Todd White a Awakening v Praze? Dejte si pozor, aby jste se nedali svést.

Nový rastrový obrázek

Pro mne jako bývalého zapáleného stoupence New age je každý takový „duchovní zázrak“ vždy podroben pochybnostem. Protože vím, jak moc se satan dokáže maskovat a jak moc se dokáže převlékat za dobro. A to je dle mého právě to nejvíce prohnané zlo. Zlo, které se vydává za dobro nebo za Božího ducha.. Doporučuji každému si pořádně prozkoumat hnutí charismatiků Awakening, které přijíždí do Prahy. Bible nás varuje, že máme zkoumat a rozlišovat duchy. Vkládám video v angličtině, které hezky analyzuje tyto velké podvody.

https://www.youtube.com/watch?v=94Vjs2qZIn4

23 thoughts on “Todd White a Awakening v Praze? Dejte si pozor, aby jste se nedali svést.

 1. Streetzurnale je skvělé, že varuješ před svody, ale myslím si, že tě tvá minulost negativně ovlivňuje v tom, že máš velmi silnou zkušenost s působením zlé moci, čarodějnictví démonů magie okultismu atd. , ale možná ne až tak silnou zkušenost s Boží mocí, láskou, uzdravením, nebo nadpřirozenými projevy.
  Souhlasím s tím, že je potřeba zkoumat biblí a dobrého se držet.
  Já už jsem na Todda Whitea a jeho službu narazil a musel jsem rozsuzovat a zatím jsem na něm nenalezl svody a bludy. Totiž téměř nikdy nenalezneš dokonalého služebníka evangelistu, nebo učitele, který by neudělal žádnou chybu, a vyjadřoval se podle tvého způsobu myšlení, ale biblicky jsem zatím neviděl žádný úlet a naopak jeho služba lidem venku na ulici mi připadala mnohem blíže tomu co také dělali apoštolové první církve a dnes to moc nevídám.

  Jinak já na něj narazil v dokumentu Otec Světel od Darrena Wilsona, film ale není jenom o něm a ve filmu je více kazatelů/evangelistů/pastorů s různými názory.
  Mě obecně připadá divné, že by měl v této době mít Satan a jeho služebníci větší moc uzdravovat a dělat zázraky, než Bůh a jeho služebníci.
  A pokud to tak zrovna vidím, tak si myslím, že se to Bohu nelíbí, ale možná to je tím, že málo prosíme Pána žně, aby vypudil dělníky na žeň, aby se nebáli nechat se Bohem použít.
  Někdy mi přijde, že Satanisté více věří Satanu, že se o ně postará a to i před jejich nepřáteli, než křesťané Bohu, a to je smutné :-( .
  http://www.tv7.cz/?vid=3250


  1. Ahoj Tomáši
   Tady z mé strany není co řešit.. Zkušenost mám s obojím.. Už si někdy slyšel Tomáši, že komu se málo odpouští, málo miluje? Přesně před tímhle nás Pán Ježíš varoval.. („Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné“. Mat.24:24)
   Ti lidé používají zjevné manipulační techniky, které jsou ještě očividnější pro ty, kteří s nimi mají osobní zkušenost. Dále pak varietní triky jako prodlužování nohou atp a v neposlední řadě démonické působení .. Buďme na pozoru:
   „Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky
   a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.
   Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.
   Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. (2. Tes. 2:9-12)

   „Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy.
   A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla;
   není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky!“
   (2. Korinstkým 11:13-15)

   Zaměř se na způsob jejich působení, jestli žádají na svých stránkách o peníze, jaký je jejich postoj ke světu, jestli kážou pokání a pravé evangelium, zkrátka sleduj ovoce.. Po ovoci poznáte je..

   https://www.youtube.com/watch?v=BFLCLX3JqgI&t=7s


   1. A správně činíš Honzo.. Tihle novodobý kazatelé http://www.nove-stvoreni.cz (Todd, Curry Blake, Dan Mohler) to je mnohdy k pláči z jejich překrucování Bible.. Jsou spíš jak moderní couch managery..

    Tohle si obleče křesťan? http://alexmetcalfe.blogsite.org/wp-content/uploads/2016/02/todd.jpg nebo tak moc miluje svět?
    Na stránce http://lifestylechristianity.com údajně žádá o peníze. Mluví hlavně o lásce ne o pokání, kříži aj. Že je falešný vidějí i zde http://www.thepathoftruth.com/false-teachers/bill-schnoebelen-todd-white.htm

    V tomto článku je prohlášeno:
    http://www.nove-stvoreni.cz/ke-cteni-dan-mohler-todd-white-setkavani-se-s-bohem ,,Takže já si najdu tiché místo, je mi jedno kde, ztiším se před Ním a řeknu: „Bože, nejsem zde, abych od Tebe něco získal, jsem zde, abych byl jako Ty.“ ????

    Ruce pryč, ani se nedívat, jen varovat..    1. Tomáši Marku soudíš-li podle oblečení, pak soudíš podle zevnějšku a možná bys odpálil i Josefa syna Izraele. Bůh však hledí do srdce.
     A ohledně té modlitby, slyšel jsi někdy modlitbu Ježíše z Jana 17 kde zní mimo jiné i toto:

     ,,Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno “

     Vlastně už v ráji byl původní záměr Boží tento:

     ,,I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“
     27Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ (Gn 1,26-27)

     Neshledávám tedy v té uvedené větě Todda Whitea herezi/blud/ svůdné učení, ale jen modlitbu podle části písma.

     Já jen dodávám, nesuďte zdánlivým soudem, suďte spravedlivě. A kdo soudíš pozor, abys nebyl sám odsouzen.


     1. Todd White učí, že Pán Ježíš nebyl Božské podstaty, ale stal se Bohem a dal tak příklad člověku, aby se stal Bohem.. White říká, že Pán Ježíš byl člověk, který dodržoval zákon a to jediné ho oddělovalo od člověka jako je Todd White.. Mne jen vážně zajímá, co člověku, který obhajuje pana Whita proletí hlavou, když vidí jak v televizním interview po větě: „Ježíš šel do pekla“, udělá učebnicového paroháče.. Náhoda? Nebo nějaké spiknutí kameramanů? Dejte si pozor na falešné proroky..

      Přeji pokoj a Boží milost


      1. Na to bych potřeboval nějaké odkazy, abych mohl vidět jestli a kde dělal paroháče nebo co říkal o Ježíši a v jakém kontextu.

       Téměř každá hereze která kdy vznikla byla jen přílišným důrazem na nějakou ,,biblickou pravdu“ na úkor jiné.
       V tomto případě vím, že dlouho v církvích panoval názor, že Ježíš byl bezhříšný, zatímco my jsme vždy jen hříšníci spasení Boží milostí a tedy že si nikdy nesmíme myslet že bychom třeba mohli dělat věci jako Ježíš. To je extrém, který bible nezastávala, protože naopak učedníci dělali zázraky jako i Ježíš a on sám, řekl, že když se žák vyučí, bude jako jeho učitel.
       Jestliže existoval tento extrém a já pozoruji, že Todd White se ho snaží vyvážit (zbavit lidi bloku v hlavě, že křesťané nemohou uzdravovat a dělat zázraky jako to dělali apoštolové a ostatní učedníci) pak může být snadné v jeho vyjádření najít výkyv na druhý extrém. My samozřejmě nejsme ve všem zcela stejní jako Ježíš, protože nejsme věční a nejsme Bůh.
       Ale jinak v bibli existuje mnoho velmi silných tvrzení o člověku a jeho vysokém postavení, včetně ,,jste bohové“ a ,,jaký je on (Ježíš), takoví jsme my v tomto světě“      2. Že „Pán Ježíš nebyl Božské podstaty, ale stal se Bohem a dal tak příklad člověku, aby se stal Bohem“ tohle (a další věci) Todd White nikde neučí. A to jsem slyšel jsem stovky a stovky hodin jeho „kázání“. Co se týká toho jakéhosi „paroháče“ – vůbec nemám tušení, že by to mělo znamenat, ani co, v Bibli sem to nikde nenašel. Obhajovat Todda White nemám potřebu, jen je škoda že si neuvědomujete (asi v zápalu boje proti nevím čemu), že sami šíříte lži…        1. Nevím, zda máš problém s angličtinou, nebo tě to manipulativní video tak zpracovalo, ale Todd White tam nic takového neříká, říká to tam jenom ta paní. Pokud bys měl zájem zjistit, co Todd vlastně říká, pustil by sis jeho videa a pak bys mohl vědět, o čem a v jakém kontextu zde mluví. – Viz Filipským 2:5 a dál. Todd mluví o tom, že Ježíš nechodil po této zemi jako Bůh, ale jako člověk – aneb to co vykonal, vykonal jako člověk zmocněný Bohem, nikoliv jako Bůh. Což Písmo jasně ukazuje – byl pokoušen ve všem, ale Boha nelze pokoušet, potřeboval být naplněný(pokřtěný) Duchem Svatým, unavil se a podobně, ale hlavně bychom Ho nikdy nemohli následovat a žít co žil On a být takoví jako On k čemuž nás pozval a to je také smysl a cíl učednictví – učedníka (být jako jeho mistr).
         Když tohle video před časem vyšlo, říkal jsem si, že na to nemůže přece nikdo skočit, manipulace z toho čiší na sto honů :O
         Jinak už předtím jsem ještě hodil komentář k té reakci níže ;-)


         1. Ne, ty nechápeš, co říká a co učí.. Chce, aby to vypadalo, že Ježíš přišel jako člověk (He´s born as a man, He´s not born as a God), který byl poslán Bohem, aby skrze plnění zákona,( že byl pomazaný protože plnil zákon) a proto se otevřely nebesa.. a že skrze plnění zákona se může člověk dostat na úroveň Ježíše Krista.. To je ale omyl, zákon je tu proto, aby se rozhojnila milost (Ř. 5:20) Ježíš Kristus se zrodil jako člověk, ale již byl jako Bůh (člověk se rodí s hříšnou přirozeností a žádný člověk není bez hříchu Ř. 3:23) a chodil po Zemi jako Bůh -ne jako obyčejný člověk, který srze poslušnost nějak došel dodržováním zákona k Božství.. Když píšeš „člověk zmocněný Bohem“ tak to tedy znamená, že věříš, že pán Ježíš je „člověk zmocněný Bohem“?


 2. Nemíním vám to zde nějak narušovat, ale když vidím, co zde píšete, můžu mít dva dotazy?
  1) Jaký je podle vás smysl života, potažmo křesťanství? Podle čeho myslíte, že byli učedníci poprvé nazvání „křesťany/kristovci“? Protože to měli na trikách? Na webových stránkách? Protože chodili v neděli do kostela? Nebo? :-)
  2) Proč máte potřebu repostovat takovéto věci, o kterých vůbec nic nevíte a ani vás to opravdicky nezajímá? Možná kdybyste se tím upřímně zabývali, zjistili byste, že spousta vebů šíří lži, které lidé slepě přejímají a dávají dál?


  1. Zdravím, smyslem života je najít živý vztah s Bohem a poznat jeho charakter. Dále pak poznat svůj charakter- pravdu sám o sobě, aby se mohla zjevit milost Boží skrze pokání. Váš názor, že o věci nic nevím je váš názor, já vám ho brát nebudu.. Pouze varuji před tím, co se mi jeví jako očividné.. Rozlišujme duchy. Přeji Boží pokoj a milost..


   1. Co když smyslem bude něco víc? Co když Ježíš přišel a zemřel a zplatil za mnohem víc?

    Napadlo tě někdy, co bys jako bývalý zapálený stoupence New age, říkal a psal o Ježíši, kdyby chodil v dnešní době po zemi? Co bys asi říkal na jeho duchovní zázraky? Byl bys také mezi těmi, kteří by o něm šířili lži a označovali ho za falešného proroka?
    Napadlo tě někdy, že Ježíš dnes stále chodí po této zemi? Že žije ve svých lidech a skrze své lidi, že se nezměnil, že stále lidi miluje, uzdravuje, vysvobozuje? Že když Ježíš říkal: „Kdo věří v mě, bude taky dělat tyto věci a ještě větší“ – že to myslel vážně a že to ani stovky let náboženství nedokážou změnit? Že možná věřit v Něho znamená něco víc, než zastávat nějakou doktrínu a učení? :-)

    Umíš si představit, že by Ježíš žil v dnešní době a postoval na Facebooku, na webech a označoval lidi za falešné proroky a podobně? Asi těžko, že, když to nědělal ani tehdy… – Už ti svítá, proč lidé, kteří tohle dělají ukazují, že Boha vůbec neznají – oni sami se tím odhalují. Pomiňme že vůbec neznají ty lidi, o kterých píší, a pomiňme, že v některých případech by i klidně mohli mít pravdu, ale tohle jednání nemá s Bohem nic společého :)
    Ano nepopírám, v dnešní době je spousta věcí, které nejsou v pořádku, ale také jsou věci, které jsou v pořádku, akorát se vymykají zajetému náboženství. Nerozumím, proč je takový odpor proti lidem, kteří zjevně Boha znají a chodí s ním (myslím předně Dana Mohlera a potom Todda, protože co žijí oni je trochu jinde.).

    Takže naprosto souhlasím s tím, „rozlišujme duchy“ – ale ne hlavou, ne srkze naše zkušenosti a doměnky, ne skrze názory lidí, kteří neznají Boha, ale skrze Ducha ;-)


    1. Problém nastává ve chvíli, kdy postavíš svou víru na pouťových atrakcích typu prodlužování nohou.. Je třeba pochopit, že i Pán Ježíš říkal učedníkům, když se radovali, že i démoni se jim podrobují v Jeho jménu, že to není to z čeho se mají radovat.. Dokonce říkal, že bude mnoho těch, kteří se na to budou odvolávat, že v Jeho jménu vyháněli démony a udělali mnoho mocných činů.. A co jim odpoví, známe, že?

     Nenašel jsem video, kde by T. White zdůrazňoval nutnost pokání a milost, která přijde s uvědoměním vlastní hříšnosti.. Zdá se mi spíš, že glorifikuje člověka, jak je skvělý a dokonalý a nezdůrazňuje důležitost pokání…Myslím, že tady v tom videu je hezky vidět, jak to celé otáčí a dává divákům ten samolibý úsměv, jak moc jsou cenní a hodnotní, protože za ně Pán Ježíš zemřel..https://www.youtube.com/watch?v=pVbdgJ5CB70
     Na co nějaké pokání, když jsem skvělý takový jaký jsem? Na co nějaký pocit viny? To je dobrá „hadovka“.. Je sice pravda, že jsme pro Boha velmi cenní, ale není to cena která se dá vyčíslit nějakými penězi.. Láska se nepřepočítává na peníze.. Milost a pravda jde ruku v ruce.. Pravda o nás samotných odkrývá Boží lásku a milost.. A ta pravda není příjemná- pro nikoho.. Ale Pán Ježíš je plný milosti a pravdy.. Proto odkryl Petra, aby se mohla projevit Boží milost… Proto se ho ptal, zda ho miluje víc než ti okolo. Protože komu je málo odpuštěno, málo miluje..      1. To je čtení na hodinu.. Zkopíruj mi tu část o pokání.. Co podle něj je pokání a proč je nutné na cestě za Kristem.. díky A ještě dotaz ty s T. Whitem žiješ, že víš jak žije?


       1. Jinak ten člověk mluví stále jen o sobě.. Tak se podle mne poznají Boží služebníci, že nemluví o sobě, ale řadí se jako apoštol Pavel k nejposlednějším z hříšníků, což je opak toho evangelia „tvojí ceny“, které prý zjevuje kříž a nikoliv náš hřích.. Čím víc ho poslouchám, tím víc mistrnější se mi ty lži jeví.. Je to smíchané opravdu velmi nebezpečně.. Tenhle postoj nevede do pokory, ale do pýchy.. Ukaž mi místo v Písmu, kde Pán Ježíš chodil k náhodným lidem a dělal jim diagnostiku a pak je vyléčil, aniž by ho o to žádali.. I toho slepce, který křičel ze všech sil, se nakonec Pán Ježíš zeptal: Co chceš? Ten křik srdce a touha je velmi potřebná.. Teď jsem sem dával video na toto téma.. Poslechni pokud chceš:

        https://www.youtube.com/watch?v=QEHRWFPotPY


 3. Tom Plechatý: Promiň mi prosím za zpožděnou odpověď, nicméně nikoho neodpaluji pouze kvůli oblečení, i Šalamoun byl krásně oděn. Velmi dobře vím o spravedlivém soudu a o této problematice, o trámech v oku i zneužítí výroku ,,nesuď abys nebyl souzen“ tak, že raději všichni přehlížejí hereze a falešné proroky a neopovažují se z toho důvodu je napomínat a rozsuzovat, vyhýbat se jim.
  ,,nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte.“ (Efezským 5:11)
  Také ovšem vím, že Pán Ježíš chodil v prostém šatu, nelpěl na ničem materiálním, nelpěl na tom líbit se lidem a to u mnoha těchto dnes tak moderních novodobých kazatelů nevidím, ba je vidím oblečené jako politiky ve smokingu nebo takovýchto moderních úletech.. Je také psáno ,,nemilujte svět“ a ,,nepřipodobňujte se tomuto věku“. ,,Máme-li oděv a co k jídlu spokojme se s tím“.
  Může se zdát, že soudím podle zevnějšku, ale svým způsobem se spíše dívám do jeho nitra, neboť jak říkám, jak si tohle na sebe může obléct pokořený křesťan nemilující svět, ani mamon, ani se nesnažíc zalíbit lidem, ale Bohu. Jak říkám, Kristus chodil v obyčejném plátnu. Tím neříkám, že by měl křesťan chodit v pytlovině, ale problém je v tom, že mnoho moderních křesťanů na ulici nerozeznáš od světského člověka. Nebo si snad připadají, že jsou ,,VÍC než jejich Učitel“? Písmo velmi jasně učí jak má vypadat pravý učedník Ježíše Krista, prodat majetek a že svět ho bude nenávidět a v tom má velmi mnoho z nás trám v oku. Ač mám sám trám v oku říkám to aby to nebylo přehlíženo.
  Podívej se na Curryho Blakea, dalšího z téhle party kazatelů ne pokání a pokoření se před Bohem, ale superlásky typu new age… https://i.ytimg.com/vi/oxDPENVTZXQ/hqdefault.jpg
  http://bogbezreligii.pl/wp-content/uploads/2013/02/curry-blake.jpg Jak zednář. Jak byznysman..
  Zadej si nějaké stránky které se zabývají falešnými proroky (false prophet) pomalu tam najdeš každého kdo má nějaký youtube kanál nebo je znám jako evangelista a kazatel. A to nejen slovy, ale i činěním ,,zázraků“.. Velmi moderním trendem je učení teonomie těchto novodobých křesťanů čehož nejhlásnějším příkladem je v poslední době skupinka okolo Torben Søndergaard s názvem poslední reformace. Velmi emotivní video mnohých ,,zázraků“ a úsměvů, jenž svedlo a ještě svede mnohé, kterémuž není nic podivného ve videu ukázat ,,křesťana“ jedoucího v moderním myslím mercedesu poslouchajíc popovou hudbu pravíc ,,jdeme měnit svět“.. Potřebují vůbec Krista? Nebo si vystačí sami? Již Benny Hinn a Rick Joyner se ze svých podivuhodných údajných ,,zjevení“ dozvídají, že církev čeká nádherná doba probuzení, divů a zázraků a formování nových pravd.
  Já to neříkám rád a vůbec mě netěší se v tom hrabat, ale Písmo říká, že přijde mnoho falešných proroků a učitelů, a že přijde svod, který svede i vyvolené kdyby to bylo možné. To není hra jak na dětském písečku kdo je větší křesťan a kdo ne, ale na to kdo vede do tmy a kdo k Bohu a k Pravdě, kdo se třese před Slovem Božím. ,,Každému duchu hned nevěřte, ale zkoumejte duchy, zdali jsou od Boha, vždyť ve světě je mnoho lživých proroků.“ (1 Jan 4,1)
  Davida Eellse mnozí považují za někoho kdo se vyzná ve slově Božím a Pravdě. Na str.166 jeho knihy ,,svrchovaný Bůh“ parafrázuje verš Iz 45:11 tímhle způsobem ,,Takto praví Hospodin, Svatý Izraelský a který jej zformoval: Ptejte se mně na budoucí věci a pokud jde o mé syny a o dílo mých rukou, přikazujte mi. A skutečně, když jsme vedeni Duchem, On příkaz provede.“
  Je psáno: ,Maličko kvasu všecko těsto nakvašuje“. (Galatským5:9)
  Kde je povídání o úzké cestě, o vyplivnutých vlažných křesťanech, o mnohých kteří i činí zázraky jimž Ježíš řekne odejděte ode mě?
  ,,vyzkoušel jsi ty, kteří se nazývají apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři.“ (Zjevení 2:2)
  Povězte mi jsou falešní? Já nechci rozsuzovat, povězte mi to někdo. Účastnit se jejich evangelií však nehodlám. Celá Bible nás neustále upozorňuje k obezřenosti ,,Neboť musejí i kacířstva mezi vámi býti, aby právě zbožní zjeveni byli mezi vámi.“ (1 Korintským 11:19)

  Bude-li kdo chtíti vůli jeho činiti, tenť bude uměti rozeznati, jest-li to učení z Boha, čili mluvím já sám od sebe. (Jan 7:17)


 4. Pro Tomáš Marek:

  Děkuji za odpověď a nehodlám ta varování z bible brát na lehkou váhu, ale nehodlám ani s vaničkou vylít i dítě.
  Ve tvém podání mají být křesťané dnes pouze chudí, bez majetku, prostě oblečení zázraky raději ať nedělají moc okatě, ale hlavně ať jsou pokorní.
  Problém v tom vidím, že potom to vůbec nesedí dohromady s představou požehnání ve staré smlouvě s Izraelem.

  Ano my křesťané nejsme ve staré smlouvě jako Izrael, ale v nové smlouvě. O nové smlouvě je psáno, že je lepší, než ta stará.
  Přesto Boží lid Izrael měl zaslíbeno požehnání i materiální i zázračnou ochranu a zdraví.
  Ale podle mnoha dnešních křesťanů pokud nebudeme všichni jako Ježíš (myšleno hlavně ty poslední dny před ukřižováním) chudí, jako ovce jdoucí na porážku, beránek, který ústa neotevřel, tak jsme falešní proroci a učitelé?

  Během Ježíšova působení ale Ježíš také činil zázraky a ,,užíval jídla a pití“ dost na to, aby o něm říkali – hle přítel hříšníků a celníků, žrout a pijan.
  Abrahám své bohatství měl od Boha a byl otcem víry, všicni ospravedlnění z víry se mají stát dětmi Abrahama.

  Kořenem všeho zla je láska k penězům, ne peníze samotné. Ten který dostal 5 hřiven a vydělal dalších 5 = zbohatl byl Pánem pochválen a bylo mu svěřeno větší dílo.

  Jestli chodí kazatel ve smokingu, má drahé auto, nebo nosí dredy, nebo se usmívá a dělá zázraky, to samo o sobě ještě z něj nedělá falešného učitele.
  (sám odsuzuji a nesnáším, kazatele, kteří si hýčkají luxus a pak kážou ať lidé dají dary, aby jim bylo požehnáno, nebo dokonce na jejich kázání je placeno vstupné!!!!)

  Vyučuje ten Kazatel o Ježíši Kristu a jeho lásce k lidem a oběti na kříži?
  Vyučuje o tom, že odevzdání se Ježíši má radikálně změnit život věřícího a ten nemá dále žít v hříchu?

  To je pro mne důležité. Jestli se mu posluchači složili na mercedes, mi až tak nevadí. Od kolika peněz, nebo od jaké značky je už auto pro kazatele hříšné aha? Nadměrné utrácení a mrhání řešil ze učedníků nejvíce Jidáš zatímco Ježíš si nechal vylít na nohy mast tak drahou, že by vydala možná dnes za ten mercedes.

  Nejsem za každou cenu pro bohaté kazatele.

  Chudobu ani bohatství mi nedávej, syť mne chlebem jak potřebuji, abych jako bohatý nezpychl a neřekl ,,kde je můj Bůh“ ani abych jako chudý nekradl a netupil tak svého tvůrce.

  S Benny Hinnem mám problém, S Torbenem Sodengardem mám problém kvůli teologii např. o vodnímu křtu.
  S Curry Blakem ani Toddem Whitem zatím problém nemám, ale moc se o ně teď nezajímám.

  Ano dělají zázraky, ano vyučují o uzdravení a nosí dražší oblečení (+ dredy jeden). Ano jsou populární a chodí za nimi davy.
  Ale opět se ptám – to se pravý kazatel evangelia pozná jen tak, že za ním nepůjdou davy? Blbost, davy chodily i za Ježíšem i za Pavlem.
  Pozná se podle toho, že nebudí kontroverze? právě naopak kontroverze budí.

  Takže podle čeho dalšího je rozsuzuješ?


  1. Tomáši, ty bereš podobenství o hřivnách doslova? To si vážně myslíš, že v tomto PODOBENSTVÍ se mají na mysli skutečné peníze? A už jsi prodal všechno co máš a koupil sis za to jednu perlu, když bereš ta podobenství tak doslova? :) Pokud by to podobenství o hřivnách bylo, jak píšeš, pak by všichni rafinovaní obchodníci, kteří vydělávají peníze nějakými finančními machinacemi byli u Boha v oblibě a ti chudší, co poctivě pracují a mají sotva na své životní náklady by to měli horší. Pán Ježíš jasně říká, že snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království. Protože nemůžeš sloužit Bohu a mamonu- kde bude tvůj poklad tam je i tvé srdce. Viz. bohatý mladík.. To je problém s bohatstvím a drahými auty atd.. Pán nám jasně říká, že o tyto věci se starají pohané, my máme věřit Bohu, že se o nás postará…

   Drahá mast byla vylita na oslavu Boha ne člověka.. Vždyť díky Němu ta drahá mast vůbec existuje.. To je něco jiného než mercedes pro člověka.. Tady jde o to, že se někdo vzdá něčeho drahého (třeba shodí ten mercedes ze skály) k Boží oslavě a ne že si za to koupí mercedes… Jinak souhlasím, že kořenem zla je láska k penězům a ne peníze samotné… Ale pro člověka co má málo je snazší se toho mála vzdát viz chudá vdova a 2 stříbrné.. Čím více člověk má, tím se zvětšuje jeho vztah k nabytým věcem, tak to chodí..


 5. Tomáš Plechatý:
  Já ti děkuji za rozsáhlou odpověď.

  ,,Ve tvém podání mají být křesťané dnes pouze chudí, bez majetku, prosté oblečení, zázraky raději ať nedělají moc okatě, ale hlavně ať jsou pokorní.“

  Na to ohledně chudoby a bohatství zdárně podotkl už Honza: ,,Pán Ježíš jasně říká, že snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království. Protože nemůžeš sloužit Bohu a mamonu- kde bude tvůj poklad tam je i tvé srdce. Viz. bohatý mladík.. To je problém s bohatstvím a drahými auty atd.. Pán nám jasně říká, že o tyto věci se starají pohané, my máme věřit Bohu, že se o nás postará…“

  Ja mimo jiné podotknu co křesťanům říká Bible:

  „Nic si neberte na cestu, ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze ani nemějte dvě košile. (Lukáš 9:3)

  ,,Nepečujte o život váš, co byste jedli a co pili, ani o tělo vaše, čím byste je odívali. Zdaliž není život více nežli pokrm, a tělo více nežli oděv?“ (Matouš 6:25)

  ,,Máme-li však jídlo a oděv, spokojíme se s tím.“ (1. Timoteovi 6:8)

  Lze to snad ignorovat?
  Neříkám však pouze chudí jak kostelní myši, co píše Písmo ale musím napsat, sám mám trám, sám mám střechu nad hlavou a 17let starou fabii, ale rád bych se toho zbavil, ať mi budeš věřiti či ne, a ač bych i poté něco skromného nad hlavou si zachoval, tak určitě ale skromného a přebytek bych rád dal třeba na trpící hladem http://www.krmtehladove.cz nač míti mercedes, nač drahý oblek, vždyť je to marnost.

  Co se týče ,,zázraky raději ať nedělají moc okatě“..
  „Dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce, který je v nebesích.“ (Matouš 6:1)
  Ač se zde jedná o spravedlnost potažmo almužny, není to snad to samé?

  A co se týče POKORY… vždyť to je v křesťanském proměňování se to nejdůležitější. A promiň mi, nevidím to u většiny těch moderních kazatelů.
  A proto ohledně toho s prominutím nechám VÝRAZNĚ mluvit Písmo.

  Byl pak Mojžíš člověk nejtišší ze všech lidí, kteříž byli na tváři země. (Numeri 12:3)

  Za pýchou přichází zahanbení, ale při pokorných jest moudrost. (Přísloví 11:2)

  …tichého a pokojného ducha, který je před Bohem vzácný. (1. Petrův 3:4)

  Za krále i za všecky v moci postavené, abychom tichý a pokojný život vedli ve vší zbožnosti a šlechetnosti.
  Nebo toť jest dobré a vzácné před spasitelem naším Bohem, (1 Timoteovi 2:2-3)

  Nebude křičeti, ani se vyvyšovati, ani slyšán bude vně hlas jeho. Třtiny nalomené nedolomí, a lnu kouřícího se neuhasí, ale soud podlé pravdy vynášeti bude. (Izaiáš 42:2-3)

  Vezměte jho mé na se, a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem vašim. (Matouš 11:29)

  …abych kázal evangelium tichým. Poslal mne, abych uvázal rány skroušených srdcem, abych vyhlásil jatým svobodu, a vězňům otevření žaláře, (Izaiáš 61:1)

  Oznámil ti, člověče, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: Jenom abys jednal podle práva, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. (Micheáš 6:8)

  Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. (Matouš 5:5)

  Pokorné uvádí do práva, pokorné učí své cestě. (Žalmy 25:9)

  Pozdvihuje pokorných Hospodin, ale bezbožné snižuje až k zemi. (Žalmy 147:6)

  Poněvadž posměvačům on se posmívá, pokorným pak dává milost. (Přísloví 3:34)

  Pokorní budou jíst a nasytí se. Ti, kdo hledají Hospodina, ho budou chválit. Vaše srdce bude žít navěky. (Žalmy 22:27)

  Píšeš ,,podle mnoha dnešních křesťanů pokud nebudeme všichni jako Ježíš“… Tome, ale mi máme být!
  ,,Žák není nad učitele, je-li zcela vyučen bude jako jeho učitel“ (Lukáš 6:40)

  Píšeš: ,,Během Ježíšova působení ale Ježíš také činil zázraky a ,,užíval jídla a pití“ dost na to, aby o něm říkali – hle přítel hříšníků a celníků, žrout a pijan.“

  Jistěže, Ježíš ty zázraky ale činit musel aby učedníci a ti kdo měli oči k vidění uvěřili, a učedníci posléze taky aby rozšířili evangelium do světa. A to se také podařilo. Potřebujeme však zázraky dnes? Hledáme zázraky a znamení? Usilujeme o to činit mocné divy a zázraky nebo o to poznat Boha Otce a Ježíše Krista?
  Blahoslavení kdo neviděli? Vždyť díky nim dnes máme co oni kdysi neměli, Bibli v tisících jazycích, která se k nám dostala díky tehdejším zázrakům, Biblické programy a mnohé jiné a hledáme i přesto zázraky, než raději rozuměti Slovu Božímu. Hledáme je raději než-li poznávat Jediného Pravého Boha a toho kterého poslal Ježíše Krista? Internet je toho dnes plný, prodlužování noh o centimetr, křísení z mrtvých aj. tuhle jsem viděl mága chodícího po vodě, taktéž z bezedného kýble rozmnožil ryby, ale Slovo Boží a Pravda upadá čím dál víc.. ač právě Bible hovoří, že se tyto zázraky budou dít.

  A že užíval jídla a pití, inu a co? Kdo z nás ví čeho užíval? Možná je dnešní nejchudší talíř v domácnosti desetkrát bohatší než čeho ,,užívali“ tehdy. Pokrm však neřeším i Pavel ho neřeší a nesoudí přijímáme-li jej s díky. Sám jsem si včera dal smažené hranolky, ale tu a tam zaprahnu i po máslu s medem.

  To vše výše je o proměňování se obnovením své mysli, o usměrňování priorit, toho co pokládáme za důležité, to na čem lpíme, bez čeho se obejdeme a bez čeho ne a tak podle mne není jedno zda chodí kazatel ve smokingu, má drahé auto, nebo nosí dredy, nebo se usmívá jak na tripu… Myslíš, že by Ježíš dnes přijel v Mercedesu a sáčku do osvětlené haly s projektorem na němž běží reklama o DVD za 3$ kázat evangelium Božího království? Ježíš jezdil maximálně na oslici a kázal pod širým nebem.

  Máme být světlem světa, to však neznamená svítit jak stroboskop v nočním klubu.
  I přesto, že máme být světlem nehrnouce se stojíme v posledních řadách.
  ,,Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ (Lukáš 14:11)

  Jde o pokoru, jde o pokoru ve všem, hledej pokorná srdce, zda vyvyšují sebe nebo Boha, zda hledají svou slávu nebo činí slávu Bohu.

  ,,Za krále i za všecky v moci postavené, abychom tichý a pokojný život vedli ve vší zbožnosti a šlechetnosti. Nebo toť jest dobré a vzácné před spasitelem naším Bohem“ (1 Timoteovi 2:2-3)

  Což spíš ti, jenž ,,údajně“ činí i zázraky. Což je z těchto moderních kazatelů valná většina.. Dovedeš si představit někoho kdo má od Boha tento vzácný dar, skrze nějž Bůh činí tyto skutky a zázraky například vzkříšení člověka z mrtvých, že nebude tak pokořen a pokorný jako třeba Jób nebo Daniel?

  Vždyť je to pořád dokola, majetek, bohatství, profánnost, milování světa, sebe sama, svého ega, poslouchání lidí více než Boha.

  Je dobře, že máš problém s Benny Hinnem nebo Torbenem Sodengardem, ale s Curry Blakem i Toddem Whitem to není o nic slavnější. Jak správně totiž díš ,,Ano jsou populární a chodí za nimi davy.“

  Populární? Lidé chodí ZA NIMI? A není to blbý? A není právě to je usvědčující? Nemají snad lidé následovat nékoho jiného?

  ,,Běda, když o vás budou všichni lidé mluvit dobře; vždyť totéž činili jejich otcové falešným prorokům.“ (Lukáš 6:26)

  „Jestliže vás svět nenávidí, vězte, že mne nenáviděl dříve než vás. Kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co je jeho. Že však nejste ze světa, ale já jsem si vás ze světa vybral, proto vás svět nenávidí. Pamatujte na slovo, které jsem vám řekl: ‚Otrok není větší než jeho pán.‘ Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat; jestliže zachovali mé slovo, i vaše zachovají.“ (Jan 15:18-20)

  ,,Běda však vám bohatým, neboť již máte své potěšení. Běda vám, kteří jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda vám, kteří se nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat.“ (Lukáš 6:24-25)

  ,,Neboť takoví neslouží našemu Pánu Kristu, nýbrž vlastnímu břichu, a úlisnými a líbivými řečmi svádějí srdce bezelstných lidí.“ (Římanům 16:18)

  ,,Běda světu pro pohoršení. Ačkoli musí to býti, aby přicházela pohoršení, ale však běda člověku, skrze něhož přichází pohoršení.“ (Matouš 18:7)

  Já neříkám, že tu a tam od nich není něco dobrého, kolikráte mne pár myšlenek z jejich rozsáhlích textů zaujalo, ale jen pár protože jinak na jejich kázání platí tohle: ,,Maličko kvasu všecko těsto nakvašuje.“ (Galatským 5:9)

  Píšu jen to co je psáno v Bibli.
  Dnes už je kupříkladu mnoho videí se v tom vrtající, i Honza jich tu pár má, rozsuzujme podle ovoce. Já nechci soudit, nechci, ani s jedním jsem nemluvil z očí do očí, ale rozsuzovat musím, a hrubě se mi jejich ovoce nezdá.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>