Rozhněvaný ezoterický portál se zlobí. Co se stane, když šlápnete na kuří oko „guru“ teorie o dávných mimozemšťanech.

maxresdefault

Téměř ihned po tom, co jsem uveřejnil video z rozhovoru Ericha vod Dänikena (pořízený nejmenovaným portálem) a jeho zjevné ovlivnění jezuity, dostal jsem vyrozumění o porušení autorských práv. Video, které jsem re-uploadoval z jiného kanálu jsem tedy smazal a nahradil ho odkazem na původní video. To ovšem nestačilo a byl jsem žádán, abych odstranil i video z cizího kanálu. Na moji zvědavou otázku, jak to mám udělat, mi nebylo do této chvíle odpovězeno. Byl jsem stále žádán, abych „zjednal nápravu“ jinak budou proti mě podniknuty potřebné kroky.

Z elektronické komunikace nakonec vyplynulo, že si stěžující strana nepřeje, aby: „kdokoliv používal usilovné práce jiných lidí pro své second handové konspirační výlevy“. Z čehož vyplývá, že evidentně nejde o žádná autorská práva, ale pouze o citování samotného Dänikena, který se ke své vazbě k jezuitskému řádu nijak netají. Jelikož jsem k této skutečnosti nepřidal žádné další hypotézy a nechal na čtenářích, aby si vyvodili závěr sami, nemůže jít o žádné teorie- natožpak konspirační.

Jak se poznají falešní proroci? Sám pán Ježíš to vyjádřil: „Po ovoci je poznáte„. Komerčně velmi úspěšný Däniken staví své teorie na dávných návštěvách mimozemských civilizací a jejich ovlivňování člověka. Na této hypotéze je také postaven seriál Vetřelci Dávnověku, kde se zcela evidentně fabuluje ve prospěch této teorie. Däniken zde uvádí jako příklad zásahů mimozemských bytostí i stolovou horu, kterou jistě museli „opracovat“ mimozemšťané, aby si z ní udělali přistávací dráhu. Celý seriál odhaluje Chris White a odkaz na dokument najdete i na našich stránkách: Vetřelci dávnověku odhaleni. (https://www.youtube.com/watch?v=f-exLMLnnuc)

Abych tedy uklidnil stěžující stranu, stahuji odkaz na cizí zkrácené video a přidávám odkaz na originální reportáž, kde je hned na začátku rozhovoru zmíněno ovlivnění „guru“ archeoastronautiky jezuity. https://www.youtube.com/watch?v=MTsSW8r4sW0

Rovněž přidávám odkaz na ukázku z výše zmíněného dokumentu Chrise Whitea, kde se může každý přesvědčit o tom, jaké metody jsou používány k propagaci teorie mimozemských návštěvníků samotným Dänikenem.https://www.youtube.com/watch?v=-L4Rf1RYEt0&feature=youtu.be

Přeji redakci brzké prozření z bludného učení archeoastronautiky a falešných zavádějících teorií, které musí stavět na zjevném překrucování a vyfabulovaných domněnkách. Podklady pro závěry, že v historii opravdu došlo ke křížení lidí s jinou entitou skutečně v Bibli nalezneme. Produktem tohoto spojení byli obři, kteří byli nakonec vyhubeni. Andělé, kteří jsou ve starých textech zmíněni, byli s největší určitostí padlí andělé ( stoupenci satana), které Bůh vyhnal z nebe.

A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.„ (Zj 12,7-9)

Zde působí dodnes a snaží se lidi přesvědčit, že jsou produktem zásahu mimozemských bytostí nebo že byli dokonce stvořeni jako otroci těchto bytostí, kteří se maskují jako návštěvníci z jiných planet. Lidé jsou tedy i díky technologickému pokroku nakloněni věřit tomu, že nás navštěvují obyvatelé z jiných světů. Tento koncept by se neobešel bez falešné představy kulaté Země a slunečního systému, Velkého třesku a nekonečného vesmíru s potenciálem života. Lidé tak odvrhují svého skutečného Stvořitele a Boha, který se za ně vydal na smrt, aby je vykoupil z hříchu a raději následují falešné představy o „vyspělejších“ bytostech z vesmírných dálav. Důvěryhodnost takových teorií podporuje samozřejmě i Vatikán, který stál u zrodu moderní astronomie (dnes vlastní jezuité nejvýkonnější teleskop Lucifer) a rovněž vymyslel i teorii Velkého třesku a celý heliocentrický systém. Jelikož jezuité uctívají slunce, je evidentní, že ho umístili do středu naší „sluneční soustavy“.

ihs_1

Pohanské uctívání slunce a písmena IHS. Isis,Horus,Seth?

I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí.“ A stalo se tak.Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí,aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. (Gen 1, 14-18)

Z knihy Genesis jasně vyplývá, že slunce není 150 miliónů kilometrů daleko, ale je spolu s „menším světlem“ Měsícem umístěno na nebeské klenbě. Mimozemské bytosti nejsou žádní vesmírní návštěvníci, kteří prošli „evolucí“. Jsou to zlé a manipulující bytosti známé jako padlí andělé. Kéž vám Bůh dá milost prohlédnou tento velký klam dnešní doby.

Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“   (Ef. 6,12)

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>