Trošku zvláštní (nejen) ezoterická logika

Evolution-into-a-Light-body

Rád bych se zamyslel nad tím, jak pramálo konzistentní je logika mnoha ezoteriků ve vztahu k Bohu a ke Stvoření a jak moc jim záleží na jejich vlastním image víc, než na pravdě. S tím spojené je bohužel i uvažování mnoha dnešních křesťanů, kteří hájí bezbožnou existenciální vědu na jedné straně a na druhé zase tvrdí, že Boží slovo je pravdou ačkoliv nám prezentuje pravý opak toho, co existenciální věda.

Evoluce pro ezoteriky není tak pravá cool spiritualita, tak jí často popírají a sdílejí videa, která jí odhalují jako falešnou. Protože teorie, že jsme se vyvinuli z opice postrádá onen potřebný “duchovní sex appeal”. Bohužel se jim ale někdy stane, že sdílí třeba přednášky od křesťanů, kteří jsou proti New age a odhalují ho jako velký klam a ďáblův svod. V takovém případě ihned svůj omyl ihned mažou. Nemají rádi pravdu, pouze to, co koresponduje s tím, čemu chtějí věřit.

Není jim cizí jednou popírat evoluci a pak zase sdílet příspěvek, kde tvrdí, že byli v minulém životě Australopitékem. Chybí jim jakákoliv vnitřní konzistence jejich světonázoru. Sdílí videa o tom, že Bible je přepsaná a že pravda je v tajných evangeliích, ale pak sdílí články z novinek.cz, které prý odhalují pravdu v podobě paralelních vesmírů, teorií superprázdna a velkého třesku atp. To má u nich ten správný “švunk”, krásně se tam snoubí tajuplná moderní teoretická “věda” a ezoterické, mystické náboženství. Tady je pravda propagována masám, ale jinak je tajně skryta v tajuplných nesouvislých evangeliích.

Moderní věda a New age ezoterika jde svorně ruku v ruce v odporu vůči Bohu a Jeho slovu. Vlastně není mezi nimi téměř žádný rozdíl. Každý správný ezoterik velmi jasně prohlašuje, že moderní věda dokazuje jejich boha. Je to ale jiný Bůh, než jaký přišel v těle na Zemi a než jakého popisuje svaté Písmo.
Stejně tak každý křesťan, který horlivě obhajuje dnešní existenciální vědu, hájí vlastně staré mystické náboženství (kabalu) na úkor Božího slova. Jelikož takoví křesťané nemají pro dnešní bezbožné teorie žádnou oporu v Písmu svatém, uchylují se k nějakým extravagantním metaforickým výkladům, které by korespondovali s jejich touhou věřit světu víc než Bohu. Nelíbí se jim představa, že uvěřili klamu tohoto světa, jehož pán neumí nic jiného než lhát a zoufale se snaží udržet svých konceptů vycházející z lásky ke světským autoritám a nikoliv ze sebezáporu a lásky k Bohu Bible.
A tak stejně nekonzistentní jsou křesťané, kteří odmítají evoluci, ale bez výhrad přijímají velký třesk a celou moderní kosmologii, která vychází od hlavních odpůrců Boží pravdy- jezuitů a Římského katolicismu. Nezajímá je historie ani pozorovatelná skutečnost, nedokážou si ani připustit, že by tento svět a oni mohli být klamáni zlověstnou agendou trvající po staletí. Prohnaný Vatikán tak dnes, díky důkladné indoktrinaci, nemusí již Bibli pálit, ale podařilo se mu znevěrohodnit Boží Slovo již od první knihy Genesis!
Stojíme před závěrečnými klamy Božího nepřítele a sám Boží Duch zjevuje těm, kteří mají lásku k pravdě varování a prozření z velké konspirace proti Bohu a Jeho stvoření. Je psáno, že kdo si libuje ve lži (tedy hájí lež a vydává jí za pravdu i přes to, že byl konfrontován s pravdou) tomu bude odepřen přístup ke stromu života. Není to tedy něco, co by se mělo brát na lehkou váhu.
“Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města. Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři – každý, kdo si libuje ve lži.
(Zjevení Janovo 22:14-15)
Apeluji tedy na každého upřímného následovníka našeho Pána Krista Ježíše, aby přestal milovat svět a jeho moudrost a uchýlil se k pravdě zjevené Božím slovem. Oprostit se od falešného náboženství dnešní vědy a falešné luciferiánské spirituality zpět k Bohu a Jeho pravdě. Pozorujte svět, který stvořil, přemýšlejte a zapojte vám Bohem dané instinkty, které vám ukradl indoktrinační školní systém a závislost na autoritách tohoto světa. Jsem si jistý, že Bůh nezjevil tuto pravdu zbytečně a varuje svůj lid, stejně jako již mnohokrát v minulosti. A stejně jako dnes- jen málo bylo těch, kteří dokázali varování slyšet a neuráželi se nad ním.
Pokoj Vám a Božího Ducha
J.F

 

One thought on “Trošku zvláštní (nejen) ezoterická logika

  1. Věda je , jak se stále více ukazuje, spíše jeden z pomocníků Satana. Nic v historii od ukřižování Krista nesvedlo lidstvo z cesty víry tolik , jako věda (a její technologie) .Dokud nepřišly mikroskopy a fotoaparáty, spokojili se lidé s pouhou vírou. Když začaly sloužit tyto vynálezy, začalo být člověku jen hůř a hůř. A jsme dnes, kde jsme. Ale Bůh přeci řekl, že to tak bude


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>