35 thoughts on “Utíkej od Adventismu! 1.část-Odhalení základů CASD a zednářské konexe.

 1. Přiznám se, že z takového videa je mi docela smutno. Jsem adventista sedmého dne a ze své zkušenosti mohu doporučit při sledování zapojit vlastní úsudek.
  Například tvrdit, že adventismus je spřáhnutý se zednáři, a dokládat to obrázky jednoho oka, je docela hloupost. Tvrdit, že se uznává autorita E.G. Whiteové a to je důkaz o něčem špatném, je taktéž hloupost. Každý, kdo si přečte od této ženy nějakou knihu, pozná její čistý záměr.
  Dále si myslím, že hanět W. Millera a přitom nevidět jeho přínos pro chápání prorockých knih je docela obraz slepoty. Život a dílo Millera svědčí o jeho dobrém úmyslu při šíření čistého křesťanství. Spojovat ho s nějakými „zavádějícími naukami“, je dle mého názoru neochota studovat Bibli a vyhýbání se chápání Božího odkazu. Také uvádět jako důkaz, že se Miller mýlil při výkladu proroctví, je vcelku zajímavé. Svědčí to spíše o tom, že tu někdo nedočetl Millerův příběh až do konce 
  Dále jsem narazil na srovnání s Jehovisty. O těch toho moc nevím, tak se nechci vyjadřovat.
  Nevíte prosím někdo, kde se dá sehnat Adventistická Bible? Myslím ta pro nás upravená. Neznám totiž nikoho, kdo ji má. Děkuji za případný odkaz na nějaký shop :-)
  Prohlašuji také, že adventisté nevěří, že by Ježíš byl Michael. Odhaluji toto jako lež. Vlastně celou tu tabulku s krásnými zelenými zaškrtátky.
  K obelisku na hrobce manžela nemám co říci, stejně jako na obrázky spojení spoluzakladatelů se zednáři (snad i jednoznačně dokazující). Je možné, že to tak bylo.
  V každém případě, kdo se zajímal o učení adventistů, zjistil, že žádné nemají. Adventismus je založený na Bibli. A je vcelku jedno jestli na Ekumenické, Českém studijním překladu či Pavlíkovu studijním překladu.
  Kdo Bibli čte a studuje, pochopí. Kdo má oči k vidění ať vidí.

  PS.: kdybych si myslel, že satan nedokáže infiltrovat CASD, také bych byl hloupý. V každém případě, kdo hledá v Božím slově pravdu, ten ji s Božím vedením najde. V každém případě bych nerad badatele odrazoval od pokračování dalšího videa. :-)


  1. Zdravím. Ano vím o tom, že tyto stránku sledují adventisté včetně tebe milý pepe.. A to je také důvod, proč budu ve videích nadále pokračovat a rozvádět právě ty nebiblické doktríny adventismu. Jinak existují tyto stránky: http://adventismus.cz/.. kde je to myslím i podrobněji popsané.. a jsou psány bývalými adventisty..

   W. Miller se ve svých výpočtech evidentně spletl a zapomněl na důležitý verš: „O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec“ (Marek 13:32)- nějaké „vize“ o nebeské svatyni neberu.. Proroctví nesplněno..

   Proč je symbol jednoho oka a spojení se zednářskými lóžemi podle tebe hloupost? Pokud tohle tvrdíš evidentně neznáš symbolismus. Jedno oko je symbol Lucifera (Velkého architekta- jak ho nazývá i Whitová), kterému je zednářství zasvěceno a kterému i slouží.. A je neodmyslitelně spojeno i s pyramidou- viz. jednodolarová bankovka..
   Adventistická Bible existuje- je to Bible s komentáři E.G.Whitové (https://store-us.amazingdiscoveries.org/kjv-bible-remnant-study-bible-with-egw-comments-black-top-grain-cowhide)
   .. Adventisté jí berou téměř na úrovni Bible, ačkoliv sama Bible jí identifikuje jako falešného proroka. (Deuteronomium 18:22)
   Odhaluješ lež, že adventisté věří, že Ježíš je Archanděl Michael? Tak to jsi asi nebyl na přednášce pana Veitha v Brně, kdy jsem to slyšel přímo naživo z jeho úst!! Myslím, že by se to dalo dohledat i na youtube. Jinak zde je například oficiální vyjádření ředitele odkazu E.G. Whitové Williama Fagala:(http://ellenwhite.org/content/file/jesus-archangel-michael#document)

   Zde je například video, kde je jasných 15 rozporů Whitových spisů a Bible: https://www.youtube.com/watch?v=pinf3pUPhuE&t=176s

   Jelikož jsem byl přes 10 let v New Age, tak okultní symboliku myslím dobře poznám. Navíc tvrdit, že adventisté nemají žádné učení kromě Bible mi přijde skutečně navýsost prazvláštní.. Co ta jejich ozdravná kůra, zdravá výživa, vegetariánství? Kde je tohle v Bibli? Podoba s dnešní bio-styl ezoterikou je myslím více než na místě.. (http://streetzurnal.cz/odkrytepravdy-cz-jezte-maso-demoni-doporucuji-vegetarianstvi/)- já osobně myslím, že ani tak nejde o to, jíst nebo nejíst maso, ale právě o ty předpisy- návody, kterých se člověk drží, což vede k zákonictví.. Jinak tomu, čemu jsem věřil z adventismu a čemu již nevěřím a proč bude v dalších dílech..

   Pán s Tebou


  2. Pepe napsal: ,,Nevíte prosím někdo, kde se dá sehnat Adventistická Bible? Myslím ta pro nás upravená. Neznám totiž nikoho, kdo ji má. Děkuji za případný odkaz na nějaký shop“

   pro Pepe:

   Jmenuje se ,,Clear Word Bible“
   sehnat se dá na adventistickém centru knih v angličtině zde:

   http://www.adventistbookcenter.com/bibles/versions/clear-word.html

   Z wikipedie se lze dočíst, že vydaná byla poprvé v roce 1994 a i když ji církev oficiálně neschválila, byla publikována adventistickými univerzitními nakladatelstvími a později v Rewiev and Herald, což je jedno ze dvou hlavních adventistických nakladatelství.

   viz.

   https://en.wikipedia.org/wiki/The_Clear_Word

   Předpokládám že také neznáš bývalé znění věroučného článku o EGW v originále/angličtině:

   přeloženo tam stálo: ,,Její spisy jsou přetrvávajícím a autoritativním zdrojem pravdy jsou církvi vedením, nápomocí, atd….“

   Mě osobně úsměv z tváře zmizel, když jsem se to dozvěděl.


  3. pepe – ano Mikael = Ježíš Mesiáš dle učení CASD Touha Věků – Ellen Whitová: cituji: Andelova slova: “Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem,”
   svedčí o tom, že má v nebi vysoké postavení. Když prišel oznámit poselství Danielovi, řekl: “Není nikoho, kdo by mi dodával sílu v tech věcech, kromě vašeho ochránce Míkaela [Krista].” ˇ Daniel 10,21. (strana 69 http://knihy.8u.cz/data/touha-veku.pdf)


 2. Ahoj, zdravím, rád bych se ještě zapojil do diskuse, jelikož je to zajímavé a důležité nejenom pro mne. W. Miller se samozřejmě spletl. Ví se to. Zase na druhou stranu není jisté, že nějaké „vize“ o nebeské svatyni nejsou pravda. V každém případě byl první, komu se podařilo rozluštit počítání prorockého času a s tím zpětně potvrdil Boží záměr v proroctvích. To mi zrovna nepřipadá jako ďáblovo vedení.

  Jestli je v hlavě adventismu usazený nějaký „jednooký“ špion, to se nedá popřít. Je to možné, dokonce to tak i vypadá. Neberu na lehkou váhu symboly, také se tomu věnuji a věřím, že to tak funguje.

  Také bych rád oddělil snahy o diskreditaci EGW od diskreditace CASD. Možná spíše od české CASD, jelikož ta je jediná, která mne zajímá a kterou malinko znám zevnitř. To je ta, kterou „hájím“ :-)

  V české církvi jsem doposud neslyšel o Bibli s dodatky od EGW. Jelikož jsem vcelku živým členem, a věnuji se duchu CASD, mohu dosvědčit, že se nikterak osoba EGW neprožívá či nevnucuje, a jestliže se někdy cituje, tak opatrně a zřídka. Největší náplní na studia je ekumenická Bible, ale vcelku neexistují žádné předpisy. Je ovšem pravda, že bavit se o adventistech je jako bavit se o rodinách. Každý sbor má jiné prostředí a náboj. Ani u adventistů se nebudete patrně vždy cítit všude stejně. To je přirozenost společenství.

  Kategoricky na základě poznání W. Veitha a EGW zamítat adventisty jako takové, mi připadá jako zamítat listy Pavlovi /Římanům …/ jen proto, že dříve potíral křesťany a zabíjel je.

  V každém případě by bylo také dobré říci, že mnoho adventistů neuznává W. Veitha a jeho zaujetí.
  Je to jeho osobní rovina, proti čemu se stavíte. Není reprezentantem učení CASD. I jeho učení je třeba srovnávat s Biblí.

  Co se týká zdravé výživy, tak je pravda, že je dobrým zvykem a jakousi zásadou nejíst věci, které jsou ve Starém zákoně popsány jako nečisté. To se doporučuje dodržovat, ale nikterak se to nehlídá ani neodsuzuje (při srovnání s Jehovisty byste s takovým člověkem nesměl ani promluvit). Co se týče zdravé výživy jako takové, tak na tom nevidím nic špatného, přesto u adventistů vegetariánů moc neznám. Spíše nikoho :-)
  V každém případě to ale není proti učení Bible. Rostlinná strava je doporučovaná a v době před potopou to patrně jinak nebylo. V mojžíšovské době Bůh lidem dal k jídlu vše co je na zemi, mimo jídel vyjmenovaných jako nečisté. To je doporučení od Boha. Jestliže někdo dodržuje vegetariánskou stravu a stará se o tělo jako o chrám duše, drží se Krista a jeho učení, tak to pro mne není nic, za co bych někoho popotahoval. Jestliže se držíte Krista, tak na Vás satan nemůže, ani když jste na ředkvičkách :-)

  Berme jako výzvu posuzovat studium Sobotní školy a adventistické TV:

  http://www.hopetv.cz

  Myslím si, že si o čistotě záměru „českého“ adventismu může udělat úsudek každý sám.

  Těším se na další díly. Rád se podívám do zrcadla. Proto Vaši práci beru jako podnětnou a přínosnou.

  Přeji krásný den.


 3. Ještě bych rád podotkl, že hlavní znaky adventismu nejsou Ellen G. Whiteová či nějaké jednooké magazíny.
  Znakem adventismu, a to, čemu věříme:
  Očekáváme druhého příchodu Ježíše Krista, a vidíme důležitost světit Sobotu, jako výraz úcty ke Stvořiteli, Bohu, čímž uznáváme jeho Božství. Nikoliv Satanovu a pohanskou neděli.
  To je co jsme, a za toto jsme Millerovi a EGW vděčni.


 4. Adventisté lpí na zachovávání mojžíšovského desatera.
  Ježíš však říká, že kdo miluje bližního jako sebe, naplnil Zákon i proroky (Mat 22, 34-40).
  Pro nás je novým, novozákonním příkazem zákon Lásky, tak jak je vyjádřen v kázání na hoře.
  Desatero je v něm překonáno – ale zároveň naplněno. („Slyšeli jste, že bylo psáno – ale já vám říkám…“)
  Adventisté židovsky trvají na zachovávání soboty jako na hlavním důrazu dekalogu.
  Ježíš však říká, že „není člověk pro sobotu, ale sobota pro člověka“. (+ viz Matouš, 12, 1-8-14)
  Vždyť kolik sporů měl s farizeji a saduceji, že „porušoval“ sobotu skutky uzdravující Lásky!
  Podobný problém by měl zřejmě i s adventisty.
  Jde o podvazování duchovní svobody, kterou máme v Kristu fixací na literu a starozákonní chápání Božích přikázání.
  Pokud by si adventisté měli vybrat mezi sobotou a Láskou, dali by zřejmě přednost sobotě. (Kéž jim v tomto ohledu křivdím!)
  Pro duchovního křesťana je pravou Boží sobotou Boží odpočinutí v člověku, naplněného Láskou Ducha Svatého.
  To je i pravým odpočinutím lidstva v Bohu („Den odpočinku“ od všeho stvoření = dovršení v „novém stvoření“).
  Starozákonní sobota je předobraz té novozákonní.
  Jako to, co je tělesné toho, co je duchovní – „zasévá se tělo pozemské, sklízí tělo nebeské“.
  „První Adam je duše živá, druhý Adam duch oživující.“
  „Hle, činím vše nové!“
  „Učiním to, že druhé věci budou lepší než první. Nikdo nebude moci říci – hle, to už znám.“
  To platí i o tajemství Soboty.
  Proto sv. Pavel říká, že máme novou, lepší smlouvu. I lepší, skutečnou sobotu v Duchu.
  A pokud někdo chce mojžíšským Zákonem omezovat novou svobodu,
  darovanou nám v Kristu, je zavázán dodržovat celý starý zákon včetně obřízky.
  Kdyby Zákon s desaterem včetně soboty mohl osvobodit člověka, pak by byla Kristova Oběť zbytečná.
  Je psáno, že Bůh nám dá nové srdce, do nichž nám napíše svůj zákon tak, že ho budeme žít =
  Zákon Jeho Lásky, vypálený do našich srdcí Ohněm Ducha Svatého.
  V jednom nalezeném logiu vidí Ježíš člověka, který pracuje v sobotu na poli.
  Říká mu: „Pokud víš, že porušuješ sobotu, přestupuješ Zákon a jsi prokletý.
  Pokud víš, co činíš, napňuješ Zákon a jsi blahoslavený.“
  Starozákonní učení o sobotě svazuje otroctvím staré smlouvy svobodu z nové,
  a tak skrytě znevažuje cenu Kristovy Krve za naši spásu a dílo Ducha Svatého při znovuzrození člověka.
  Vždyť „kdo je v Kristu, je nové stvoření“: proto „nové přikázání vám dávám – abyste se navzájem milovali.“
  „Je to nové přikázání, a přeci to staré.“
  Nové, které Duchem naplňuje na deskách nového srdce literu, vyrytou na kamenných deskách starého.
  Nejde tudíž o negaci Zákona a desatera, ale o jejich naplnění.
  „Litera zabíjí, ale Duch dává život.“
  A „naplněním Zákona (= i soboty) je Láska“ – kdo miluje, narodil se z Boha a nemůže přestoupit žádné přikázání,
  protože Duch těch přikázání je v něm.
  Zemřel tělesnému lidství a narodil se do duchovního Člověka v Kristu.
  Už není sirotek pod zákonem, ale Boží dítě a dědic.
  Vešel do Boží soboty, odešel ze zákonické.
  Vyšel z předobrazu do Skutečnosti Boží.


 5. Mě osobně zaráží už ta věc, že EGW napsala stovky spisů, čímž písmem překonala i Bibli ! Dle mého se EGW jen shlédla ve psaní o Bohu a Ježíši Kristu. Její úmysl snad byl dobrý, svoji duši však vložila jinam, než si náš Pán přál. Tehdy v té době však bylo velmi módní psát nekonečné romány, filozofické myšlenky aj. a obhajovat je různými vnitřními inspiracemi či anděly. Pravdou ale zůstává, že pro člověka, který podlehne psaní (čehokoliv) , je to cesta (jak se říkává) do pekel. Je to vlastně jako droga. Pisatel sotva dopíše jedno, už má potřebu psát další. Tady ještě připomenu dalšího podobného pisálka : Chico Xaviera . Napsal Náš domov. Natočili podle jeho předlohy i film. Nedoporučuji jeho shlédnutí nikomu. Je velmi zavádějící od Pravdy uvedené v Písmu. Sám spisovatel Chico Xavier psal opravdu celý život. Prý ho vedl Boží anděl ( podobně jako EGW) . Psal každý den , i proti své vůli. Prodělal mnohé komplikace s očima. Až oslepl. Jeho životopis a popis utrpení , jakými procházel díky „andělovi“, je vskutku výmluvný a výstražný.
  A ještě k tomu údajnému druhému příchodu Ježíše Krista, který dle Adventistů a Whiteové nastal v roce 1844. Je to zarážející, že v posledním čase asi 5 let se náhle vyrojily tyhlety předpovědi a výklady. Občas se také mluví o pozdějším datu. A mnoho lidí má snahu to i obhajovat, Přičemž : Jak bylo psáno : Nevíme dne a hodiny. A dále: Po druhém příchodu Krista má církev vítězit, zlo má být poraženo. Alespoň já to tak chápu. My však jsme již více než 100 svědky 2 SV, zhoršujících se konfliktů, utrpení a stále více uvadající morálkou lidí. Takže je zřejmé, je přímo očité, že zatím vítězí zlo, nikoliv dobro. Z toho důvodu si myslím, že onen antikris právě tehdy přišel na trůn. A pomocí těchto rádoby proroků se nechal oslavovat. Připomeňme ještě ty záhadná zjevení panenek Marian apod., které do té doby spadají.

  ( ZJ 13,7) A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;


 6. Streetzurnale. Jsi velmi snadno manipulovatelny clovek. Jeste nedavno jsi tady Veitha chvalil, ted jiz pred nim po shlednuti konspiracniho videa varujes. Bud aspon trosku konzistentni. Zatim to vypada, ze kazdou chvili sjizdis jiny matros. Nejdriv ufo a kruhy v obili. Pak veithovske fantasy a ted zase dalsi konspirace. Jak dlouho ti to vydrzi? Fakt verim, ze uprimne hledas pravdu o svete, ale takhle ji nenajdes. Zkus nekdy nabrousit britvu pana Occama.


  1. Zdravím Melissokosmos,

   Jo to je pravda, taky jsem před rokem věřil že žiju na rotující kouli ve sluneční soustavě.. :) Jsou to ale věci, co? Jde tu ale o pár věcí, které jsi dle tvého komentáře podle mě nepochopil… Člověk musí zhodnotit nová fakta ve světle zkoumání a zkušenosti. To znamená, že cesta z toho labyrintu lží nevypadá tak, že stojíš na místě a jsi jak říkáš „konzistentní“. Pokud stojíš na místě a myslíš si celý život jedno a totéž nic neděláš a nikam se neposouváš.. Je z tebe snadno zmanipulovatelný člověk, protože se bojíš přiznat omyl- chybu, to že jsi třeba i věřil něčemu, co je jinak. Má to co dělat s pýchou. Každý člověk by měl mít určitý progres ve svém světonázoru a náhledu na podstatu věcí. Právě tenhle progres- změna mysli, může motivovat jiné, kteří třeba věří v ty ufony a že to dělají mimozemšťany k tomu se zamyslet.. Proč někdo, kdo tomu věřil a vášnivě to zkoumal teď tvrdí to, co tvrdí. Nebo mne by to na jejich místě tedy zajímalo..
   Teď další věc- Veith říká dost pravdy, to jsem nikdy nepopřel, ale je tady stěžejní věc a to je pokrytectví, které mi uniklo, protože prostě nemám kapacitu na to všechny věci prozkoumat naráz a vše pochopit najednou (nebylo to rozhodně po zhlédnutí nějakého konspiračního videa- jestli chceš zhlédnout nějaké konspirační video, tak si pusť zprávy).. Zlo se dokáže velmi dovedně maskovat a v zásadě vždy záleží pouze na jednom- vede to či ono poznání ke Kristu a k vyznání toho, že je Syn živého Boha a Spasitel? Ano, nebo ne? To vše okolo je jen taková zajímavá omáčka- může pomoct a orientaci ve světě a i v Písmu, ale taky nemusí- právě naopak… základ všeho je ale jasný. On je ta cesta, pravda i život.. Dělím se o poznání tak, jak přichází.. Ber nebo nech být..

   Pokoj Tobě.. 7. Ja ti rozumim. Mas ted pocit, ze jsi objevil skutecnou pravdu o svete. Stejny pocit jsi mel uz mnohokrat, proto tolik obratek v nazorech. Kdysi jsem to mel podobne. Take jsem se pro neco nadchl a pak videl dukazy a potvrzeni vsude. Uplynulo par let a ja zjistil, ze tento postup je spatny. Kdyz zacnes analyzovat skutecnost a oprostis se od chteni videt ve vsem potvrzeni pro svou viru/teorii, pak budes skutecne svobodny. Pokud si vysledek zkoumani predem stanovis, jde pak jeste o hledani pravdy? Zatim jsem tady cetl jen sugestivni lec prazdne nabozenske proklamace a konspiracni spekulace vychazejici z neznalosti zakladnich souvislosti. Mozna jsem ti to napsal tvrde, ale myslim to dobre. To cim se ted opajis je jen dalsi droga. Jen jsi zmenil drogu. Misto ufounu a pseudoesoteriky mas legendarniho Krista, ktery ma se skutecnym Jezisem (ktereho si mimochodem velmi vazim) pramalo spolecneho. Tak hodne stesti a mene fanatismu na ceste k Pravde. Melissokomos.


  1. To co píšeš neodpovídá skutečnosti. Já jsem si rozhodně předem nestanovil, že budu věřit v Bibli a Ježíše Krista, který je v ní popsán jako jediné věrohodné autoritě. Je to právě úplně obráceně. Pokud jsi si stvořil nějakého svého Krista nebo jsi si ho nachanneloval je to tvoje věc- mrkni na nové video.
   Popisuješ úplně přesně obráceně proces, kterým jsem prošel. Tedy z toho k čemu jsem věřit chtěl, jsem musel kritickým zkoumáním a zkušeností dojít k tomu, že to neodpovídá pravdě- nikoliv tedy svojím přáním. Pokud změníš přesvědčení od něčeho k čemu věřit chceš k něčemu je ti zpočátku cizí, ale blíží se to více pravdě a nezávislému zkoumání, pak používáš vlastní rozum a kritické myšlení… Nebudu ti nějak rozmlouvat tvoje pocity ohledně nějakých „náboženských proklamací“, to je každého věc, jak informace přijme ( o rozdílu mezi náboženstvím a živou vírou je tady dost materiálu), pokud chceš nemusíš to tady sledovat a můžeš se směle uchýlit k nebiblickému Ježíši..

   Měj se fajn


 8. Biblicky Jezis je mytus. Skutecny Jezis byl clovek, ktery tady zil stejne jako ty nebo ja. Neni nic co by dokazovalo opak. Mytus si zije vlastnim zivotem. Ale to realne co z nej probleskuje me opravnuje k tomu abych si historickeho Jezise a jeho ideji vazil. Nikoliv vsak systemu, ktery vytvorili jeho nasledovnici, aby se vyrovnali s jeho potupnou smrti. Chanellingem se nezabyvam, sorry. Tim jsi evidentne posedly ty. Rikas, ze pouzivas vlastni rozum a kriticke mysleni. Textova analyza ti neco rika? Zkus si projit jakym ucelovym a manipulativnim zpusobem doslo v NZ k propojeni nekterych SZ proroctvi s jezidovskym mytem. Napriklad. Pokud te moje psani urazi, pak budu respektovat tve prani a psat tu nebudu. Pochvalne placani po zadech se cte lip, ne?


  1. Konečně si nám dovolil nahlédnout čemu vlastně věříš či nevěříš a proč.. Děkujeme :) Myslel jsem, že se budeš zabývat pouze mojí osobou a tím, jak jsem k čemu přišel, jaký jsem hlupák a naivka.. To si můžeme kdyžtak vyřídit osobní korespondencí, můžeš mi napsat email třeba, pokud tě něco o mne zajímá, ale řešit tady tvoje osobní dojmy směrem ke mně- navíc založené na povrchních argumentech a nepravdivých faktech skutečně cenu nemá. Já vím, že biblický Ježíš mýtus není (Ano, žil tady jako ty a já-to se s Biblí nevylučuje, pak byl vzkříšen a vzat na nebesa, to už ti asi nevoní) nikoliv proto, že jsem dal na své přání či nějakou jednu teoretickou analýzu. Proměnil mi život a naplnil díru v mém srdci, kterou jsem po celý život v sobě měl.. Prošel jsem cestou, kterou v různých obměnách prošlo statisíce lidí.. Rovněž vím, že to co je v Bibli je pravda, protože se to dá aplikovat do praktického života- narozdíl od doktrín New age, ve kterých se (jak hádám z toho mála co jsi nám o sobě prozradil) pohybuješ..


   1. Ale jo, pohoda. Vstoupil jsi do veřejného prostoru, tak to ber jako zpětnou vazbu. Prošel jsem celý web poměrně důkladně a ten o tobě něco vypovídá. Nebo se mýlím? Já ti tvou víru nebudu a nechci brát. Tu díru v srdci máme všichni a každý ji zaplní něčím jiným. Ale tento web zdaleka není jen o sdílení náboženských obsahů. Objevují se tu poměrně závažné mystifikace a útoky na jinak smýšlející. Pravděpodobně v tom není zlý úmysl, ale je třeba na to upozornit. Pokud bude čas a chuť, rád se se vrátím a něco k tomu napíšu, ale jako mnohonásobný otec od rodiny a „pracující filosof“ mám spíše k dispozici jen nepatrné fragmenty na časové ose. Říkáš New Age? To tě tak fascinuje okultismus a esoterika, že tam každého řadíš? Mě stačí přirozená existence. Nepotřebuju tzv. nadpřirozeno. Ani nadpravdu nebo nadlásku. Přirozený svět je dost velkým zázrakem a tajemstvím.

    Btw. podle posledních pár článků teď „ujíždíš“ na Baštovi a „odkrytých pravdách“. Tak jen dávej pozor na „Největší příběh všech dob“. Stejně to skončí jako s Veithem:)


    1. Tento web náboženství odsuzuje, to ti zjevně při důkladném filozofickém procházení uniklo. Nevadí. Pokud říkáš, že každý má k Bohu svojí cestu, identifikuješ se s náboženstvím New age, i když to můžeš pojmenovávat jinak.. Je to široká kategorie.. Pokud se tu podle tebe objevují závažné mystifikace, nebylo by asi od věci na ně upozornit a ne jen tak plácat věci do větru… Závěr tvého komentáře mi naprosto uniká jakýkoliv smysl toho, co jsi napsal.. Tak zatím pracující filosofe, přeji více časových fragmentů na časové ose.. :) ))


     1. Máš bod za rychlou reakci. Tento web náboženství odsuzuje tím, že propaguje jeden konkrétní náboženský obsah. Aha, už to chápu. Je to nad slunce jasné. To by jeden nevymyslel. Pro klid tvé duše, klidně si mě zařaď do New Age. Udělej ze mě třeba gnostika nebo hermetika. Líbí se mi být kacířem. Opravdu.

      Ta narážku na konci jsi nepochopil? Tak si přečti „Největší příběh všeh dob“ a pochopíš. Najdeš ho na webu, který tak rád cituješ. Pokud už to velký Praetorian nesmázl.
       1. Nevíš co to znamená konkrétní náboženský obsah? Propaguješ ortodoxní křesťanství. Lépe řečeno svoji verzi ortodoxního křesťanství. Ano, to je náboženský obsah. Na tomto webu odsuzuješ z tvého pohledu cizorodé náboženské obsahy, ale ne náboženství obecně. Takže to co tvrdíš, není pravda. Stačí to takhle polopaticky?         1. Tvoje „biblická víra“ je náboženským obsahem stejně jako jakákoliv jiná biblická, nebiblická nebo nadbiblická víra. Pokud tedy má obsah a to předpokládám, že má. Jinak je to celkem pěkná floskule. Pokud se ti to zdá složité, tak to neřeš.


          1. Právě že není.. Je v ní jeden zásadní rozdíl, který ti evidentně uniká… Podívej se na ten dokument Nepopulární- snad ti to objasní..


          2. Sorry, ale smysluplně debatovat se dá jen pokud se shodneme na základním pojmosloví. Pokud sis vytvořil vlastní myšlenkový svět, ve kterém jsi svou pravou a jedinou správnou biblickou víru vyjmul z kategorie náboženských obsahů a vlastně mimo všechny kategorie, pak se asi nedomluvíme. Samozřejmě je to laciný trik, když se začne oddělovat tzv. „víra“ od náboženství. Věřit můžeš jen konkrétnímu obsahu. Samozřejmě znám trik číslo 2, kdy se tvrdí, že nevěříme něčemu, ale někomu. Fajn, ale pak bys neměl propagovat žádný obsah. A to děláš. To pak každý může tvrdit cokoliv a to je pro mě ztráta času. Rád jsem nahlédnul do tvého myšlenkového světa. Tak zase někdy! Ahoj!


          3. „Z bible vyplývá, že náboženství je přesný opak biblické víry. Náboženství je úsilí člověka dosáhnout Boha zdola nahoru. Biblická víra je naopak úsilí Boha dosáhnout člověka shora dolů. Proto jsou všechna náboženství takový zmatek, protože si každá strana dosahuje Boha po svém, skrze asi třicet tisíc formálních náboženství. A protože cest nahoru k Bohu je tolik, kolik je lidí na světě, proto jsou zaručeně všechny chybné.“

           http://www.reformace.cz/zod/nabozenstvi-blible-cislo-10


  2. Pokud byl Ježíš jen člověk, skončil by jako řada mesiášů napriklad Teudas nebo Juda, viz níže. Pokud by byl jen člověk, jeho smrti by vse skončilo. Za to jak mluvil nemohl být označen za blázna a na druhou stranu, ze by za nim lidé šli jen pro jeho hezké rečičky? Musel zcela logicky dělat skutky, které ospravedlnovaly jeho troufala tvrzení, ze je Božím synem. Umí si nekdo představit, ze bude hlásat, ze je Bozi syn a přitom neposkytne důkazy? Každý se mu vysměje.

   A ze by se apoštolové, kteří se rozuteklí po Ježíšově ukřižování, vrátili a jen tak začali zase kázat … a umírat strašnou smrti? Pro co by umírali? Proto, ze jim Ježíš řekl ze vstane z mrtvých a pak z mrtvých nevstal?

   Jaké učení vlastně kázal Ježíš? Nekazal náhodou učení, ktere vede jako jediné ke spáse člověka? V současné době jsme v Evropě svědky, no vlastně již desítky let, postupného pošlapávání tohoto učení, s tím ze teď přichází učení nové, neomarxisticke. Jestlize neexistuji Bozi zákony pak se nam v neomarxiisticke době bude jistě líbit a bude fungovat jeste déle než křesťanství.

   Poslední douška: Všichni nakonec nejsme Bozi děti, protoze člověk zjisti, ze cesta ke spase ma šíři kolejnice a málokdo chce po ní jít. Jinými slovy, je mnoho povolanych ale málo vyvolených.

   34. Tehdy vstal ve veleradě jeden farizeus jménem Gamaliel, učitel Zákona ctěný vším lidem, a poručil, aby byli apoštolové na chvíli vyvedeni ven.
   35. Potom jim řekl: „Izraelité, dejte si pozor na to, co chcete udělat s těmito lidmi.
   36. Vždyť před těmito dny povstal Teudas; říkal o sobě, že je někým, a připojilo se k němu množství okolo čtyř set mužů. Ten byl zabit a všichni, kdo ho poslouchali, byli rozptýleni a obráceni vniveč.
   37. Po něm povstal za dnů soupisu Juda Galilejský a strhl za sebou mnoho lidí. Ale i ten zahynul a všichni, kdo ho poslouchali, byli rozptýleni.
   38. Proto vám nyní říkám: Odstupte od těchto lidí a nechte je. Jestliže je totiž tento úmysl nebo toto dílo z lidí, rozpadne se.
   39. Je-li však z Boha, nebudete to moci zrušit. Abyste snad nakonec nebyli shledáni jako Boží nepřátelé!“


 9. Melissokosmosi, tvé komentáře dávají smysl. Jsi patrně na vrcholu evoluce a vše ti je jasné. Kéž bychom byli na tom jako ty. Možná nám bude ještě nějakou chvíli trvat, než prokoukneme tu tisíciletou lež, která nešla ani násilím umlčet, ale možná v příštím životě, ne?
  Přeji krásný den


  1. Ahoj Pepku. Všichni jsme Boží Děti. Jen to je mi jasné. Když jsem si to uvědomil, zmizel strach z nebytí. Tento strach pohání všechna náboženství. Každé náboženství je reakce na strach ze smrti. Každé má nějaký příběh, který se s tím vyrovnává. Každé něco slibuje. Ale žádné nenabízí universální řešení. Řešením je přijmout svoji přirozenou existenci a rozvíjet v jejím rámci Záměr Tvůrce. A k tomu nepotřebuješ žádného prostředníka ani žádnou knížku. To by bylo z pohledu universálního vládce všehomíra směšné. Nemyslíš?


   1. Nebylo by náhodou směšné, kdyby se Bůh vtělil do těla jako Kristus, vykonal by co vykonal a zemřel jak zemřel, a to pro nic za nic? Protože vlastně všichni jsme po smrti happy?
    Jestliže ti nesedí nálepka New Age, tak bych přidal satanismus. Neber to prosím, jako že si myslím, že děláš zlé věci. Satan je nádherná bytost, kterou bych nepodceňoval. Klidně by mohl být Matka Tereza a vůbec si toho nevšimneš. Poznáš ho podle toho, že se snaží lidi připravit o poznání Božího sdělení o spáse a vykoupení. Tak jak se to píše v Bibli.
    Můžeš si adoptovat 50 dětí, věnovat výplatu na charitu a babičkám pomáhat s nákupem přes přechod, ale pokud neuvěříš v Kristovu oběť a spásu, a neukotvíš Krista ve svém srdci (pokáním), tak jsi satanův.

    V rychlosti: Křesťanství vs. to ostatní. Stačí si vybrat.

    Lži o nekonečné duši a nekonečném bytí jsou podpořeny nekonečným vesmírem a neosobním Bohem. Pokud si však uvědomíš a přijmeš myšlenku, že vesmír je konečný a žijeme na ploché Zemi, ne uprostřed, nýbrž uvnitř Božího stvoření, lépe se začne chápat závislost na Kristu a Biblickém pojetí světa. My nepatříme sobě, a také jsme nikdy nebyli v Nebi. A dost pravděpodobně se tam mnoho z nás ani nepodívá.
    Křesťansví není náboženství založeném na strachu z neznáma, nýbrž na lásce ke stvořiteli a jeho nekončících zákonech.


    1. Pepo, tady tě zklamu. Lži o nekonečném vesmíru a nekonečné duši, jsou pravda a pravda o konečném vesmíru a ploché Zemi, je lež. Jsi bohužel oklamán stejně, jako mnozí před tebou.


     1. Možná by pomohlo sjednotit pojmy. Nekonečný vesmír, v pojetí nekonečného prostoru, je pravda pouze pro ty, jejichž duše nepodlehne věčné smrti. V tom smyslu, že pokud se člověk pevně drží víry v Ježíše Krista, a přijme jeho spásu, bude po vzkříšení k životu věčnému zažívat život v nebi. A to nemá omezený prostor. Ovšem zde mé znalosti končí :-)
      Zase na druhou stranu, nic okolo Země, co mi vnímáme jako nekonečný vesmír, neexistuje. Boží stvoření země je ohraničeno Vodami pod Zemí a vodami nad nebem. Já si to představuji tak, že jsme v jakési izolované bublině uvnitř Božího nekonečného prostoru. Žádné jiné planety, žádné jiné galaxie, zádní ET, žádná koule běžící v prostoru. To vše dle mého vyplývá z Bible, a na tu se dá spolehnout doslovně. V případě, že se budeme snažit přiřadit Bibli k nějaké přežité alegorii, tak jsme nic nepochopily. Bůh si dohlédl na její zachování a také na výpovědní hodnotu, žijící mimo čas.
      To je můj pohled na konečnou duši a konečný vesmír, a zároveň na nekonečný vesmír a nekonečnou duši.
      Bible říká jasně: Nekonečné? Ano, ale jak pro koho. bez uvozovek :-)


 10. 12Když se tedy hlásá o Kristu, že vstal z mrtvých, jak to, že někteří mezi vámi říkají, že není vzkříšení mrtvých? 13Není-li vzkříšení mrtvých, pak nevstal ani Kristus. 14Jestliže však Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše zvěstování prázdné, prázdná je i vaše víra 15a my jsme se také stali falešnými Božími svědky — vždyť jsme vydali svědectví o Bohu, že probudil k životu Krista, on ho však neprobudil, jestliže totiž mrtví nevstávají. 16Neboť jestliže mrtví nevstávají, není vzkříšen ani Kristus. 17Není-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších. 18Pak tedy zahynuli i ti, kteří v Kristu zemřeli. 19Máme-li naději v Kristu jen v tomto životě, jsme nejubožejší ze všech lidí. 20Avšak Kristus vstal z mrtvých, prvotina těch, kdo zemřeli. 21Když tedy přišla skrze člověka smrt, přišlo skrze člověka také vzkříšení mrtvých. 22Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. 23Každý však ve svém pořadí: jako prvotina Kristus, potom při jeho příchodu ti, kdo jsou Kristovi, 24potom bude konec, až Kristus odevzdá království Bohu a Otci a zruší každou vládu, každou vrchnost i moc. 25Neboť on musí kralovat, dokud nepoloží všechny nepřátele pod jeho nohy.
  1Kor 15,12-25


 11. Také jsem slyšel a nějakou dobu věřil tomu rozdělení na dobrou víru a špatné náboženství.
  Že křesťanství není žádné náboženství, ale je o vztahu.
  Takže není potřeba rozlišovat mezi dobrým a špatným náboženstvím, protože všechna náboženství jsou špatná.

  Zní to hezky, ale trochu to kazí bible, která používá slovo ,,náboženství“ i pro víru v Ježíše.

  Titovi 1, 1
  Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný k tomu, aby Boží vyvolené přivedl k víře a k poznání pravdy našeho náboženství,

  V tu dobu Pavel už nehlásá farizejský směr židovství (Skutky apoštolů 26, 5 Znají mě už od dřívějška, a kdyby chtěli, mohou dosvědčit, že jsem žil podle nejpřísnějšího směru našeho náboženství jako farizeus.), ale hlásá už křesťanství a stejně používá stejné slovo.

  Holt správná hříčka se slovy lidi nezachrání.


  1. Vezmi si Bibli Kralickou: „Ti mě od počátku dobře znali (kdyby chtěli vydat svědectví), že jsem žil podle nejpřísnější sekty našeho náboženství jako farizeus. (Skutky 26:5)

   „Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, podle víry Božích vyvolených a poznání pravdy, jež vede ke zbožnosti,“ (Titovi 1:1)

   Rozhodně to není hříčka se slovy…


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>