7 thoughts on “Svedectvo: Od konšpiračných teórii k Ježišovi Kristovi

 1. Opět jak vidno, stejný scénář. Ufo a jiné fenomény. Ano, včetně 911. Dnes věřím, že i tento den splnil svůj účel. Protože jak si všímám komentářů u konspiračních článků , velká část lidí se začala o další citlivé záležitosti doby zajímat až po 911. A bohužel, je nezanedbatelný počet těch, kteří se hned po té vrhli na téma okultismu. Co mě však u shlédnutí tohoto videa napadlo je, že se v posledních časech děje vskutku něco zvláštního i v tom smyslu, že lidé velmi rychle propadají konspiracím, aby stejně rychle zkončili u Bible a ve víře v Krista. Jakoby náš Pán na poslední chvíli svolával k sobě své zatoulané ovečky. Vskutku je to velmi rychlé tempo ! Lidé nikdy v minulosti tak rychle své zájmy neměnili. Zpravidla k čemu přišli v časech dospívání, s tím i žili celý život. ! Jak zvláštní a úžasné ! Chvála našemu Pánu ! Chvála Bohu nejvyššímu, že se to vše děje ! Čas je vskutku velmi blízko konce !  1. Stačilo mi přečíst si první kapitolu poselství Marie, abych pochopil, že toto je lež a snaží se obléct do Pravdy. Jak mrtví můžou být s námi, když podle Bible spí? Pro lepší pochopení co je po smrti, dávám link na přednášku Končí to vše smrtí?

   https://www.youtube.com/watch?v=zBRg_zljOd8

   Pán Ježíš přijde brzo a vše co potřebujeme vědět je napsáno v Bibli. Proto studujme Písmo!


   1. Bible nás učí, že Bůh každému z nás vdechl živou duši. Protože ji vdechl nesmrtelný Bůh, tak i tato duše je nesmrtelná. Umírá pouze naše hmotné tělo, ale duše žije (existuje) dál. Vzkříšení se týká pouze našeho těla a naše duše bude opět pohromadě s naším tělem. Ten kazatel se velice mýlí. Z bible dělá tzv. filipiku (chytrou řeč) – obratně manipuluje s různými citáty a snaží se obhájit svůj omyl.


    1. Jenom pro doplnění uvádím Slovo Boží:

     Mt 10:28
     A nebojte se těch, kteříž zabíjejí tělo, ale duše nemohou zabíti; než bojte se raději toho, kterýž může i duši i tělo zatratiti v pekelném ohni.

     Zjevení 6:9-11
     A když otevřel pečet pátou, viděl jsem pod oltářem duše zmordovaných pro slovo Boží a pro svědectví, kteréž vydávali. I volali hlasem velikým, řkouce: Až dokud, Pane svatý a pravý, nesoudíš a nemstíš krve naší nad těmi, kteříž přebývají na zemi? Tedy dáno jednomu každému z nich roucho bílé, a řečeno jest jim, aby odpočívali ještě za malý čas, až by se naplnil počet spoluslužebníků jejich a bratří jejich, kteříž zmordováni býti mají, jako i oni.

     Bůh hovoří jasně o duších jako o nás samotných – ne o našem dýchání. 2. Řekl bych, že duše končí v pekle nebo v nebi, tak je to jednoduché. Duše těžko bude dohromady s tělem, které se obrátilo v prach.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>