2 thoughts on “Za Channelingem Jsou Démoni 2 .Část: Svět Leží Ve Zlém

  1. Ničemník a darebák je ten, kdo chodí s falešnými ústy, mrká očima, dává znamení nohama, ukazuje svými prsty. V jeho srdci je obojakost, v každé době kuje zlo, zasévá sváry. Proto náhle přijde na něj pohroma, v okamžiku bude rozdrcen a nebude pro něj uzdravení. Přísloví 6,12-15


  2. Toto video umoznuje dobre pochopit důvod 2. Boží přikázání – PROC si nebudeš delat tesanou modlu ani jakékoliv zpodobneni ZEJMENA toho, co je nahoře na nebi. Ďábel se musi ohromné bavit, když se dívá na zpodobnení svatých se satanistickou „prstohrou“. A nedivme se, že má lidstvo za póvl … tedy kromě pár téch, kteří vědí …


Comments are closed.