1 Ale to vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy.
  2 Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni,
  3 bez lásky, nesmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého,
  4 zradní, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha,
  5 ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli.

  TU SA HOVORÍ O KRESŤANOCH… TEDA ČURÁKOCH MEDZI KRESŤANMI

  : : 7. //
  …ach to pokánie…
  …čo je to pokánie ???

  Zjavenie Jána

  Zj 9,20-21
  ALE ĽUDIA NEROBILI POKÁNIA.
  20 A ostatní ľudia, ktorí neboli pobití ranami, ani neurobili pokánia zo skutkov svojich rúk, aby sa neklaňali démonom a modlám, zlatým a strieborným, medeným a kamenným a dreveným, ktoré nemôžu ani vidieť ani počuť ani chodiť;
  21 ani neurobili pokánia zo svojich vrážd ani zo svojich čarov ani zo svojho smilstva ani zo svojich krádeží.

  …a tu je VYSVETLENIE, ČO TO TO POKÁNIE VLASTNE JE, pekne na príklade
  Zj 16,9
  A pálení boli ľudia veľkou páľou a rúhali sa menu Boha, ktorý má moc nad tými ranami, a neučinili pokánia, aby mu boli dali slávu.

  rúhali sa menu Boha == > zmeniť == > aby mu boli dali slávu

  …čiže suma sumárum, pokánie z hriechov je NEHREŠIŤ…
  …nerobiť čo doteraz, ale robiť opak.

  …tvoje názory a pochopenie Biblie ktoré tu prezentuješ a šíriš do sveta si protirečí a má nezrovnalosti.

  …nech nám Pán dá milosť a otvorí oči, aby sme spoznali SKUTOČNÚ PRAVDU.
  …AMEN


  1. Čau, nebudu odpovídat na jednotlivé body, protože se mi prostě nechce.. Upřímně, ať si každý myslí co chce, je mi to u prdele.. Z toho, co jsi napsal, je vidět, že jsi nepochopil, co znamená mít víru v Krista, ale já to taky dlouho nechápal, tohle asi ani nejde nějak rozumově pochopit..Z mého pohledu Dokonalé skutky nemají žádné nesrovnalosti. „Já ti ukážu svou víru na svých skutcích“ (většinou je v bibli na skutcích, ale ok) Jaké máš skutky? Svoje „nečůráčí skutky“ Nejsi čůrák podle svých měřítek a proto jsi spasený? Lol, tak to budou asi fakt spasení všichni potom.
   Moje skutky jsou Kristus- Jeho život a Jeho skutky, které dal na Bůh na kříži Golgoty za nás.. Nemám žádné svoje skutky v tomto těle, zemřel jsem tomuto životu a můj život je skrytý spolu s Kristem v Bohu. Takže moje skutky jsou dokonalé, moje skutky=Kristus.

   Jinak pokud chápeš víru jako něco, co mají všechny denominace, pokud nechápeš, že všechny denominace jsou satanova synagoga z toho, co zde píšu a prezentuji, pak bohužel tomu vůbec nerozumíš. Je to opačně, všechny denominace a všichni kazatelé hlásají úplně to stejné, kážou své „Dobré skutky“ před Bohem, hlásají milost bez skutků ale pak tvrdí, že Bůh tě nějak uschopňuje k tomu dělat „dobré skutky“, tedy že Bůh tě uschopňuje zůstávat v hříchu… Farley to dělá mistrně, ale poslední dobou je zřejmé jak moc mu jde o přízeň lidí, o peníze a jeho „službu“ a společenský- křesťanský kredit..
   Jakmile máš dokonalý život v Kristu- skrytý a dosud neprožívaný, tak ten opravdu ztratit nelze.. Proč? Protože víš, že tento tvůj fyzický život není doopravdy tvůj život. Je to jen čekání na smrt, je to jen pára, prach nic.. Opravdový život je jen Kristus, strom života, všechny věci.. Kristus, který je pro Tebe vším.. Všemi tvými dobrými skutky Měj se fajně..


  2. Pokud bys chtěl ozvi se mi na skype, můžeme zavolat.. můj skype je froldas.man.. To platí pro každého, kdo tohle čte.. Případně fb (Honza Frolík)


  3. Jsi sprostej Robo! Ty tvoje nadávky jako c… K nebo k… T! Honza je k tobě slušnej tak i ty by ses měl slušně správat! . Kéž Tě Bůh Abrahamuv, Izakuv a Jakubuv nesoudí podle tvých sprostých slov a tvého zlého srdce, ale podle Kristovo spravedlivosti! Protože věř, že tvoje skutky jsou před Bohem jak ohyzdne roucho. Buh ti odpusť v Kristu za to, že urazis Honzu a další lidi!v méně Ježíše Krista v duchu svatým prosím, Otce odpusť nám Lebo nevíme co cinime amen.


   1. Ahoj Helenko, díky, ale mě to nevadí. Je mi to upřímně milejší, než když mi někdo bude slušně říkat jaký jsem to heretik a pak si to zakončí: A Bůh ti žehnej nebo kéž ti Bůh sešle svého ducha nebo jinou náboženskou formulku, aby si ospravedlnil svého „kritického ducha“ a mohl si říct, že je ke mně tak milej a jak Bohu prokázal službu svým mírným tónem.. Ať mě radši pošle doprd.. Je mi to milejší než to svatouškování


  4. Ahoj, chcem reagovať na tento odsek:

   „Neshromažďujte si pokladov na zemi, kde moľ a hrdza kazí, a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú;
   20 ale si shromažďujte poklady v nebi, kde ani moľ ani hrdza nekazí, a kde sa zlodeji neprekopávajú ani nekradnú;
   21 lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.

   …určite mi vysvetlíš, O AKÉ POKLADY SA JEDNÁ ???
   …ak je naším pokladom KRISTUS…
   …ide KRISTA ZHROMAŽĎOVAŤ V NEBI ???
   …troška ťažko pochopitelné, nemyslíš…???“

   Verím, že ide Krista zhromažďovať v nebi :)
   Mt 12,30 „Ten, kto nie je so mnou, je proti mne, a kto neshromažďuje so mnou, rozptyľuje.“ Kto nie je v Kristovi, čiže s Ním, je proti Pánovi Ježišovi a teda podľa tohto verša ten, kto nie je v Kristovi, nezhromažďuje s Ním, ale rozptyľuje. Poklady Božieho kráľovstva, ktoré máme v Kristovi, môžeme zhromažďovať, len ak sme v Ňom; a náš poklad je v tomto prípade tam, kde je naše srdce; v opačnom prípade rozptyľujeme Boží majetok, ktorého sme spoludedičmi.


 2. …a neber to osobne prosím, len som ťa upozornil
  …bol by som rád, ak by si tu toho brílatého týpka viac odprezentoval, lebo vyzerá, že porovnáva verše a dáva si tú námahu, aby mu to sedelo.
  …mne to zatial nesedí.
  …a pokial sa potvrdí teoría dispenzacionalizmu, tak si stratil hodne času, aby si ludí u nás o tom informoval
  …som fakt zvedavý, ako sa to bude dalej vyvíjať

  SLÁVA VŠEMOHÚCEMU BOHU – JEŽIŠOVI KRISTOVI – DUCHU SVÄTÉMU, AMEN


 3. Honzo… takže tvoje skutky sú KRISTUS?
  BOHU nevadí, keď náhodou nešťastne prestupis na islam, ako si to tu onehdy vysvetľoval?

  Kto horí, vydáva teplo. Tak aj kto uveril, je to na ňom skrátka vidieť.
  Ak neveríš, precitaj si Hebrejom 11.kapitolu. Máš tam krásne vypísané skutky viery.
  Smilnica Rachab si nepovedala, že jej skutkami je Boh. Ani Abrahám. Ani Noe.
  Naopak. Na svojich skutkoch ukázali svoju vieru.
  NIE preto aby boli spasení, ale preto, že už BOLI spasení. Báli sa Boha a boli mu poslušní. A to je cesta znovuzrodeneho kresťana istého si svojou spasou. Vie, že je spasený a robí skutky, ktoré mu pripravil vopred Boh. Pekne to tu napísala Oľga. Lenže ty si slepý a hluchý. Pravdu skrátka nechceš.
  Ozaj. Nevieš prečo Boh vyzýva, aby sme sa vzopreli diablovi a hovorí, že utečie od nás?
  Načo je to dobre, keď sme už schovani v Kristovi a on je našimi skutkami?

  Mimochodom Robo má pravdu v tom, že Jakub hovorí o ukazani viery zo SVOJICH skutkov.
  Biblia KJV píše :
  Thou hast faith, and I have works: shew me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by MY works
  Ak je to v nej takto, tak je to správne. Nechce sa mi to hľadať v gréčtine. Takže z našich skutkov. NAMI vyprodukovanych.

  Odvrhol si ako tak vidiaceho Farleya a vrhol si sa na ezoteriku


  1. Pokud jsem vírou přijal skutky Krista, mám dokonalé skutky a dokonalý život v Kristu- nejsem ve svém těle hříchu a smrti, ale jsem duchem v těle Krista, mám Jeho spravedlnost- Jeho skutky, Jeho život.. Jestli si myslíte, že za vaše skutky v těle dostanete v nebi nějaké pochvaly nebo odměny, že Bůh vám poklepe na rameno, jak jste se tady dobře chovali a vaše skutky těla dá na nějaký piedestal, tak si to můžete myslet, ale pravda je taková, že jediné, co si všichni za své skutky zasloužíme je smrt. A taky nás všechny čeká. Moje odměna je Kristus.
   Takže ano, ukaž mi svojí víru na skutcích jinak je to mrtvá víra pokud nemá skutky (spravedlnost), protože víra bez skutků je mrtvá. Skutky těla jakými se vykazuješ (protože jsi spasený, jak říkáš, ale stále se vykazuješ svými skutky) nejsou o nic lepší než skutky kohokoliv jiného, kdo má „dle lidských měřítek“ kvalitní charakter a tělesnou morálku. Můžu se v těle chovat slušně a mít své zásady a cíle, ale vůbec to nejde spojovat s duchem a věčností. Protože ta je jen o Kristu a ne o nás a našich skutcích „špinavé hadry“ pro Boha. Lidi nedokážou pochopit, že celá Bible není o nich a jejich chování. Slovo je o Kristu, celý svět je o Kristu, celý „smysl“ života je Kristus, On je všemi věcmi. A pokud jsem v Něm, mám všechny věci, mám vše, co potřebuju a nepotřebuji dokazovat lidem ani Bohu, že jsem „dobrý“ člověk, protože vím, že nejsem, nebo že žiji „dobrý“ křesťanský život, protože na tu farizejskou přetvářku se můžu zvysoka vysrati.
   Ale jestli vás to rajcuje hrát si na lepší než ostatní, tak můžete, ovšem na věčnost to nemá žádný vliv. Tam záleží pouze zda náš život je skrytý spolu s Kristem v Bohu nebo jsme si „vybrali“ tento život hříchu a smrti.. Ale je pravda Štefane, že otázku vyvolení jsem přehodnotil.. Jak je psáno, Bůh vyvolil své svaté před stvořením světa..(Efeským 1:4-5) Beránek byl obětovaný před stvořením světa (Zjevení 13:8)
   Ovšem to nic nemění na tom, že kalvinismus je dalším druhem propagace hříchu- tělesných „dobrých skutků“ jako každá jiná denominace…


   1. „…tak si to můžete myslet, ale pravda je taková, že jediné, co si všichni za své skutky zasloužíme je smrt.“
    ako nechcem sa ťa dotknúť, asi som kopol do osieho hniezda
    ale, troška si pletieš pojmy s dojmami,
    my si zaslúžime trest, za NAŠE ŠPATNÉ SKUTKY, NIE ZA TIE DOBRÉ.
    V Biblii sú 2 teórie o spasení,
    jedna hovorí, že je to len z viery a druhá, že musíš mať skutky.
    Otázka znie, či to tam niekto nevložil úmyselne, ktorú teóriu, to neviem…
    Len mi je troška divné, že kolko pokrivených prekladov máme a BOH sám sa vyhrážal, že kto pridá alebo odstráni zo slova Božieho, dostane nakladačku.
    KJV sa javí ako najdôverihodnejší zdroj, ale aj tu by som už bol opatrný, pred časom som velebil roháčka a ako to dopadlo…

    Skutočne Ježiš nevedel, kedy sa v druhom príchode vráti?

    Roháček preložil verš z Matúša 24,36 takto:

    Mt 24:36: „Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli ani Syn, iba sám môj Otec.“

    Ak sa pozrieme do veľmi presnej Anglickej biblie kráľa Jakuba, tam sa Syn nespomína:

    KJV, Mat 24:36 But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.

    celý text tu…
    https://vk.com/@biblickeverse-ako-diabol-zmenil-texty-biblie-ii-chyba-v-rohckovi-syn-vra

    takže Biblia si protirečí, alebo je pravda DISPENZACIONALIZMUS.

    V každom prípade je velmi divné, že František je velmi kludný a aj všetky svine vo vatikáne, politické špičky tiež…
    …a čo sa deje so svetom, pravdepodobne oni vedia niečo, čo verejnosť nevie.

    Honzo, držíš sa Pavla a jeho učenia, jak zlatokopka svojho muža…
    ale uvedomil si si vôbec, čo Pavol hlásal a ČO ROBIL???

    uvediem pár príkladov, na vnesenie trochy svetla do problému.

    Mat 7,1
    Nesúďte, aby ste neboli súdení

    Luk 6,37
    Nesúďte, a nebudete súdení; neodsudzujte, a nebudete odsúdení; prepúšťajte, a budete prepustení.

    TU ALE MÁME INÚ PESNIČKU…

    Ján 7,24
    Nesúďte podľa zovňajška, ale súďte spravedlivý súd!

    ZAUJÍMAVÉ, KEĎ SÚ NAŠE SKUTKY LEN „HOVNÁ“ NAČO TO ROBIŤ, ŽE?

    TAK JE ČLOVEK SCHOPNÝ SPRAVODLIVO SÚDIŤ, ALEBO NIE?

    …a Pavol čo robil???

    Sk 23,3
    Vtedy mu povedal Pavel: Bude teba biť Bôh, obielená steno! A ty sedíš, aby si ma súdil podľa zákona, a proti zákonu ma velíš biť?

    ABY SI TO POCHOPIL, SÚD NIE JE, KEĎ POVIEM, TOTO ALEBO TAMTO JE ŠPATNÉ, NEROB TO…
    ALE SÚD JE, AŽ KEĎ TI ZA TO UDELÍM TREST, PRETO SA TO AJ NAZÝVA SÚDOM.

    V TOMTO PRÍPADE BY TO BOLO, ŽE POVIEM, ŽE SI COCOT, LEBO ROBÍŠ TO ALEBO TAMTO.
    UŽ SOM ŤA ODSÚDIL, DAL SOM TI TREST – NAZVAL ŤA COCOTOM
    LUDIA SI VELMI ČASTO PLETÚ DOJMY S POJMAMY.

    TAK VIDÍŠ SÁM, ŽE AJ POVOL „VODU KÁZAL A VŃO PIL“

    ASI PRETO NA SKLONKU SVOJHO ŽIVOTA OZNAČIL VŠETKY SVOJE SKUTKY ZA „HOVNÁ“.

    OTÁZKA, TO ŽE OZNAČIL SVOJE SKUTKY ZA HOVNÁ, JE VÝPOVEĎ O ZLYHANÍ JEHO, ALEBO VŠETKÝCH LUDÍ???

    A SKUTOČNE NIKTO NIE JE SPRAVODLIVÝ???

    1M 6,9
    Toto sú rody Noachove: Noach bol SPRAVEDLIVÝ muž dokonalý vo svojich pokoleniach. Noach chodil s Bohom.

    Job 1,1
    Bol nejaký muž v zemi Úc, ktorému bolo meno Job. Bol to muž bezúhonný, priamy a SPRAVEDLIVÝ, ktorý sa bál Boha a chránil sa zlého.

    Job 13,18
    Tu hľa, usporiadal som súd: viem, že ja budem SPRAVEDLIVÝ

    Job 17,9
    Avšak SPRAVEDLIVÝ sa bude držať svojej cesty, a ten, kto je čistých rúk, priberie sily.

    Žalmy 1,6
    Lebo Hospodin zná cestu SPRAVEDLIVÝCH, ale cesta bezbožných zahynie.

    Žalmy 34,16
    Ajin. Oči Hospodinove hľadia na SPRAVEDLIVÝCH, a jeho uši sú naklonené k ich volaniu.

    Žalmy 37,21
    Bezbožný požičiava a neplatí, ale SPRAVEDLIVÝ sa zmilováva a dáva.

    Príslovia 3,33
    Zlorečenstvo Hospodinovo je v dome bezbožného, ale príbytku SPRAVEDLIVÝCH žehná.

    Príslovia 11,8
    SPRAVEDLIVÝ bude vytrhnutý z úzkosti, a na jeho miesto prijde bezbožný.

    Hab 2,4
    Hľa, nadutá je, nie je priama jeho duša v ňom, ale SPRAVEDLIVÝ bude žiť svojou vierou.

    …TU BY SOM SA NA CHVÍLKU ZASTAVIL, ČO JE TÝM ASI MYSLENÉ
    …AK SPRAVEDLIVÝ BUDE ŽIŤ Z VIERY, TAK JE TO MYSLENÉ MOŽNO, ŽE Z VIERY V BOHA A STRACHU Z BOHA A BUDE SA SNAŽIŤ KONAŤ
    PODĽA TOHO, ČO NARIADIL BOH.

    Job 1,1
    Bol nejaký muž v zemi Úc, ktorému bolo meno Job. Bol to muž bezúhonný, priamy a SPRAVEDLIVÝ, ktorý sa bál Boha a chránil sa zlého.
    1M 6,9
    Toto sú rody Noachove: Noach bol SPRAVEDLIVÝ muž dokonalý vo svojich pokoleniach. Noach chodil s Bohom.

    PRETO JEŽIŠ ASI POVEDAL…

    Ján 14,21
    Kto má moje prikázania a ostríha ich, to je ten, kto ma miluje; a ten, kto mňa miluje, bude milovaný od môjho Otca, i ja ho budem milovať a zjavím mu seba.

    …TU MÁŠ KRÁSNY PRÍKLAD, ŽE TO IDE BYŤ SPRAVODLIVÝ A AJ SÚDIŤ

    Ján 5,30
    Ja nemôžem robiť nič sám od seba. Jako čujem, tak súdim, a môj súd je spravedlivý, lebo nehľadám svojej vlastnej vôle, ale vôľu toho, ktorý ma poslal, Otcovu.

    ON NEHLADÁ SVOJEJ VLASTNEJ VÔLE, ALE VOLU OTCA… NIE SÚ TOTO NÁHODOU TIE SKUTKY PRIPRAVENÉ OD OTCA???

    CELÁ BIBLIA SI ZDÁ SA PROTIREČÍ…

    už Luther nechcel zaradiť jakubov list do biblie, lebo zistil, že sa v ňom hovorí o Abrahámovi v klamstách a popiera Pavla.
    http://baranokbozi.sk/2019/09/30/list-jakuba-az-do-korena-vers-po-versi/

    stránka už NEFUNGUJE, divné ŽE???  2. Jinak, co se týče ezoteriky, ta taky vyzývá k „dobrým“ skutkům samozřejmě, třeba I. Chaun dává sa vůj kanál Kuffu (dobro skutkaře, který toho tolik dělá) nebo i Barkociho… Takže možná máš Štefane s tou ezoterikou víc společného, než si myslíš


 4. Honzo
  Prečo už raz neodpovies narovinu a chlapsky k mojim výhradám. Prečo sa nevyjadris na základe čoho požaduje Boh od teba akési skryté skutky, ktoré nikto nevidel a od Noeho, Abraháma, Rachab požaduje viditeľné skutky.

  Prečo neodpovies na moju niekoľkokrát položenú otázku načo Boh vyzýva vzoprieť sa diablovi.

  Vieš aký je rozdiel medzi mnou a neznovuzrodenym človekom pri cineni TOHO ISTEHO skutku?

  Nekonečný.
  Kým ja ho robím na Božiu slávu a namiesto dakovania poviem dotyčnému evanjelium a odkážem ho na Božieho Syna, svetsky človek to robí pre seba, zo svojich zistnych dôvodov, alebo svojmu egu.

  Kým toto nepochopis, budeš ma tu stále pripodobnovat ku katolíkom a denomibnscnym kresťanom.


  1. Abrahamovi bylo zvěstováno na Morii evangelium, stejně jako Abel už od počátku Bohu obětoval jedinou oběť, kterou Bůh přijme a zároveň poskytne (Beránka Božího) Jde o to, jestli Bibli čteš tělesně a vidíš v ní sebe a své tělesné skutky nebo v ní vidíš Krista. Někdo si přečte podobenství o milosrdném Samaritánovi a řekne si: Aha, to jsem já, já musím být jako ten Samaritán, to podobenství je o mně. A člověk obdařený Duchem tam vidí Krista a co On udělal pro Něj. A tak je to se vším. Slovo je o Slově- o Kristu, ne o Tobě.. Ty a já jsme až na druhý koleji.. Přijde mi nekokonečně arogantní tvrdit, že ten samý skutek, který dělám (jako „věřící“) má nějaký pro Boha větší význam, než když ten skutek dělá kdokoliv jiný. V čem je ten tvůj skutek těla lepší? Pro Boží slávu? Děláš hřích pro Boží slávu? Ale ten tvůj bůh potom musí být jiný Bůh než ten můj…
   Kecy o tom, že „Světský“ člověk dělá všechno pro sebe a ty všechno pro Boha si ušetři. Znám „světský“ lidi, který jsou stokrát víc altruističtí a empatičtější a hlavně méně pyšní než mnozí „křesťané“ co si nevidí na špičku frňáku. Vidíš „akési skryté skutky“ tady máme ten problém n.1- nevíra… Hledíš na své tělo a tělesnost a ne na Krista a Jeho tělo. Bůh nám připravil skutky v Kristu (Ef. 2:10) A Ježíš přišel, aby usvědčil svět z jeho zlých skutků (Jan 7:7) Dokud toto nepochopíš a budeš papkat ze stromu ovoce poznání dobrého a zlého, budeš se držet tělesného smýšlení a chodit tělem, výsledek toho všeho je smrt.. My, kteří jsme v Kristu, ale máme život, který je skrytý a neviditelný a bude jednou zjeven, ale zatím ještě zjeven není, protože víra je podstata věcí, které nevidíme, kdo nevěří stále se dívá na tělo a na to, co může zažít teď a tady, ale naděje, kterou je vidět, není už žádná naděje..


  2. Btw: Kdyby tam Jakub skutečně myslel naše skutky těla, pak samozřejmě jsme spaseni ze svých skutků (byť to byl jen jeden nějaký skutek) a spása by nebyla pouze z milosti skrze víru, ale z nás a našich skutků, což protiřečí nejen Ef. 2:8-9 ale většině NZ


 5. Aha…:D…už tomu konečne rozumiem
  Je to len nedorozumenie. Vieš…môj mladší syn, ked sa učil čítať, bol mnou veľmi káraný. A vieš prečo? Lebo nečítal text, ale len napr. 3/4 vety a zvyšok si domyslel. Ty si na tom podobne.
  Ukáž, kde je napísané v Ef 2.kap. že citujem: „Bůh nám připravil skutky v Kristu“

  Ty to tam vidíš? Ja nie.
  Ja tam vidím, že sme stvorení v Kristu, aby sme robili dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil. To už dáva iný význam, nemyslíš?
  Takto si doplnať Písmo vlastnými myšlienkami…no neviem.
  Jakub JASNE hovorí, že ide o NAŠE skutky, ako ti tu už aj Robo napísal.
  Bud to chápeš, alebo nie.

  PS: Samozrejme k mojim otázkam ani čiarka. Až na niečo o Abrahámovi,,,,čo mi ale nedáva zmysel. Tebe áno?


  1. To je tělesný výklad tvých skutků. Pokud tělesně vykládáš Jakuba jdeš proti celému zbytku bible, protože tvrdíš, že ze skutků (tvých vlastních) je člověk ospravedlněn a ne pouze z víry. Jakub 2:24.. Pokud tělesně vykládáš (jako všechno) tyto skutky jako svoje skutky těla, pak tedy tvrdíš, že Jakub píše o tom, že ospravedlnění je z tvých vlastních skutků a ne jen z víry. Hm, ale Pavel říká ve 4:1-8 Římanům pravý opak. Takže buď vyhoď Jakuba do koše, nebo musíš uznat, že se zde musí jednat o dva různé typy skutků nebo jaký je tvůj výklad? Jinak Ef. 2:10 ( For we are his workmanship, created in Christ Jesus UNTO good works, which God hath before ordained that we should walk in them.) Ano, Bůh předem připravil skutky v Kristu (beránka), abychom v nich chodili.. vírou.. Ne tělem, chození tělem=smrt… Kristus je mými dobrými skutky které Bůh předem připravil na kříži Golgoty, zároveň je mojí obětí Bohu, mojí odměnou, mým životem.. Nedává ti to smysl, protože očima nevidíš a ušima neslyšíš.. Což mě mrzí .. asi teda .. Ale jestli ti to takto vyhovuje.. nemáme myslím dále o čem diskutovat..


 6. Ešte raz to pre istotu zopakujem. Kristus nie je „naše skutky“, ale MY MÁME ROBIŤ SKUTKY.
  Máš to tam napísané.


 7. Honzo, ja predsa viem, že diskusia nemá význam.
  Ty nediskutuje, ale prebratymi vykladmi z internetu popieras jasné slová Písma.
  Ukážem ti to na príklade tvojho výkladu

  (Abrahám) „stejně jako Abel už od počátku Bohu obětoval jedinou oběť, kterou Bůh přijme a zároveň poskytne (Beránka Božího)“

  Tak za prvé…. Jak2…. 21Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka?
  Abrahám urobil skutok viery tým, že položil Izáka na oltár. Vidíš to tam?? Čítaj si to dovtedy, kým ti to nebude jasné

  Za druhé…. Písmo hovorí, že Kristus obetoval sám seba. Ako ho teda mohol obetovať Ábel, alebo Abrahám? Uvedom si, aké hrozne veci píšeš.
  Kresťan obetuje jedinú obetu…. Obetu modlitieb a chvál z čistých pier.
  Sú tvoje pery očistené? Ak nie, utekaj ku Kristovi a zavrhni všetky tie nebiblicke výklady.

  Ved podľa toho čo píšeš by aj samotné Písmo bolo telesné


  1. Co tedy řekneme o Abrahamovi, našem tělesném praotci? Čeho dosáhl?
   2Kdyby Abraham dosáhl spravedlnosti svými skutky, měl by se čím chlubit – ale ne před Bohem!
   3Co říká Písmo? ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.‘
   4Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti.
   5Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost.
   6Vždyť i David prohlašuje za blahoslaveného člověka, jemuž Bůh připočítává spravedlnost bez skutků:
   7‚Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty.
   8Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá hřích.‘

   Jaký je tedy tvůj výklad Jakuba 2:24?


   1. …už si sa chytil do VLASTNEJ PASCE

    …David dal zavraždiť Batšebinho manžela a bol Boží FAVORIT…
    …ale boli jeho hriechy prikryté???

    6Vždyť i David prohlašuje za blahoslaveného člověka, jemuž Bůh připočítává spravedlnost bez skutků:
    7‚Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty.
    8Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá hřích.‘

    ÁÁÁÁÁÁÁÁNO…???

    13 Vtedy povedal Dávid Nátanovi: Zhrešil som Hospodinovi. A Nátan riekol Dávidovi: Aj Hospodin preniesol tvoj hriech, nezomrieš.
    14 Ale preto, že si dal tou vecou nepriateľom Hospodinovým príčinu, aby sa rúhali, preto i syn, ktorý sa ti narodil, istotne zomrie.

    VYFASOVAL TREST… HREŠIL A VYFASOVAL.

    AJ TVOJ PAVOL SÚDIL HRIEŠNIKOV… DOSŤ OSTRO

    1Kor 5,11
    Ale teraz som vám písal nemiešať sa, keby sa niekto menoval bratom a bol smilník alebo lakomec alebo modlár alebo nadávač alebo opilec alebo dráč, s takým ani nejesť.

    PAVOL = PRVÝ FARIZEJ… NABÁDA K OSTRAKIZÁCII A SÁM POTOM SI SYPE POPOL NA HLAVU… JA NIČ JA MUZIKANT, VŠAK SME VŠETCI HRIEŠNICI, TO NIE JA, TO MOJE TELO…

    SA SMEJEM NA TOM TVOJOM BRADATOM RASPUTINOVI SO SLÚCHATKAMI NA UŠIACH JAK SI V NADRAPENEJ PÓZE „PÝCHY“ HOVIE NA LEŇOŠKE…

    AKO SOM TI POVEDAL, POPREKLADAJ TOHO BRÍLATÉHO TÝPKA, NECH VIDÍME VŠETCI NA ČO DOŠIEL ON.


  2. Ano Slovo se dá vykládat tělesně (litera zabíjí, ale Duch dává život) Takže farizeové četli Písmo dnem i nocí, ale byli jim to k ničemu, pokud je jejich otec ďábel, nikdy neuslyší, nikdy neuvěří v jedinou dokonalou oběť, kterou je Kristus.. Píšeš utíkej ke Kristovi.. Počkej ale já myslel, že mám utíkat k dobrým skutkům, které mám dělat, abych měl tu správnou víru.. Já jsem v Kristu a v Jeho těle a v Jeho skutcích, takže jaké skutky mám dělat Štefane, jaké skutky Boha podle tebe potěší a poklepe mi za ně na rameno? Když všechny naše spravedlnosti jsou pro Něj jen špinavé hadry a co je u lidí vznešené je u Boha ohavnost?


   1. Nechápeš jednu věc, člověk Bohu obětuje to ,na čem si nejvíce zakládá, co nejvíce miluje. Kristus obětoval sám sebe a touto obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje, takže člověk v Kristu je dokonalý JEDNOU PROVŽDY. Co se týče oběti Bohu, máme přinést Bohu libou oběť viz. Řím. 12:1.. Což je tělo Krista.. Dnešní křesťanství ale vede křesťanský džihád, když obětuje nečisté oběti sebe a svých skutků, sebe a své tělo a ne tělo Krista.. více zde: https://www.youtube.com/watch?v=U5We32kyHjU
    Ale je to výklad z internetu, že, lepší je se spoléhat na svět a jeho denominace a slovutné kazatele, které obdivují statisíce lidí..  3. …HREŠIACI POD ZÁKONOM A POHANIA.
   12 Lebo všetci, ktorí hrešili bez zákona, bez zákona i zahynú. A všetci, ktorí hrešili pod zákonom, budú zákonom odsúdení
   13 (Lebo nie poslucháči zákona sú spravedliví u Boha, ale činitelia zákona budú ospravedlnení.
   14 Lebo keď pohania, nemajúci zákona, prírodou robia to, čo požaduje zákon, tí teda nemajúc zákona sami sebe sú zákonom,
   15 ako takí, ktorí ukazujú dielo zákona napísané vo svojich srdciach, o čom spolu svedčí aj ich svedomie, ako spolusvedčia aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo aj vyhovárajú.)
   16 v deň, keď bude Bôh súdiť skryté veci ľudí podľa môjho evanjelia skrze Ježiša Krista.

   …títo ľudia, čo nepoznali Ježiša, sa musia obhájiť zo svojich skutkov a vlastného svedomia.
   …čiže podla Honzu, su v RITI… lebo ich špinavé skutky NEOBSTOJA…
   …SÚ BEZ ŠANCE???


 8. Honzo, presne tak, ako je to napísané
  Milosťou ste spasení skrze vieru. To je prvá fáza. Stačí na to, aby bol po uverejní človek zachránený. Napr lotor na kríži.

  Ale ak človek žije ďalej, nastávajú ďalšie fazy–ovocie viery – - ak ho človek nemá, tak nikdy neuveril, vid Titovi 1,16…16Vyznávajú, že znajú Boha, a skutkami ho zapierajú…toto je mŕtva viera.
  Peter pridáva vážne varovanie: „Lebo ten, u koho niet týchto vecí, je slepý a krátkozraký, zabudol na očistenie od svojich niekdajších hriechov“.
  Preto by som nemohol tvrdiť, že mám pravú vieru, keby som nepomohol bratovi v núdzi. Moja viera by sa neukázala na mojich skutkoch a bola by mŕtva.

  Následne prichádza posvätenie… Lebo to je vôľa Božia – vaše posvätenie (1. Tesalonickým 4:3)
  Pretože je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý! (1. Petrov 1:16)

  To neznamená, že teraz budem bezhriesny.
  Existuje tu niečo, ako „starý človek“… Toto „staré“ je však už ukrižované s Kristom (Rim 6:6, Kol 3:9), ale aj napriek tomu musíme umŕtvovať našu padlú ľudskú prirodzenosť s jej hriešnymi túžbami a sklonmi (Rim 8:12-13, Gal 5:16-17, Kol 3:5-6). Kresťan je povolaný, aby bojoval proti hriechu (Ef 6:12-13, 1. Pet 5:8-9). Sme určení, aby sme boli „ako On“ (1. Jan 3:2).

  Tieto fázy nemožno od seba oddeľovať a ani nie je písané, žeby sa mali všetky „odzit“, ako som už vyššie písal.
  S hriechom treba zápasiť a nie sa mu oddávať.

  A ešte tá najdôležitejšia vec. Toto všetko sa môže stať až po znovuzrodeni. Inak by to nemalo žiadny význam a bolo by to len svetské skutkarstvo neznovuzrodenych ľudí, ako ho vidíme v takmer všetkých denominaciach.


  1. Tohle co jsi popsal vyučují všechny denominace jako kolovrátek. Navíc jsi mi nenapsal tvé vysvětlení Jakuba, kde se píše, že spasení (ospravedlnění) je ze skutků a ne pouze z víry. Každý bude souzen ze svých skutků. Ty sám v tomto svém vysvětlení říkáš, že tvoje skutky jsou hřích pokud tomu správně rozumím, ale že bojuješ s hříchem tak, že Bůh tě nějak uschopňuje a dává ti sílu žít tenhle tělesný život nějak morálněji, což podle tebe znamená, že Bůh vylepšuje tenhle smrtelný život v těle a způsobuje, že hřešíš méně a méně (ale stejně v těle pořád hřešíš ne?)
   Napsal jsi úplný protimluv: „Pretože je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý! (1. Petrov 1:16) To neznamená, že teraz budem bezhriesny.“
   Takže pro tebe svatý znamená hříšný? Jak můžeš být svatý a zároveň nebýt bez hříchu? Používáš Boha jako licenci hříchu. Bůh tě uschopňuje k tomu „hřešit méně“? Ano, existuje něco jako starý člověk a to je tělesný člověk v tomto životě. Kdo se nevzdá tohoto starého života a jeho špinavých skutků a nepřijme Nový život Krista (duchovní neviditelný) ten svůj život ztratí, protože život to je Kristus a smrt je pro mne zisk.. (Fil. 1:21)
   Tvrdíš, že s hříchem je třeba zápasit, že musíme makat do úmoru abychom vylepšovali svoje těla smrti a životy v těle, ve kterém nepřebývá dobro. Ale Ježíš říká něco jiného. Říká, že v Něm máme odpočinutí a že Jeho břemeno je lehké a jho příjemné.
   Ty skutkaříš, jak jsi sám napsal, ale u tebe to není skutkaření jako u ostatních, protože jsi spasený a ty ostatní denominace skutkaří podle tebe, aby byli spaseni, je to tak? Proto ta jejich námaha je k hovnu, ale ta tvoje na slávu Boží.. Protože jsi v té správné denominaci.. :)
   Pokud jsi mrtev hříchu a hřích byl ukřižován a zbaven moci, máme s ním bojovat? Budeš bojovat s mrtvolou? S čím bojuješ, když je to mrtvé? Nedává to žádný smysl. Musíš oddělit tělesné a duchovní. Tělo hřeší a bude hřešit až do smrti, protože odplatou za hřích je smrt. Duchem můžeme však být buď v tomto hříšném těle nebo se vzdát/zemřít (bible také používá termín rozvést se s tímto tělem nebo být vdovou- zemřít tomuto tělu a životu) a uvěřit v oběť Krista a být v Jeho těle. Tím pádem náš skutečný život není už zde v tomto těle, protože jsme ho ztratili a máme Nový život skrytý spolu s Kristem v Bohu. (Kol. 3:3) A v naději ho očekáváme, protože naděje, kterou je vidět, není už naděje.
   Takže ano, v těle hřešíme a budeme hřešit až do smrti, jde o to jestli také hřešíme před Bohem. Pokud jsme v Kristu a máme Jeho dokonalé skutky a Kristus je náš život, pak jsme svatí jako On je svatý. Pak jsme dokonalý jako je dokonalý náš nebeský Otec. Ale ne v těle, vše je duchovní záležitost.. Je třeba zemřít tomuto životu a stát se vdovou

   „Odplaťte po zásluze té nevěstce, dvojnásob jí odplaťte za její činy! V poháru, který připravovala, připravte pro ni dvojnásob;
   kolik si užila slávy a hýření, tolik jí dejte teď trýzně a žalu. Protože si namlouvá: Trůním jako královna, vdovou nejsem a neokusím smutku (Zjevení 18:6-7)

   „Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství.
   Pokud je tedy její muž naživu, bude prohlášena za cizoložnici, oddá-li se jinému muži. Jestliže však manžel zemře, je svobodná od zákona, takže nebude cizoložnicí, když se oddá jinému muži.
   Právě tak jste se i vy, bratří moji, stali mrtvými pro zákon skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých, a tak nesli ovoce Bohu.“ (Řím 7:2.4)

   „Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, když nyní žije, žije Bohu.
   Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši. (Řím. 6:10-11)


 9. Koukám, že se to konečně proti tobě postavilo. Co zde prezentuješ, je ohavnost, která je hodně na hraně vzpoury proti Bohu.
  Nechápu, kde máš tu potřebu vyučovat, že mají být všichni v klidu, že jsou spaseni.
  Kdyby to tak bylo, tak si můžeš v klidu sedět na pohovce, a nechat nás, úchyláky, co se snaží napravit svůj život a vydávat ovoce svého spasení, ať si klidně blbneme.
  Ale ty ne, ty se zde pereš za to, aby lidé byli v pohodě.
  Už to samo o sobě je varovný signál. Ty se vlastně pereš za nic, ale ti ostatní, včetně mě, se zde snažíme lidi varovat.
  Jestliže tedy nechápeš, co ti zde povídáme již nějakou dobu, tak se stáhni, seď si na pohovce, a nesváděj lidi na zcestí.
  V tvých očích to je stejně jedno, a v našich očích ti to nebude přičteno k tíži.
  Myslím si, že to je dobrý kompromis, výhodný pro všechny.
  A až zase dojdeš nějaké změny ve svém poznání, což ti přeji, tak se zase ozvi a zatrub na šofar.
  Přeji ti Ducha pravdy.


  1. Děkuji za tvoji přehnanou péči, Pepe.. Ale já tady ani zdaleka neprezentuji to, co píšeš.. Jednoduše tomu nerozumíš, stejně jako tomu nerozumí ani jeden z mých tzv. oponentů.. Vlastně zvěstuji pravý opak, a to sice, že bez pravé víry není možné spasení. Že kdo není v Kristu a v Jeho těle ale v tomto těle hříchu a smrti, toho čeká smrt. První, co mě šokovalo na dokonalých skutcích Krista dokonalém životě Krista, bylo to, že to skoro nikdo nevyučuje, nikdo vlastně nehlásá pravé evangelium a všichni (úplně všechny denominace) hlásají naprosto to samé- V jádru ty samé hereze. Byl to pro mne šok, ale zároveň by nás to nemělo překvapovat. Osobně znám z ČR a Slovenska 2 lidi, kteří přijali dokonalé skutky Krista, jinak to všichni hejtujou samozřejmě.. Tak si hejtuj pepíčku, když tě to baví. Jen nechápu, proč jsem teda chodíš na moje stránky? Aby si se pokochal „ohavností“? Napravuj svůj život Pepe, bráním někomu, aby napravoval svůj smrtelný život? Ale nepovažuj tenhle svůj život za něco víc, než co je… Za páru, co nemá žádnou hodnotu z hlediska věčnosti. Můj život není tento pomíjivý život, který dožívám. Můj život je zatím skrytý, zatím neprožívaný, však již brzy odhalený.. Můj život je pro mne Kristus a smrt je pro mne zisk.. Hodně štěstí při hraní si na dokonalé v tomto těle a životě.. Určitě vám to hodně lidí bude věřit, možná i vy sami silou sebe klamu? Tak good luck.. A už mi sem tedy nepiš, aby sis nezašpinil klávesnici, ju?


  2. Honzo kéž ti Trojediný Bůh dá sílu i Pána Ježíše Krista hanili za pravdu a všechny který se drželi pravého evangelia. Bojuj ten dobrý boj běh oblečen v Kristu neboť Pán Ježíš už ten dobrý boj běh dobojoval za nás a v něm jsme vytezi jen tu víru si musíme zachovat až do konce i v těch největších bouří, soužení… Buh ti pomahej, myslím na tebe v duchu Svatém v modlitbách i za ty co tě haněj. Amen


   1. Bůh se proti Honzovi nepostaví! Ale vy všichni který chcete být pod zákonem a ne pod milostí se stavíte celému Kristovu Kříži! Přijali jste jen půlku krize to, že vám Kristus snal hříchy, ale kříž má ještě druhou půlku a tou je, že vás zkrze milost a víru v něj oblékl do své spravedlivosti a takhle vás může videt Otec Bůh v Kristovych skutkach. A zkrze víru vám byl dán duch svatý a toho máme aplikovat a umrtvovat na své zlé skutky těla aby jsme nebyli napohorsenim pohanum. List galatanum krásně o tom mluví.cela kapitola. I o tom chození duchem a ne starým tělem. Naše přirozenost jen hresi a proto Bůh nemůže přijmout nic z našeho těla i ty nejkrásnější skutky… Honza má pravdu ne On, ale to co mu zjevil duch Boží tomu nezjevilo tělo a krev protože tělesný člověk právě evangelium o té nekonečné milosti. Kristovi lásky na kříži která převyšuje celý zákon nepřijme. Honza nenapadá lidi hresit! Ani nenabada, že když někdo hresi jako pedofil nebo spí s muži nebo smilni, nenabada k tomu, že je to správné, ale i ten pedofil nebo homosexuál, když přijme Krista a narodí se z Boha tak už z té nekonečné milosti Kristovi lásky nebude spát s muži protože, žije z té nekonečné Kristove lásky a to je jeho motorem žít k slávě boží a ne aby se před Bohem obhajoval skutky protože ví, že jeho skutky jsou v Kristu a Bůh Otec se na něj kouká v Kristovych skutcich a v tom je velký rozdíl. Vy se snažíte ukázat Bohu svýma skutkama které jsou před Bohem jen ohyzdnym rouchem. Skutky a víra nejdou ruku v ruce to už pak není milost dar, ale zásluha. Proto mi nemáme právo někoho soudit podle těla, ale jen Bůh. Místo toho aby jsme se hádali o názory tak by jsme se měli ve víře koukat ke Kristovymu kříži přijmout tu nekonečnou milost se vším jako děti a z toho žít k slávě boží a aplikovat Kristův svatý život na svého nedokonalého člověka a ne proto aby jsme se chválili před Bohem skutky, ale proto aby jsme chválili Krista, že nám dal svůj život,kdyz by se naše lidské srdce promitlo na tuhle obrazovku co ctem utecem před sebou protože není nikoho kdo činí dobré jen Kristus! A proto práve evangelium málo kdo přímá protože to pokoruje naší pýchu ba naopak vyvisuje Boha. KÉŽ VAS VŠECHNY BŮH V KRISTU OBLECE DO JEHO SPRAVEDLIVÉHO ROUCHA JEHO DOKONALOSTI A VYDI VAS V DUCHU SVATÉM ZAPECETEN V KRISTU DO DNE KDY VAS OPUSTÍ PORUSITELNE TĚLO A OBLECETE SE DO NEPORUSITELNEHO, VŠECHNY VAS MILUJU V KRISTU A ZDRAVÍM :-)   2. Tak tak Helenko, my už máme dobojováno, náš boj vybojoval Kristus, v závodě běží mnozí, ale JEN JEDEN dostane cenu.. Běžme tak, aby jsme jí získali.. Buďme jedno v Kristu.. Díky za povzbuzení..
    „Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.
    Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.
    Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.
    Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.
    Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.
    Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěceni.
    Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří;
    aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.“ (Jan 17:14-21)


 10. Jasné Honzo
  Nikto v CZ a SK nič nepochopil, iba ty a ešte 2 ľudia. Vy traja tvoríte cirkev v týchto krajinách?
  Máte spoločenstvo v súlade s Písmom?
  Lamete chlieb a pijete víno a tým zvestujete smrť Panovu tak, ako nariadil? Alebo aj to všetci zle chápu a v skutočnosti nemajú robiť nič?
  Alebo máte internetovú cirkev?

  Ak sa teda nestretavas s Božím ľuďom si mimo cirkvi.

  Písal si, že som napísal protumluv…. „Pretože je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý! (1. Petrov 1:16) To neznamená, že teraz budem bezhriesny.“

  Ako vždy ide o tvoje selektívne videnie textu.
  Tú myšlienku som tam dal v súvislosti s postupným procesom posvacovania, ktorý zažíva každý obrátený kresťan a ktoré je v súlade s Písmom.
  Ja píšem konzistentne a nemienim každú chvíľku názory. Nepotrebujem kazateľov, ktorí v horizontálnej polohe vyučujú. Takí sa hodia skôr do hinduizmu

  Si poslucháč zákona a nie činiteľ.


  1. Naopak, ty se svými ubohými náboženskými skutky nejsi činitel slova. Já, pokud jsem v Kristu jsem činitel slova a zároveň úplně naplňuji Zákon, protože jsem v Kristu, který jako jediný zákon naplnil. Není žádné postupné posvěcování. Buď si svatý (v Kristu) nebo nejsi. Tenhle výklad drtí například židům 10:14.. Posvěcení je Kristus, ne ty a tvoje tělesné volby „dobra“ a náboženských úkonů, kterými se tady prsíš.. Prsíš se lidskými tradicemi, církvemi, sám sebou a lidmi na které spoléháš, ale ne na Krista.. Kristus pro tebe není všechno, všechno je pro tebe lidské společenství a tvoje „dobré skutky“, které konáš a za které tě lidé chválí.. Ale nezapomeň, že co je u lidí vznešené, je před Bohem ohavnost… Pokud se nechceš na nic zeptat a jen trolit, budeme se loučit a přeji hodně štěstí v činění „dobrých skutků“ a aby se ti za ně dostalo hojné odměny.. Ale ty už tu odměnu máš teď ne? :)


  2. I když by nás těch kteří věříme tomu pravému evangelium které je lidem bláznovství tak ať! My už jsme došli s Kristem až na Golgotsky kříž a tam odevzdali všechno i to dobré i hříchy nic nemám už v rukou jen Krista! A kam už máme jít o Krista není už kam. Ke komu by jsme šli? Vždyť Kristus je pravda a ta cesta do věcného života A věřím tomu, že boží dítě který nechodí do žádného zboru kvůli neprávem učení, že by nemělo obrovskou toho být v živém Kristovým domu a lámat chléb a pít víno na jeho památku. Věřím tomu, že je spoustu Božích děti kteří přijali Kristův kříž úplně i s jeho spravedlivosti a rádi by se stretavali s bratry kteří přijali tuhle nekonečnou milost. Ale nejsme sami i když v těle osamocen v duch Svatém v Kristu se raduji i se a myslí v modlitbách za bratry a sestry které přijali jen tu nekonečnou lásku na kříži a nic víc k tomu a z té lásky která přesahuje veškerý zákon. Já osobně by jsem byla nejšťastnější, když by jsem se osobně mohla setkat s bratrem nebo sestrou která věří pravému evangeliu milosti. Bohužel znám jen Milovanyho bratříčka Honzu a Bratra Mariana Labudu. Smutné, že nás je náš tak málo… Najde Syn Člověka víru až přijde. Příklad sodoma a Gomora kolikpak se jich zachránilo?Pane dej ať jich je alespoň půlku Prahy žádám hodně.  1. Mně se líbí jak si Jacob dává na podnose pokrytce a farizeje, jak jsi ty, ale i Robo. Co soudí podle těla a hrají si na spravedlivé. To, že káže se sluchátkama, nebo do půl těla na lehátku je přesně na vyselektování takových pokrytců, kteří poslouchají jen lidi v obleku, kteří se předvádí se svou zbožností a platí jim za to prachy. Nic se nezměnilo, lidé milují svoji sebe-spravedlnost a hraní si na morálně dokonalé.. Dávat ostatním na odiv svoji zbožnost a „dobré“ skutky.. Makat na svém těle a dokazovat si jak jsem dobrý a správný „křesťan“.. No ti co jsou v Kristu, co plně ve všem spoléhají na Něj, neřídí se upjatými svatouškovskými postoji- ti jsou opravdu svobodni..


  2. Má společenství duchovní. Mě a věřím, že i další. Apostoli, proroky… A nejvyššího bratra velkneze který se za nás na pravicí Otcové promlouvá nevyslovenymi vzliky. Ne všechno co vidíme tělesně je dobré. :-) 11. Stále častěji jsem býval přesvědčen, že žádný křesťan s jiným křesťanem nikdy nenajdou společnou řeč. Nejde to, je to iluze, nenašli ani za 2000 let společnou řeč. Výkladovost bible je natolik rozkročená, že není možný soulad. Osobně jsem již rezignoval obnovovat tyto snahy. Uplyne život a shody nebude. Pro mně jsou současné biblické formulace asi tak na úrovni židovských báchorek koncipovaných tak, aby nikdy nemohl vzniknout soulad, souznění. Znění skutečného Božího slova by dle mého mělo rezonovat v jasném souznění poselství Stvořitele. Tak, aby formulace byly nejhlubším odrazem Boha jako Dobra, Smyslu a Řádu. Nepopírám Krista ani Písmo, pouze již nemohu věřit formulacím tak, jak jsou vypodobňována v ekuménách apod.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>