Ta pravá opozice proti NWO (Novému světovému řádu) není žádná pozemská moc, ale nebeská.

galPic8

 

„Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám: Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé. Ježíš mu odpověděl: „ Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat.“ Lukáš 4, 5-8

Neexistuje žádná světská opozice vůči takzvanému Novému světovému pořádku, který se s děsivou preciznosti naplňuje. Naplňuje se i prostřednictvím současného chaosu a falešných teroristických útoků. „Ordo ab chao“- řád z chaosu, je hlavním principem světové nadvlády tajných společností, které plní satanovu agendu. On je pánem všech království, veškeré světské slávy i moci.

ordo-ab-chao-1

 

V tomto světě neexistuje žádná mocnost, která by mohla konkurovat obrovskému infiltrovanému spletenci nadvlády tajných okultních lóží. Nezachrání nás ani Putin, ani Blok proti Islámu nebo sluníčková fantasie. Není rozdílu mezi Trumpem a Clintonovou, ani mezi Putinem, Papežem či Obamou. Všichni plní stejnou agendu v jiných kostýmech. Terorismus je uměle vytvořen, stejně jako politické ideologie, Islám a další náboženství. Vše je řízeno pod taktovkou nadpozemských duchů v čele se samotným Luciferem. Nejvyšší stupně zasvěcenců jsou seznámeni s tím, komu doopravdy slouží a mnohdy jsou přímo posedlý těmito entitami.

Stejně jako je tělo člověka oddaného Bohu jeho příbytkem, je i tělo těchto zasvěcenců posedlé zlými duchy- démony. (https://www.youtube.com/watch?v=SbdybREw1JI)

Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. (Jan 14,23)

Ten pravý boj o nás se neodehrává v tomto světě ale v duchovní rovině. Záleží na nás, kdo si u nás učiní příbytek. A máme pouze 2 možnosti.

„Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.“ (Luk 11,23)

S Boží pomocí můžeme částečně prohlédnout tu obrovskou lež světa. Snaží se nás navést na nějaká pragmatická, sociální nebo politická řešení, ale ve skutečnosti to jsou pouze nástrahy pro naše rozptýlení. Celý školský systém  je jedna velká lež. Jsme od mládí programováni věřit tomu, co nám řeknou, že je skutečné. Míra obelhání celé společnosti je natolik komplexní, že i když se odhalí, tak jí většina lidí nebude ochotna a schopna uvěřit. Není rozdílu mezi černou a bílou magií, ani mezi tím být hinduistou nebo satanistou.

„Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.“  (Mat 7, 13-14)

Existuje jen jediná možnost jak být v opozici vůči NWO. A to sice být s Ježíšem Kristem- přijmout ho jako osobního Spasitele a Pána. Znamená to odvrácení se od světa, který je v područí ďáblovi manipulace.

„Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.“ (List Jak. 4,4)

Ďáblovi je úplně jedno, jestli budete pravičák nebo levičák, komunista nebo demokrat, duchovní hledač nebo ateista, ekolog nebo materialista, vykladač karet, ufolog, budhista, muslim, pohan, politický aktivista atd.. Vše je jedno velké rozptýlení od pravé duchovní podstaty, která jediná má moc nás osvobodit z ďáblova matrixu. A tou mocí je Boží Syn Ježíš Kristus. Chceme jeden krátký pozemský život „v klidu a pohodě“ nebo chceme věčný život s Bohem? Strávíme život světskými věcmi jako dobré jídlo, cestování, zážitky atd.? Ale skutečně má svět moc dát našemu srdci klid a pokoj?

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ (Jan 14,27)

Přeji všem nalezení skutečného pokoje. Přeji všem, kteří čtou tyto řádky, aby dokázali projít těsnou branou ve světě, kde lidé uctívají „Highway to hell“- dálnici do pekla. My, kteří vidíme zkaženost tohoto světa, máme pouze jeden cíl a tím je království Boží. Pokud jste deprimovaní z tohoto světa a stále se ho snažíte napravovat, věřte, že vnějšími skutky to není možné. Jedině skutky ducha a to přijetím Krále Králů do svého srdce. Bůh s námi všemi.

Zajímavý odkaz v angličtině z gnostického webu: http://gnosticwarrior.com/ordo-ab-chao.html

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>