Ukázka z online knihy- Svod křesťanství

wolf-in-sheeps-clothing

Celá kniha je online dostupná zde: https://sites.google.com/site/nejotazky/david-hunt/svod-krestanstvi

FALEŠNÍ PROROCI.

Vždy, v běhu historie se vyskytovali falešní proroci. Ježíš varoval, že v posledních dnech jich bude mnoho a že mnoho lidí svedou. Aby se to stalo skutečností, musel by se probudit světový zájem a i víra v předvídání budoucnosti. Ještě tak před dvaceti lety by se zdálo být absurdním něco takového ve věku vědy. A přesto tato předpověď, 2000 let stará, se naplňuje ve věku letů do vesmíru ( prezentovaných „letů do vesmíru- pozn. redakce). Ještě před několika lety zesměšňovaná jako pověra, dnes se s ní experimentuje a ověřuje v laboratořích, ovšem pod vědeckým názvem „předpoznání“ (precognition).

Tento název odráží přání materialisty popřít vše nadpřirozené a namísto toho vysvětlit schopnost předpovídat budoucnost jako čistě přirozenou sílu, přicházející z „nekonečného lidského potenciálu!!“ Ovšem, na druhé straně , tento přístup popírá biblická proroctví, která přicházejí jako zjevení od Boha. A tím je otevřená cesta pro démonické „entity“ aby mohly podvést moderního člověka. (Jelikož jejich samotná existence je popírána – nic, co dělají, je připisováno jim!) Mimo to – něco jako falešné proroctví nemůže existovat, pakliže „precognition“ je přirozeným procesem! Příroda přece není ani falešná, ani pravdivá! A jako výsledek takového myšlení, falešní proroci, před kterými Ježíš tolik varoval, maJí volnou cestu – podvádět jako nikdy před tím – v tomto „vědeckém“ čase… A vzrůstající chtivost některých křesťanů, přijmout „nová odhalení“, „nové pravdy“ – navzdory kontradikci k Písmu – činí církve zranitelně obnažené falešným prorokům….

Louisa Rhina, manželka „otce“ Americké parapsychologie z Duke University (Durham, North Carolina), dokumentovala četné, přesvědčivé případy typu „precognition“. V jejich „remote-viewing“ experimentech (pozorování na dálku), byli psychikové požádáni, aby popsali vzdálená místa podle délka/šířka souřadnic, které byly zvolené namátkou počítači. SRI vědci Harold Puthoff a Russel Targ objevili, že někteří psychikové, jako na příklad Hella Hammid, byla schopná popsat ještě než jej počítač vybral!! (Russel Targ a Harold Puthoff „Mind-Reach, 1977). Bývalý astronaut Edgar Mitchell, v pořadí šestý člověk, který se procházel po Měsíci ( po studiu?? Pozn. redakce) a velitel Apollo 14, založil „Institute Noetic Sciences“, aby prozkoumal to, co on nazval nejslibnější oblasti ze všech: lidskou mysl“.

Podle Mitchella, „zájem v potenciálu lidské mysli se šíří neuvěřitelnou rychlostí mezi vědci z velmi rozlišných odvětví“. Považuje „precognition“ za důležitou část „potenciálu“. Praví: „Prominentní muži i ženy z takových nepravděpodobných oborů jako neuropsychiologie, teoretická fyzika a antropologie, se zahloubali zcela vážně do směrů jako ….stále zarážející, podivné a přesto dobře zdokumentované schopnosti mentálních schopností některých lidí, jako je telepatie, jasnovidnost, až po „precognition“ a telekinesi. Co je to za vědce, kteří se odvážili zkoumat tyto, kdysi tabu oblasti? Dr.Herbert Benson – Harvard University, Dr.Elmer Green – Meninger Clinic, Dr.Charles Tart – University of California, Dr.Stanley Krippner – Saybrook Institute, Dr. Dan Goleman – „Psychology Today“,Dr.Hal Puthoff – Stanford Research Institute jako hlavní z mnoha jiných…..

Rostoucí akceptování „precognition“ vědou, je povzbudivé pro průměrného člověka, který více a více skládá svou víru do předpovědí „psychických věštců“, jejichž počet roste jak houby po dešti. Není tomu ještě dlouho, co Edgar Cayce a Jeane Dixon byli přijímáni velice skepticky většinou lidí. Dnes máme stovky profesionálních psychiků s bohatou klientelou. Desítky různých kursů pro rozvíjení „síly mysli“ od „Alpha Level Training“ až k „Mind Dynamics“ které „chrlí“ tisíce amatérů, kteří dovedou všechno co Cayce a ještě víc. Studentům „Silva Mind Control“ na příklad, jsou vráceny peníze za kurs, pakliže nejsou schopní udělat diagnózu lidí, jejichž jména dostali, ale nikdy je neznali, ani neviděli!

Někteří ze špičkových osobností v průmyslu a politice by neudělali ani krok, bez konzultace se svým astrologem či psychikem. Faktor pro vyplnění předpovědi Ježíše Krista – že přijde mnoho falešných proroků, kteří svedou mnohé – ten faktor je všude mezi námi, jako nikdy v moderní historii…. Je zajímavé, že některé předpovědi těchto nových „proroků“ hovoří o přicházející sérii katastrof – podobné těm, které nacházíme v proroctvích Bible. Ovšem zde je přidána špetka „positivní“ naděje, která zavání jako to „positivní myšlení“, které se dnes učí v církvích.

Andrija Puharich je jeden z těch nejlepších vědců medicíny, který má – nejméně 60 patentů na svém jméně. Následující výňatek z jeho přednášky pro jeho kolegy vědce, dává jasný obrázek klamu, který – i ti nejinteligentnější přijmou – i když je v přímém rozporu s Biblí.

Jsem pouze pisálek … informaci jsem dostal z mimozemských zdrojů … víte, něco jako Jehovah v křesťanské Bibli … To jméno je titul vůdce civilizace která se jmenuje Hoova … 52 tisíc světelných let vzdálená… Zpráva od „vůdce“ : „Dávám na vědomí … v každém detailu .. všechno, co se stane do roku 2000 – včetně období devastace, zkázy a kataklysmů … Bude obtížné přežít ale chci aby jste věděli že ti, kteří přežít chtějí, přežijí. Mojí kolegové a i já jsme viděli, že umíte hojit bez medicíny, jenom je třeba používat správně mysl. (Konec zprávy z „Hoova“, suďte sami).

FALEŠNÍ KRISTOVÉ

Ježíšova předpověď o mnoha falešných Kristech přicházejících v poslední dny se také naplňuje. Jistě, vždy byli nějací nápadníci, ale dnešní svět je téměř zaplavený těmi, kteří tvrdí, že jsou Kristové. Jim Jones a Charles Manson byli dva mezi mnohými. Většina východních guru, kteří udělali invazi na Západ za posledních 20 let tvrdili totéž. Tak se mohl objevit celostránkový inzerát v hlavních novinách celého světa s oznámením „The Christ Is Now Here“ (Kristus je nyní zde). Stalo se to v dubnu 1982. Je to další ukázka ideje, jejíž čas nadešel. Ti, kteří stáli za tím inzerátem, dali jasně najevo, že „Kristus“ není Ježíš…. Biblická zkouška ducha Antikrista je: „Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je antikrist“…

Za posledních 20 let, desítky milionů lidí na Západě přijmuly základní článek Východního mysticismu, která, jak věříme, bude hrát klíčovou roli v akceptování Antikrista. Tento koncept je REINKARNACE, který pomalu nahrazuje kdysi tak převládající Západní víru ve vzkříšení.

Je nevyhnutelné aby každý, kdo si hraje s okultismem, skončil nakonec, jako Napoleon Hill a jeho čtenáři ve víře v reinkarnaci! Shirley McLaine je toho zářivým příkladem. Její životopis „Out On A Limb“ se stala best-selerem a přesvědčila mnohé čtenáře. Člověk nemůže věřit jak ve vzkříšení a reinkarnaci dohromady!! Ježíš byl vzkříšen – ne reinkarnován! Ten rozdíl je jak zřejmý tak i důležitý…

Reinkarnace je založena na víře v „zákon karmy“, který vyžaduje aby se žily sousledné životy kterými platíme za činy spáchané v životě předešlém. Na příklad: Manžel, který bije svou ženu se stane v příštím životě ženou, kterou bude muž bít. Tím karma není schopná vyřešit problém zla – pouze jej udržuje, protože osoba, která spáchala zločin se stane obětí stejného zločinu v příštím životě! Toto ovšem vyžaduje, aby někdo jiný ten zločin spáchal, a potom se stal sám obětí ad infinitum… Když jdete zpět – v každém směru, prožitky života jsou výsledek karmy života předešlého, které byly výsledky karmy života předešlého a.t.d. Kde to všechno začalo? Hindu mluví o době, kdy tři „gunas“ (kvality) byly v perfektní harmonii a jinak bylo všude prázdno. Něco způsobilo nerovnováhu v „godhead“ (božství), které začalo „prakriti“ (manifestace, jev), a od té doby to začalo. Tak každý sklízí „špatnou karmu, která počala v božství a je vetkána do každé molekuly vesmíru…

Na vzdory faktu, že tato filosofie je absolutně beznadějná a nemorální, mnoho vedoucích psychiatrů se stali věřícími v tento nekonečný koloběh zla a odplaty a zla a odplaty… Je to proto, že někteří z jejich pacientů, když byli přivedeni v hypnóze do „regresse“ (návrat do minulých životů v myšlenkách), vyprávěli detailně různé události z jejich – údajně minulých životů – včetně všech ověřitelných faktuálních dat, které si nemohli vymyslet! Martin & Deidre Bobgan „Hypnosis and the Christian“ 1984).

Psychiatr Helen Walmbach, na příklad „regresovala“ více než 5000 pacientů do jejich dřívějších životů a její pečlivá analysa zaznamenaných „vzpomínek“ je velmi přesvědčivá. Budeme jednat o klamu zahrnujícím hypnotické transy a jiné formy změněných stavů vědomí, později v této knize… Důležitost reinkarnace v přípravě světa na přijetí Antikrista je jasná. Žádný budoucí „Kristus“ by se nemohl představit jako biblický Mesiáš, aniž by mohl ukázat jizvy po hřebech na rukou a nohou a jizvu po oštěpu v boku. Ale pakliže nebude lidstvo hledat vzkříšeného ale reinkarnovaného Krista, potom žádné jizvy nebudou k identifikaci zapotřebí!!!!

Antikrist se může za Krista vydávat, pakliže bude vládnout psychickými silami, které budou schopné takových zázraků, jaké by konal Ježíš, budou mu věřit. Možná, že právě tímto způsobem bude dokazovat svou identitu…

Pavel varoval že „ten zlý přijde v moci Satanově, bude konat kdejaký mocný čin a zázraky“ (2 Tesal. 2:9). Toto staví do velmi zranitelné pozice ty křesťany, kteří přijímají všechno, co se zdá být zázračné, jako dar od Boha.. Jistě, zázraky jsou důležité, ale my musíme dávat větší důležitost takovým, které podporuje Písmo. Ježíš řekl o Janu Křtiteli že nebylo většího proroka než on – a přesto Jan nikdy žádný zázrak nevykonal! A o Ježíši se říkalo: „přesto, že udělal mnoho zázraků, Židé Mu neuvěřili“.. Bible neučí, že je potřeba zázraků, jak se dnes všude zdůrazňuje, ale varuje nás, abychom rozlišovali co je od Satana a co od Boha…..

FALEŠNÉ ZÁZRAKY. 

Potom co odmítla biblické zázraky, věda je ochotná akceptovat zázraky falešné – od Satana. Ne ovšem jako nadpřirozené zázraky, ale jako přirození síly mysli, kterým se říká „psychic phenomena“ psychické jevy). A skrze toto přijímání psychických sil (psi), je naše generace připravovaná další, třetí cestou, o které Ježíš hovořil jako o spirituálním klamu, který svede lidstvo v posledních dnech… Science fiction vytvořila důvěryhodnost nadliských sil, protože mnoho, co tento druh literatury přinesl, se už splnilo.

Téměř všechno je akceptováno slepou vírou – ne jako zázrak od Boha – ale jako výsledek „napojení“ se do jakési universální Síly! I když ještě je dost skeptiků, psychický výzkum urazil dlouhou cestu za posledních pár let. Vysoké procento – a to nejenom průměrných lidí, ale i řada špičkových vědců je přesvědčeno, že lidský potenciál v sobě zahrnuje neuvěřitelné síly mysli, jako „precognition“, telepatie, jasnovidost, a telekinezi (psychické působení mysli na formu a pohyb hmoty). Tyto síly jsou – údajně – k dostání komukoliv, kdo ví, jak se „napojit“ do Síly, skrze správný stav vědomí…

Přesto že jsou materialisté, Sověti (dnes se nic nezměnilo – pozn. překlad.) jsou velmi hluboko ve výzkumech psychických jevů právě tak, jako Američané. Pochopitelně se snaží udržovat striktně materialistická vysvětlení jako na příklad telepatie je pojmenovaná „biological radio“ i přes to, že žádné „brain waves“ nebyly nikdy zaznamenané ve vzdálenosti větší, než pár centimetrů od lebky, kdežto telepatické experimenty byly úspěšně provedeny dokonce i mezi zemí a astronauty nebo kosmonauty! Objevil se velký počet knih , které se zdají dokumentovat psi výzkum jako: „Frames of Meaning: The Social Construction of Extraordinary Science“, „Parapsychology and the Experimental Methods“, „Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain“…

Jak řekla Marilyn Ferguson: „Historicky, mnoho velkých vědců bylo nakloněno k psi. Mezi prvními členy „Society for Psychical Research“ v Británii, byli tři nositelé Nobelovy ceny: objevitel electronu J.J.Thompson, objevitel argonu, Lord Rayleigh, a Charles Richet… William James, většinou považovaný za otce Americké psychologie, spolu-založil American Society for Psychical Research. Mezi nositeli Nobelovy ceny, kteří byli obzvláště zainteresováni na psi byli Alexis Carrel, Max Plank, Curiovi, Schrodinger, Charles Sherrington a Einstein. Carl Jung a Wolfgang Pauli fyzik, další „Nobelista“ spolu vypracovali teorii o synchronicitě. Pierre Janet, velký francouzský vědec devatenáctého století se zabýval průzkumem psi. Luther Burbank a Tomáš Edison se také velmi o psi zajímali.

Je málo pochyb o tom, že naše generace – jako žádná jiná před ní v moderní historii – začíná být velmi ovlivňována přehlíženými znameními, které Ježíš předpovídal pro poslední dny, jako: Náboženské klamy, které zahrnují falešné proroky, falešní Kristové, a falešné zázraky. Přidáme-li i další znamení, zdá se být velmi pravděpodobné, že svět je pomalu připravován pro příchod Antikrista.

8 thoughts on “Ukázka z online knihy- Svod křesťanství

 1. Takže tu máme další text, plný dezinformací a náboženského fanatismu. Výzkum psychických schopností člověka je velmi zajímavý a o telepatii, či prekognici jsem něco málo přečetl. Např. prekognice se kolikrát děje ve snech a telepatie patří mezi přirozené schopnosti člověka. Takže tvrzení o působení Satana je jen zbožným přáním autorů, ale ne realita. Co se týče boomu různých Kristů, tak se jedná hlavně o nejrůznější šarlatány, blázny, anebo sektáře, snažící se z důvěřivců vytáhnout nějaké ty peníze a bohužel se jim to daří. Ale nic dalšího v tom není, takže jsem taky klidný. No a reinkarnace, ta mě rozsekala nejvíc. Tady mám totiž silný dojem, že autoři neví, která bije, protože jinak by takovýhle brept nemohli snad ani myslet vážně, natož ho napsat. Karma totiž není žádný neustále se opakující proces. Karma naopak posouvá člověka dál. To, že se neustále opakují věci, které se mu děly v minulém životě, je spíš jeho blbost, než karma. Ta za to opravdu nemůže. Takže stačí, aby muž, který v minulém životě bil svoji manželku, byl např. manželkou udán policii a šmitec. A to stejné i zloděj. Pokud v minulém životě kradl, tak se může vymanit tím, že v tom dalším krást nebude, anebo z něj bude policista, který bude zloděje zatýkat. Takže asi tak.


  1. Petře, tvé argumenty ve skutečnosti nejsou argumenty, ale jen další tvůj pohled- nikoliv realita. Realita (Pravda) je na našich soudech nezávislá. Kdybych použil tvojí rétoriku: Tvůj komentář je plný nesmyslů a náboženského (východního) fanatismu. Žádná reinkarnace neexistuje- to je pouze přání lidí, kteří uvěřili satanově lži od začátku: „Nezemřete, ale budete jako bohové- znát dobré i zlé“.. Žádný lidský potenciál pro „nadpřirozené jevy“ neexistuje, jsou to pouze propůjčené démonické vlastnosti.. Co se týče karmy, je to lživý systém převtělování a skutečně problém zla neřeší, pouze ho odkládá nebo transformuje.. Existují 2 možnosti, buď má pravdu Ježíš a jeho evangelium, nebo mají pravdu východní mystická učení. Neexistuje žádná syntéza obojího. Ježíš skutečně nebyl žádný východní mystik, jak by si tolik lidí přálo.. Každému, co jeho jest… Hodně štěstí a upřímného hledání přeji.. „Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno“


 2. Honzo, a kde bereš jistotu, že zrovna ty máš pravdu? Já mám dojem, že i v tvém případě se jedná jen o subjektivní vnímání. Kde bereš stoprocentní jistotu, že reinkarnace neexistuje? Já jsem třeba zažil to, když mi moje tehdy ani ne tříletá neteř plná obav řekla, že se bojí toho, že až bude velká, tak bude muset pochovávat mamku, ale pak z ulehčením dodala, že ta mamka bude pak zase malá. A vím jistě, že v té době nevěděla, co je to smrt a ani tedy nemohla vědět, co znamená někoho pochovat. A už vůbec nemohla vědět nic o teorii převtělování, neboli reinkarnace, protože by jinak nemohla říct, že bude její matka zase malá.. Pokud by reinkarnace neexistovala, tak by takhle neteř ani nemohla mluvit. A stejně tak by nemohly existovat ani zdokumentované případy reinkarnace. A za další. Kde bereš jistotu, že telepatie, nebo i jiné zvláštní schopnosti jsou propůjčené démonské vlastnosti? Já jsem ti to zpočátku nechtěl říkat, ale říct ti to bohužel musím. Mám dojem, že jsi v poslední době naprosto zaslepený a neustále bojuješ proti lidem, kteří mají jiné názory, než ty. Moje komentáře se sice mohou jevit stejně, ale je to proto, že se zjevné nesmysly snažím uvádět na pravou víru, anebo ti otevřít oči. Mám prostě dojem, že jsi něčemu podlehl a trochu se i bojím, jestli za tvou proměnou nestojí nějaká negativní entita, ať už mimozemská, nebo démonická. Já osobně proti jakékoliv víře nic nemám, ale co mi hodně vadí, je zaslepený fanatismus.


  1. Snažil jsem se poukázat na to, že s tím „fanatismem“ jsme na tom tedy z argumentačního pohledu úplně stejně. Právě proto jsem použil Tvojí rétoriku, aby jsi viděl, jaké to je- S jakou jistotou prezentuješ Ty své názory :) Jistě, každý má nějaké ty svoje zkušenosti a zážitky- já jich mám také celou řadu. Já si své současné postoje snažím vždy porovnávat s biblickým evangeliem. Mohl bych ti taky napsat, jak víš, že Bible jsou jen pohádky nebo jak víš, že evangelium je postaveno na nějaké dezinformaci.. Nebojuji proti žádným lidem, prostě šířím informace, které z mojí současné perspektivy považuji za správné. Víra bez skutků je mrtvá- tudíž pokud člověk opravdu srdcem uvěří- jeho život se promění. Říká se tomu ovoce víry.. Z vlastní zkušenosti ti můžu říct, že žádné mé předchozí duchovní přesvědčení (hledání) s sebou takové ovoce neneslo.. Ale samozřejmě můžeš to považovat za můj subjektivní vjem.. nenutím..

   Neuraž se, ale Tvůj komentář Viz.: „Moje komentáře se sice mohou jevit stejně, ale je to proto, že se zjevné nesmysly snažím uvádět na pravou víru, anebo ti otevřít oči.“.. Inu, co k tomu dodat? V tom je přeci naprosto stejná míra „fanatismu“. Já to prostě vidím jinak, ty to vidíš jinak.. Kdo nás rozsoudí? Bůh nebo mimozemšťan? :) Problém je v tom, že jestli máš pravdu ty, já zase tak o moc „nehraju“- tak se narodím znovu a moji rodiče budou asi náboženští fanatici nebo něco takového? Ale jestli má pravdu Bible a evangelium Ježíše Krista…. no, „hraje“ se o dost víc.. O věčný život s Bohem nebo věčný zánik.. Každému samozřejmě přeji to první..


   1. Ahoj Froldo,
    reaguji na závěr tvého posledního komentáře. Myslím, že bát se toho, jak dopadnu, když se budu chovat tak či onak a věřit či nevěřit onomu či tamtomu, je zcela špatně. Zavání to takovým“bubu“, když se nebudeš chovat podle evangelia, skončíš špatně. Jsem přesvědčena, že tak to není. Odpuštění a láska je v Bohu a měla by být i v nás. Odmítám jakékoliv zastrašování a tvé poslední věty, o co že se to hraje (nebe nebo peklo), tak vyznívají. Milovat se má bez výhrad a ne lidi třídit, posuzovat, odsuzovat, zastrašovat. Lépe je nemoralizovat, ale otevřít se všem lidem a jít osobním příkladem.


    1. Ahoj Ivo

     Máš pravdu, není dobré dělat věci ze strachu, ale z lásky. Není to ode mne žádné „bubu“ ani zastrašování, pouze jsem vedle sebe postavil 2 učení a jak píše Lukáš: Je jasné, že se mezi sebou vylučují, takže jedno se plete. a není od věci si připomenout kolik je v sázce ( to není strašení, ale poselství evangelia)
     Pokud je v nás láska a odpuštění, nedokážeme se k ní propracovat vlastním „zaslouženým úsilím“. Naše láska, odpuštění a pokání jsou od Boha. Jak píše apoštol: „Všechno je mi dovoleno, ale ne všechno prospívá“. Já nesoudím a nechci soudit nikoho, pouze poukazuji na možné klamy a falešné stezky- nikomu přece nenutím svůj postoj a přesto stále dostávám rozhořčené reakce jak všechny svým postojem pohoršuji. Neříkám nikomu: chovej se takhle jinak skončíš v pekle.. Snažím se varovat ostatní před svody, které ze své nynější pozice vidím. Snažme se rozpustit všechno, co považujeme za pracně nabyté „znalosti“ a nebo duchovní pokrok. Snažme se být jako děti a dívat se tak na nový svět před námi, který nám ukázal Ježíš. Aspoň já se o to snažím.

     „a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.
     Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.“

     Rád bych, aby lidé pochopili, že není jiné cesty než skrze pokání, ale nemůžu to nikomu nutit.. Podívejme se jak se lidé zachovali k Božímu Synu, který odhaloval svět z Jeho špatností. „Sluha není nad svého pána“, ale zároveň ta míra nevole je jistým znakem, že člověk nese svůj kříž: „Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
     Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.“

     Jsem rád, že mé stránky stále navštěvujete a přidáváte komentáře.. Přeji hodně Božího požehnání..


 3. Jak už tady od Froldase správně zaznělo, Pravda, absolutní, může být jen jedna. Tou je samozřejmě pravý Bůh, který se zjevil v Ježíši Kristu a i proto o sobě Ježíš mohl pronést:“Já jsem cesta, život i PRAVDA.“ (J 14,6). Setkání s Pravdou (s Kristem) ale není o intelektuálním přijmutím této pravdy, jde o prožití PRAVDY, kdy člověk, kterému se dal poznat pravý Bůh, ví, že Ježíš JE, je živý, osobní a že On je PRAVDA a že je to PRAVDA. To se nedá uchopit rozumem. Mimochodem pokud se budeme bavit jen o rozumovém poznání pravdy, není možné, aby byla pravdivá Bible a biblický Ježíš a zároveň měly pravdu východní směry vyznávající neosobní princip, karmu a reinkarnaci. Není to kompatibilní, ani omylem. Jeden z těch směrů se plete. Východní směry a všechny možné další duchovní nauky člověku mohou dávat smysl a poskytnout mu odpovědi, ale kdo zažije a pozná živého Ježíše (třeba tím, že klekne na kolena a v pokoře Kristu odevzdá svůj život) tak dostane něco víc, než intelektuální výplň a odpověď na nějaké otázky. Dostane nový (věčný) život, který je právě v Kristu, nové srdce a nového ducha, což vyústí ke změně života. Člověk se stane Božím dítětem.

  Takový k Ježíši vnitřně obrácený člověk pak ví, že potkal Pravdu a že je to Pravda. Takové setkání s Pravdou člověka změní. Jak pak může druhým tvrdit, že mají pravdu oni s reinkarnací?? To je důvod, proč šli pro Krista (Pravdu) lidi jako první apoštolové, Hus a tisíce dalších oddaně na smrt! Chápu ale, že člověku, který nepoznal živého Ježíše, „nevoní“ když mu někdo druhý tvrdí, že pravda je úplně jinde, než v tom čemu věří sám. A když Kristovec „brání“ rezolutně Pravdu, tak ho druzí častují tituly jako fanatik, apod. Proti pravým Božím dětem v Kristu zbrojí celý svět, protože ten leží v tom zlém. Kéž se Pán dá poznat všem, kteří pochybujete.


 4. Jan Hus: Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie… (Výklad viery 1412)

  Je jen jedna pravá cesta a to Kristus a to ten ukřižovaný.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>