Zločiny lidství naší společnosti, které přehlížíme.

926125873_justice_xlarge

Tvor zvaný člověk je nejinteligentnějším a zároveň nejvíce agresivní a destruktivní tvor na této planetě. Zdá se, že inteligence nijak nesouvisí s mírou empatie, harmonie k prostředí, či vlastním pudem sebezáchovy. Nekompromisní likvidace okolního světa ve jménu technického pokroku a vlastní honba za materiálním blahobytem, uvrhla člověka do pozice agresora. Lidé dneška rádi přehlíží problémy, které svým každodenním způsobem života spoluvytvářejí. Mají ale možnost se vymanit z kolotoče destruktivního nastavení parametrů společnosti a pravidel, ve kterých žijí? Proč vědomě souhlasí se zločiny, které jsou na nich páchány?

Prosím čtenáře, aby brali následující řádky nikoliv jako projev nějaké politické či jiné ideologie, ale pouze jako přirozenou potřebu ventilovat práva lidské bytosti.

vezeni-vlastni-mysli

- Většina lidí se rodí do zajetí- Ačkoliv zde na planetě máme řadu politických a společenských systému, všechny jsou nastaveny tak, aby byl člověk vmanipulován do pozice podřízeného subjektu, který má své označení ( rodné číslo, číslo pasu, občanky atd.).„O svém státním občanství nebo členství v Obci člověk většinou sám nerozhoduje, ale stává se členem těchto korporací automaticky jako občan a obyvatel.“ ( z definice právnické osoby. ) Role nadřazených struktur hraje státní moc, korporace a banky. Stát si od narození vyhrazuje právo „vlastnit“ lidskou bytost, ačkoliv ta nemá možnost svobodné volby- musí přijmout občanství daného státu, tím pádem se okamžitě na ní vztahují pravidla a nařízení. Možnost odmítnout občanství a zůstat pouze člověkem bez státní příslušnosti oficiálně není možné. ( Pokud existuje nějaká právní možnost, rád bych se o ní dozvěděl) Člověk má ale od Stvořitele dar svobodné volby a proto by mu mělo být umožněno vymanit se legální cestou z role občana do role Člověka. Ztratil by tím sice výsostné výhody občana ( máte možnost za všechno platit a stát vás údajně ochrání, poskytne lékařskou pomoc), ale získá osobní nezávislost a zároveň plnou odpovědnost za svůj život. Každý člověk se rovněž rodí s dluhem, který vytvořil onen stát. Komu vlastně od narození dlužíme?

- Půda se musí koupit- Každý tvor na této planetě žije ve společenstvích a dělí se o životní prostor s ostatními žijícími subjekty. Kromě tvora nejinteligentnějšího, který si svůj životní prostor musí koupit od někoho jiného. Díky vysokým cenám vzniká centralizace lidí do malých území (města), kde si staví ohromné betonové kóje. Každý člověk má od Boha právo zúrodnit a usadit se na kousku půdy v oblasti, kde se narodil. Odnětí tohoto práva se rovná zločinu, protože logicky nikdo nemá větší nebo menší nárok na kousek této planety. Jsme si rovni před naším Stvořitelem a proto nikdo nemá nárok na „přivlastnění“ si území, protože ho nestvořil. Nevytvořili jsme půdu, kameny, semena, rostliny ani stromy. Soukromý pozemek je soukromým pozemkem Stvořitele, který nám ho zdarma daroval. Je logické, že první člověk, který si kus půdy „zabral“ učinil tak bez toho, aby komukoliv cokoliv platil.

images- Pro stavbu obydlí je potřeba povolení

Nejinteligentnější tvor planety to dotáhl tak daleko, že potřebuje povolení od „vyšší státní moci“- instituce, obce, aby si mohl postavit vlastnoručně střechu nad hlavou. Jeho moc je tak malá, že nesmí ani libovolně nakládat s vlastním úsilím. Musí donekonečna žádat o nějaké povolení a sebejistě prohlašuje v jaké svobodě žije. Pokud neničíme své okolí, máme právo si postavit obydlí na místě, které se nám zamlouvá (pokud už tam tedy není někdo jiný, pak je nutná vzájemná domluva). Podléháme systému nařízení, který dovolí bez mrknutí oka postavit obří sjezdové plochy pro lyžaře v chráněných oblastech, a tím zničí celé lesy, zároveň šikanuje obyčejné lidi pokud si chtějí v těchto oblastech postavit ekologický domek. Zdá se, že víme proč tento systém posloucháme, protože je nadmíru spravedlivý. Je zločinem trestat lidi za vyložení vlastního úsilí a prostředků k dosažení svého příbytku.

-K dosažení prostředků pro střechu nad hlavou je nutné si vzít lichvářskou půjčku- Lichva je zločin. Od samého vzniku se lichváři snaží, aby byla lichva uzákoněna a konečně se jí to podařilo. Ona je nejen uzákoněna, ale přímo vynucována společenským a ekonomickým potenciálem. Lidé jsou nuceni brát si lichvářskou půjčku, aby mohli samostatně bydlet. O lichvě není třeba dlouze psát, zde na Street žurnálu si můžete najít výborné dokumenty- Světová kabala, které vytvořil ruský profesor ekonomie.

kresba_banka

Neuvedl jsem zdaleka všechny zločiny proti lidské přirozenosti, které už ani nevnímáme a bereme je jako normu ( například záměrná informační dezinterpretace, zamlčování „tajných“ objevů a skutečností, zaujatá veřejnoprávní média atd) . Možná si myslíte, že oprostit se od určitých nastavených pravidel by znamenalo anarchii. Lidé by stále chtěli víc a zabíjeli se pro více půdy, životní úrovně atd. Možná máte pravdu, ale mějme na paměti, že domorodé kmeny, kterým se v srdci nezachytil chtíč po moci, nic takového neznali. Jsem přesvědčen, že za všemi úpadky civilizací stála tato nákaza, která zžírá i soudobou společnost a jistě musí nutně vést ke krachu lidských hodnot a celé civilizace. 

Dejme si možnost volby. Každý z nás by měl mít možnost zanechat tento systém pravidel a nařízení za sebou a vymanit se z jeho vlivu. Což zároveň přináší velkou odpovědnost k vlastnímu životu a okolnímu prostředí. 

4 thoughts on “Zločiny lidství naší společnosti, které přehlížíme.


  1. Z hloubky srdce upřímně DĚKUJI za tento web. Přiznám se, že to už v těchto dnech taky cítím velice silně a už se to prostě dál nedá přehlížet a jen doufat, že se to změní „samo“. Vskutku je už na čase, převzít zodpovědnost za to, co dělám, sebrat veškerou odvahu a na téhle destrukci životního prostředí se dále víc nepodílet!
    Video „Samotář v davu (Odchycen systémem)“ mě dojalo natolik, že se mi spustily doslova Niagáry z očí :)
    „Ve chvíli, kdy zjistíme v jaké iluzi jsme žili, není cesty zpět.“ …and that is SO TRUE MY BROTHER <3 DÍKY <3


    1. Já děkuji, díky komentářům jako je tento mám další obrovskou motivaci do práce. Nejen k inspiraci, ale také na sobě a životě, který bych rád změnil. Společně to dokážeme. Ze srdce díky. Vidíte, tento systém se nás snaží přesvědčit, že k tomu abychom byli bohatší, potřebujeme peníze. A jak málo stačí k vzájemnému obohacení ducha..:) Mosty jsou spálené, zbývá projít neprošlapanou cestou vpřed. Přeji nám hodně štěstí a sil.


  2. Dobrý článek a bohužel pravdivý. Ale můžeme vidět, že to prakticky každý člověk podporuje. Např. se podívej, jak si každý člověk na vesnici drží svůj pozemek, oplocený a oddělený od ostatních, nejlépe obehnaný zdí s ostnatým drátem, kde si žije ve svém malém vězení, které je ale „jeho“.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>